Aktuální výzvy | inovace rozvoj financování Liberecký kraj
Na této stránce jsou zveřejňovány výzvy z tématických operačních programů, které mají souvislost s oblastí inovací, výzkumu a vývoje a vzdělávání. Informace na těchto stránkách jsou přebírány z internetových stránek řídících orgánů jednotlivých operačních programů a provozovatel tohoto portálu za ně nemůže nést právní odpovědnost. O podmínkách jednotlivých výzev se vždy informujte u řídících orgánů, které tyto výzvy vyhlašují. Odkaz je vždy uveden na konci textu.
 
 

Vyhlášení výzvy na rozvoj služeb zaměstnanosti

Datum vyhlášení: 19.10.2015, 00:00

Datum ukončení: 1.3.2021, 12:00

Operační program: Zaměstnanost

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – zaměstnanost vyhlašuje výzvu na rozvoj služeb zaměstnanosti.

Podporovány budou tyto aktivity:
1. Podpora rozvoje a kapacit institucí trhu práce (analytických, metodických a řídicích) s ohledem na potřeby trhu práce;
2. Tvorba, rozvoj a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance institucí trhu práce zaměřených na zvýšení kvality poskytovaných služeb a personálního zajištění;
3. Tvorba a rozvoj nových nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, geografické a funkční mobility uchazečů a zájemců o zaměstnání;
4. Podpora a rozvoj spolupráce a partnerství při realizaci politiky zaměstnanosti jak na národní, tak zejména regionální úrovni se všemi relevantními aktéry na trhu práce;
5. Tvorba, rozvoj a realizace informačních a monitorovacích systémů, vyhodnocování účinnosti realizace aktivních opatření na trhu práce, podpora analytické činnosti za účelem zvýšení efektivnosti služeb zaměstnanosti.

Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 1 054 500 000 Kč.

Žádosti v rámci této výzvy je možné podávat od 19.10.2015 do 1.3.2021.

Bližší informace o výzvě získáte zde.

 

Vyhlášení výzvy na nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti II

Datum vyhlášení: 31.8.2015, 08:00

Datum ukončení: 31.3.2021, 12:00

Operační program: Zaměstnanost

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace projektů ESF – zaměstnanost vyhlašuje výzvu na nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti II.

Specifickým cílem výzvy je zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných.

Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 7 034 000 000 Kč.

Oprávněným žadatelem pro tuto výzvu je pouze Úřad práce České republiky.

Žádosti v rámci této výzvy je možné podávat od 1.9.2015 do 31.3.2021.

Bližší informace o výzvě získáte zde.

 

Vyhlášení výzvy na zvýšení zaměstnatelnosti cílových skupin na trhu práce

Datum vyhlášení: 31.8.2015, 08:00

Datum ukončení: 31.3.2021, 12:00

Operační program: Zaměstnanost

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace projektů ESF – sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu na zvýšení zaměstnatelnosti cílových skupin na trhu práce.

Specifickým cílem výzvy je zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných.

Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 880 mil. Kč.

Oprávněným žadatelem pro tuto výzvu je pouze Fond dalšího vzdělávání.

Žádosti v rámci této výzvy je možné podávat od 1.9.2015 do 31.3.2021.

Bližší informace o výzvě získáte zde.

 

Vyhlášení výzvy na rozvoj služeb zaměstnanosti v rámci Úřadu práce ČR

Datum vyhlášení: 26.8.2015, 00:00

Datum ukončení: 1.3.2021, 12:00

Operační program: Zaměstnanost

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace projektů ESF – zaměstnanost vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci specifického cíle 1.4.1 Zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti.

Podporovanými aktivitami jsou:
1. Podpora rozvoje a kapacit institucí trhu práce (analytických, metodických a řídicích) s ohledem na potřeby trhu práce;
2. Tvorba, rozvoj a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance institucí trhu práce zaměřených na zvýšení kvality poskytovaných služeb a personálního zajištění;
3. Tvorba a rozvoj nových nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, geografické a funkční mobility uchazečů a zájemců o zaměstnání;
4. Podpora a rozvoj spolupráce a partnerství při realizaci politiky zaměstnanosti jak na národní, tak zejména regionální úrovni se všemi relevantními aktéry na trhu práce;
5. Tvorba, rozvoj a realizace informačních a monitorovacích systémů, vyhodnocování účinnosti realizace aktivních opatření na trhu práce, podpora analytické činnosti za účelem zvýšení efektivnosti služeb zaměstnanosti;
6. Rozvoj sítě EURES – kvantitativní a personální posilování jejich kapacit a odborný rozvoj EURES poradců, podpora implementace sítě EURES do veřejných služeb zaměstnanosti, vytváření EURES koordinačních kanceláří.

Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 2 622 350 000 Kč.

Oprávněným žadatelem pro tuto výzvu je pouze Úřad práce České republiky.

Žádosti v rámci této výzvy je možné podávat od 1.9.2015 do 1.3.2021.

Bližší informace o výzvě získáte zde.

 

Vyhlášení výzvy na další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli

Datum vyhlášení: 3.8.2015, 00:00

Datum ukončení: 31.12.2020, 12:00

Operační program: Zaměstnanost

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje výzvu na další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli.

Specifickými cíli je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Oprávněným žadatelem je v této výzvě Úřad práce ČR.

Alokace pro tuto výzvu je 3,5 mld.Kč.

Žádosti v rámci této výzvy budou přijímány od 3.8.2015 do 31.12.2020.

Bližší informace o této výzvě naleznete zde.