Inovační prostředí | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Legislativa pro inovace

Přehled právních předpisů vztahujících se k ochraně průmyslového vlastnictví naleznete na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví pod tímto odkazem:

http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy.html

Strategické dokumenty pro inovace

Národní dokumenty

Dokument Národní inovační strategie naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu pod tímto odkazem:

http://www.mpo.cz/dokument11662.html

Dokument Národní inovační politika naleznete na stránkách Rady pro výzkum a vývoj pod tímto odkazem:

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=14459

Na národní inovační strategii navazuje dokument Koncepce inovací pro oblast průmyslu a podnikání na období 2005 - 2008, který naleznete zde.

 

Regionální dokumenty

Dokument Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) bude po dokončení zveřejněn v záložce RIS LK.

Dokument RIS LK vycházel při procesu své tvorby z některých krajských strategických dokumentů, jimiž byly:

Strategie rozvoje Libereckého kraje, kterou naleznete zde.

Program rozvoje Libereckého kraje, který naleznete zde.

 

Zajímavé odkazy

DATABÁZE BROWNFIELDS A GREENFIELDS

Rozsáhlá a pravidelně aktualizovaná databáze brownfields v Libereckém kraji je ke shlédnutí na stránkách Libereckého kraje zde.

Stejným způsobem vedená databáze greenfields Libereckého kraje je přístupná zde.

STRUKTURÁLNÍ FONDY

Základní rozcestník pro seznámení se se Strukturálními fondy a jednotlivými Operačními programy EU můžete navštívit zde.

TECHYes

Podrobné informace o zajímavé kampani na podporu technického vzdělávání v Libereckém kraji- TECHYes naleznete zde.

RISA

V Libereckém kraji rovněž existuje Regionální informační systém o uplatnění absolventů na trhu práce RISA. Podrobné informace o něm získáte zde.

TRANSCEN

Podrobné informace o Projektu Regionální centrum vzdělávání v oblasti znalostního a technologického transferu - TRANSCEN si můžete přečíst zde.