Inovační vouchery | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

 

Výzva na inovační vouchery 2012 - 2013


Liberecký kraj vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích

"Inovační vouchery 2012 - 2013"

Voucher je jednorázová dotace určená malým a středním podnikům, splňujícím definici dle přílohy č. 1 Nařízení (ES) č. 800/2008/ES, které mají sídlo nebo provozovnu na území Libereckého kraje, na nákup zboží nebo služeb od vysokých škol, případně veřejných výzkumných institucí či výzkumných organizací působících v České republice. Dotační prostředky podpoří smluvní spolupráci a transfer znalostí mezi vysokými školami, výzkumnými institucemi/organizacemi a malými a středními podniky.

Termín pro podávání projektových žádostí (soutěžní lhůta):

od 25.10.2012 do 21.12.2012 do 14:00 hod.


Žádost musí být podána v elektronické i písemné podobě.

Veškeré podrobnosti k této soutěži naleznete na stránkách Libereckého kraje zde, text výzvy je ke stažení zde.