Detail subjektu | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

MEGA a.s.

Logo firmy
Obchodní firma / fyzická osobaObchodní firma
44567146
Ulice / č. p.Pod Vinicí 87
MěstoStráž pod Ralskem
PSČ47127
Kraj Liberecký
Statutární zástupce
Kontaktní osobaIng. Luboš Novák, CSc.
Tel487 888 101
Fax487 888 102
EmailLnovak@mega.cz
Webwww.mega.cz
Jste malý a střední podnik (MSP)?ANO
Odvětví (dle NACE)ZPRACOVATELSKÝ ... -> 28.2: Výroba ostatních strojů a zařízení pro v...
Odvětví 2 (dle NACE)PROFESNÍ, VĚDEC... -> 72.1: Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a te...
Popis a specializace firmySpolečnost MEGA a.s. vznikla v roce 1992 transformací ze samostatného Výzkumného ústavu Československého uranového průmyslu (ČSUP). Jeho činnost byla zaměřena na problematiku související s řešením dopadů uranového průmyslu na životní prostředí. Byly zde založeny i laboratoře, které se soustředily především na analýzy vod, vzduchu, zemin a odpadů. Již od počátku ústav zaměstnával zkušené pracovníky, jejichž přínos v oblasti výzkumu a vývoje výrazně přesahoval potřeby uranového průmyslu a zásadně ovlivnil rozvoj nových technologií v oboru čištění vod a průmyslových roztoků s použitím membránových procesů. Hlavním strategickým směrem rozvoje společnosti MEGA a.s. jsou dodávky kompletních technologických celků na bázi membránových procesů, ale společnost se zaměřuje i na další činnosti zasahující do všech oblastí ochrany životního prostředí. V rámci těchto aktivit byl rozsah nabízených služeb rozšířen o ekologický program a oblast povrchových úprav. MEGA a.s. poskytuje také potřebné legislativní poradenství. V současné době je flexibilním privátním subjektem s pevným místem na trhu a jednoznačnou vlastnickou strukturou. Zákazníky jsou především velké průmyslové tuzemské i zahraniční společnosti, ale i města a obce. Za významný moment v rámci existence MEGA a.s. je považováno získání certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. MEGA a.s. je společností, která klade velký důraz na výzkum a vývoj a na aktivity spojené s ním vydává nejméně 10% z celkového obratu společnosti. Vlastní nabídku komerčních služeb společnosti MEGA a.s. lze rozdělit do tří oborů: komplexní membránový program RALEX®, obor povrchových úprav materiálů a technologií s vazbou na spolupráci s americkou firmou PPG a samostatný ekologický program. Membránový program RALEX® zahrnuje, jak výzkum a vývoj, tak výrobu membrán a technologií značky RALEX® včetně zprovoznění, garancí a servisu. Za hlavní tržní segmenty lze označit mlékárenský průmysl, kde je MEGA a.s. nejdůležitějším dodavatelem elektrodialyzačních zařízení pro zpracování mléčné syrovátky na světě, vodohospodářství, kam dodává MEGA a.s. technologie pro zpracování municipálních a průmyslových odpadních vod a automobilový průmysl, pro který do lakoven dodává MEGA a.s. elektroforézní boxy, jejich komponenty a membrány. Barvy a další produkty pro povrchovou úpravu z portfolia PPG GI také nacházejí uplatnění v širokém spektru průmyslových oborů. Nejčastěji se jedná o automobilové dílce a doplňky (APA), zemědělskou techniku, stavební stroje (ACE) a větší dopravní prostředky (Transportation). Významnými odběrateli jsou i výrobci radiátorů a bílého zboží (Appliances). Novým oborem s vysoce dynamickým rozvojem je spotřební elektronika (CE) zahrnující především mobilní telefony, PC, audio a video výrobky. Společnost MEGA a.s. také nabízí specializované ekologické služby zaměřené na ochranu životního prostředí a související činnosti zahrnující audity, expertní a konzultační činnosti, rekultivace starých ekologických zátěží a skládek, výstavbu nových skládek odpadů a v neposlední řadě posuzování vlivu staveb na životní prostředí.
Inovační aktivity firmyMEGA a.s. je dlouhodobě leaderem v oblasti membránových procesů v ČR, je členem Evropské membránové společnosti (EMH). Generální ředitel MEGA a.s. je předsedou České membránové platformy (CZEMP). MEGA a.s disponuje v tomto směru týmem vysoce kvalifikovaných odborníků na úrovni vědeckých hodností. Rozsah inovačních aktivit lze rozdělit na základní a aplikovaný výzkum, průmyslový vývoj produktů a zařízení, realizaci inovačních investičních projektů a optimalizaci výrobních procesů a technologií v oblasti membránových procesů (materiálový výzkum, membránové zařízení, procesy a technologie)
Máte inovačního partnera?ANO
Obor spolupráceDceřiná společnost MemBrain s.r.o. společnosti MEGA a.s. spolupracuje s řadou zahraničních odborných pracovišť v oblasti membránových procesů, s nimiž se podílí na řešení výzkumných i realizačních projektů v rámci EU. Dlouhodobě spolupracuje s vysokými školami a odbornými pracovišti, konkrétně s VŠCHT Praha, Univerzitou Pardubice, Ústavem makromolekulární chemie AV ČR v.v.i., s nimiž řeší řadu výzkumných a inovačních záměrů, tj. v oblasti řešení a vedení projektů má bohaté zkušenosti.
CertifikátyČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008
Klíčová slovamembrány a technologie RALEX®, elektrodialýza,elektrodeionizace, elektroforéza, sanace,rekultivace skládek, ekologické audity, povrchové úpravy, barvy a laky
Počet zaměstnanců 100-199
Počet VŠ zaměstnanců 25-49
Tržby za poslední hosp. rok513,640 mil. Kč
VaV externěANO
VaV externě - oborPřes dceřinou společnost MemBrain s.r.o.