konference 17.9.2009 | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Závěrečná konference k Regionální inovační strategii Libereckého kraje

Přinášíme několik fotografií ze závěrečné konference konané 17.9.2009 a dále jednotlivé prezentace ke stažení.

Úvodní slovo Mgr.Otty 

Přednáška Dr.Rölce o RIS LK 

Účastníci konference 

Přednáška Dr.Čadila k posudku na RIS LK

Přednáška ing.Beránka o RIS Jihomoravského kraje 

Přednáška prof.Kůse o 2 projektech Technické univerzity 

Přednáška ing.Černína o projektu firmy MEGA a.s. 

Přednáška ing.Ficka o projektu VÚTS a.s. 

Přednáška prof.Besolda o trojstranné inovační strategii 

Prezentace ke stažení

RNDr. Rölc-  Představení Regionální inovační strategie Libereckého kraje a klíčových výstupů zde.

RNDr. Čadil- Posudek na Regionální inovační strategii Libereckého kraje zde.

Ing. Beránek- Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 zde.

Prof. Kůs- Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace zde.

Prof. Kůs- Výzkumný, vývojový a výukový komplex pro pokročilé technologie zde.

Ing. Černín- Projekt Membránového Inovačního Centra MemBrain  a dosavadní inovační aktivity a reference firmy MEGA a.s. zde.

Ing. Ficek- Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec zde.

Prof. Besold- Rozvoj trojstranné inovační strategie- výzva pro naše regiony zde.