Financování inovací | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Indikativní výčet podporovaných aktivit SC 2.1 až 2.5 v rámci prioritní osy 2, operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020
Zajímavé materiály ke stažení

Hospodářská komora České republiky vydala dokument Podpora Evropské unie malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí - Stručný průvodce 2012 - 2013, který je ke stažení zde.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo a Vláda ČR schválila dokument Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014-2020, který je ke stažení zde.