Kalendář akcí | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Evropská TA konference - Call for sessions

Datum vyhlášení: 27.5.2016, 00:00

Datum ukončení: 19.5.2017, 00:00

3. evropská TA konference (3rd European Technology Assessment Conference) se bude konat v Corku ve dnech 17.-19. května 2017. Konference navazuje na úspěšné TA konference, které se uskutečnily v Praze (2013) a Berlíně (2015), a jejím hlavním cílem je další posílení diskuze o možnostech metody technology assessment a ostatních příbuzných aktivit, jako jsou: věda a technologie, odpovědný výzkum a inovace (RRI), zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů a foresight. Bude se rovněž věnovat otázce, jak mohou tyto aktivity více přispět k tvorbě politiky VaVaI založené na znalostech.

Srdečně zváni jsou výzkumníci i výzkumné kolektivy, které se zabývají metodou TA i ostatními výše jmenovanými příbuznými aktivitami, aby se přihlásili do výzvy a podali své návrhy témat a formátu sekcí konference do 31. 7. 2016.

Celý text výzvy „Call for sessions“ i předběžný program konference naleznete na webu akce. V sekcích budou vědecké poznatky prezentovány a diskutovány společně s politiky, stakeholdery z podniků, neziskového sektoru i studenty s cílem poznat různé úhly pohledu na danou problematiku.

více [nové okno]

 

TVIP 2017

Datum vyhlášení: 15.4.2016, 11:12

Datum ukončení: 23.3.2017, 11:12

TVIP 2017

České ekologické manažerské centrum, z. s. Vás srdečně zve na Týden vědy a inovací pro praxi (TVIP 2017) zastřešující symposium ODPADOVÉ FÓRUM, konference APROCHEM a PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE. TVIP otevírá prostor pro výměnu zkušeností a názorů v oblasti problematiky interakcí lidské společnosti a životního prostředí. Nově se zaměřuje na výzkum, vývoj a inovativní řešení v celé šíři životního prostředí. Cílovou skupinou jsou všichni odborníci zabývající se aplikovaným výzkumem a průmyslové podniky zavádějící inovativní řešení do praxe s cílem pozitivně ovlivnit životní prostředí. Předmětem konference jsou rovněž inovativní řešení ovlivňující chod regiónů, měst a obcí. TVIP 2017 proběhne 21. - 23. března 2017 v Hustopečích.

více [nové okno]

 

Veletrh Věda Výzkum Inovace

Datum vyhlášení: 9.12.2016, 10:45

Datum ukončení: 2.3.2017, 10:45

Veletrh Věda Výzkum Inovace (VVVI) vytváří novou interdisciplinární platformu propojující vědeckou a výzkumnou sféru s podnikatelským prostředím. Poskytuje příležitost školám, firmám, výzkumníkům a vědeckým týmům alespoň jednou ročně fyzicky představit výstupy své práce sobě navzájem i odborné a široké veřejnosti. Na veletrhu se budou prezentovat především inovační firmy, vědecko-technické parky a centra, vědecké týmy, samostatní výzkumníci, vysoké školy, instituce, další organizace a společnosti, bez jejichž činnosti by výzkum, vývoj, inovace a jejich zavedení do praxe nebylo možné. Návštěvníci budou mít možnost se seznámit s jejich činností a s ukončenými, právě probíhajícími, nebo plánovanými projekty.

více [nové okno]

 

Regionální konference "How to best attract talented researchers?"

Datum vyhlášení: 9.12.2016, 10:50

Datum ukončení: 24.1.2017, 10:50

24. ledna 2017 se v Brně uskuteční regionální konference How to best attract talented researchers?, kterou organizuje Evropská komise (EK) společně s MŠMT a Slovenským ministerstvem školstva, vedy, výskumu a športu. Program je věnovaný praktické implementaci politiky lidských zdrojů výzkumných institucí (Charter and Code, HRS4R, čl. 32 grantové dohody H2020, podrobnosti níže) v ČR a na Slovensku. Téma úzce souvisí s mobilitou výzkumníků podporovanou rámcovým programem pro VaVaI Horizont 2020.

více [nové okno]

 

GO a REGIONTOUR 2017

Datum vyhlášení: 19.12.2016, 10:25

Datum ukončení: 22.1.2017, 10:25

Ve dnech od 19. do 22. ledna 2017 se v Brně konají mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu a veletrh turistických možností v regionech. Jedná se o největší prezentaci průmyslu cestovního ruchu s akcentem na regiony ve střední Evropě.

více [nové okno]

 

BAU 2017

Datum vyhlášení: 19.12.2016, 10:27

Datum ukončení: 21.1.2017, 10:27

Veletrh BAU je mezinárodně nejvýznamnější akcí oboru stavebnictví. Jedná se o světově prvotřídní platformu pro prezentaci nejnovějších stavebních materiálů a systémů. Veletrh pokrývá veškeré potřeby oboru stavebnictví, od architektury, přes vybavení a potřeb pro stavbu, až po stavební materiály, stavební IT a software a služby. Veletrhu se účastní všechny vedoucí světové firmy ze stavebního průmyslu.

více [nové okno]

 

NOVUMM 2017/007N HEIMTEXTIL 2017

Datum vyhlášení: 19.12.2016, 10:26

Datum ukončení: 13.1.2017, 10:26

Veletrh HEIMTEXTIL představuje největší mezinárodní veletrh textilu a zároveň také odbornou platformu pro maloobchodníky, výrobce a designéry. Akce je doplněna speciálními výstavami, workshopy a odbornými přednáškami.

více [nové okno]

 

Financování inovací v České republice

Datum vyhlášení: 19.12.2016, 10:24

Datum ukončení: 20.12.2016, 20:24

Dne 20. prosince 2016 se v Praze uskuteční diskuzní setkání, jehož cílem je podpořit veřejnou debatu o zlepšování podmínek pro inovace v České republice. Účastníci by se měli zaměřit zejména na otázku financování inovativních řešení a jejich tržního uplatnění.

více [nové okno]

 

Výstava: Dědictví. Tradice, inovace, móda

Datum vyhlášení: 9.11.2016, 15:26

Datum ukončení: 10.12.2016, 15:26

Výstava představí v Galerii UM (náměstí Jana Palacha 80, Praha 1 - Staré Město, 116 93) tradiční textilní techniky Čech a Moravy a možnosti jejich využití v oděvním designu. Její projekt dokazuje, že tradiční rukodělné techniky nejsou odsouzeny k zániku, ale mohou existovat jako funkční prvek soudobého oděvního designu.
Obnovení spolupráce s lokálními výrobci je aktuální celosvětový trend preferující tradiční výrobní postupy a produkci, která splňuje potřebu ekologického a etického přístupu k módě. Projekt Dědictví podporuje regionální výrobce, ukazuje jejich příběhy, bohatou historii a cenné dovednosti. Jeho součástí je i popsání role zaniklé instituce Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV).
Instalaci tvoří dva hlavní prvky – látky zavěšené v prostoru a pracovní stoly. Prezentace technik zůstává vizuálně čistá, minimalistická až skoro abstraktní. Doplňují ji fotografie Tomáše Brabce (série portrétů řemeslníků a reportáží z jejich dílen) a projekce Karin Zadrick (kolekce oděvů Alice Klouzkové).

více [nové okno]

 

INOVACE 2016, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR

Datum vyhlášení: 2.12.2016, 10:44

Datum ukončení: 9.12.2016, 10:44

Sympozium je věnováno koncepčním otázkám inovačních procesů, inovačního podnikání, Systému inovačního podnikání v ČR, inovační infrastruktuře ČR a regionální inovační infrastruktuře, regionálním inovačním strategiím, vědeckotechnickým parkům, transferu technologií, technologickým platformám a klastrům, komercializaci výsledků výzkumu, vývoje a inovací, inovačním produktům a jejich financování, Technologickému profilu ČR, ochraně duševního a průmyslového vlastnictví, materiálovému inženýrství, přípravě odborníků pro oblast inovačního podnikání,zahraniční spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, výsledkům rámcových programů EU, strukturálních fondů EU 2014+ a programům mezinárodní vědeckotechnické spolupráce se zaměřením na programy EUREKA a Eurostars a výsledkům řešených projektů.

více [nové okno]

 

Seminář: Výdaje na výzkum, vývoj a inovace v roce 2017 a dalším výhledu

Datum vyhlášení: 2.12.2016, 10:40

Datum ukončení: 8.12.2016, 10:40

Institut profesní přípravy si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář o aktuálních novinkách ve VVI pro rok 2017 s dalším střednědobým výhledem.

Semináře se zúčastní přednášející z Úřadu vlády ČR, Kanceláře Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva průmyslu a Ministerstva zemědělství

více [nové okno]

 

Konference impact’16 fintech/insurtech propojí startupy s bankovním světem

Datum vyhlášení: 14.11.2016, 00:00

Datum ukončení: 8.12.2016, 00:00

Na 250 meet-upů a 100 řečníků se mohou těšit účastníci mezinárodní konference impact’16 fintech/insurtech, která se koná u našich polských sousedů a to již 7 a 8. prosince. Na co se můžete těšit?
Kongres se zaměřuje na důležité problémy finančního a pojišťovacího světa. Například na finanční vzdělávání, regulace, kryptoměny, bezpečnost, informační management a platební metody. Na akci se můžete potkat z řadou osobnosti ze světa bankovních startupů. Poznáte zde však i zástupce velkých bankovních institucí například mBank, ING či Master Card.
Mezi potvrzenými řečínky bude například zakladatel startupu Klarna Sebastian Siemiątkowski, jehož startup umožňuje odložení platby za nákupy v elektronických obchodech. Dále účastníci uvidí Alexandra Graubner-Muellera z Kreditechu. Kreditech využívá strojového učení a různých datových zdrojů, abyste zjistili maximum informací o případném věřiteli do jedné minuty.

více [nové okno]

 

Konzultační dny pro podporu exportu

Datum vyhlášení: 4.11.2016, 13:59

Datum ukončení: 5.12.2016, 13:59

CHCETE EXPORTOVAT A NEVÍTE JAK NA TO? POTŘEBUJETE U VAŠEHO OBCHODNÍHO PŘÍPRADU ASISTENCI V ZAHRANIČÍ? HLEDÁTE ODBĚRATELE ČI OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI NA ZAHRANIČNÍCH TRZÍCH?

Regionální exportní konzultant agentury CzechTrade ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Hodonín pořádá pravidelné konzultační dny pro podporu zahraničního obchodu.

V rámci níže uvedených termínů budou ve druhé polovině roku 2016 probíhat v kanceláři OHK Hodonín individuální konzultace.

více [nové okno]

 

Průmysl 4.0 v praxi

Datum vyhlášení: 25.11.2016, 16:35

Datum ukončení: 30.11.2016, 16:35

Agentura CzechInvest ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci a science centrem iQLANDIA zvou na konferenci Průmysl 4.0 v praxi. Konference se koná 30. listopadu 2016 ve Velké aule Technické univerzity v Liberci v budově G (Univerzitní náměstí 1410/1 Liberec). Cílem je seznámit posluchače s hlavními principy Průmyslu 4.0 v praxi, kam směřuje výzkum a vývoj v této oblasti, a jaká konkrétní řešení jsou v současnosti dostupná.
Účast na konferenci je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě je potřeba se zaregistrovat do pátku 25. listopadu na adrese eva.bartonova@czechinvest.org

více [nové okno]

 

Přijďte se v sobotu ptát a podívat – TUL Liberec má den otevřených dveří

Datum vyhlášení: 25.11.2016, 16:37

Datum ukončení: 26.11.2016, 16:37

Dozvíte se vše, co jste chtěli o univerzitě vědět, uvidíte tu vše, co vás zajímá. Den otevřených dveří na Technické univerzitě v Liberci v sobotu 26. listopadu je především výbornou příležitostí pro maturanty, kteří uvažují o dalším studiu.

více [nové okno]

 

SME INSTRUMENT CONFERENCE

Datum vyhlášení: 15.10.2016, 16:25

Datum ukončení: 24.11.2016, 16:25

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR pořádá ve dnech 23. a 24. 11. 2016 mezinárodní akci SME Instrument Conference. Cílem konference je přiblížit českým malým a středním podnikům problematiku zapojení do evropských výzkumných projektů.
Druhý den - 24.11. 2016- budou mít zájemci možnost bezplatně konzultovat své projektové záměry a návrhy s evropskými hodnotiteli, kteří mají zkušenosti s procesem hodnocení projektů.

více [nové okno]

 

Internet věcí – šance i výzva pro inovační firmy Internet věcí – šance i výzva pro inovační firmy

Datum vyhlášení: 11.11.2016, 15:45

Datum ukončení: 24.11.2016, 15:45

Kdy: 24.11.2016
Kde: Technologické centrum AV ČR, Praha

Donedávna pouze futuristický koncept fyzických a virtuálních objektů, propojených a vzájemně mezi sebou komunikujících prostřednictvím Internetu – tzv. „Internet věcí“ přinese již v dohledné budoucnosti podstatná zjednodušení každodenního života i efektivnější využívání zdrojů. Tato nová, dynamicky se rozvíjející oblast, která je přeplněna novými příležitostmi pro podnikavé firmy i jednotlivce, zřejmě dramaticky změní většinu lidských činností, včetně průmyslové výroby, dopravy, bydlení i způsobů trávení volného času. Náš seminář seznámí zájemce s technologiemi a perspektivami rozvoje Internetu věcí v České republice i se závažnými otázkami ochrany soukromí a osobních údajů, jež jsou s těmito novými aplikacemi spojeny.

více [nové okno]

 

CORNET and IraSME Partnering event

Datum vyhlášení: 18.11.2016, 00:00

Datum ukončení: 24.11.2016, 00:00

Agentura pro podnikání a inovace zve na seminář mezinárodních výzkumných a vývojových sítí CORNET a IraSME s možností nalezení projektových partnerů pro nadcházející výzvy.
Sítě IraSME a Cornet umožňují realizaci mezinárodních projektů prostřednictvím národních programů výzkumu a vývoje. IraSME se zaměřuje na kolaborativní projekty malých a středních podniků z minimálně dvou partnerských zemí s možnou účastí výzkumných organizací. Cornet se zaměřuje na realizaci projektů kolektivního výzkumu pro inovační potřeby většího počtu malých a středních podniků.
Seminář je konán pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

více [nové okno]

 

Konference SECID 2016

Datum vyhlášení: 20.10.2016, 21:14

Datum ukončení: 23.11.2016, 21:14

Slovenské předsednictví v Radě EU organizuje konferenci nazvanou „Spreading Excellence and Crossing the Innovation Divide“, SECID 2016. Cílem konference je prodiskutovat úlohu excelence v evropském výzkumu a inovacích a možnosti, které nabízí program Horioznt 2020, Evropské strukturální a investiční fondy a další národní a mezinárodní programy k překonání rozdílů v oblasti inovací. Dále budou posouzeny výsledky výzev TEAMING, TWINNING a ERA Chairs. Výstupem konference a příspěvkem ke střednědobému hodnocení programu H2020 bude dokument s doporučeními a návrhy k lepšímu využití inovačního potenciálu a navýšení excelence ve VaV.

více [nové okno]

 

Science Café s Mary O'Connell

Datum vyhlášení: 25.10.2016, 10:25

Datum ukončení: 22.11.2016, 10:25

Česká styčná kancelář pro vědu, vývoj a inovace pořádá spolu s partnery 22. listopadu 2016 v Plzeňském domě v pořadí již čtvrté Science Café. Tentokrát bude hostem Mary O'Connell, uznávaná vědkyně v oboru molekulární biologie, která se ve svém výzkumu zaměřuje na modifikaci nukleových kyselin v souvislosti s poruchami imunitního systému. V minulosti působila v Radě pro lékařský výzkum (UK). V současnosti vykonává pozici ERA Chair na Středoevropském technologickém institutu (CEITEC) v Brně. Lidská imunita a vědecká mobilita budou proto hlavními tématy neformální debaty, po které bude následovat číše vína.

více [nové okno]

 

Finální konference projektu V4mula na téma Society - ICT- Economy - Industry 4.0

Datum vyhlášení: 3.11.2016, 13:52

Datum ukončení: 21.11.2016, 13:52

Dne 21.11. 2016 proběhne v Budapešťi finální konference projektu V4mula na téma Society - ICT- Economy - Industry 4.0.

více [nové okno]

 

Festival Prototyp 2016 - Elementy

Datum vyhlášení: 7.11.2016, 13:27

Datum ukončení: 13.11.2016, 13:27

Už třetím rokem ukazuje festival Prototyp v Brně, jak se dají technologie a věda využít v umění. Letošní ročník se uskuteční 11. - 13. 11. a jeho tématem budou přírodní Elementy.

více [nové okno]

 

6. inovační dny SESAR

Datum vyhlášení: 12.8.2016, 14:26

Datum ukončení: 10.11.2016, 14:26

Ve dnech 8. – 10. 11. 2016 pořádá společný podnik SESAR inovační dny v nizozemském Delftu. Cílem akce je šíření výsledků výzkumného programu (konkrétně pracovního programu E: dlouhodobý a inovativní výzkum a programu SESAR 2020). Uzávěrka pro předkládání příspěvků je 12. 9. 2016.

více [nové okno]

 

Gender Summit 2016

Datum vyhlášení: 25.10.2016, 10:26

Datum ukončení: 9.11.2016, 10:26

Ve dnech 8.–9. listopadu 2016 se v Bruselu uskuteční 9. ročník konference Gender Summit, tentokrát s podtitulem Gender-based research, innovation and development for sustainable economies and societal wellbeing. Mezi hlavními tématy konference bude letos mj. nový evropský akční plán pro rovnost pohlaví (new EU Gender Action Plan) a relevantní otázky v programu Horizont 2020, (zejména v oblasti STEM). Na konferenci promluví Evropský komisař pro výzkum a inovace Carlos Moedas. Gender Summit 2016 otevírá dialog na téma jak pochopení gender problému ve výzkumu a inovacích může taktéž zajistit udržitelný a efektivní rozvoj.

více [nové okno]

 

Science Café Okna vesmíru dokořán Jiří Grygar

Datum vyhlášení: 20.10.2016, 21:15

Datum ukončení: 7.11.2016, 21:15

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) Vás společně se svými partnery srdečně zve na v poradí již třetí Science Café s tématem okna vesmíru dokořán, které se uskuteční 7. listopadu 2016 od 19:00 v Pražském domě v Bruselu. Hostem bude významný český astronom, fyzik, popularizátor vědy a držitel ceny UNESCO, Jiří Grygar. Science Café je diskusní večer mezi vědci a zájemci o vědu z řad široké veřejnosti a dává účastníkům možnost se v neformálním prostředí zeptat na to, co je zajímá z dané oblasti. Neformální debata bude následována číší vína.

více [nové okno]

 

Smart Business Festival - II. ročník

Datum vyhlášení: 16.9.2016, 14:16

Datum ukončení: 26.10.2016, 14:16

Letošní podzim nabídne jedinečnou možnost inspirovat se příklady chytrého podnikání na II. ročníku Smart Business Festivalu, tentokrát s podtitulem Kybernetická revoluce chytře. Akci ve dnech 25. – 26. října 2016 v Křižíkových pavilonech pražského Výstaviště pořádá sdružení CzechInno ve spolupráci se svými partnery. Jejím cílem je v průběhu dvoudenního nabitého programu, který zahrnuje jak expoziční, tak i přednáškovou část, přiblížit svým účastníkům progresivní a „smart“ řešení pro podnikání v osmi základních programových oblastech. Druhý den Smart Business Festivalu 2016 bude zasvěcen tématu Kybernetická revoluce v praxi a účastníci se v něm dozvědí, jak prakticky a efektivně zužitkovat ve své firmě výdobytky tzv. 4. průmyslové revoluce a prakticky uchopit Průmysl 4.0. Celý Festival bude okořeněn doprovodným programem s praktickými ukázkami prezentovaných novinek. Na Smart Business Festival pak naváže série regionálních akcí věnovaných tématu Kybernetická revoluce v praxi, které se uskuteční od prosince 2016 do dubna 2017 v šesti krajských městech po celé ČR.

více [nové okno]

 

Veřejné zakázky na inovační řešení

Datum vyhlášení: 10.10.2016, 10:42

Datum ukončení: 26.10.2016, 10:42

V Berlíně se bude dne 26. října 2016 konat konference zaměřená na veřejné zakázky na inovační řešení. Hlavní myšlenkou konference jsou otázky zjednodušení a zefektivnění procesů zadávání veřejných zakázek v zemích EU.

více [nové okno]

 

ČESKÉ DNY PRO EVROPSKÝ VÝZKUM (CZEDER 14)

Datum vyhlášení: 15.10.2016, 16:26

Datum ukončení: 25.10.2016, 16:26

České dny pro evropský výzkum (CZEDER) bude již 14. ročníkem konference, jejímž hlavním tématem je mobilita jako cesta k posílení vědecké kariéry. Konference, na kterou vás srdečně zveme, se uskuteční dne 25. října 2016 v hotelu International v Praze 6.
Mezi řečníky vystoupí například B. Richter z Evropské komise či G. Wells z Oxfordské univerzity. Chybět nebudou ani zkušenosti českých vědců a představíme i různé typy podpůrných schémat.

více [nové okno]

 

Mezinárodní konference EASN o inovacích v leteckém výzkumu

Datum vyhlášení: 10.10.2016, 10:39

Datum ukončení: 21.10.2016, 10:39

V Portu se ve dnech 18. - 21. října 2016 uskuteční šestá mezinárodní konference EASN (European Aeronautics Science Network) zaměřená na inovace v evropském výzkumu v letectví. Akce by měla pokrýt všechna témata aeronautiky a letecké přepravy.

více [nové okno]

 

eCarTech Munich

Datum vyhlášení: 14.7.2016, 10:09

Datum ukončení: 20.10.2016, 10:09

eCarTech Munich

Mnichovské výstaviště přilákalo loni více než 12 tisíc zájemců o elektrická auta. Tento úspěch chtějí pořadatelé letos zopakovat anebo překonat. Více než 400 vystavovatelů představí nejzajímavější novinky oboru nazvaného „nová mobilita“.
Na rozloze 22 000 m2 se bude prezentovat koncept mobility příštích let a paralelně s veletrhem elektrických aut budou probíhat ještě Materialica a „sMove360“. Pozornost bude zaměřena především na nové, lehké a ekologické materiály a na síťové propojení vozů s okolním prostředím. V halách 5 a 6 na mnichovském výstavišti si ve dnech 18. až 20. října dají dostaveníčko nejen příznivci elektromobilů, ale i vozů s hybridními pohony.

více [nové okno]

 

EU Innovation Procurement event

Datum vyhlášení: 10.10.2016, 10:40

Datum ukončení: 19.10.2016, 10:40

V pořadí již druhá akce tohoto zaměření organizovaná sítí EAFIP se bude konat 18. a 19. října v řeckých Atenách. Dvoudenní akce bude cílit na zadavatele veřejných zakázek, tvůrce politik, právnické subjekty a v neposlední řadě firmy. Cílem této akce je zvýšit povědomí o výstupech největších PCP/PPP iniciativ v Evropě.

více [nové okno]

 

Seminář - Proč a jak efektivně navázat spolupráci s vysokou školou

Datum vyhlášení: 1.9.2016, 12:59

Datum ukončení: 13.10.2016, 12:59

Plánujete vývoj nového produktu a chybí vám některé znalosti či vybavení? Potřebujete optimalizovat výrobní procesy a chybí vám k tomu odborníci? Chcete najít studenty vysokých škol na stáže a nevíte kde a jak?

Na semináři se dozvíte, zda a jak lze ve vaší firmě využít znalosti na vysokých školách, a to během 90 minut a ve městě, které máte nejblíže. Seminář pořádá Olomoucký kraj a sdružení OK4Inovace.

více [nové okno]

 

OD VÝZKUMU K INOVACÍM – CESTA A VIZE MLADÝCH VĚDCŮ

Datum vyhlášení: 23.9.2016, 14:54

Datum ukončení: 12.10.2016, 16:30

Jiří Václavík, nositel ceny Česká hlava 2013 pro mladé vědce (Gaudeamus), výzkumník Ústavu organické technologie VŠCHT, Praha, tč. doktorand ETH Zürich

Místo: Havas Worldwide Prague, Expo 58, Letenské sady 1500, Praha 7

Profesní dráha s vizí : stát se úspěšným výzkumníkem a tvůrcem inovací
Jaké příležitosti má začínající vědec v českých akademických a výzkumných organizacích
Čistá věda a/nebo propojení s praxí ? – Zkušenosti, představy, realita
Modely vědeckého výzkumu a transferu průlomových poznatků do podnikové praxe
Podnikání v oboru chemie
Jak dělat produktivnější výzkum
Productive Chemistry @ Jiří Václavík : chemie + ekonomika

více [nové okno]

 

Mezinárodní strojírenský veletrh

Datum vyhlášení: 3.10.2016, 00:00

Datum ukončení: 7.10.2016, 21:03

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě, s každoroční účastí více než 1 500 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků. Ze zahraničí přijíždí přes 35% vystavovatelů a 10% návštěvníků.

Návštěvnost je vysoce odborná, přes sedmdesát procent návštěvníků ovlivňuje rozhodování o investicích, třetina patří k vrcholovému managementu.

Zastoupeny jsou všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu.

Hlavním tématem MSV je průmyslová automatizace, prezentace měřící, řídicí, automatizační a regulační techniky zahrnující všechny obory veletrhu. Obor elektronika, automatizace a měřící technika je po obráběcí technice a materiálech a komponentech ve strojírenství třetím nejobsazenějším specializovaným celkem MSV.

MSV je tradičně věnována vysoká mediální pozornost, akredituje se přes čtyři sta novinářů. Součástí veletrhu je špičkový doprovodný program odborných konferencí, seminářů a workshopů na aktuální technická, obchodní a ekonomická témata.

více [nové okno]

 

Konference KRECon 2016: Budoucnost a uplatnění mladé české vědy

Datum vyhlášení: 23.9.2016, 14:57

Datum ukončení: 7.10.2016, 14:57

Konference KRECon 2016 je příležitostí pro setkání začínajících i zkušených výzkumníků s představiteli inspirativních českých a zahraničních institucí, které se přiblížily ideálním podmínkám pro úspěšné uplatnění výzkumu do praxe. Záštitu nad akcí převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

více [nové okno]

 

Informační den k chytrým sítím a skladování energie

Datum vyhlášení: 10.8.2016, 14:24

Datum ukončení: 3.10.2016, 14:24

Dne 3. 10. 2016 pořádá Evropská komise informační den k nadcházejícím výzvám pro témata chytrých sítí a skladování energie, které jsou součástí pracovního programu třetí společenské výzvy "Zajištěná, čistá a účinná energie". V odpolední části bude příležitost k networkingu.

více [nové okno]

 

Evropský týden biotechnologií 2016

Datum vyhlášení: 9.9.2016, 10:31

Datum ukončení: 2.10.2016, 10:31

Letošní ročník Evropského týdne biotechnologií (European Biotech Week, EBW), který pořádají asociace specializované na biotechnologie, se bude konat ve dnech 26. 9. - 2. 10. 2016 napříč Evropou. Jedná se o sérii akcí, které mají za cíl maximalizovat potenciál tohoto inovativního sektoru a podpořit nové iniciativy v této oblasti. Potenciální organizátoři, kteří mají zájem organizovat akci v rámci EBW, mohou zasílat své návrhy skrze tento odkaz. Podrobné informace naleznete zde.

 

Digital Infrastructures for Research 2016

Datum vyhlášení: 6.5.2016, 14:21

Datum ukončení: 30.9.2016, 18:21

Digital Infrastructures for Research 2016

Ve dnech 28. – 30. září 2016 se v Krakově koná konference ´Digital Infrastructures for Research 2016´, organizovaná skupinou evropských e-infratruktur EGI, EUDAT, GÉANT, OpenAIRE a Research Data Alliance (RDA) Europe. Cílem akce je podpořit širší přijetí služeb digitálních infrastruktury a podporovat inovace řízené uživateli.

více [nové okno]

 

EBN Congress 2016 - Design pro inovace

Datum vyhlášení: 4.8.2016, 11:05

Datum ukončení: 30.9.2016, 11:05

EBN Congress 2016 - Design pro inovace

Ve dnech 28. - 30. září 2016 se v portugalském Guimaraes uskuteční kongres zaměřený na netechnologické inovace, především pak na důležitost inovací v designu a otázku, jak tyto inovace přispívají ke konkurenceschopnosti průmyslu. Hlavní myšlenkou je fakt, že design neurčuje pouze to, jak věci vypadají, ale má podstatný vliv i na jejich funkčnost.

více [nové okno]

 

Zahájení evropského měsíce kybernetické bezpečnosti

Datum vyhlášení: 9.9.2016, 10:33

Datum ukončení: 30.9.2016, 10:33

Ve dnech 1. - 31. října 2016 se koná Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti (European Cyber Security Month, (ECSM) koordinovaný Evropskou agenturou pro síťovou a informační bezpečnost (EU Agency for Network and Information Security, ENISA) a DG CONNECT Evropské komise. Jedná se o kampaň EU s cílem zvýšit povědomí o kybernetických hrozbách, který zahrnuje řadu událostí a akcí po celé Evropě. Zahájení ECSM se koná 30. září 2016 v Bruselu. Zástupci evropského veřejného sektoru a bankovního průmyslu zde budou diskutovat o tématech letošního ECSM, kterými jsou: Bezpečnost v bankovnictví, Kybernetická bezpečnost, Vzdělávání pro kybernetickou bezpečnost – souběžně s kampaní CodeWeek (17. - 21. 10.) a Mobilní malware.

více [nové okno]

 

Informační den "Smart Cities and Communities"

Datum vyhlášení: 3.8.2016, 11:01

Datum ukončení: 23.9.2016, 11:01

Informační den

Dne 23. září 2016 pořádá v Bruselu agentura INEA Informační den "Smart Cities and Communities", zaměřený na problematiku chytrých a udržitelných měst. Odpoledne téhož dne bude následovat networking s možností setkání s dalšími zájemci o účast v projektech.

více [nové okno]

 

TechInnovation 2016 – cesta k navázání spolupráce se Singapurem

Datum vyhlášení: 7.7.2016, 10:00

Datum ukončení: 21.9.2016, 20:00

TechInnovation 2016 – cesta k navázání spolupráce se Singapurem

Mezinárodní akce TechInnovation 2016, která proběhne ve dnech 20. – 21. září v Singapuru. Cílem akce TechInnovation 2016 je propojit mezinárodní a singapurské firmy a výzkumné organizace, které poptávají či nabízejí své klíčové technologie. Akce je jedinečnou příležitostí pro české firmy a výzkumné organizace, jak navázat mezinárodní spolupráci se singapurskými firmami a výzkumnými organizacemi v následujících klíčových technologií (Enabling technologies).

více [nové okno]

 

BE SMART, THINK BLUE - KONFERENCE A PARTNERSKÁ BURZA

Datum vyhlášení: 22.7.2016, 14:13

Datum ukončení: 20.9.2016, 14:13

Konference Be Smart, Think Blue (19. září) je zaměřen na představení příležitostí a výzev pro výzkumné a inovační projekty v oblasti využití potenciálu moří a oceánů, včetně příkladů projektů reflektujících regionální inovační strategie pro chytrou specializaci (RIS3) v oblasti Baltského moře i jinde v Evropě.

20. září se uskuteční partnerské setkání pro výzvy H2020 v oblasti Blue growth. Témata výzev Blue growth 2017 jsou obsažena v pracovních programech H2020 pro společenské výzvy 2 (Sustainable agriculture, food, marine and maritime research, aquaculture...) a 4 (Transport). Témata výzvy Blue growth jsou k dispozici na Účastnickém portálu. V dopoledních hodinách budou mít zájemci možnost prezentovat krátce své výzkumné záměry (flash presentations), odpoledne pak proběhnou organizovaná dvoustranná setkání potenciálních partnerů na základě výběru z předem připravených nabídek spolupráce.

Partnerské setkání je spoluorganizováno sítěmi národních kontaktních pracovníků (NCP) pro H2020 sdružených v projektech BioHorizon a ETNA2020.

více [nové okno]

 

Energeticky inovativní projekty a využívání obnovitelných zdrojů

Datum vyhlášení: 15.9.2016, 14:18

Datum ukončení: 16.9.2016, 23:18

Seminář s názvem "Energeticky inovativní projekty a využívání obnovitelných zdrojů" má za cíl představit zájemcům možnosti financování energetických projektů v Podunajském regionu, součástí programu bude i match-making část pro hledání potencionálních projektových partnerů v oblasti energetické účinnosti, udržitelné energie ve městech a využívání obnovitelných zdrojů energie. Pro koho je seminář určen? - Pro projektové partnery, kteří hledají projekty, do nichž by se mohli zapojit - Pro projektové lead partnery, kteří hledají další projektové partnery pro svůj projekt Registrovat se na seminář můžete do 8. září na emailu Danubestrategy@vlada.cz. V případě, že se chcete přihlásit i se svým projektem, pro nějž hledáte partnery, zašlete krátké informace o projektu v emailu spolu s registrací. V případě jakýchkoliv otázek se můžete obrátit emailem na Markétu Ročejdlovou (rocejdlova.marketa@vlada.cz). Celý seminář bude v anglickém jazyce.

 

Seminář SSŘIP - Vincent Schächter

Datum vyhlášení: 29.7.2016, 14:26

Datum ukončení: 14.9.2016, 14:26

Zveme vás na další ze série Prezidentských seminářů Společnosti pro strategické řízení, inovace a podnikatelství, na němž se tentokrát za mikrofon postaví Vincent Schächter - viceprezident pro R&D, TOTAL New Energies (2009-2015). Seminář se koná ve středu 14. září 2016 v budově Expo 58, Havas Worldwide Prague. Toto interaktivní setkání nabídne vhled do tvorby příští generace business inovací v pojetí přední světové korporace. Součástí programu budou též bloky na téma otevřených inovací či startování podnikání v nových oblastech činnosti. Kapacita je omezená, proto si prosím nezapomeňte rezervovat své místo předem.

Datum: 14. 9. 2016
Čas: 13:00-16:30
Místo: Havas Worldwide Prague, Expo 58, Letenské sady 1500, Praha 7

více [nové okno]

 

Česko-britská Smart Data konference

Datum vyhlášení: 26.8.2016, 11:18

Datum ukončení: 13.9.2016, 11:18

Jste startup v oblasti Smart Data nebo chcete chytře využívat obrovské množství dat, kterými vaše společnost disponuje? A zajímá vás spolupráce s britskými firmami a jejich řešení v oblasti chytrých dat? Nenechte si ujít česko-britskou konferenci zaměřenou na chytrá řešení v oblasti dat, datové analýzy a managementu, datová úložiště a zabezpečení dat. V úterý 13. září v pražském Impact Hubu vás čeká představení britských Smart Data společností, panelová diskuze a praktické příklady inovativních řešení.

více [nové okno]

 

Právní základy podnikání v Německu

Datum vyhlášení: 7.7.2016, 10:07

Datum ukončení: 13.9.2016, 10:07

Právní základy podnikání v Německu

Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky, KHK Karlovy Vary a Velvyslanectví ČR v Německu Vás zvou na seminář Právní základy podnikání v Německu. Seminář je zaměřen na formy podnikání a přeshraniční poskytování služeb v Německu. Dalšími tématy budou sjednávání smluv, vymáhání pohledávek a insolvenční právo v Německu. Přednášet budou odborníci z kanceláří LOH Rechtsanwälte a Gräwe & Partner GmbH působící v Německu a zástupci velvyslanectví ČR v Berlíně a EEN.

více [nové okno]

 

Školení na téma Green Mobility a System Integration (eseia)

Datum vyhlášení: 20.8.2016, 00:00

Datum ukončení: 13.9.2016, 00:00

Školení na téma Green Mobility a System Integration (eseia)

Ve dnech 12. a 13. září 2016 proběhne v Bruselu odborné školení vzdělávacího programu aliancec eseia (European Sustainable Energy Innovation Alliance) na téma zelené mobility a systémové integrace v dopravě (Green Mobility and System Integration). Obsah školení je zaměřen na nejmodernější vozidlové technologie a trendy ve vývoji zelené mobility. Na programu jsou témata jako alternativní pohonné systémy a paliva, technologie skladování energie, baterie, elektrické a hybridní pohony, integrační systémy a největší současné výzvy v této oblasti, či metodologie hodnocení konvenčních a inovativních vozidel podle ekonomických, ekologických a společenských kritérií. Účast na školení je zdarma, počet míst je však omezený. Přihlášky lze podávat do 2. září 2016.

více [nové okno]

 

Inovační potenciál ČR

Datum vyhlášení: 22.8.2016, 11:10

Datum ukončení: 8.9.2016, 11:10

Program semináře:

09.30 Prezence účastníků
10.00 Zahájení, zhodnocení dosud uskutečněných seminářů Inovační potenciál ČR
Pavel Švejda, Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.

10.30 Podpora průmyslového výzkumu a vývoje – program TRIO
Martin Štícha, Ministerstvo průmyslu a obchodu

10.50 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – programy Služby infrastruktury a Inovační vouchery
Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu

11.10 Výměna zkušeností – vybrané projekty a činnosti:
Klub inovačních firem AIP ČR, z.s.
Pavel Švejda, Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.

Programy EUREKA a Eurostars – vývoj
Svatopluk Halada, Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.

Projekty CzechInno, z.s.p.o. – Festival Exportu CZ, Smart Business Festival, Vizionáři, Průmysl 4.0
David Kratochvíl, CzechInno, z.s.p.o.

Inovační firma Zlínského kraje
Daniela Sobieská, Technologické inovační centrum s.r.o.

12.10 Diskuse, závěry
řídí Pavel Švejda

12.40 Občerstvení
13.00 Ukončení semináře

 

EcoSummit 2016 na téma ekologické udržitelnosti

Datum vyhlášení: 20.8.2016, 00:00

Datum ukončení: 1.9.2016, 00:00

EcoSummit 2016 na téma ekologické udržitelnosti

Kdy: 29.8.2016 - 1.9.2016
Kde: Montpellier (Francie)

Ve dnech 29. 8. - 1. 9. 2016 pořádá organizace Elsevier pátý ročník mezinárodní konference 'EcoSummit Congress on Ecological Sustainability: Engineering Change' ve francouzském Motpellier. Konference slouží jako fórum pro vědce ke sdílení poznatků o konceptech a metodách určených k holistickému užití v managementu životního prostředí. Letošní ročník se zaměří na ekologii pevninských ekosystémů, především na ekosystémy náchylné vlivům klimatických změn a antropogenního tlaku. Program bude zahrnovat řadu paralelních zasedání a doprovodných akcí včetně terénní exkurze.

více [nové okno]

 

Seminář Společenské a environmentální dopady robotiky a autonomních systémů v zemědělství

Datum vyhlášení: 14.7.2016, 00:00

Datum ukončení: 14.7.2016, 18:00

Seminář Společenské a environmentální dopady robotiky a autonomních systémů v zemědělství

Mezinárodní asociace zemědělských systémů pořádá dne 14. července 2016 seminář zaměřený na společenské a environmentální dopady robotiky v zemědělství. Cílem akce je zhodnotit současný stav digitalizace zemědělství, jejího rozvoje a možných rizik. Do 21. prosince 2015 je možné podávat návrhy konferečních příspěvků v dané oblasti.

více [nové okno]

 

IoT Expo Bratislava 2016

Datum vyhlášení: 7.7.2016, 00:00

Datum ukončení: 8.7.2016, 00:00

IoT Expo Bratislava 2016

Ve dnech 7. – 8. července 2016 se bude konat v Bratislavě konference s názvem IoT (Internet of Things) Expo Bratislava 2016, pořádaná Francouzskou ambasádou ve spolupráci s Francouzsko-slovenskou obchodní komorou. Událost zve všechny start-upy, větší společnosti, výzkumná centra, „bussines angels“ a venture kapitálové společnosti z Francie a zemí Visegradské skupiny k networkingové výměně znalostí, nápadů a sdílení příležitostí. Spojující ideou je prostřednictvím agendy ´Smart Transport, Smart Health and Smart Buildings´ (Chytrá doprava, zdraví a budovy) vytvořit novou poptávku mezi spotřebiteli a rozšířit tržní prostor pro společnosti a jejich další obchodní příležitosti.

více [nové okno]

 

Výroční konference LIBER 2016

Datum vyhlášení: 29.6.2016, 00:00

Datum ukončení: 2.7.2016, 00:00

Výroční konference LIBER 2016

Asociace evropských vědeckých knihoven (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche – Association of European Research Libraries, LIBER) pořádá ve dnech 26.6. – 2.7. 2016 ve finských Helsinkách svou výroční konferenci, která je příležitostí pro navázání nových parnerských vztahů v rámci LIBER, jež sdružuje více než 420 národních, univerzitních a jiných knihoven z více než 40 evropských států.

více [nové okno]

 

H2020 Societal challenge 2 brokerage event

Datum vyhlášení: 9.6.2016, 00:00

Datum ukončení: 28.6.2016, 00:00

H2020 Societal challenge 2 brokerage event

Síť národních kontaktů pro H2020 - SC2 BioHorizon pořádá dne 28. 6. 2016 v Bruselu partnerské setkání (brokerage event)s cílem usnadnit vytváření partnerství pro projekty do výzev 2017 v oblasti Societal Challenge 2 (SC2). Setkání se uskuteční v návaznosti na oficiální informační den pro výzvy SC2 2017. Otevření výzev 2017 je plánováno na říjen 2016. Registrace na partnerské setkání a možnost registrace pro vyhledání kooperačních profilů bude otevřena od 1. 5. do 6. 6. 2016.

více [nové okno]

 

EU PVSEC 2016

Datum vyhlášení: 17.6.2016, 15:17

Datum ukončení: 24.6.2016, 15:17

Ve dnech 20.- 24. června 2016 pořádá Evropská platforma pro fotovoltaické technologie a inovace (European Technology & Innovation Platform Photovoltaics) konferenci na téma fotovolatické energie v Mnichově. Událost poskytne příležitost diskutovat o budoucnosti energetiky a roli fotovolatické solární energie.

více [nové okno]

 

INVENT ARENA

Datum vyhlášení: 20.5.2016, 11:20

Datum ukončení: 17.6.2016, 11:20

První ročník Mezinárodní výstavy technických novinek, patentů a vynálezů INVENT ARENA se koná v Třinci ve dnech 16.-17.06.201W6.

Představí se zde technické novinky, vynálezy, patenty a nové technologie z mnoha oborů. Hostitelem bude třinecká multifunkční hala Werk Arena, jedna z nejmodernějších arén v Evropě, nacházející se v srdci Moravskoslezských Beskyd.

Hlavním cílem je oslovení a integrace představitelů obchodu, investorů, výzkumných pracovišť, inovačních firem, vysokých a středních škol, mladých tvůrců a výrobců hledajících zajímavá inovační řešení resp. podněty čekající na zavedení do praxe.

Vynálezy a patenty budou prezentovány hned v několika kategoriích: Ekologie a ochrana životního prostředí; Hutnictví, energetika, strojírenství, doprava, stavebnictví; Chemie, zemědělství, zdravotnictví, biotechnologie; Výpočetní technika, telekomunikace, automatizace, informatika; Mladí inovátoři a Ostatní. Nejlepší exponáty budou oceněny zlatou, stříbrnou a bronzovou medailí. Absolutní vítěz získá hlavní cenu Grand Prix.

Součástí programu budou semináře, které povedou odborníci z Úřadu průmyslového vlastnictví a Akademie věd ČR. V rámci akce proběhne čtvrtý ročník mezinárodních řemeslnických her učňů základních a středních škol. Studenti z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Německa a Rakouska budou soutěžit například v oborech elektrotechnik, hutník a mechanik.

INVENT ARENA získala záštitu místopředsedy vlády ČR pro výzkum, vědu a inovace, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR, ministra průmyslu a obchodu ČR, prezidenta Hospodářské komory ČR, předsedy Akademie věd ČR a starostky města Třince.

Organizátorem výstavy jsou TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., podnik s téměř 180letou tradicí, a Česká hutnická společnost, z. s. Odbornou garanci poskytly: International Federation of Inventors Associations (IFIA), Český svaz vynálezců a zlepšovatelů, Český svaz vědeckotechnických společností a Úřad průmyslového vlastnictví.

více [nové okno]

 

Festival Exportu CZ 2016

Datum vyhlášení: 9.6.2016, 00:00

Datum ukončení: 16.6.2016, 00:00

Festival Exportu CZ 2016

Technologické centrum AV ČR je opakovaně partnerem Festivalu Exportu, jehož letošní ročník se uskuteční 15.- 16. 6. na pražském Výstavišti v prostorách Křižíkových pavilonů. V rámci Festivalu Exportu 2016 se 15. 6. 2016 uskuteční tradiční B2B setkání firem, na kterém získáte efektivně nové obchodní kontakty při předem sjednaných schůzkách. Cena za účast na tomto "brokerage" je 1 690 Kč a zahrnuje i celodenní vstupné na oba dny festivalu do jeho konferenční a expoziční sekce, občerstvení či informační materiály.

Letošní ročník Festivalu Exportu 2016 očekává zájem začínajících exportérů a firem s vysokou mírou inovativnosti ve svém podnikání. Expanze směrem z ČR do zahraničí či ze zahraničí do ČR s oborovou orientací ve strojírenském průmyslu, energetice a enviromentálních technologiích, ICT, potravinářství a v nanotechnologiích.

Geografickými oblastmi zájmu jsou východní trhy a postsovětské republiky, Dálný východ, Latinská Amerika, Severní Amerika, Severní, Střední a Jižní Afrika, Evropa a Blízký východ.

více [nové okno]

 

Právní konzultace v oblasti ochrany IT inovací

Datum vyhlášení: 9.6.2016, 14:18

Datum ukončení: 15.6.2016, 14:18

Právní konzultace v oblasti ochrany IT inovací

Chcete získat odpovědi na otázky ochrany duševního vlastnictví v oblasti nejmodernějších digitálních technologií - mobilní aplikace, cloud computing, internet věcí, 3-D tisk, reklama na internetu…? S ohledem na rychlý vývoj inovací v tomto segmentu pořádá Technologické centrum AV ČR pro zájemce z řad firem a výzkumných organizací tématické konzultace s panem JUDr. Janem Bártou, který se specializuje na tyto otázky. Během dopoledních hodin 15. 6. budou mít zájemci možnost konzultovat své aktuální dotazy související s problematikou IT.
Veškerá jednání a dotazy řešené v rámci konzultačního dopoledne budou vedena zcela důvěrně a neveřejně.
Souběžně s vaší registrací nám laskavě sdělte, jakých aspektů či problémů se budou vaše dotazy týkat. Přesnou hodinu vaší konzultace v rámci konzultačního dopoledne vám navrhneme e-mailem, po obdržení vaší registrace. Účast na této úvodní právní konzultaci je bezplatná.
Na vaši účast se těší JUDr. Jan Bárta a tým Enterprise Europe Network Česká republika.
Na konzultaci se registrujte e-mailem: Ing. Václav Suchý, suchy@tc.cz.

 

Financování inovací pro MSP

Datum vyhlášení: 3.6.2016, 12:43

Datum ukončení: 10.6.2016, 12:43

Financování inovací pro MSP

Workshop "Financování inovací pro MSP" Vám poskytne nejaktuálnější informace o možnostech financování Vašich rozvojových a inovačních záměrů z veřejných zdrojů (OP PIK, TA ČR, Horizont 2020, Národní inovační fond). Tato akce pro Vás bude příležitostí získat bližší informace o jednotlivých dotačních programech a výzvách, ale také příležitostí pro individuální konzultace Vašich potenciálních projektů s řadou odborníků.

Akce je určena všem inovativním firmám, především MSP.

více [nové okno]

 

Konference WIRE 2016

Datum vyhlášení: 29.3.2016, 00:00

Datum ukončení: 10.6.2016, 00:00

Konference WIRE 2016

V holandském Eindhovenu se ve dnech 9. – 10. června 2016 koná konference „Týden inovativních regionů v Evropě 2016“ (Week of Innovative Regions in Europe, WIRE). Jedná se o jednu z hlavních akcí organizovaných holandským předsednictvím v Radě EU a v pořadí již 7. ročník WIRE. V rámci programu proběhne diskuse k aktivitám na regionální úrovni stimulujících strukturovaně inovace a konkurenceschopnost a integrujících lokální prvky do vysoce kvalitních programů. Návrh programu je zde a registrovat se můžete zde. Na okraj konference (8. 6.) proběhnou jednak odborné exkurze do holandských podniků a výzkumných center, a jednak projektová burza k vyhledání partnerů do výzvy H2020 v oblasti Widening, organizovaná v rámci projektu národních kontaktních pracovníků NCP_WIDE.NET (detailní informace včetně registrace bude zveřejněna v blízké budoucnosti).

 

PARTNERSKÁ BURZA 2016 PRO OBLAST WIDENING H2020

Datum vyhlášení: 16.5.2016, 00:00

Datum ukončení: 8.6.2016, 00:00

PARTNERSKÁ BURZA 2016 PRO OBLAST WIDENING H2020

Projekt národních kontaktních pracovníků NCP_WIDE.NET organizuje dne 8. června 2016 v holandském Eindhovenu první partnerskou burzu pro oblast programu H2020 „Šíření excelence a podpora účasti“ (Widening) nazvanou „WIDESPERAD Brokerage 2016“. Jedná se o celodenní doprovodnou akci ke konferenci WIRE 2016 (Week of Innovative Regions in Europe, 8. – 10. 6.

více [nové okno]

 

Všetko bude inak

Datum vyhlášení: 20.5.2016, 11:10

Datum ukončení: 1.6.2016, 20:10

5 profesorů, kteří propojují vědu, výzkum a praxi a ještě nikdy nediskutovali společně o budoucnosti společnosti, podniků a podnikání, se setká první červnový den v Bratislavě, v hotelu Barónka.

Hlavní témata:
Hlavní transofrmační trendy a jejich vliv na podniky, podnikání a životy,
Přelomové technologie a podpůrné sítě pro jejich využití,
Vzdělávání a profese budoucnosti,
Příklady transformačních změn v byznysu,
Na co se musí podniky a podnikatelé připravit?
Spolupráce generací X, Y a Z
Jsme připraveni na převratné změny?
Pricipy, hodnoty a kultura v podniku
Vytváření sítí sdílení znalostí a inovací.

Moderátorem akce bude Roman Dvořák, šéfredaktor magazínu MM Průmyslové spektrum.

více [nové okno]

 

Central NANO

Datum vyhlášení: 29.4.2016, 10:31

Datum ukončení: 1.6.2016, 10:31

Central NANO

Dne 1. června 2016 se v Brně koná konference Central NANO zaměřená na propagaci České republiky jako významného aktéra v oblasti nanotechnologií. Akce bude příležitostí pro navázání kontaktů a spolupráce s českými podniky, klastry nebo výzkumnými organizacemi působícími v nanotechnologiích a seznámení s možnostmi, jak financovat společné projekty.
Registrace:http://centralnano.talkb2b.net/members/register

více [nové okno]

 

Mezinárodní strojírenský veletrh v Nitře

Datum vyhlášení: 20.5.2016, 11:12

Datum ukončení: 27.5.2016, 21:12

23. mezinárodní strojírenský veletrh.

více [nové okno]

 

Podnikání a inovace na VŠE v Praze

Datum vyhlášení: 16.5.2016, 00:00

Datum ukončení: 27.5.2016, 00:00

Podnikání a inovace na VŠE v Praze

Již čtvrtý ročník konference zaměřené na management inovací, podnikání a udržitelnost IMECS 2016 se bude konat na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Cílem této akce je vytvořit prostředí pro setkání špičkových odborníků na inovace a zájemců o tuto problematiku z praxe i akademické sféry.

V letošním roce na konferenci vystoupí Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Lorenzo Constantino, expert Evropské komise, prof. Jan Kratzer, ředitel Centra pro podnikání berlínského Institute of Technology, prof. Gunther Herr, partner WOIS Institutu v Coburgu a další zajímaví hosté.

Konference se uskuteční ve dnech 26. – 27. května 2016 v Rajské budově VŠE v Praze.

více [nové okno]

 

Cloud computing mění zažitou praxi v IT

Datum vyhlášení: 20.5.2016, 11:15

Datum ukončení: 26.5.2016, 11:15

Cloud computing se v posledních letech dostal ze stádia vize, o které se mluví, do stádia běžného používání. Zájmu organizací se těší veřejné i privátní cloudy a IT oddělení musejí mnohdy efektivně zvládat správu hybridní infrastruktury. Na aktuální vývoj v oblasti Cloud computingu reaguje i letošní konference Cloud computing v praxi.

Akce, kterou 26.5.2016 pořádá v pražském Kongresovém centru Vavruška na Karlově náměstí v Praze společnost Best Online Media, nabídne účastníkům nejen přehled aktuálních trendů v oblasti technologií cloudu, ale také zcela konkrétní informace o různých možnostech jejich využití. Řeč tak bude například o provozování ERP v cloudu nebo o zálohování dat nabízeném podnikům formou služby.

více [nové okno]

 

REGATEC 2016

Datum vyhlášení: 6.5.2016, 14:22

Datum ukončení: 11.5.2016, 14:22

REGATEC 2016

Třetí ročník mezinárodní konference k obnovitelným zdrojům energie, REGATEC 2016, se uskuteční ve dnech 10. – 11. května 2016 v Malmö (Švédsko). Akce se zaměří na technicko-průmyslové aspekty výroby biometanu prostřednictvím mikrobiálního a termochemického zpracování biomasy a odpadu, tzv. „power to gas“ a dalších metod zplyňování biomasy. Cílem akce je podnítit interakci mezi relevantními sektory a podpořit rozsáhlejší spolupráci mezi vědou, technikou a průmyslem. Akce je zpoplatněna.

více [nové okno]

 

OTWorld

Datum vyhlášení: 22.4.2016, 13:28

Datum ukončení: 6.5.2016, 20:28

OTWorld

Veletrh spojující průmysl, vědu a služby

více [nové okno]

 

Festival inovací

Datum vyhlášení: 8.4.2016, 14:00

Datum ukončení: 6.5.2016, 14:00

Festival inovací

Již popáté zveme na největší setkání všech inovátorů Festival Česká Inovace! Oproti loňským ročníkům proběhne letos tato událost v pražské Lucerně, 6. května 2016.
Potkejte se s inovátory z oblasti startupů, firem, veřejné sféry, vědy a výzkumu a podporovateli inovací.
Program zahájí prof. Milan Zelený, významný česko-americký ekonom již v 9,30 hod. Druhým hlavním spíkrem bude americký vizionář a propagátor osídlování sluneční soustavy Rick Tumlinson.
Celý den bude probíhat ve znamení příběhů a inspirací, v jehož průběhu se budete moci setkat s těmi nejlepšími ve svém oboru.
V závěru bude festival volně zpřístupněn všem zájemcům v tzv. Hodině H, kde bude odprezentováno několik projektů nadějných českých inovátorů.

více [nové okno]

 

Konference INOVACE PRAKTICKY

Datum vyhlášení: 8.4.2016, 13:58

Datum ukončení: 5.5.2016, 13:58

Konference INOVACE PRAKTICKY

Sdružení OK4Inovace vás zve na 2. ročník konference INOVACE PRAKTICKY, která se koná dne 05.05.2016 v Přerově. Letos bude konference zaměřena na zavádění a zlepšování inovačních procesů firem. Kromě řady velmi zkušených odborníků na realizaci inovací ve firmách zde vystoupí i místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.

více [nové okno]

 

Technology Cooperation Days 2016

Datum vyhlášení: 1.3.2016, 10:00

Datum ukončení: 28.4.2016, 18:00

Jarní veletrh Hannover Messe patří k TOP světovým strojírenským veletrhům. O rozsahu veletrhu svědčí i to, že v rámci Hannover Messe 2016 se představí 10 odborných veletrhů.

více [nové okno]

 

H2020: MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ

Datum vyhlášení: 22.4.2016, 13:02

Datum ukončení: 28.4.2016, 12:00

H2020: MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ

Středočeské inovační centrum ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR pořádá v Dolních Břežanech odborný seminář na téma „Horizont 2020: možnosti financování projektů v oblasti vědy, výzkumu a inovací“. Akce se zaměří především na příležitosti v oblasti informačních a komunikačních technologií a možnosti, které program H2020 nabízí malým a středním podnikům.

více [nové okno]

 

Seminář: Inovace a technologie v rozvoji regionů

Datum vyhlášení: 1.4.2016, 10:00

Datum ukončení: 21.4.2016, 13:00

Seminář se uskuteční v jednacím sále 103, Administrativní budovy Veletrhy Brno, a.s. v rámci doprovodného programu Stavebních veletrhů 2016. Seminář je určený kromě jiných zástupcům AIP ČR v krajích ČR a členům odborných týmů k inovačnímu podnikání v krajích ČR.

více [nové okno]

 

Hradecký startovač

Datum vyhlášení: 15.4.2016, 10:54

Datum ukončení: 19.4.2016, 10:54

Hradecký startovač

Partnerská instituce Technologické centrum Hradec Králové Vás srdečně zve na 3. ročník Hradeckého Startovače - akce pro začínající podnikatele, studenty, start-upy, maminky na mateřské a obecně všechny nadšence, kteří mají zájem o načerpání inspirace z podnikatelských zkušeností ostatních. Akce se koná 19. dubna 2016 v hradecké Náplavce - stylové kavárně a multifunkčním prostoru, tedy místě, které zaručí tu správnou atmosféru pro výměnu zajímavých informací.

více [nové okno]

 

Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách

Datum vyhlášení: 1.4.2016, 12:22

Datum ukončení: 14.4.2016, 14:30

Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách

Typ akce: seminář
Datum: 14.4.2016 09:30 – 14:30
Kde: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 - zasedací místnost LABE

Srdečně vás zveme na seminář pořádaný již tradičně ve spolupráci s Českým statistickým úřadem, který nese v letošním roce podtitul: Výzkumné a inovační aktivity podniků v ČR a spolupráce uvnitř inovačního systému. Mimo jiné budou prezentovány údaje o využití přímé a nepřímé podpory vědy a výzkumu českými firmami v souvislosti s rozdíly mezi firmami podle jejich velikosti a typu vlastnictví, představeny budou metody a výsledky hodnocení vazby mezi technologickou příbuzností podniků a spoluprací v projektech vědy a výzkumu podporovaných z veřejných zdrojů.

více [nové okno]

 

Konference Open Science (NL PRES)

Datum vyhlášení: 1.4.2016, 12:41

Datum ukončení: 5.4.2016, 12:41

Konference Open Science (NL PRES)

Ve dnech 4. - 5. dubna 2016 se v Amsterdamu v rámci nizozemského předsednictví koná konference na téma Open Science - otevřenému přístupu k datům výzkumu, zejména financovanému z veřejných prostředků. Open Science je nejen jednou z klíčových priorit nizozemského předsednictví, ale také významnou iniciativou evropského komisaře pro výzkum a inovace C. Moedase. On-line registrance je přístupná < href="http://mci-group.us12.list-manage.com/subscribe?u=832d7c7bda45e15d062e48945&id=5ed099307c" target=_blank">zde.

více [nové okno]

 

Pozvánka na bilaterální jednání v rámci konference ISSS

Datum vyhlášení: 1.4.2016, 12:24

Datum ukončení: 4.4.2016, 12:24

Pozvánka na bilaterální jednání v rámci konference ISSS

Typ akce: konference
Datum: 4.4.2016 – 5.4.2016
Kde: Kongresové centrum Aldis, Hradec Králové

Ve dnech 4.–5. dubna 2016 se v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové uskuteční již 19. ročník renomované konference zaměřené na reformu veřejné správy, rozvoj e-governmentu a informatizaci společnosti. Konferenci doprovodí také další ročník visegrádské konference V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). V rámci této akce Vás Technologické centrum AV ČR a Technologické centrum Hradec Králové, o.p.s. zve na bilaterální jednání s misí významných taiwanských firem.

více [nové okno]

 

Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP)

Datum vyhlášení: 29.3.2016, 00:00

Datum ukončení: 31.3.2016, 18:00

Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP)

Kde se seminář koná: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec (Zastupitelský sál č. 326, vchod A, 3. patro)

Víte co je TTIP? A jaký dopad bude mít na Evropskou unii a Českou republiku? Dělá Vám obtíže se v tématice zorientovat a jste zmateni informacemi z médií? Nevíte jaký je současný stav vyjednávání? A co bude případné přijetí dohody znamenat pro český export?

více [nové okno]

 

Dotace pro podniky: výzvy 2016 – Liberec

Dotace pro podniky: výzvy 2016 – Liberec

Datum vyhlášení: 1.3.2016, 09:00

Datum ukončení: 31.3.2016, 12:00

Program:

 • Klíčové výzvy OPPIK v roce 2016
  • jaká je současná podoba programů, ve kterých bude možné získat podporu již v nejbližších měsících: Inovace, Úspory energie, ICT a sdílené služby, Potenciál, Technologie, Aplikace, Nemovitosti a Školicí střediska
  • jaké jsou zásadní změny v podání žádosti o dotaci
 • Zkušenosti s přípravou a podáním žádosti o dotaci z první vlny OPPIK
  • jak správně sepsat plnou žádost o dotaci
 • Nová pravidla pro výběrové řízení v OPPIK
  • jak správně realizovat výběrová řízení dle nových pravidel OPPIK
 • Diskuze a raut

Po skončení semináře bude prostor na konzultace postupu při podávání plné žádosti o dotaci v OPPIK a další dotazy.

Účast na akci je zdarma. Kapacita semináře je omezená. Z každé firmy se tedy mohou přihlásit max. 2 zástupci. Zájemci o účast se mohou registrovat na emailu marketing@enovation.cz do 25. března 2016.

 

Datum vyhlášení: 1.3.2016, 09:00

Datum ukončení: 31.3.2016, 12:00

Dne 31. března 2016 se v Liberci uskuteční seminář, který se zaměří mimo jiné na dotační možnosti z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro rok 2016 a zásadní změny v podávání žádostí o dotaci. Akce se koná od 9:00 do 12:00.

 

OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ - chraňte výsledky své tvůrčí činnosti!

Datum vyhlášení: 1.3.2016, 09:00

Datum ukončení: 23.3.2016, 15:00

Každý podnikatelský subjekt, který v rámci výroby či poskytování služeb vyvíjí produkty, by se měl zajímat o tzv. „duševní vlastnictví“. Nepodceňujte jej, ani právní vztahy z něj plynoucí. Jakým způsobem efektivně chránit výsledky své tvůrčí činnosti se dozvíte na tomto semináři. Pořadatel: CzechTrade Místo: Praha, CzechTrade, Dittrichova 21, Praha 2 E-mail: dana.sourkova@czechtrade.cz Telefon: 224 907 529

více [nové okno]

 

Zákon o veřejných zakázkách 2016 pro zadavatele

Datum vyhlášení: 1.3.2016, 09:00

Datum ukončení: 22.3.2016, 12:00

Odborný seminář zaměřený na veřejné zakázky a novou legislativu. Přední odborníci na veřejné zakázky srozumitelně představí, jak připravit zadávací dokumentaci a postupovat při výběru nejlepší nabídky.
Místo dvaadvacáté novely zákona o veřejných zakázkách se čeští zákonodárci rozhodli pro přípravu zcela nové legislativy. Nejpozději od poloviny dubna 2016 má být účinný zákon o zadávání veřejných zakázek, který v mnohém současnou praxi upraví.

více [nové okno]

 

Možnosti inovací ve skladování a zpracování ovoce

Datum vyhlášení: 14.3.2016, 09:30

Datum ukončení: 21.3.2016, 15:00

Možnosti inovací ve skladování a zpracování ovoce

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci se Zahradnickou fakultou MENDELU v Brně Vás srdečně zve na seminář "Možnosti inovací ve skladování a zpracování ovoce".

v pondělí 21. března 2016 od 9:30 do 15:00 posluchárna D12, budova D, Zahradnické fakulty MENDELU v Lednici (Zahradnická fakulta, Valtická 337, 691 44 Lednice)

více [nové okno]

 

ESEF 2016

Datum vyhlášení: 11.3.2016, 11:47

Datum ukončení: 18.3.2016, 11:47

Důležitým tématem pro ESEF 2016 je inovace a spolupráce. ESEF je největším a nejdůležitějším veletrhem v teritoriu Beneluxu v oblasti průmyslových dodávek, subdodávek a strojírenství. Veletrhu se v roce 2014 zúčastnilo více než 500 vystavovatelů z Nizozemska a dalších zemí. Veletrh měl 25 700 návštěvníků, z nichž polovina byli majitelé-ředitelé firem, kteří rozhodují o investicích. Návštěvníci se nejvíce zajímali o následující: kovozpracování a jejich výrobky; nářadí a formy; engineering.

více [nové okno]

 

Veletrh věda, výzkum, inovace

Datum vyhlášení: 1.3.2016, 10:00

Datum ukončení: 11.3.2016, 14:00

Veletrh, který propojuje vědeckou a výzkumnou sféru s podnikatelským prostředím. Poskytuje jedinečnou příležitost vědeckým týmům prezentovat a představit své výstupy odborné i široké veřejnosti.
Na veletrhu se budou prezentovat vědecké týmy, inovační firmy, samostatní výzkumníci, vysoké školy, vědecké parky, instituce a další organizace se svými připravovanými projekty v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Návštěvníci budou mít možnost seznámit se jak s ukončenými, tak i začínajícími nebo právě probíhajícími projekty.

více [nové okno]

 

JIC 120

Datum vyhlášení: 17.12.2015, 00:00

Datum ukončení: 10.3.2016, 18:00

Zajímají vás novinky a technologie používané v automotive? Má vaše firma produkt využitelný právě pro tento průmysl? Přijďte na další akci ze série JIC 120" a potkejte technologické společnosti působící v automobilovém průmyslu. Akce proběhne se zvláštním důrazem na propojení různých oborů (IT, elektrotechnika, strojírenství, energetika apod.), které přináší inovace ve vývoji a výrobě automobilů.

Akce proběhne v anglickém jazyce.

Akce se vyznačuje vysokou efektivitou - můžete kontaktovat až 30 potenciálních obchodních partnerů za 2,5 hodiny. Katalog zúčastněných firem budete mít k dispozici v předstihu.

Akce se koná ve středu 10.února 2016 od 13:30 do 18 hodin na adrese JIC INMEC, Purkyňova 649/127, Brno-Medlánky, 612 00.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Aktuální dotační možnosti - nové výzvy v OP PIK

Datum vyhlášení: 30.12.2015, 00:00

Datum ukončení: 21.1.2016, 12:00

Agentura Czechinvest pořádá seminář Aktuální dotační možnosti - nové výzvy v OP PIK. Cílem semináře je seznámit zúčastněné s nejnovějšími informacemi o Operačním programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, konkrétně s programy Inovace, Spolupráce, Technologie, Služby infrastruktury a Obnovitelné zdroje energie. Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované (max. jedna osoba za firmu).

Seminář se uskuteční dne 21.1.2016 od 9 do 12 hodin na adrese Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Zasedací místnost E.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

StartupClub: E-shopy a tajemství výkonnostního marketingu

Datum vyhlášení: 4.12.2015, 00:00

Datum ukončení: 14.1.2016, 20:00

Jihomoravské inovační centrum pořádá seminář StartupClub: E-shopy a tajemství výkonnostního marketingu.

To, že většina nákupů dnes probíhá online, si nemusíme připomínat. Reklamy nás lákají na nové oblečení, Facebook okamžitě ví, že potřebujete novou tenisovou raketu a na Vánoce tato masáž nabírá na obrátkách. Jak přežít tento konkurenční boj a být v záplavě internetových obchodů vidět?

Pokud zakládáte e-shop, přijďte na seminář s odborníky z oXyShopu. Poradí vám, na co si dát od začátku pozor a provedou vás marketingovými nástroji, které vám zaručeně přivedou první objednávky. Ještě se to celé naučit měřit a máte vyhráno.

Akce se koná dne 14.1.2016 od 18 do 20 hodin v JIC (budova INMEC), Purkyňova 649/127, 612 00 Brno.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Dotační příležitosti k aktuálním výzvám IROP

Datum vyhlášení: 10.12.2015, 00:00

Datum ukončení: 18.12.2015, 13:00

Eurocentrum Liberec ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj Vás srdečně zvou na seminář Dotační příležitosti k aktuálním výzvám IROP.

Součástí semináře je představení Integrovaného regionálního integračního programu a aktuálních výzev č. 13, 14 a 15: Revitalizace vybraných památek, Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (pro SVL, pro ostatní lokality).

Prezentace přednesou a na vaše dotazy zodpoví zástupci Eurocentra a Centra pro regionální rozvoj ČR.

Akce se koná 18.prosince 2015 od 9 do 13 hodin v budově Krajského úřadu Libereckého kraje, Multimediální sál 3.patro, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

192. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

Datum vyhlášení: 4.12.2015, 00:00

Datum ukončení: 15.12.2015, 18:00

Agentura NKL s.r.o. ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR si Vás dovoluje pozvat na 192. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR.

Na tomto Žofínském fóru bychom chtěli diskutovat o nejaktuálnějších problémech regionů, měst a obcí, zejména v souvislosti s bezpečností, zaměstnaností, připravovanou legislativou (zákonem o veřejných zakázkách), rozpočtových opatřeních, financování projektů za spoluúčasti EU v rámci nového programovacího období, vypsaných dotačních programech a rostoucí administrativě atd. Pozornost bude rovně věnována problematice sociálního bydlení a sociální práce v obcích.

Akce se koná dne 15.12.2015 od 13 hodin ve Velkém sále paláce Žofín, Slovanský ostrov, Praha.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Program Spolupráce – Technologické platformy v OP PIK

Datum vyhlášení: 4.12.2015, 00:00

Datum ukončení: 15.12.2015, 11:00

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si vás dovoluje pozvat na seminář Program Spolupráce – Technologické platformy v OP PIK.

Program Spolupráce – Technologické platformy umožňuje podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

Technologická platforma (TP) je oborové seskupení sdružující průmyslové podniky, oborová sdružení a svazy, výzkumné a finanční instituce, národní orgány veřejné správy, asociace uživatelů a spotřebitelů podílející se na výzkumu, vývoji a inovacích ve strategicky významné technologické oblasti na národní nebo mezinárodní úrovni.

Akce se koná dne 15.12.2015 od 9 do 11 hodin v Agentuře pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Profesní inženýr - nositel technických inovací

Datum vyhlášení: 27.11.2015, 00:00

Datum ukončení: 14.12.2015, 13:00

Český národní výbor FEANI a Český svaz vědeckotechnických společností Vás zvou na seminář pořádaný ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Profesní inženýr - nositel technických inovací

Tématem semináře bude seznámení účastníků se zkušenostmi Evropské federace národních inženýrských asociací – FEANI získaných za šedesát let činnosti a o jejich současných aktivitách v oblasti péče o rozvoj evropské inženýrské profese a hodnocení kvality inženýrského vzdělávání a profesních inženýrů.

Seminář je určen především personálním pracovníkům podnikatelských subjektů zaměstnávajících technicky zaměřené inženýry a dále pracovníkům vzdělávacích institucí zabezpečujících inženýrské počáteční a další vzdělávání a pracovníkům organizací zabývajících se problematikou vzdělávání a kariérního růstu zaměstnanců.

Cílem semináře je informovat zaměstnavatele i další zájemce o existujícím systému FEANI sloužícím k ověřování profesní kvality absolventů technických inženýrských programů a jejich připravenosti k pracovnímu uplatnění v souladu s potřebami praxe a o nástrojích, které umožňují zaměstnavatelům získat kredibilní informace o inženýrských kompetencích individuálních zájemců o přijetí na inženýrskou pracovní pozici.

Seminář se koná dne 14. 12. 2015, od 10 do 13 hod. v konferenčním sálu č. 318, v budově ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 – Staré Město.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Inovace 2015 – Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR

Datum vyhlášení: 20.11.2015, 00:00

Datum ukončení: 4.12.2015, 16:00

Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a partnery pořádají pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Inovace 2015 – Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR

Součástí akce jsou 22. mezinárodní sympozium INOVACE 2015, 22. mezinárodní veletrh invencí a inovací a 20. ročník Ceny Inovace roku 2015.

Akce se uskuteční ve dnech 1.-4.12.2015 na těchto místech:
Český svaz vědeckotechnických společností, z.s., Novotného lávka 5, Praha 1
Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6
Valdštejnský palác, Senát Parlamentu ČR, Valdštejnská 4, Praha 1


Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Setkání personalistů Libereckého kraje

Datum vyhlášení: 5.11.2015, 00:00

Datum ukončení: 24.11.2015, 11:30

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci se Sdružením pro zahraniční investice – AFI a Technickou univerzitou v Liberci - Centrem pro podporu transferu technologií si Vás dovolují pozvat na v řadě již 2.Setkání personalistů.

Probrány budou nefinanční benefity pro zaměstnance pro vyšší stabilitu zaměstnanců nebo téma Firma jako partner závěrečných prací studentů.

Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované.

Setkání se uskuteční 24.listopadu 2015 od 9:30 do 11:30 v prostorách Technické univerzity v Liberci, Budova IC –Rektorát, velká konferenční místnost, Studentská 1402/2, Liberec.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Mimořádný seminář o moderních firemních strategiích

Datum vyhlášení: 13.11.2015, 00:00

Datum ukončení: 19.11.2015, 16:00

Technologické centrum AV ČR uspořádá v rámci Týdne podnikání - Global Entrepreneurship Week (GEW), mimořádný celodenní seminář o moderních firemních a manažerských strategiích a metodách umožňujících převádět nové nápady v tržní úspěch. Seminář bude veden prof. Dr. Zdeňkem Součkem, DrSc., který je považován za guru v oblasti strategického řízení. Profesor Souček se podílel na tvorbě mnoha úspěšných podnikových strategií v tuzemsku i v zahraničí.

Seminář je rozdělen na 3 části:
1. očekávané rozvojové tendence světa a jejich vliv na metody managementu
2. jak "ochočit" chaos, nejistotu a neurčitost a jak se formuluje unikátní strategie podniku
3. metoda "Od nápadu k realizaci"

Seminář se uskuteční dne 19.listopadu od 9:30 do 16 hodin na adrese Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Brownfields a greenfields Libereckého kraje

Datum vyhlášení: 5.11.2015, 00:00

Datum ukončení: 19.11.2015, 12:00

Liberecký kraj ve spolupráci s ARR – Agenturou regionálního rozvoje, spol. s r.o. a Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest pořádá seminář „Brownfields a greenfields Libereckého kraje“.

Prezentovány budou informace o stavu databáze brownfields a greenfields - úspěšné projekty, projekty v přípravě a rovněž dotační programy na revitalizaci brownfields.

Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě sálu je účast pouze pro registrované účastníky.

Seminář se koná dne 19.11. od 9 do 12 hodin v multimediálním sále Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

PITCH DAY START IT UP! 2015

Datum vyhlášení: 5.11.2015, 00:00

Datum ukončení: 18.11.2015, 18:00

START IT UP!, Nadační fond spolupořádá již třetí ročník události TÝDEN PODNIKÁNÍ - Global Entrepreneurship Week 2015 (www.tydenpodnikani2015.cz), což je největší celosvětová událost pro podnikatele, start-upy a všechny ty, kteří o vlastním byznysu uvažují. START IT UP!, Nadační fond stojí za celou událostí, coby odborný partner.

Dne 18.11.2015 se bude konat PITCH DAY – na kterém se utkají mladé projekty o prvenství za nejnadějnější start-up České republiky. Nadační fond START IT UP! nominoval TOP 100 start-upových projektů a expertní komise z nich vybírá do užšího kola TOP 10, které postoupí do Pitch Day.

Nadační fond START IT UP!, jako organizátor události, vyhlašuje ještě dvě volné pozice, jako „divokou kartu“ pro projekty, které nebyly nominovány.

Akce se uskuteční dne 18.11. 2015 od 13:30 hod na Fakultě podnikohospodářské VŠE (místnost RB 438 – zasedací místnost děkana), náměstí Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Hodnocení výzkumu, k čemu slouží a jak se provádí

Datum vyhlášení: 30.10.2015, 00:00

Datum ukončení: 9.11.2015, 17:00

Technologická agentura ČR pořádá seminář Hodnocení výzkumu, k čemu slouží a jak se provádí.

Cílem je seznámit účastníky s nástroji a trendy v oblasti hodnocení výzkumu, a to především z pohledu dopadů samotných výsledků. Účastníci se naučí s vybranými metodami pracovat a osvojí si teoretické a praktické dovednosti v probírané oblasti. Lektorem bude Miroslav Janeček, TAČR.

Vzdělávací seminář je bezplatný a je vytvořen specificky pro zaměstnance organizací veřejné správy. Jedná se o seminář s plánovanou časovou dotací 8 výukových hodin, kdy obsah i konečný rozsah vzdělávání bude upřesňován na základě dohody mezi lektorem a účastníky. Všichni účastníci získají po absolvování vzdělávacích seminářů certifikát.

Seminář se koná dne 9.listopadu 2015 od 9 hodin v sídle Technologické agentury ČR, Praha 6, Evropská 1692/37.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Databáze patentů a užitných vzorů ÚPV a úvod do databáze ESPACENET

Datum vyhlášení: 16.10.2015, 00:00

Datum ukončení: 4.11.2015, 12:30

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti seminář zaměřený na podrobné seznámení s národní databází patentů a užitných vzorů a úvod do celosvětové patentové databáze Evropského patentového úřadu Espacenet.

Seminář se koná dne 4.11.2015 od 9:30 do 12:30 hod. v budově Úřadu průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Výběr dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů

Datum vyhlášení: 23.10.2015, 00:00

Datum ukončení: 3.11.2015, 11:30

Agentura Czechinvest pořádá seminář Výběr dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů.

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů. Po ukončení semináře je možná individuální konzultace. Účast na seminářích je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované (maximálně jedna osoba za firmu).

Seminář se koná dne 3.listopadu 2015 od 10 do 11:30 hodin v Regionální kanceláři pro Liberecký kraj, Nám.Dr.E.Beneše 4/12, 460 01 Liberec.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Membránové procesy v potravinářství

Datum vyhlášení: 25.9.2015, 00:00

Datum ukončení: 23.10.2015, 12:30

Česká membránová platforma a Česká technologická platforma pro potraviny a řešitelský tým projektu „KUSmem“ Nové technologické postupy s využitím membránových procesů poskytující nové potravinářské produkty se zlepšenými nutričními a uživatelskými vlastnostmi (QJ1510341) vás zvou na seminář

Membránové procesy v potravinářství

Seminář je určen pro technology v mlékárnách a potravinářských provozech, výzkumné a akademické pracovníky, management firem, studenty a další zájemce o problematiku membránových procesů v potravinářství a mlékárenství.

Seminář se koná dne 23.10.2015 od 9 do 12:30 hodin v Membránovém inovačním centru – MemBrain, Pod Vinicí 87, Stráž pod Ralskem.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Efektivní práce s dokumenty i ve Vaší firmě

Datum vyhlášení: 1.10.2015, 00:00

Datum ukončení: 22.10.2015, 11:00

Okresní hospodářská komora Liberec pořádá seminář Efektivní práce s dokumenty i ve Vaší firmě.

Tento seminář má za cíl seznámit účastníky s produkty a řešeními, které podporují vybrané podnikové procesy s důrazem na jejich automatizaci, digitální formu komunikace, vizualizace a zjednodušení práce s podnikovými daty. Na konkrétních příkladech aplikací bude ukázáno fungování moderní společnosti, která zpracovává, třídí a kategorizuje všechny typy podnikových dat a dokumentů včetně portálového přístupu k datům, řízeného sdílení informací, bezpečného uložení, zálohovaní, tisku, digitalizace a archivace. Prezentovaná řešení jsou postavena na moderních konceptech a technologiích, mezi něž patří mobilní aplikace, cloudové platformy a moderní prezentační technologie.

Seminář se koná dne 22.10.2015 od 9 do 11 hodin v konferenční místnosti Okresní hospodářské komory Liberec, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 1.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

3.ročník workshopu studentských prací

Datum vyhlášení: 13.8.2015, 00:00

Datum ukončení: 21.10.2015, 12:00

Česká membránová platforma (CZEMP) ve spolupráci s MemBrain s.r.o. nabízí studentům bakalářského, magisterského a doktorského studia možnost prezentace výsledků své práce na třetím ročníku Workshopu studentských prací.

Hlavním tématem workshopu jsou membrány a membránové procesy s dílčími podtématy:
- membrány a membránové materiály
- tlakové membránové procesy
- elektromembránové procesy
- separace plynů a par, pervaporace
- membránové reaktory a bioreaktory
- ostatní (nanomateriály, marketingové studie)

Studentům nabízíme možnost prezentovat výsledky SVOČ, bakalářských, diplomových, dizertačních prací a výsledky studentských odborných praxí/stáží zaměřených na výzkum, vývoj a aplikace membránových procesů formou ústních prezentací a posterů. Konečný termín pro zaslání abstraktu/plného textu je 21.9.2015.

Akce se koná dne 21.10. od 9:30 hodin v Membránovém inovačním centru, areál MEGA/MemBrain, Pod Vinicí 87, 471 27 Stráž pod Ralskem.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Workshop Inovačního think tanku v Liberci

Datum vyhlášení: 8.10.2015, 00:00

Datum ukončení: 20.10.2015, 16:00

Technologická agentura ČR pořádá workshop, jehož cílem je prostřednictvím odborné debaty s představiteli veřejného a soukromého sektoru identifikovat lokální megatrendy a jejich příležitosti a dopady pro ekonomiku a společnost, využitelné zejména pro činnost TA ČR.

Český výzkum a průmysl jsou nyní ve významné míře konfrontovány s vlivem moderních technologií, změnami a výzvami 4. průmyslové revoluce. Technologická agentura ČR vytvořila Inovační think-tank. Cílem workshopů je zhodnotit inovační potenciál jednotlivých regionů a diskutovat jeho připravenost na změny spojené se 4. průmyslovou revolucí.

Účastníci se seznámí zejména s výsledky projektu INKA – průzkum Inovační kapacity 2014+, který mapuje více než 300 významných českých firem z pohledu přístupu a potřeb v inovacích. Získají také informace související se 4. průmyslovou revolucí a zhodnocen bude vliv megatrendů na vědu, výzkum a podnikání v ČR. Představeny budou případové studie a inovátoři z jednotlivých regionů.

Workshop se uskuteční dne 20.10.2015 od 9:30 do 16 hodin v Galerii Lázně, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Správa projektu v aplikaci MS2014+

Datum vyhlášení: 1.10.2015, 00:00

Datum ukončení: 13.10.2015, 11:30

Agentura pro podporu podnikání a investic Czechinvest pořádá seminář Správa projektu v aplikaci MS2014+.

Cílem semináře je seznámit účastníky s administrací projektů v novém systému pro Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020. Po ukončení semináře je možná individuální konzultace.

Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované (maximálně jedna osoba za firmu).

Seminář se koná dne 13.10.2015 od 9 do 11:30 hodin v Regionální kanceláři Czechinvestu pro Liberecký kraj, Nám. Dr. E. Beneše 4/12, 460 01 Liberec (2. patro).

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Všechny druhy veřejných zakázek v kostce včetně novelizací

Datum vyhlášení: 1.10.2015, 00:00

Datum ukončení: 8.10.2015, 15:00

Otidea a.s. pořádá seminář Všechny druhy veřejných zakázek v kostce včetně novelizací.

Cílem semináře je přehledně účastníky seznámit se všemi druhy veřejných zakázek realizovaných dle ZVZ. Věnovat se seminář bude jednotlivým zadávacím řízením, podmínkami použití, jejich zahájení a lhůtami, průběhem a ukončením či zrušením. Zaměří se také na předpokládanou hodnotu a její význam. Nebude chybět ani důležitá část kvalifikačních předpokladů a jejich stanovování. Seminář je vhodný pro začátečníky! Důraz je kladen na praxi zadávání veřejných zakázek.

Seminář se uskuteční dne 8.10.2015 od 9 do 15 hodin na adrese budova METEOR (3. patro), Thámova 681/32, Praha 8.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Technická řešení - vynález / užitný vzor

Datum vyhlášení: 17.9.2015, 00:00

Datum ukončení: 7.10.2015, 12:30

Úřad průmyslového vlastnictví v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti českých firem pořádá seminář zaměřený na základní informace o ochraně technických řešení pro podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší veřejnost nazvaný Technická řešení - vynález / užitný vzor.

Na programu budou tato témata:
- Řízení o přihlášce vynálezu
- Řízení o přihlášce užitného vzoru
- Patent versus užitný vzor

Seminář se uskuteční 7.10.2015 od 9:30 do 12:30 hodin na adrese Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Regionální inovační fórum 2015

Datum vyhlášení: 4.9.2015, 00:00

Datum ukončení: 30.9.2015, 16:30

Společnost BermanGroup ve spolupráci s Karlovarským krajem a Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání pořádá Regionální inovační fórum 2015.

Co nás čeká v ekonomickém rozvoji po roce 2020? Jaké megatrendy hýbou světem a jak na ně můžeme reagovat na úrovni firem, znalostních institucí, měst, krajů nebo na národní úrovni? Vyzýváme všechny vizionáře, nadšence, laiky i odborníky, snílky i skeptiky, aby se s námi zapojili do celodenního praktického foresightu vývoje evropského a českého hospodářství. A jako vždy, přineseme dosud neprezentované metody kultivace zasíťovaného ekonomického prostředí odjinud - tentokráte z Austrálie.

Akce se koná dne 30.9.2015 od 9 do 16:30 hodin v Krajské knihovně Karlovy Vary, Závodní 378/84, Karlovy Vary.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Informační seminář k OP PIK v Liberci

Datum vyhlášení: 11.9.2015, 00:00

Datum ukončení: 23.9.2015, 16:00

Sekce fondů EU – Řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost spolu s CzechInvestem Vás zve na informační seminář k Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v Liberci.

Účast na semináři je bezplatná. Z důvodu omezené kapacity konferenčního sálu a velkého zájmu ze strany účastníků budou registrováni vždy pouze dva zástupci z přihlášené společnosti či sdružení.

V případě Vašeho zájmu zašlete, prosím, registraci (název organizace, jméno účastníka a popř. kontaktní email), na email: klouckovas@mpo.cz.

Seminář se koná dne 23.9. v hotelu Liberec, nám. F.X Šaldy 1345/6, Liberec.

Uzávěrka přihlášek je 21.9.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Kam kráčí výzkum a vývoj v supercomputingu?

Datum vyhlášení: 4.9.2015, 00:00

Datum ukončení: 21.9.2015, 14:30

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava a Národním superpočítačovým centrem IT4Innovations si Vás dovolují pozvat na workshop s názvem „Kam kráčí výzkum a vývoj v super computingu?“.

Cílem setkání je připravit workshop na odborná témata, kde budou moci jak odborníci, tak zástupci vysokých škol a průmyslu hovořit o činnosti jediného Národního superpočítačového centra v ČR, možnosti konkrétní spolupráce s ním a zároveň se dozví více o aktuálním dění v super computingu.

Během workshopu se Vám představí IT4Innovations národní superpočítačové centrum, které je podpořené z evropských strukturálních fondů a je jediné svého druhu v České republice. Zároveň Vám agentura CzechInvest představí krátce své aktivity a služby a v rámci atraktivního programu se můžete dozvědět také aktuální informace o Operačním programu Podnikání a Inovace pro Konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK), který plně implementuje agentura CzechInvest. Součástí programu bude také prohlídka budovy - ukázka superpočítače.

Akce se uskuteční 21.9.2015 od 9:30 do 14:30 hodin na adrese IT4Innovations národní superpočítačové centrum, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Studentská 6231/1B, 708 33 Ostrava-Poruba.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Workshop Inovačního think tanku - Hradec Králové

Datum vyhlášení: 28.8.2015, 00:00

Datum ukončení: 17.9.2015, 16:00

V Hradci Králové se uskuteční workshop, jehož cílem je prostřednictvím odborné debaty s představiteli veřejného a soukromého sektoru identifikovat lokální megatrendy a jejich příležitosti a dopady pro ekonomiku a společnost, využitelné zejména pro činnost TA ČR.

Český výzkum a průmysl jsou nyní ve významné míře konfrontovány s vlivem moderních technologií, změnami a výzvami 4. průmyslové revoluce. Technologická agentura ČR vytvořila Inovační think-tank. Cílem workshopů je zhodnotit inovační potenciál jednotlivých regionů a diskutovat jeho připravenost na změny spojené se 4. průmyslovou revolucí.

Účastníci se seznámí zejména s výsledky projektu INKA – průzkum Inovační kapacity 2014+, který mapuje více než 300 významných českých firem z pohledu přístupu a potřeb v inovacích. Získají také informace související se 4. průmyslovou revolucí a zhodnocen bude vliv megatrendů na vědu, výzkum a podnikání v ČR. Představeny budou případové studie a inovátoři z jednotlivých regionů.

Akce se koná dne 17.9.2015 od 9:30 do 16 hodin v Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové, Hradecká 1250/2, 500 03 Hradec Králové.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Kontakt – Kontrakt 2015

Datum vyhlášení: 16.7.2015, 00:00

Datum ukončení: 15.9.2015, 17:00

Ve dnech 14. a 15. září 2015 se v Brně koná akce dlouhodobé kompaktní platformy pro stimulaci tuzemské i mezinárodní spolupráce, nabízí nejen první osobní setkání potenciálních partnerů, ale i dlouhodobou přípravu, asistenci a podporu, která vyvrcholí předem připravenými schůzkami během Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

Co získáte účastí?:
- Účastí na Kontakt-Kontrakt si zaručíte prezentaci v online i tištěném katalogu akce.
- Bez velké námahy a s malými náklady naleznete nové obchodní partnery, klienty, dodavatele.
- Získáte důležité kontakty mezi vystavovateli i návštěvníky nejvýznamnějších veletrhů v ČR.
- Zajištěn volný vstup na veletrh.
- 2 dny = až 27 schůzek. Protože jsou schůzky plánovány v předstihu, je pro Vás snazší řídit si svůj čas a přizpůsobit časy ostatních schůzek a optimalizovat tak svou účast na veletrhu, ať už jako vystavovatel, anebo jako návštěvník.
- Slevu na účastnickém poplatku v rámci přípravných seminářů a workshopů
- Následný společenský večer se slevou.
- Asistenci PŘED - V PRŮBĚHU - PO.

Bilaterální schůzky se uskuteční 14.9.2015 (10:00-18:00) a 15.9.2014 (09:30-17:00) v pavilonu A2 Výstaviště Brno.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Technicko-manažerské vzdělávání - klíčový faktor pro konkurenceschopnost

Datum vyhlášení: 4.9.2015, 00:00

Datum ukončení: 15.9.2015, 17:00

Ústav řízení a ekonomiky podniku, Fakulty strojní ČVUT v Praze pořádá při příležitosti konání 57. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně 16. konferenci z cyklu Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků, letos též v rámci Roku technického vzdělávání vyhlášeného vládou ČR, s názvem:
Technicko-manažerské vzdělávání - klíčový faktor pro konkurenceschopnost.

Cílem konference je věnovat se aktuálnímu problému, kterým je nedostatek technických pracovníků a vymezení jejich odborného profilu. Konference je zaměřena zejména na:

1. Nedostatek technicky zaměřených pracovníků pro průmysl a návazné obory.
2. Kvalitativní úroveň absolventů technicky zaměřených vysokých škol (univerzit).
3. Hledání řešení jak:
a) Zajistit dostatek technicky zaměřených inženýrů.
b) Vyvážit požadavky na teoretický základ a potřebné praktické znalosti a dovednosti.
c) Skloubit teoretický technicko-manažerský (a ekonomický) základ s požadavky na praktické znalosti a dovednosti vyžadované při vstupu do praxe.
d) Jaký má být profil absolventa bakalářského studia.
e) Jaký má být profil absolventa magisterského (inženýrského) studia.

Akce se koná dne 15.9.2015 od 13 do 17:30 na adrese Kongresové centrum BVV, sál B, Výstaviště 405/1, Brno.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Žádost o platbu – praktický seminář

Datum vyhlášení: 13.8.2015, 00:00

Datum ukončení: 9.9.2015, 12:00

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest pořádá praktický seminář zaměřený na žádost o platbu.

Cílem semináře je umožnit příjemcům dotace vyplnit a odeslat pod vedením pracovníků agentury CzechInvest žádost o platbu přímo na místě a odevzdat zde i její přílohy. Taková ŽoPl pak bude administrována ve významně kratší lhůtě. Podmínkou účasti na semináři je vlastní notebook, připravená ŽoPl v aplikaci eAccount a připravená kompletní dokumentace ŽoPI včetně povinných příloh. Seminář je primárně určen pro příjemce dotace s minimální požadovanou částkou za ŽoPl ve výši 5 mil. Kč.

Seminář se koná 9.9. od 9 do 12 hodin v sídle agentury Czechinvest Štěpánská 15, 120 00 Praha 2.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Závěrečná konference projektu CzechEkoSystem

Datum vyhlášení: 20.8.2015, 00:00

Datum ukončení: 8.9.2015, 17:00

Agentura CzechInvest Vás srdečně zve na Závěrečnou konferenci projektu CzechEkoSystem.

Projekt CzechEkoSystem agentury CzechInvest po dobu čtyř let pomáhal inovativním firmám získat zkušenosti s podnikáním prostřednictvím poskytnutých služeb koučingu a poradenství. Účelem projektu bylo předání praktických zkušeností s komercializací produktu či služby, uplatnění podnikatelského záměru a posílení marketingových a manažerských schopností. O podporu v rámci CzechEkoSystem zažádalo 245 projektů, 111 z nich bylo podpořeno.

Součástí programu je:
- zhodnocení projektu CzechEkoSystem
- inspiratívní výpověď startupů o svých začátcích a předání praktických rad od zkušeného kouče
- bližší informace o iniciativách agentury CzechInvest a
- představení nových programů pro podporu startupů

Akce se koná dne 8.9.2015 od 15 hodin v Impact Hub Praha, Drtinova 557/10, 150 00, Praha 5 - Smíchov.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Konference Zvyšování konkurenceschopnosti výrobních podniků

Datum vyhlášení: 16.7.2015, 00:00

Datum ukončení: 8.9.2015, 14:30

Společnost IDC ve spolupráci s dalšími partnery a pod záštitou Hospodářské komory České republiky pořádá konferenci Zvyšování konkurenceschopnosti výrobních podniků.

Na interaktivní konferenci se setkají účastníci z řad manažerů českých výrobních podniků, analytici společnosti IDC a zástupci partnerů konference. Během moderovaných workshopů a kulatých stolů budou diskutovat o aktuálních tématech z oblasti výrobní strategie, řízení výroby a využití moderních informačních technologií (IT). Cílem je dát všem zúčastněným možnost konzultovat aktuální problémy, sdílet zkušenosti, mít možnost srovnání různých přístupů, ale především pomoci najít nejlepší možné řešení pro zvýšení efektivity jejich podniku.

Konference se uskuteční dne 8.září 2015 od 9 do 14:30 na adrese ERBIA CONGRESS CENTRUM, City Tower, 27. poschodí (vedle restaurace Aureole), Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Vedení personálních hodnotících pohovorů

Datum vyhlášení: 6.8.2015, 00:00

Datum ukončení: 27.8.2015, 13:00

Regionální hospodářská komora Brno pořádá seminář Vedení personálních hodnotících pohovorů.

V rámci semináře budou probrána následující témata:
Co se děje, když se pohovory nekonají pravidelně.
Konkrétní oblasti pro hodnocení pracovníků (jak se na pohovor připravit).
Konkrétní otázky, které rozklíčují potenciál pracovníka.
Komunikace při hodnocení a zpětné vazbě.
Jak informace použít dále ve firmě.

Seminář se koná dne 27.srpna 2015 od 9 do 13 hodin na adrese Pavilon RHK Brno, areál BVV - Výstaviště 1, Brno.

Bližší informace o semináři včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Základy grafické gramotnosti

Datum vyhlášení: 3.7.2015, 00:00

Datum ukončení: 25.8.2015, 16:00

Chcete sami rozumět tomu, jak graficky a typově vytvářet prezentační materiály, aby se líbily Vašim zákazníkům? Nechce se vám platit za grafika při tvorbě každého letáku či pozvánky? Získejte grafickou gramotnost na PC.

Na semináři lektoři poradí:
- Jak má vypadat materiál, který láká oči klientů?
- Co všechno se ještě počítá do grafiky?
- Proč většina materiálů nezaujme a jak nedělat stejné chyby?
- Kterými kroky se řídit, aby grafika působila přesně, jak chcete?
- Jak formulovat texty a nadpisy na svých materiálech?

Seminář se koná dne 25.8.2015 od 9 do 16 hodin v Pavilonu RHK Brno, areál BVV-Výstaviště 1, Brno.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Zadávání nadlimitních zakázek po novele s praktickým příkladem

Datum vyhlášení: 6.8.2015, 00:00

Datum ukončení: 18.8.2015, 14:00

Společnost Otidea a.s. pořádá seminář Zadávání nadlimitních zakázek po novele s praktickým příkladem.

Cílem semináře je proniknout k samému jádru nadlimitní zakázky. Účastníci se seznámí s limity na dodávky, služby a stavební práce, blíže si upřesní stanovení předpokládané hodnoty a proberou náležitosti zadávací dokumentace pro nadlimitní zakázky. Projdou si zakázku od zahájení přes průběh, práce komisí až po ukončení výběrového řízení. Vše bude vysvětleno na praktickém příkladu.

Seminář se koná dne 18.srpna 2015 od 9 do 14 hodin na adrese OTIDEA a.s., budova METEOR (3. patro), Thámova 681/32, Praha 8.

Bližší informace o semináři včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář k Národnímu elektronickému nástroji

Datum vyhlášení: 10.7.2015, 00:00

Datum ukončení: 23.7.2015, 14:30

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky (MMR) si Vás společně dovolují pozvat na vzdělávací seminář při příležitosti zahájení provozu Národního elektronického nástroje (NEN) pro elektronické zadávání veřejných zakázek.

Cílem semináře je seznámení podnikatelské veřejnosti s fungováním NEN – komplexního elektronického nástroje pro administraci a zadávání veřejných zakázek a koncesí pro všechny kategorie veřejných zakázek a všechny kategorie zadavatelů. NEN podporuje všechny rozsahy elektronizace od evidence zadávacích řízení po plně elektronické postupy.

Seminář se uskuteční dne 23.7.2015 od 10 do 14:30 hodin v sídle Hospodářské komory České republiky, Freyova 27/82 Praha 9–Vysočany.

Bližší informace o semináři včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Workshop – Práce s profilem zadavatele a formuláři VVZ

Datum vyhlášení: 10.7.2015, 00:00

Datum ukončení: 22.7.2015, 12:15

Společnost OTIDEA a.s. pořádá workshop Práce s profilem zadavatele a formuláři VVZ. Cílem workshopu je seznámit účastníky s uveřejňovací povinností na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek. Dále se účastníci dozví co, kde a jak uveřejnit, aby vše proběhlo v souladu se zákonem.

Účastníkům budou po dobu výuky k dispozici tablety.

Seminář se uskuteční dne 22.7.2015 od 9 do 12:15 hodin na adrese OTIDEA a.s., budova METEOR (3. patro), Thámova 681/32, Praha 8.

Bližší informace o semináři včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Možnosti podpory regenerace brownfieldů a zvýšení úspor energií u budov

Datum vyhlášení: 26.6.2015, 00:00

Datum ukončení: 14.7.2015, 12:00

Agentura Czechinvest pořádá seminář "Možnosti podpory regenerace brownfieldů a zvýšení úspor energií u budov".

Cílem semináře je seznámit účastníky s nejnovějšími informacemi o Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a OP Podnikání a inovace a Operačního programu Životní prostředí.

Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované (max. jedna osoba za firmu).

Seminář se koná dne 14.7.2015 od 9 do 12 hodin na Krajském úřadě Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Aktuální výzvy OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a představení nových technologií ZČU v Plzni

Datum vyhlášení: 3.7.2015, 00:00

Datum ukončení: 13.7.2015, 12:15

Agentura Czechinvest pořádá seminář Aktuální výzvy OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a představení nových technologií ZČU v Plzni.

Cílem semináře je seznámit účastníky s podmínkami prvních výzev vybraných programů Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a s možnostmi případné spolupráce se ZČU v Plzni.

Mj. budou představeny tyto programy OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - Inovace, Potenciál, Aplikace, Partnerství znalostního transferu, Spolupráce – Klastry.

Proběhne rovněž představení nových technologií v oblastech:
- Ekologické čištění řezných kapalin v návaznosti na schvalovanou legislativu EU
- Technologický modul pro zvyšování přesnosti obráběcích strojů a manipulačních zařízení
- Využití speciálních AHS ocelí a technologií tváření v průmyslu

Seminář se uskuteční dne 13.7.2015 od 9:15 do 12:15 hodin na adrese Vědeckotechnický park Plzeň - budova A, Teslova 3, Plzeň.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Výběr dodavatele v OP PIK

Datum vyhlášení: 19.6.2015, 00:00

Datum ukončení: 8.7.2015, 12:00

Agentura Czechinvest pořádá seminář "Výběr dodavatele v OP PIK". Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) se správným postupem výběru dodavatele v OP PIK dle Pravidel pro výběr dodavatelů. Školit bude zástupce oddělení metodiky strukturálních fondů z agentury CzechInvest.

Po ukončení semináře je možná individuální konzultace.

Registrace je nutná do 26.6.

Seminář se koná 8.7.2015 od 9 do 12 hodin v sídle agentury Czechinvest Štěpánská 15, 120 00 Praha 2.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Aktuální dotační možnosti – Nové příležitosti pro váš business

Datum vyhlášení: 19.6.2015, 00:00

Datum ukončení: 26.6.2015, 13:00

Inovacentrum ČVUT v Praze ve spolupráci s Regionální kanceláří pro Středočeský kraj a Prahu Agentury CzechInvest Vás zvou na seminář o možnostech získání podpory z nově vyhlášeních dotačních programů pro období 2014 – 2020.

Součástí programu bude představení programu HORIZON 2020 a Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Registrace je nutná nejpozději do 22.6.

Seminář se uskuteční v pátek 26.6.2015 od 10 do 13 hodin na adrese InovaJET, podnikatelský inkubátor ČVUT, Opletalova 22 (2. patro), Praha 1.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Kontaktní fórum: Design pro konkurenceschopnost

Datum vyhlášení: 12.6.2015, 00:00

Datum ukončení: 18.6.2015, 13:00

Agentura Czechtrade pořádá konzultační den na téma Kontaktní fórum: Design pro konkurenceschopnost.

Kontaktní fórum je příležitostí k setkání a výměně zkušeností mezi státní agenturou CzechTrade, manažery a průmyslovými designéry.

Seznámíme Vás s výsledky projektu agentury CzechTrade Design pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován ze strukturálních fondů EU a s budoucností podpory průmyslového designu.

Jaký je rozdíl mezi designem a uměním? Na jaké překážky můžete narazit při zavádění designu do praxe? Tato a další témata budou předmětem panelové diskuse, do které se může se svými dotazy zapojit každý z účastníků akce.

Kontaktní fórum je primárně určeno pro zástupce výrobních firem a podnikatelských asociací, průmyslové designéry a odborná média.

Fórum se koná 18.6.2015 od 10 do 13 hodin v Kongresovém centru Praha, 5. května 1640/65, Praha.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Posílení společnosti prostřednictvím kapitálového vstupu - fúze a akvizice

Datum vyhlášení: 5.6.2015, 00:00

Datum ukončení: 16.6.2015, 12:00

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Posílení společnosti prostřednictvím kapitálového vstupu - fúze a akvizice“.

Seminář je určen společnostem, které mají zájem o nalezení zahraničního partnera pro své podnikání. Ať již uvažujete o realizaci investičně náročného projektu či máte v plánu svou společnost prodat investorovi, který bude ve Vašem díle pokračovat, přijďte se zapojit do diskuse s těmi, kteří mají s realizací fúzí a akvizic dlouholeté zkušenosti.

Na semináři bude představen projekt CzechLink, který usnadňuje fúze a kapitálové vstupy pro české společnosti. S nejdůležitějšími aspekty transakce Vás seznámí odborníci z ERSTE Group a Havel, Holásek & Partners.

Seminář se uskuteční dne 16.6. od 9:30 do 12 hodin v sídle agentury Czechinvest, Štěpánská 15, Praha 2.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Seminář OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Datum vyhlášení: 5.6.2015, 00:00

Datum ukončení: 15.6.2015, 12:00

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Cílem semináře je seznámit účastníky s předběžnou podobou jednotlivých programů Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014-2020). Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované. Registraci je možné učinit nejpozději do 10.6.2015 e-mailem na adrese: liberec@czechinvest.org.

Seminář se uskuteční dne 15.6.2015 od 9 do 12 hodin v Multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Byznys koučink

Datum vyhlášení: 19.5.2015, 00:00

Datum ukončení: 8.6.2015, 18:00

Společnost Coolworking.cz pořádá byznys koučink s názvem Nastavte si akční plán pro podnikání i pro život. Na tomto byznys koučinku si můžete na vlastní kůži vyzkoušet, jak tato technika probíhá a jak Vám může pomoci v podnikání. Také uvidíte, jak je možné si nastavit akční plán pro podnikání, ale i pro běžný život.

Počet účastníků je omezen, proto si rezervujte místo na emailu: koucink@baumelova.cz

Akce se koná dne 8.6.2015 od 14 hodin na adrese Coolworking, Československé armády 254/8, 500 03 Hradec Králové.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Seminář Podpora projektů v novém

Datum vyhlášení: 29.5.2015, 00:00

Datum ukončení: 4.6.2015, 12:30

Eurocentrum Liberec pořádá seminář

Podpora projektů v novém.

Na programu budou informace o podobě programů Evropské unie pro období 2014-2020, konkrétně
OP přeshraniční spolupráce ČR - Polsko a ČR - Sasko
Kreativní Evropa
Erasmus+
Evropa pro občany

Seminář se uskuteční dne 4.6.2015 od 9:30 do 12:30 v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje (3.patro), U Jezu 642/2a, Liberec.

Účast je nutné potvrdit do 1.června na fiser@euroskop.cz.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Setkání personalistů Libereckého kraje

Datum vyhlášení: 14.5.2015, 00:00

Datum ukončení: 27.5.2015, 16:00

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, Úřadem práce ČR v Liberci a společností Hays Czech Republic, s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na workshop s názvem „Setkání personalistů“.

Mezi hlavní témata a cíl akce patří:
- diskuze personalistů a HR manažerů nad tématem náboru zaměstnanců
- aktivní politika zaměstnanosti a vývoj na trhu práce v Libereckém kraji
- vývoj požadavků firem na pracovníky, profil absolventa univerzity, atd.

Akce se koná dne 27.5.2015 od 12:45 do 16 hodin v prostorách Technické univerzity v Liberci, budově L, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, velká zasedací místnost ve 4. patře, Bendlova 1407/7, Liberec 1.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Open Day JIC

Datum vyhlášení: 7.5.2015, 00:00

Datum ukončení: 26.5.2015, 20:00

Jihomoravské inovační centrum (JIC) pořádá Open Day JIC.

5 měsíců uběhlo od prvního Open Day. Od té doby zaplnily budovu JIC INMEC inovativní firmy, startupy a byznys experti. Potkejte se s nimi na seminářích, panelové diskuzi nebo v uvolněné atmosféře grilovačky či networkingu. Přijďte se seznámit s lidmi, prostory a službami, které tvoří JIC.

Součástí programu je seminář o B2B marketingu s firmou Kentico, seminář o SME Instrument, panelová diskuze na téma nástupnictví ve firmách s 6 podnikateli a neformální networking.

Akce se koná dne 26.5.2015 od 14:30 do asi 20 hodin v JIC (budova INMEC), Purkyňova 649/127, 612 00 Brno - Medlánky.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Obchodní vyjednávání, zvládání námitek

Datum vyhlášení: 7.5.2015, 00:00

Datum ukončení: 19.5.2015, 17:00

Agentura Czechtrade pořádá seminář Obchodní vyjednávání, zvládání námitek.

Cílem dvoudenního intenzivního semináře je nalézt nová kreativní řešení obchodních případů v interakci s kolegy z obchodní praxe a natrénovat "nanečisto" strategie a techniky, které zajistí optimální výsledek. Cenná je i bezprostřední zpětná vazbu, která v praxi často chybí. Součástí semináře jsou mimo jiné i vyjednávací strategie a taktiky nebo typologie zákazníků.

Seminář se koná ve dnech 19. a 20.5.2015 od 9 do 17 hodin na adrese Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství, Veveří 95, Brno, (D 317, Budova D, 3. patro, místnost 317).

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Komercializace výsledků VaV v oblasti biotechnologií

Datum vyhlášení: 1.5.2015, 00:00

Datum ukončení: 14.5.2015, 14:30

BIC Plzeň a Jihomoravské inovační centrum si Vás dovolují pozvat na seminář s názvem Komercializace výsledků VaV v oblasti biotechnologií, který proběhne v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network 14. května 2015 v Plzni.

Účastníci semináře se dozví bližší informace o programech Fast Track to Innovation Pilot a SME Instrument. Dále budou prezentovány možnosti komercializace VaV prostřednictvím sítě Enterprise Europe Network či portálu Gate2Biotech. V závěru semináře zazní také prezentace zkušeností firem a výzkumných institucí s konkrétní komercializací výsledků VaV.

Seminář se koná dne 14.5.2015 od 10 do 14:30 hodin v Technologickém centru BIC Plzeň, Teslova 1, Plzeň.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

OP Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost

Datum vyhlášení: 25.4.2015, 00:00

Datum ukončení: 7.5.2015, 12:00

Agentura Czechinvest pořádá seminář OP Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost. Cílem semináře je seznámit účastníky s předběžnou podobou jednotlivých programů Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované.

Seminář se koná dne 7.5.2015 od 9:30 do 12 hodin v PB-CENTRU, Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem.

Závaznou registraci je možné učinit nejpozději do 4.5.2015 e-mailem na adresu: ustinadlabem@czechinvest.org

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Konference Kam kráčí výzkum a vývoj v oboru Life Sciences

Datum vyhlášení: 16.4.2015, 00:00

Datum ukončení: 5.5.2015, 16:00

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci s Ústavem molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci si Vás dovolují pozvat na konferenci s názvem Kam kráčí výzkum a vývoj v oboru Life Sciences?

Vybraní odborníci seznámí účastníky konference z řad průmyslníků, výzkumníků, veřejných činitelů a jiných skupin s aktuálními trendy v oblastech jejich expertízy a směrem, kterým se bude obor v blízké budoucnosti ubírat. Konference má za úkol podpořit oboustranný dialog mezi akademickou a průmyslovou sférou a napomoci spolupráci mezi těmito stranami.

Konference se uskuteční dne 5.5.2015 od 10 do 16 hodin v Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Hněvotínská 5, 779 00 Olomouc.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Excel@FIT - Studentská Konference Inovací, Technologií a Vědy v IT

Datum vyhlášení: 16.4.2015, 00:00

Datum ukončení: 30.4.2015, 17:00

Fakulta informačních technologií VUT v Brně pořádá Konferenci studentské tvůrčí odborné činnosti Excel@FIT, která si klade za cíl prezentovat zajímavé nápady, technická řešení a odborné výsledky studentů v oblasti informačních technologií a nabídnout možnost setkávání studentů, výzkumníků a odborníků z průmyslu a sdílení myšlenek a zkušeností.

V rámci konference prezentují studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů Fakulty informačních technologií výsledky své tvůrčí práce. Prezentace studentů probíhají veřejně, a to jak formou ústní prezentace v hlavním sále, tak formou přehlídky plakátů a demonstrátorů v prostorách konference. Máte tak možnost seznámit se s výzkumem a vývojem fakulty.

Aktivní účast firem na konferenci Excel@FIT je důležitou součástí této akce. Prostor pro prezentace firem je připraven v několika formách a je vyhrazen pro ty, jenž se rozhodnou konferenci sponzorovat.

Konference se uskuteční dne 30.4.2015 od 9 do 17 hodin na Fakultě informačních technologií VUT v Brně, Božetěchova 1/2, 612 66 Brno.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Jak využívat práva duševního a průmyslového vlastnictví pro rozvoj své firmy

Datum vyhlášení: 3.4.2015, 00:00

Datum ukončení: 30.4.2015, 12:15

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest spolu s Úřadem průmyslového vlastnictví a Sdružením pro zahraniční investice AFI pořádá seminář Jak využívat práva duševního a průmyslového vlastnictví pro rozvoj své firmy.

Možnosti ochrany duševních a průmyslových práv v ČR i ve světě a jak o ně požádat, jak proces probíhá, čeho se vyvarovat, která práva je obzvlášť nutné si hlídat a jak mohou pomoci právníci i poradci, přiblíží účastníkům semináře odborníci z Úřadu průmyslového vlastnictví a právních firem.

Seminář se koná dne 30.dubna 2015 od 9:45 do 12:15 hodin v Clarion Grandhotelu Zlatý Lev, Gutenbergova 3, Liberec.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Konference Rozvoj a hodnocení klastrů

Datum vyhlášení: 26.3.2015, 00:00

Datum ukončení: 23.4.2015, 17:00

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně pořádá konferenci Rozvoj a hodnocení klastrů.

Mezi témata konference patří např. metodiky pro klastrové politiky a hodnocení klastrových organizací nebo podpora klastrů v OP PIK. Součástí konference bude předání ocenění ZLATÝ KLASTR 2014. Zakončení oficiální části programu je naplánováno na 17 hod., po skončení programu jsou účastníci zváni na Společenský večer na Velehradě, v rámci kterého budou mít možnost si prohlédnout baziliku, poslechnout varhanní koncert a networkováním strávit příjemný večer ve vinném sklípku u cimbálu.

Konference se koná dne 23.4.2015 od 9:30 do 17 hodin v prostorách Fakulty managementu a ekonomiky, UTB ve Zlíně, Mostní 5139, Zlín.

Bližší informace včetně možnosti registrace získáte v pozvánce zde.

 

Licenční smlouva a její úprava v Novém občanském zákoníku

Datum vyhlášení: 2.3.2015, 00:00

Datum ukončení: 20.4.2015, 13:00

Mezinárodní obchodní komora v České republice pořádá seminář Licenční smlouva a její úprava v Novém občanském zákoníku.

Na programu semináře bude rozbor základních prvků licenční smlouvy podle Nového občanského zákoníku a rizika, která je nutno vypořádat při uzavírání licenční smlouvy dle ustanovení Nového občanského zákoníku.

Probrány budou i otázky:
- Licenční smlouva v kontextu základních principů závazkových vztahů podle Nového občanského zákoníku
- Využití duševního vlastnictví a průmyslového vlastnictví na základě licenční smlouvy
- Ochrana podnikatelských zájmů při sjednávání licenční smlouvy
- Typická smluvní ujednání obsažená v licenční smlouvě

Setkání se uskuteční dne 20.4.2015 od 9 do 13 hodin v sídle Mezinárodní obchodní komory, Freyova 82/27, Praha 9 - Vysočany.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Výběr dodavatele v OPPI

Datum vyhlášení: 3.4.2015, 00:00

Datum ukončení: 16.4.2015, 12:00

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Výběr dodavatele v OPPI“.

Po ukončení semináře je možná individuální konzultace. Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované (maximálně jedna osoba za firmu).

Seminář se koná ve čtvrtek 16.dubna 2015 od 10 do 12 hodin v Regionální kanceláři pro Liberecký kraj, Nám. Dr. E. Beneše 4/12, 460 01 Liberec.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace

Datum vyhlášení: 9.4.2015, 00:00

Datum ukončení: 15.4.2015, 15:00

EuroCentrum Liberec ve spolupráci s dalšími organizacemi pořádá seminář Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace.

Program představuje možnost získat neinvestiční dotace od Evropské komise a spolufinancování od MPSV. Seminář je vhodný především pro především pro pracovníky NNO, pracovníky veřejné správy, úřadů práce, vysokoškolských institucí, výzkumných ústavů, sociální partnery a poskytovatele mikroúvěrů.

Součástí programu je např. i seznámení s plánem a obsahem výzev na rok 2015 a se systémem SWIM, ve kterém se vyplňují žádosti a dále se způsobem vyplňování žádostí v komunitárních programech.

Seminář se koná dne 15.dubna 2015 od 10 do 15 hodin na Krajském úřadě Libereckého kraje (vchod A, sál 326), U Jezu 642/2a, Liberec 2.

Registrace je nutná do 13.4.!

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Staň se na den tvůrcem evropské politiky

Datum vyhlášení: 19.3.2015, 00:00

Datum ukončení: 9.4.2015, 15:00

Chceš vědět, jak fungují evropské instituce a vyzkoušet si roli evropského politika na vlastní kůži? Chceš otestovat své vyjednávací schopnosti a zjistit, v rámci jakého procesu jsou přijímány rozhodnutí, které mají dopad i na občany ČR? Pokud ano, neváhej a přijmi naše pozvání k účasti na simulaci Staň se na den tvůrcem evropské politiky!

Eurocentrum Liberec Vás zve na simulaci s názvem "Staň se na den tvůrcem evropské politiky". Jedná se o simulaci, jejímž cílem je zprostředkovat studentům interaktivní a zážitkovou formou fungování institucí EU - Evropské komise, Rady EU a Evropského parlamentu. Akce je určena pro studenty středních škol Libereckého a Ústeckého kraje zároveň.

Přihlásit se mohou soutěžní dvojice, ve které jeden zastává pozici europoslance a druhý funkci ministra v Radě EU. Evropská komise bude tvořena odbornou komisí.

Akce se uskuteční dne 9.4.2015 od 10:30 do 15 hodin v budově Krajského úřadu Libereckého kraje.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Úspory energií v obcích a městech

Datum vyhlášení: 2.3.2015, 00:00

Datum ukončení: 8.4.2015, 15:00

PAREXPO, s.r.o. pořádá v rámci akce Energetické fórum & Teplárenské dny seminář nazvaný Úspory energií v obcích a městech.

Představeny budou např. různé možnosti energetických úspor, aukce pro obce a města, pohledy na využití OZE, pasivní obytné domy apod.

Akce se uskuteční dne 8.dubna 2015 od 9 do 15 hodin v kongresovém centru Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, 500 03 Hradec Králové.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Posílení společnosti prostřednictvím kapitálového vstupu - fúze a akvizice

Datum vyhlášení: 13.3.2015, 00:00

Datum ukončení: 7.4.2015, 11:30

Agentura pro podporu podnikání a investic Czechinvest pořádá seminář Posílení společnosti prostřednictvím kapitálového vstupu - fúze a akvizice.

Seminář je určen společnostem, které mají zájem o nalezení zahraničního partnera pro své podnikání. Ať již uvažujete o realizaci investičně náročného projektu či máte v plánu svou společnost prodat investorovi, který bude ve Vašem díle pokračovat, přijďte se zapojit do diskuse s těmi, kteří mají s realizací fúzí a akvizic dlouholeté zkušenosti.

Na semináři bude představen nový projekt CzechLink Start, který usnadňuje fúze a kapitálové vstupy pro mladé inovativní společnosti. S nejdůležitějšími aspekty transakce Vás seznámí odborníci z EY a PRK Partners.

Seminář se uskuteční dne 7.dubna 2015 od 9:30 do 11:30 hodin v Krajské vědecké knihovně, Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1.

Bližší informace o semináři včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Festival Česká inovace

Datum vyhlášení: 5.3.2015, 00:00

Datum ukončení: 27.3.2015, 17:30

Festival Česká inovace vstupuje do čtvrtého roku své existence. Festival na jedno místo přivádí lidi z korporací, velkých, středních, malých firem i startupů, podnikatele a studenty, akademiky a vědce, novináře a další nadšence, kteří sdílejí své myšlenky, zkušenosti a know-how. Vzniká tak místo, kde se nápady mění v obchodní příležitosti.

Účastníci mají možnost potkat lidi z byznysu, kteří mají chuť dělat nové věci a hledat neprošlapané cesty. Rovněž zazní prezentace, zkušenosti a tipy, které mají účastníci možnost využít v praxi. Součástí programu je rovněž seznámení se s nejnovějšími inovátorskými počiny a vyhlášení vítěze soutěže Česká inovace 2014.

Setkání se uskuteční 27.3.2015 od 9 do 17:30 hodin v Národní technické knihovně, Technická 6, Praha 6 - Dejvice.

Bližší informace o akchi včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Kam kráčí výzkum a vývoj ve strojírenství?

Datum vyhlášení: 20.2.2015, 00:00

Datum ukončení: 23.3.2015, 15:00

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci se společností VÚTS a.s. si Vás dovolují pozvat na workshop s názvem „Kam kráčí výzkum a vývoj ve strojírenství“.

Cílem setkání je připravit workshop na odborná témata, kde budou moci jak odborníci, tak zástupci státní správy, vysokých škol a průmyslu hovořit o aktuálních trendech, palčivých problémech a překážkách, výhledech do budoucna a celkové situaci v oblasti strojírenství v České republice.

Během workshopu se Vám představí společnost VÚTS a.s. a její nově vybudované Centrum rozvoje strojírenského výzkumu, které je společně s dalším prezentujícím Centrem pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace při TU Liberec financované z EU fondů. Součástí programu bude také prezentace Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii při ČVUT Praha, které má již několikaleté zkušenosti ve spolupráci s průmyslovým sektorem.

Akce se uskuteční v pondělí 23.března 2015 od 10 do 15 hodin ve VÚTS a.s., průmyslová zóna Liberec-sever, Svárovská 619, Liberec XI – Růžodol 1.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Inovace a životní prostředí 2015 - Národní informační den programu ověřování environmentálních technologií (ETV)

Datum vyhlášení: 24.2.2015, 00:00

Datum ukončení: 20.3.2015, 12:40

CEMC si vás dovoluje pozvat na seminář „Inovace a životní prostředí 2015“, v rámci kterého se uskuteční Národní informační den programu ověřování environmentálních technologií (ETV). Seminář je připravován ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR.

Inovace se často potýkají s výzvou, jak proniknout na zavedené trhy. Inovátoři musí přesvědčit investory a potenciální klienty, že jejich produkt je ekonomicky a ekologicky životaschopný. Informační den se zaměří na nástroj k vytvoření této důvěryhodnosti - EU ETV. Jaké vlastnosti jsou přesvědčivé pro klienty / spotřebitele?

Mezi cílovou skupinu patří všichni, kteří se zajímají o inovace a o jejich komercionalizaci. Na semináři zazní nejaktuálnější informace k strategiím podpory inovací ze strany ministerstva životního prostředí i ministerstva průmyslu. Účastníkům bude představen pilotní program ověřování environmentálních technologií (EU ETV), který reprezentuje budoucnost inovací. Nakonec přednášky obohatí prezentace zlínské společnosti Biouhel, která za svou technologii karbonizace biologicky rozložitelných materiálů s využitím odpadního tepla, získala prestižní cenu v mezinárodní soutěži Quality Innovation of the Year.

Seminář se uskuteční dne 20.3.2015 od 9 do 12:40 v hotelu Centro, Husova 8, Hustopeče u Brna.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Ochrana PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ - chraňte výsledky své tvůrčí činnosti!

Datum vyhlášení: 13.2.2015, 00:00

Datum ukončení: 3.3.2015, 12:00

Víte, jak efektivně a dle současné právní úpravy užívat a ochraňovat své nehmotné statky? Každý podnikatelský subjekt, který v rámci výroby či poskytování služeb vyvíjí produkty, by se měl zajímat o tzv. „duševní vlastnictví“. Nepodceňujte jej, ani právní vztahy z něj plynoucí. Jakým způsobem efektivně chránit výsledky své tvůrčí činnosti se dozvíte na tomto semináři.

Seminář se uskuteční dne 3.března 2015 od 9 do 12 hodin na adrese CzechTrade, Dittrichova 21, Praha 2.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Veřejné zakázky v roce 2015

Datum vyhlášení: 6.2.2015, 00:00

Datum ukončení: 26.2.2015, 14:00

Okresní hospodářská komora Jihlava pořádá seminář na téma Veřejné zakázky v roce 2015. Začátkem roku 2015 dojde k další novelizaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, což ovlivní postupy všech zadavatelů při výběru dodavatele stavebních pracích, dodávek či služeb a rovněž ovlivní zadavatele jako příjemce dotačních prostředků při výběru dodavatele i v rámci veřejných zakázek malého rozsahu. Seminář bude zaměřen na komplexní problematiku veřejných zakázek, a to jak pro zadavatele, tak i dodavatele. Budou zmíněny chystané změny v souvislosti s technickou novelou, která by v brzké době měla nabýt účinnosti, jakož i chystané změny související s připravovaným novým zákonem o veřejných zakázkách.

Seminář se koná dne 26.2.2015 od 10 do 14 hodin v sídle Okresní hospodářské komory Jihlava, Benešova 13, 586 01 Jihlava, 2. patro.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Databáze patentů a užitných vzorů ÚPV a úvod do databáze Espacenet

Datum vyhlášení: 13.2.2015, 00:00

Datum ukončení: 25.2.2015, 12:30

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů a širší veřejnosti seminář zaměřený na podrobné seznámení s národní databází patentů a užitných vzorů ÚPV a s celosvětovou patentovou databází Evropského patentového úřadu Espacenet. Zařazena budou i praktická cvičení. Předpokladem k absolvování semináře je základní znalost práce s databázemi.

Seminář se uskuteční dne 25.února 2015 od 9:30 do 12:30 hodin v budově Úřadu průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Prezidentský seminář Změna modelů podnikání jako průlomová strategická inovace

Datum vyhlášení: 29.1.2015, 00:00

Datum ukončení: 11.2.2015, 16:30

Společnost pro strategické řízení, inovace a podnikatelství pořádá prezidentský seminář Změna modelů podnikání jako průlomová strategická inovace.

Představeny budou mj. vybrané typy a příklady průlomových změn modelů podnikání:
- nové technologické platformy
- telematizace, smart systems
- samoobslužnost
- interaktivní design
- co-creation
- disintermediace
- informatizace procesů, průmyslový internet, internet věcí
- cirkulární business
- insourcing
- integrace podnikatelských prostorů

Přednáší PhDr. Ing. Ondřej Landa, CSc., který se specializuje zejména na problémy strategického řízení a tvorby firemních strategií, rozvoje inovací, transformace podniků a na projekty změny firemní kultury, systémy na podporu řízení lidských zdrojů, zakládání a řízení složitých projektů, vytváření strategického rámce shody ve vrcholovém vedení podniků a korporací.

Seminář se uskuteční dne 11.února 2015 od 13 do 16:30 hodin na adrese Havas Worldwide Prague, Expo 58, Letenské sady 1500, Praha 7.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Technická řešení – vynález / užitný vzor

Datum vyhlášení: 6.2.2015, 00:00

Datum ukončení: 11.2.2015, 12:30

Úřad průmyslového vlastnictví v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti českých firem pořádá seminář zaměřený na základní informace o ochraně technických řešení pro podnikatele, pracovníky výzkumu a vývoje, studenty i širší veřejnost.

Program semináře:
- Řízení o přihlášce vynálezu:náležitosti přihlášky, detaily řízení, podmínky patentovatelnosti
- Řízení o přihlášce užitného vzoru:náležitosti přihlášky, detaily řízení, podmínky zápisné způsobilosti
- Patent versus užitný vzor

Seminář se koná dne 11. února 2015 od 9.30 hod. do 12.30 hod. v budově Úřadu průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI

Datum vyhlášení: 22.1.2015, 00:00

Datum ukončení: 3.2.2015, 12:30

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI“.

Cílem semináře je seznámit podnikatele, kteří mají schválené projekty, s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv z realizace projektu v Operačním programu Podnikání a Inovace.

Seminář se koná dne 3.2.2015 od 9:30 do 12:30 v Regionální kanceláři Czechinvestu pro Liberecký kraj, Nám. Dr. E. Beneše 4/12, 460 01 Liberec.

Registrace je možná do 28.1.2015 do 15 hodin. Účast je bezplatná.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

HPC Users' Access Workshop na Technické univerzitě v Liberci

Datum vyhlášení: 16.1.2015, 00:00

Datum ukončení: 29.1.2015, 16:30

IT4Innovations ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, KMD FP TUL a libereckou pobočkou JČMF pořádá workshop pro zájemce o přístup k výpočetním prostředkům a HPC službám Národního superpočítačového centra IT4Innovations a celoevropské iniciativy PRACE.

Na workshopu zazní aktuální informace o celoevropské superpočítačové iniciativě PRACE, o Národním superpočítačovém centrum IT4Innovations a stručný přehled služeb a infrastruktury.

Workshop se koná ve čtvrtek 29.1. od 12:45 do 16:30 hodin na Technické univerzitě v Liberci, posluchárna A11, Hálkova 917/6, Liberec.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Eurofondy pro podniky 2014+

Datum vyhlášení: 16.1.2015, 00:00

Datum ukončení: 29.1.2015, 12:00

ENforum pořádá odborný seminář Eurofondy pro podniky 2014+. Nové dotační období 2014 - 2020 je za dveřmi. Na semináři poprvé zazní komplexní podoba Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Jaké konkrétní dotační příležitosti nové období přinese a na jaké projekty budou moci podnikatelé čerpat finance z EU?

Dále budete seznámeni s možnostmi podpory z mezinárodních programů, dotačních programů TA ČR a z Operačního programu Životní prostředí.

Akce se koná dne 29.ledna 2015 od 9 do 12 hodin v Městském divadle Chomutov, Boženy Němcové 552/32, 430 01 Chomutov.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Britský den v Liberci

Datum vyhlášení: 9.1.2015, 00:00

Datum ukončení: 28.1.2015, 16:00

Britská obchodní komora v České republice a statutární město Liberec za podpory Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Okresní hospodářské komory Liberec a Oddělení obchodu a investic Britského velvyslanectví (UK Trade & Investment) uspořádají

Britský den v Liberci

Hlavním cílem vzdělávací části Britského dne v Liberci je podpora malých a středních firem v rozvoji jejich podnikání a to formou prezentací, diskuzí či jiných praktických příspěvků z podnikatelské sféry. Dále je cílem představit Velkou Británii jako přední ekonomiku v Evropě s vynikajícími podmínkami pro podnikání a poradit firmám, jak lze ve Velké Británii investovat a jaké příležitosti tento trh nabízí.

Tato akce je zároveň určena i pro pobočky pražských firem, jež hledají nové obchodní příležitosti v Libereckém kraji. Po skončení přednáškového programu budou mít navíc účastníci akce možnost se individuálně setkat se zástupci prezentujících společností.

Britský den v Liberci bude zakončen slavnostní večerní recepcí s rautem a kulturním programem od 18:30 v prostorách Radničního sklípku (náměstí Dr. E. Beneše 1, Liberec).

Akce se koná dne 28.1.2015 od 9:30 do 16 hodin v prostorách Clarion Grandhotel Zlatý Lev, Gutenbergova 126/3, Liberec.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Investiční průvodce 2015

Datum vyhlášení: 16.1.2015, 00:00

Datum ukončení: 27.1.2015, 16:00

Ekonomická divize vydavatelství Mladá fronta a. s. pořádá již 2. ročník investiční konference, která prostřednictvím českých investičních expertů představí čerstvý pohled na investiční prostředí a nástroje pro nadcházející rok 2015.

V minulém roce konference prezentovala investiční možnosti a příležitosti na akciových trzích, u drahých kovů, podílových fondů, nemovitostních fondů a dalších alternativních investic. Letošní ročník konference se bude navíc věnovat i příležitostem v dalších oblastech. Především investicím do výstavby nových bytů a komerčních nemovitostí, zahraničním investicím do začínajících českých projektů a firem, svěřeneckým fondům a zákonu o obchodních korporacích v praxi. Investiční experti, kteří na konferenci vystoupí, pomohou k pochopení aktuálního vývoje investičního světa a nabízejících se příležitostí.

Akce se koná dne 27.ledna 2015 od 9 hodin na adrese NH Prague, Mozartova 261/1, 150 00 Praha 5.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Mediace podle pravidel ICC jako řešení českých obchodních sporů

Datum vyhlášení: 9.1.2015, 00:00

Datum ukončení: 27.1.2015, 12:00

Mezinárodní obchodní komora v ČR pořádá seminář Mediace podle pravidel ICC jako řešení českých obchodních sporů.

Akce je určena pro:
• podnikové právníky
• advokáty
• zaměstnance bank
• vývozce

Na programu budou mj. principy a vhodné použití mediace, právní regulace mediace v České republice nebo praktický trénink užití mediace.

Akce se koná dne 27.1.2015 od 9 do 12 hodin na adrese ICC ČR, Freyova 82/27, Praha 9 - Vysočany.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru

Datum vyhlášení: 12.12.2014, 00:00

Datum ukončení: 23.1.2015, 18:00

Česká společnost pro systémovou integraci a itSMF Czech Republic o.s. pořádají konferenci Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru. Cílem konference je napomoci managementu v podnicích a ve veřejné správě řídit výkonnost organizace s podporou IT, a to s využitím nejlepších praktik, metod a technik oboru.

Na programu konference budou dva hlavní bloky - Řízení IT ve veřejné správě a Osvědčené praktiky IT Governance. Vyhlášen bude také projekt roku itSMF.

Konference se koná dne 22.-23.1.2015 v TOP Hotelu Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář - Novela zákona o DPH 2015

Datum vyhlášení: 17.12.2014, 00:00

Datum ukončení: 16.1.2015, 14:00

Okresní hospodářská komora v Chomutově pořádá seminář Novela zákona o DPH 2015.

Posluchači budou seznámeni s novelou zákona o DPH účinnou od ledna 2014 provedenou v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Podle aktuální situace budou probrány i poslední novinky, judikatura a závěry koordinačních výborů.

Probrána budou mj. následující témata:
- Samostatné subjekty pro účely DPH
- Právo stavby, nemovitá věc
- Nájem, podnájem, pacht vybraných nemovitých věcí
- Společnosti a spolky

Akce se koná dne 16.ledna 2015 od 9:00 do 14:00 hod v Chomutově ve Středisku knihovnických a kulturních služeb, Palackého 4995/85 – vchod vedle Městské knihovny, zasedací místnost 2. patro.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Prezidentský seminář IBM a Aleš Bartůněk 1998-2013-2018: 15-20 let výzev

Datum vyhlášení: 27.11.2014, 00:00

Datum ukončení: 14.1.2015, 16:30

Společnost pro strategické řízení, inovace a podnikatelství pořádá Prezidentský seminář na téma IBM a Aleš Bartůněk 1998-2013-2018: 15-20 let výzev.

Aleš Bartůněk je viceprezidentem Systems and Technology Group IBM CEE a generálním ředitelem IBM Polsko a Pobaltí.

Součástí semináře jsou mj. témata:
Svět očima IBM – skutečnost, trendy, perspektivy
- Chytřejší podnik, chytřejší město, chytřejší planeta
- IBM Surveys : co mě nejvíce inspiruje
Jak koncept Chytrá planeta mění investiční rozhodování a chování spotřebitelů
- referenční projekt chytrého města Masdar

Seminář se koná ve středu 14. ledna 2015 od 13:00 do 16:30 hodin v centrále společnosti HAVAS WorldWide Prague, Bruselský pavilon Expo ´58, Letenské sady 1500, Praha 7.

Bližší informace o semináři včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Prevence syndromu vyhoření

Datum vyhlášení: 17.12.2014, 00:00

Datum ukončení: 14.1.2015, 16:00

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje pořádá pro pedagogy seminář Prevence syndromu vyhoření. Prožitkový seminář je zaměřený na seznámení s projevy a příznaky syndromu vyhoření, jako je ztráta zájmu o žáky, podrážděnost, ztráta sebedůvěry. Seznámení s technikami zvyšování odolnosti proti syndromu vyhoření, jak se mu bránit a kde hledat sílu pokračovat ve své práci. Součástí bude nácvik jednotlivých technik, otestování vlastní náchylnosti k syndromu vyhoření na ukázkových modelových situacích.

Seminář se koná dne 14.ledna od 8 do 16 hodin v Dětském domově, Základní škole a Mateřské škole Krompach.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Monitoring trhu, základy prozákaznického přístupu

Datum vyhlášení: 12.12.2014, 00:00

Datum ukončení: 18.12.2014, 16:00

Regionální hospodářská komora Brno pořádá seminář Monitoring trhu, základy prozákaznického přístupu. Spokojený zákazník, to je i spokojená firma. Jakými způsoby o zákazníka pečovat, jak plnit jeho přání, aby se vždy rád vracel? Na tomto školení se také dozvíte, co je to prozákaznický přistup, jaké jsou typy zákazníků a co udělat pro to, aby byla naplněna zákazníkova očekávání.

Školení se koná dne 18. prosince 2014 od 9:00 do 16:00 hod. v Pavilon RHK Brno, areál BVV-Výstaviště 1, Brno.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI

Datum vyhlášení: 4.12.2014, 00:00

Datum ukončení: 10.12.2014, 12:30

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest pořádá seminář s názvem „Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI“.

Cílem semináře je seznámit podnikatele, kteří mají schválené projekty, s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv z realizace projektu v Operačním programu Podnikání a Inovace.

Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované (maximálně jedna osoba za firmu).

Seminář se koná ve středu 10.prosince 2014 v Regionální kanceláři Czechinvestu pro Liberecký kraj, Nám. Dr. E. Beneše 4/12, 460 01 Liberec.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR

Datum vyhlášení: 21.11.2014, 00:00

Datum ukončení: 5.12.2014, 16:00

Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a partnery pořádají pod záštitou náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jaromíra Vebra

Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR - Inovace 2014.

Součástí akce jsou 21. mezinárodní sympozium INOVACE 2014, 21. mezinárodní veletrh invencí a inovací a 19. ročník Ceny Inovace roku 2014.

Akce se koná ve dnech 2.-5.12. v sídle Českého svazu vědeckotechnických společností, Novotného lávka 5, Praha 1, dále ve Valdštejnském paláci, Senát Parlamentu ČR, Valdštejnská 4, Praha 1 a v Technologickém centru AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Konference Klastry jako efektivní nástroj regionálního rozvoje

Datum vyhlášení: 14.11.2014, 00:00

Datum ukončení: 27.11.2014, 14:00

Národní klastrová asociace (NCA) a Karlovarská agentura rozvoje podnikání (KARP) pořádají Závěrečnou konferenci projektu CluStrat.

Na konferenci budou prezentovány
- klastrové koncepce, strategie a doporučení pro klastrovou politiku v regionu Střední Evropa
- úspěšné pilotní aktivity projektu realizované ve vynořujících se oborech

Strategický projekt CluStrat, jehož plný název zní „Posílení inovací prostřednictvím nových klastrových koncepcí na podporu vynořujících se oborů a průřezových témat“, byl zahájen v říjnu 2011. Jeho konsorcium sdružuje 18 partnerů a 7 asociovaných institucí ze středoevropských zemí.

Konference se koná 27.listopadu 2014 od 9:30 do 14 hodin v budově Ministerstva průmyslu a obchodu, Politických vězňů 20, Praha 1.

Bližší informace včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Investiční pobídky v České republice

Datum vyhlášení: 30.10.2014, 00:00

Datum ukončení: 26.11.2014, 11:45

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest pořádá seminář Investiční pobídky v České republice.

Cílem semináře je podrobně seznámit zájemce o investiční pobídky se současným zněním Zákona č. 72/2000 Sb. a jeho plánované novele. Prezentace k daňovým aspektům bude zaměřena na praktický výklad všeobecných a zvláštních podmínek v rámci investičních pobídek se zdůrazněním klíčových oblastí pro maximalizaci efektu investičních pobídek a zároveň minimalizaci rizik. Prezentace bude zajišťována Ing. Karin Osinovou ze společnosti KPMG Česká republika a bude vycházet nejen ze stávajícího znění legislativy, ale též z plánované novely zákona o investičních pobídkách.

Součástí semináře budou také případové studie a praktické ukázky. Na závěr bude krátce představen projekt CzechLink, který je určen pro české podniky, které hledají strategického nebo investičního partnera.

Seminář se koná dne 26.11.2014 od 9 do 11:45 hodin na adrese PB-CENTRUM, Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Jak využívat práva duševního vlastnictví pro rozvoj své firmy

Datum vyhlášení: 14.11.2014, 00:00

Datum ukončení: 20.11.2014, 14:00

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest za podpory Centra transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice a Úřadu průmyslového vlastnictví pořádá seminář Jak využívat práva duševního vlastnictví pro rozvoj své firmy.

Jaké jsou možnosti ochrany duševních práv v ČR i ve světě a jak o ni požádat, jak proces probíhá, čeho se vyvarovat, která práva je obzvlášť nutné si hlídat a jak mohou pomoci právníci i poradci, přiblíží účastníkům semináře odborníci z Úřadu průmyslového vlastnictví a Univerzity Pardubice.

Seminář se koná dne 20.listopadu 2014 od 9:30 do 14 hodin v Zasedací místnosti CTTZ, Univerzita Pardubice, Čs.legií 565, 530 02 Pardubice.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Odborné prezentace jako nedílná součást vědecké práce

Datum vyhlášení: 7.11.2014, 00:00

Datum ukončení: 18.11.2014, 14:00

Česká membránová platforma o.s. Vás zve na seminář „Odborné prezentace jako nedílná součást vědecké práce“.

Seminář pod vedení lektorky RNDr. Evy Julákové, CSc. je určen nejen pro vědecké pracovníky a studenty, ale pro všechny, kteří hledají pomoc při přípravě odborných prezentací.

Tlak na publikování jako určitou formu vykazování „výkonů“ stále roste. Všichni píší publikace nebo knihy, sepisují projekty, žádají o granty, přednášejí na konferencích a sympoziích, posílají postery atd. Seminář by měl nabídnout pomoc těm, kteří se v tomto směru necítí nejjistější.

V našem systému vzdělávání není pamatováno na výchovu budoucích vědeckých pracovníků k obratnosti při sestavování odborných sdělení. Seminář se pokusí nabídnout autorům návod ke správnému formálnímu vyjádření jejich odborného know-how.

Seminář se bude konat dne 18.11.2014 od 9:00 do 14:00 hodin v Membránovém inovačním centru, Pod Vinicí 87 ve Stráži pod Ralskem.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Efektivní řešení konfliktních situací v obchodním jednání

Datum vyhlášení: 18.10.2014, 00:00

Datum ukončení: 13.11.2014, 17:00

Efektivní řešení konfliktních situací v obchodním jednání

Agentura Czechtrade pořádá seminář zaměřený na taktiku jak zvládat emoce a nátlakové taktiky business partnera.

Probrána budou např. následující témata:
Předpoklady účinné obchodní komunikace (využití intuice, empatie, aktivní naslouchání, kladení otázek, pozitivní vyjadřování)
Problémy a konflikty v jednání
Technika překonání konfliktu
Zvládání vlastních emocí a emocí komunikačního partnera
Použití asertivního jednání v obchodní komunikaci
Nátlakové a manipulativní taktiky
Obrana proti manipulaci
Vedení jednání s komplikovanými typy lidí

Seminář se uskuteční 13.listopadu 2014 od 9:00 do 17:00 v sídle agentury CzechTrade, Dittrichova 21, Praha 2.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

První česká investiční konference

Datum vyhlášení: 25.10.2014, 00:00

Datum ukončení: 7.11.2014, 20:00

Společnost Schanova s.r.o. pořádá První českou investiční konferenci. Akce je pořádána za účelem, aby se čeští investiční manažeři mohli setkávat s privátními, neprofesionálními investory. Přednášet budou někteří z nejlepších českých profesionálních investorů. Kromě nich vystoupí na konferenci ještě zahraniční host. V obou případech jde však o osobnosti, které prakticky investují, investicemi se živí a jsou ve svém oboru úspěšní.

Každý přednášející představí jednu konkrétní investiční příležitost. Můžete tak přijít k dobrým tipům, jak a kde hledat vhodné investice, ale také budete mít možnost sledovat, jak jednotliví investiční manažeři tyto investice vyhledávají, jak je oceňují a jakých argumentací v dosažení svých cílů využívají. První den zakončí raut, kde budete mít možnost se setkat a společně diskutovat s přednášejícími. Druhý den pak bude věnován workshopům, které si podle svého zaměření připraví někteří z přednášejících.

Akce se koná v pátek 7.11. od 8 do 20 hodin v hotelu Diplomat, Evropská 15, Praha 6.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Patenty a podniky: chytrá investice nebo vyhozené peníze?

Datum vyhlášení: 10.10.2014, 00:00

Datum ukončení: 23.10.2014, 11:00

Enforum pořádá seminář Patenty a podniky: chytrá investice nebo vyhozené peníze?

Má patentování pro podniky v České republice smysl či je to jen ztráta času a vyhozené finance? V dnešní vynalézavém světe je potřeba dobré nápady chránit, ale jaké výhody a nevýhody přináší patentování? Jsou nějaké možnosti finanční podpory inovativních produktů, služeb či technologických postupů? A jak to chodí v praxi? Na semináři se dozvíte všechny podstatné věci, které potřebujete pro rozhodnutí patentovat či nepatentovat.

Seminář se koná dne 23.října od 9 do 11:30 hodin na adrese Braunův dům, Karlovo náměstí 671/24, 110 00 Praha 1.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

HR konference EDUCA 2014 a veletrh EDUCA

Datum vyhlášení: 10.10.2014, 00:00

Datum ukončení: 18.10.2014, 16:00

S group sport facility management ve spolupráci s Úřadem práce ČR, Libereckým krajem, organizací EURES a dalšími zainteresovanými subjekty pořádají veletrh a konferenci Educa My Job Liberec 2014.

Konference se pořádá na téma Energie v pracovním prostředí aneb jak ji mít, jak s ní pracovat a jak si ji udržet.

Tématy konference budou např. mediace využitá na pracovišti, vzdělávání a osobní rozvoj HR manažerů, propojení potřeb firmy a školy či zásah nového občanského zákoníku.

Součástí veletrhu je i prezentace více než 90 středních a vysokých škol. Cílem veletrhu je nabídnout všem věkovým skupinám konkrétní studijní a pracovní příležitosti v Libereckém kraji, Euroregionu Nisa, České republice i v zahraničí a zároveň prostřednictvím seminářů a přednášek návštěvníkům ukázat, jak uspět při přijímacích řízeních a úspěšně se uplatnit na současném trhu práce.

Konference se koná dne 16.října od 9 do 17 hodin v Tipsport aréně, Jeronýmova 570/22, 460 07 Liberec 7. Veletrh se koná ve dnech 16.-17.října od 9 do 18 hodin a 18.října od 9 do 16 hodin.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Kontrola dotačních projektů OPPI

Datum vyhlášení: 3.10.2014, 00:00

Datum ukončení: 14.10.2014, 11:15

Enforum pořádá seminář Kontrola dotačních projektů OPPI. Rozhodnutím o přidělení dotace z Operačního programu podnikání a inovace vzniká úspěšným žadatelům řada povinností, jejichž nesplnění může způsobit zkrácení veřejné podpory. Jak se toho vyvarovat? Na jaké kontroly se musíte připravit?

Na semináři se dozvíte více o charakteru kontrol a pravidlech jednotlivých auditů. S průběhem kontrol a požadavky auditorů vás seznámí přímo zástupci institucí, jež dotační prověrky provádí – Nejvyšší kontrolní úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechInvest, finanční úřad. Získáte i praktické rady a tipy od odborníků, kteří při výkonu kontrol asistují.

Seminář se koná dne 14. října 2014 od 09:00 do 11:15 hodin na adrese Braunův dům, Karlovo náměstí 671/24, 110 00 Praha 1.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Žádost o platbu – praktický seminář

Datum vyhlášení: 26.9.2014, 00:00

Datum ukončení: 9.10.2014, 12:00

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest pořádá seminář Žádost o platbu – praktický seminář. Cílem semináře je umožnit příjemcům dotace vyplnit a odeslat pod vedením pracovníků agentury CzechInvest žádost o platbu (ŽoP) přímo na místě a odevzdat zde i její přílohy. Taková ŽoP pak bude administrována ve významně kratší lhůtě. Podmínkou účasti na semináři je vlastní notebook, připravená ŽoP v aplikaci eAccount a připravená kompletní dokumentace ŽoP včetně povinných příloh. Seminář je primárně určen pro příjemce dotace s minimální požadovanou částkou za ŽoP ve výši 5 mil. Kč.

Seminář se koná dne 9.října 2014 od 8:30 do 12 hodin v sídle Agentury Czechinvest - Štěpánská 15, 120 00 Praha 2.

Bližší informace o semináři včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Mezinárodní konference Investment and Business Forum

Datum vyhlášení: 4.9.2014, 00:00

Datum ukončení: 8.10.2014, 16:30

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje pořádá 15.ročník mezinárodní konference Investment and Business Forum. Konference je zaměřená na prezentaci investičního prostředí v Moravskoslezském kraji, ale i na aktuální formy podpory exportu a na diskusi o problematice výroby a služeb s vyšší přidanou hodnotou. Na programu je např. i prezentace trendů a perspektiv v průmyslu a speciálně i v automobilovém průmyslu, investice v ČR a ve střední Evropě a atraktivnější investiční pobídky od roku 2015.

Konference se koná dne 8.října 2014 od 9 do 16:30 v Mamaison Hotel Imperial Ostrava, Tyršova 6, Ostrava.

Bližší informace o konferenci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Úspěšný obchod končí až inkasem

Datum vyhlášení: 26.9.2014, 00:00

Datum ukončení: 8.10.2014, 15:00

Agentura Czechtrade pořádá seminář Úspěšný obchod končí až inkasem. Seminář je připraven pro účastníky, kteří se ve své pracovní náplni potýkají s problematikou platebních instrumentů. Přitom právě jejich správné využití může obchodování nejen usnadnit, ale také zajistit proti rizikům.

Cílem semináře je představit účastníkům platební instrumenty v obchodním styku. Pomocí praktických ukázek naučit účastníky využívat akreditiv, bankovní záruky a směnky v obchodním styku a také další možnosti zajištění platebního rizika, např. formou pojištění.

Seminář se koná dne 8.10.2014 od 9 do 15 hodin v sídle agentury CzechTrade, Dittrichova 21, Praha 2.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Debata Cíle energetické účinnosti - cesta správným směrem?

Datum vyhlášení: 19.9.2014, 00:00

Datum ukončení: 2.10.2014, 18:00

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU v Bruselu spolu s Vysokou školou ekonomickou v Praze – Fakultou mezinárodních vztahů, Vysokou školou finanční a správní, serverem EurActiv.cz a časopisem Prague Leaders Magazine pořádají debatu Cíle energetické účinnosti - cesta správným směrem?

Na debatě vystoupí zástupci institucí EU, státní správy i soukromého a neziskového sektoru. Cílem debaty je diskutovat o dosažitelnosti cílů EU v oblasti energetické účinnosti a jejich případného dopadu na hospodářský růst a konkurenceschopnost České republiky a EU.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti, která byla přijata v roce 2012, má podnítit zvyšování energetické účinnosti směrem k cíli 20% do roku 2020. Sdělení Evropské komise, které bylo vydáno na konci července 2014, ukazuje, že snížení energetické náročnosti o 20% nebude EU schopna do roku 2020 splnit zcela – očekávané snížení by se mělo pohybovat okolo 18 - 19%.

Termín pro úplnou transpozici směrnice o energetické účinnosti do národních právních řádů byl stanoven na 5. června 2014, nicméně zatím tak učinilo pouze pět členských států (Dánsko, Itálie, Kypr, Malta a Švédsko). Současně je třeba připomenout, že podobným směrem míří jedno z doporučení EU pro reformy v ČR v rámci tzv. evropského semestru. Z letošního hodnocení vyplývá, že ačkoliv ČR podniká opatření ke zvýšení energetické účinnosti, potenciál pro úspory energie je stále značný. Proto bylo ČR doporučeno „zintenzivnit snahy o zvýšení energetické účinnosti v ekonomice“.

Debata se uskuteční dne 2. října 2014 od 16 do 18 hodin v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Kontakt-Kontrakt během MSV 2014

Datum vyhlášení: 24.7.2014, 00:00

Datum ukončení: 1.10.2014, 18:00

Regionální hospodářská komora Brno a společnost Veletrhy Brno, a.s. pořádají v rámci sítě Enterprise Europe Network při Mezinárodním strojírenském veletrhu kontaktní setkání Kontakt-Kontrakt.

Kontakt-Kontrakt propojuje výhody tradiční veletržní účasti a stále populárnějšího match-makingu čili dvoustranných obchodních schůzek s přesným časovým harmonogramem. Firmám dává záruku jednacích prostor přímo v areálu výstaviště, volný vstup na veletrh včetně katalogu a především jistotu obchodních schůzek.

Jak celá věc funguje? Aby si účastníci našli k jednání ty nejvhodnější partnery, při registraci vyplní profil popisující firemní aktivity a nabízený či poptávaný typ spolupráce. Registrační profily jsou následně zveřejněny v elektronickém katalogu firem, ze kterého si účastníci vyberou potenciální partnery k jednání a výsledek obdrží v podobě individuálního rozvrhu obchodních schůzek.

Bilaterální schůzky se konají ve dnech 30.září (10:00-18:00) a 1.října 2014 (09:30-18:00) v pavilonu A brněnského výstaviště.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu

Datum vyhlášení: 20.8.2014, 00:00

Datum ukončení: 1.10.2014, 13:00

Krajská hospodářská komora kraje Vysočina pořádá seminář Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu.

Na programu semináře bude:
1. Zahájení a úvod do problematiky nákupu a prodeje firem
2. Současné trendy v nákupu a prodeji firem
3. Jak vyjednat dobrý obchod – nákup či prodej firmy
4. Hledání následovníka aneb finanční a právní úskalí při prodeji firmy, společnosti
5. Cena firmy očima kupujícího a prodávajícího

Seminář se koná dne 1.10. od 9 do 13 hodin v sídle Krajské hospodářské komory kraje Vysočina, Benešova 13, 586 01 Jihlava, 2. patro.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Konference o podnikání a mikrofinancování

Datum vyhlášení: 12.9.2014, 00:00

Datum ukončení: 25.9.2014, 16:00

Dne 25. září 2014 se v Praze uskuteční 2. ročník mezinárodní konference o podmínkách podnikání v České republice. Akce se zúčastní čeští i zahraniční experti a expertky, investoři, úspěšní start-upisté, specialisté na mikrofinancování a sociální podnikání a zástupci mezinárodních firem.

Jaké je postavení začínajících podnikatelů v ČR? Jaké trendy přichází do ČR a kam směřuje finanční podpora velkých firem? Má odpovědné podnikání vliv na rozvoj lokální ekonomiky? Jak vypadá ekonomika mikroregionů? Na tyto otázky budou hledány odpovědi během celého dne.

Konference se uskuteční dne 25.9. od 9 do 16 hodin na adrese Era Svět, Jungmannovo náměstí 767, Praha 1.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Konference Ekologická stopa byznysu

Datum vyhlášení: 20.8.2014, 00:00

Datum ukončení: 24.9.2014, 12:30

Odborná platforma firem Byznys pro společnost pořádá již čtvrtou z řady konferencí Ekologická stopa byznysu.

Konference poskytne základní souvislosti a vazby byznysu na biodiverzitu a naopak. Na biodiverzitu bude nahlédnuto jak z hlediska přírodních zdrojů, tak i jako na součást firemních pozemků, budov a kanceláří.

Na konferenci získají účastníci přehled o globálních souvislostech, budou se moci inspirovat příklady z Nizozemska i z České republiky a získají povědomí o projektech, do kterých je možné se na lokální úrovni zapojit.

Konference se koná dne 24.9. od 9 do 12:30 hodin na adrese Era svět, Jungmannovo náměstí 767, Praha 1.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Hmotný a nehmotný majetek v daních a účetnictví

Datum vyhlášení: 17.7.2014, 00:00

Datum ukončení: 19.9.2014, 13:00

Okresní hospodářská komora Jihlava pořádá seminář Hmotný a nehmotný majetek v daních a účetnictví.

Předmětem semináře je podrobný a komplexní pohled na problematiku majetku (hmotného, nehmotného, drobného) z hlediska daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a účetnictví. Oblast majetku je tradičně oblastí způsobující v daňové oblasti nejvíce problémů s nemalými dopady a v posledních letech prochází celou řadou významných změn. Důraz bude proto kladen vedle standardních operací s majetkem na složitější situace, které budou popsány i na konkrétních příkladech.

Seminář se koná dne 19.9.2014 od 9 do 13 hodin v Hotelu Gustav Mahler, Křížová 4, 586 01 Jihlava.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Závěrečná konference projektu CZECHACCELERATOR 2011–2014

Datum vyhlášení: 16.8.2014, 00:00

Datum ukončení: 17.9.2014, 18:00

Agentura Czechinvest pořádá závěrečnou konferenci projektu CZECHACCELERATOR 2011–2014.

Akce se zúčastní CEO inkubátoru US MAC ze Silicon Valley, zástupce společnosti MassGlobal Partners z Bostonu, zástupce investiční společnosti 3TS Capital Partners. Na programu konference bude zhodnocení projektu a plány CzechInvestu do budoucna, vyhlášení nejúspěšnějších projektů, vystoupení zahraničních řečníků, účastníků projektu a osobností pohybujících se v podpoře start-upů a networking.

Akce se koná dne 17.9.2014 od 14 do 18 hodin v inkubátoru Wayra, Václavské náměstí 3, Praha 1.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Workshop Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Datum vyhlášení: 20.8.2014, 00:00

Datum ukončení: 17.9.2014, 14:00

Hospodářská komora České republika pořádá workshop Zaměstnávání osob se zdravotním postižením – šance pro obě strany.

Cílem akce je představit přínosy zaměstnávání osob se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním pro firmy, teoretické i praktické rozměry zaměstnávání těchto osob, včetně příkladů dobré praxe.

Workshop se uskuteční dne 17.9. od 9:30 do 14 hodin v sídle Hospodářské komory ČR, Freyova 27/82, Praha 9 - Vysočany, 4. patro, učebna č. 440.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Mezinárodní rozhodčí řízení ICC – podnikatelská veřejnost

Datum vyhlášení: 7.8.2014, 00:00

Datum ukončení: 16.9.2014, 17:00

Dne 16. září 2014 se v Praze uskuteční interaktivní seminář pro podnikatelskou veřejnost a podnikové právníky (nikoliv pro odbornou veřejnost – právní sektor – specializovaný na mezinárodní agendu a rozhodčí řízení).

Rozhodčí řízení představuje v mezinárodním obchodě zcela samozřejmý institut. Ve vztazích s obchodními partnery z mnoha regionů představuje nesjednání rozhodčí doložky, tedy dohody o řešení případných sporů prostřednictvím rozhodčího řízení, skutečnost, která může zcela znehodnotit obchodní příležitost a vést ke značným ztrátám v důsledku nemožnosti uplatnit případné nároky vůči obchodnímu partnerovi, či naopak v případech, kdy bude obchodní partner uplatňovat své vlastní nároky. Mezinárodní rozhodčí soud při Mezinárodní obchodní komoře (ICC) představuje dnes jedinou stálou arbitrážní instituci na světě, kterou lze označit v zásadě za celosvětově uznávanou.

Akce je určena pro podnikatelskou veřejnost angažovanou při sjednávání smluv se zahraničními partnery, podnikové právníky, finanční a pojišťovací poradce v oblasti mezinárodního obchodního styku.

Akce se uskuteční dne 16.9.2014 od 13:30 do 17 hodin na adrese ICC ČR, Thunovská 12, Praha 1.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Koučink a jeho správné využití

Datum vyhlášení: 31.7.2014, 00:00

Datum ukončení: 12.8.2014, 16:00

Koučink se stal v ČR velmi populárním pojmem a naleznete řadu firem i jednotlivců, kteří koučink nabízejí. Jak se však v nabídce zorientovat a vybrat si správné řešení do osobního života nebo pro firmu? Jak zajistit, aby investice do koučování byla návratná? Jak si správně vybrat kouče? Co je vlastně koučink?

Na všechny zmiňované otázky naleznete odpověď na "Otevřeném informačním setkání", které se nabízí zdarma.

Seminář se koná dne 12.srpna 2014 na adrese Sokolovská 126/40, Praha.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Prevence korupce v souvislosti s čerpáním dotací z fondů EU

Datum vyhlášení: 11.7.2014, 00:00

Datum ukončení: 4.8.2014, 16:15

Společnost Transparency International pořádá seminář Prevence korupce v souvislosti s čerpáním dotací z fondů EU.

Probíranými tématy budou např. střety zájmů a jejich předcházení, transparentnost procesů a další nástroje prevence korupce a zneužívání činnosti v ŘO, korupční rizika u veřejných zakázek, ale i whistleblowing, ochrana a podpora whistleblowerů.

Seminář se uskuteční dne 4.8.2014 od 9 do 16:15 hodin na adrese Hotel Holiday Inn Congress, Na Pankráci 15/1684, 140 21 Praha 4.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI

Datum vyhlášení: 11.7.2014, 00:00

Datum ukončení: 21.7.2014, 11:30

Agentura CzechInvest – regionální kancelář pro Plzeňský kraj pořádá seminář Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI. Cílem semináře je podrobně seznámit účastníky s postupem vyplňování zpráv monitoringu a žádosti o platbu v internetové aplikaci eAccount.

Seminář se uskuteční dne 21.7.2014 od 9:15 do 11:30 v regionální kanceláři agentury Czechinvest pro Plzeňský kraj, Vědeckotechnický park Plzeň - budova A, Teslova 3, Plzeň.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Když k Vám přijde kontrola

Datum vyhlášení: 18.6.2014, 00:00

Datum ukončení: 26.6.2014, 13:00

Okresní hospodářská komora Jihlava pořádá seminář Když k Vám přijde kontrola. Seminář je určen pro širokou podnikatelskou veřejnost, ale i pro manažery a zaměstnance, kteří přicházejí do styku s kontrolními orgány.

Prezentovány budou příklady různých typů kontrol a souvisejících právních předpisů, obecné zásady a postupy při kontrolách, specifika kontrol v oblasti správy daní, ale např. i obranná opatření proti neoprávněným zásahům ze strany kontrolujících a jednání s kontrolujícími.

Seminář se koná dne 26.6.2014 od 9 do 13 hod. ve 2.patře sídla Okresní hospodářské komory Jihlava, Benešova 13, 586 01 Jihlava.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Výběr dodavatele v OPPI

Datum vyhlášení: 18.6.2014, 00:00

Datum ukončení: 26.6.2014, 12:30

Agentura Czechinvest pořádá seminář Výběr dodavatele v OPPI. Cílem je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace se správným postupem a nejčastějšími chybami spojenými s výběrem dodavatele v OPPI.

Seminář se uskuteční dne 25.6. od 10 do 12:30 hodin v Regionální kanceláři agentury CzechInvest, Regionální centrum Olomouc, 17. patro, Jeremenkova 40B, 772 00 Olomouc.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI

Datum vyhlášení: 13.6.2014, 00:00

Datum ukončení: 24.6.2014, 12:30

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI“. Cílem semináře je seznámit podnikatele, kteří mají schválené projekty, s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv z realizace projektu v Operačním programu Podnikání a Inovace.

Seminář se koná dne 24.6.2014 od 9:30 do 12:30 hodin v Regionální kancelář Czechinvestu pro Liberecký kraj, Nám. Dr. E. Beneše 4/12, 460 01 Liberec.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Debata Ekonomická doporučení pro Českou republiku 2014

Debata Ekonomická doporučení pro Českou republiku 2014

Datum vyhlášení: 13.6.2014, 00:00

Datum ukončení: 19.6.2014, 11:30

Komise doporučuje ČR mimo jiné udržet schodek veřejných financí pod úrovní 3% HDP, zajistit dlouhodobě udržitelný veřejný důchodový systém a zlepšit správu a financování ve zdravotnictví. V oblasti daní Komise doporučuje zjednodušit daňový systém, sjednotit základy daně z příjmu fyzických osob a snížit vysoké daňové zatížení práce, a to především u osob s nízkými příjmy. Česká republika by měla zvýšit dostupnost cenově přijatelných a kvalitních předškolních zařízení, zlepšit fungování veřejných služeb zaměstnanosti, zlepšit kvalitu vzdělávacího systému a zaměřit se na jeho větší orientaci na trh práce. Komise rovněž doporučuje urychlit reformu regulovaných povolání, zvýšit energetickou účinnost ekonomiky a v neposlední řadě přijmout služební zákon.

Datum vyhlášení: 13.6.2014, 00:00

Datum ukončení: 19.6.2014, 11:30

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU společně s partnery Vysokou školou ekonomickou v Praze, Fakultou mezinárodních vztahů, Vysokou školou finanční a správní, serverem EurActiv.cz a časopisem Prague Leaders Magazine pořádají debatu Ekonomická doporučení pro Českou republiku 2014.

V reakci na krizi se členské státy zavázaly k prohloubení koordinace svých hospodářských a fiskálních politik. V této souvislosti, Rada EU – na základě návrhu doporučení Evropské komise a potvrzení od Evropské rady – každoročně schvaluje soubor doporučení v oblasti hospodářské politiky pro každý členský stát EU. Doporučení pro letošní rok byla schválena Evropskou komisí 2.června.

Debata se koná dne 19.června 2014 od 9:30 do 11:30 hodin v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Chyby v praxi zahraničního obchodu

Datum vyhlášení: 6.6.2014, 00:00

Datum ukončení: 18.6.2014, 13:00

Agentura Czechtrade pořádá seminář Chyby, kterých se dopouštíte v zahraničním obchodě, a jak to změnit aneb Všechno, co jste chtěli vědět o obchodování v zahraničí (ale báli jste se zeptat)

Probrány budou nejčastější chyby v celém průběhu obchodního případu od úvodní vzájemné korespondence přes tendr/objednávku, stanovení ceny produktu/služby, prezentaci firmy při jednání, na veletrhu, kontrakt a stanovení jeho podmínek, platební podmínky.

Seminář se koná dne 18.6.2014 od 9 do 13 hodin v sídle agentury Czechtrade Dittrichova 21, Praha 2.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Úspory energie, tepla, využití obnovitelných zdrojů energie a dotační programy

Datum vyhlášení: 30.5.2014, 00:00

Datum ukončení: 17.6.2014, 17:00

Krajská hospodářská komora Střední Čechy s úřadem v Brandýse nad Labem, Pražská 298 si Vás dovoluje pozvat na workshop pro podnikatele a veřejnou správu
NA TÉMA: Úspory energie, tepla, využití obnovitelných zdrojů energie a dotační programy

Mimo jiné zde budou prezentovány nové podmínky energetické bezpečnosti a soběstačnosti EÚ a ČR, legislativně - právní problematika a novinky v oblasti energetiky, nové trendy veřejného osvětlení nebo nové programovací období OPPIK (2014 – 2020) a možnosti podpory v oblasti Eko-Energií.

Workshop se koná dne 17.června 2014 od 14 hod. na adrese INFRACLIMA s.r.o. - jednací sál, Zápy 151, 250 01 Brandýs nad Labem.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Exportní factoring a forfaiting – netradiční finanční nástroje podpory exportu

Datum vyhlášení: 22.5.2014, 00:00

Datum ukončení: 10.6.2014, 13:00

Agentura Czechtrade pořádá seminář zaměřený na téma Exportní factoring a forfaiting – netradiční finanční nástroje podpory exportu.

Kromě definic, historie a současnosti factoringu a forfaitingu budou prezentovány i případové studie a provedeno srovnání s ostatními nástroji trade finance, dále bude factoring představen jako metoda zajištění a financování exportních pohledávek a dále rovněž uvedeny exportní zajišťovací instrumenty.

Seminář se uskuteční dne 10.6.2014 od 9 do 13 hodin v sídle agentury Czechtrade, Dittrichova 21, Praha 2.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace si můžete přečíst zde.

 

Konference Regionální politika na prahu nového programovacího období

Datum vyhlášení: 17.4.2014, 00:00

Datum ukončení: 29.5.2014, 15:30

Vysoká škola regionálního rozvoje pořádá konferenci Regionální politika na prahu nového programovacího období.

Problematika regionálního rozvoje je v současné praxi značně odvislá od aktuální regionální politiky, která je na úrovni Evropské unie vždy vyhlašována na sedmileté programovací období. Stojíme nyní na přelomu mezi dvěma programovacími obdobími, kdy je ideální doba zrekapitulovat, kam jsme uplatňováním regionální politiky a realizací programů a projektů od ní odvozených dospěli a na druhou stranu se podívat do budoucnosti a zamyslet se, co od dalšího období očekáváme.

Osobní záštitu nad konferencí převzal místopředseda Evropského parlamentu Ing. Oldřich Vlasák.

Konference se uskuteční dne 29.5.2014 od 9:30 do 15:30 v Rytířském sále na Zámku v Pardubicích (GPS 50°2'27.725"N, 15°46'35.611"E).

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Veletrh komunitárních programů v Liberci

Datum vyhlášení: 15.5.2014, 00:00

Datum ukončení: 29.5.2014, 15:30

Eurocentrum Liberec ve spolupráci s Europe Direct Liberec a Krajským úřadem Libereckého kraje pořádají Veletrh komunitárních programů zaměřený na podporu vědy, výzkumu a inovací.

Na veletrhu bude představen program Horizont 2020 a jeho vybrané oblasti 1) Vynikající věda - Budoucí a vznikající technologie, 2) Vedoucí postavení evropského průmyslu – Průlomové a průmyslové technologie, Přístup k rizikovému financování a Inovace v malých a středních podnicích. 3) Společenské výzvy –Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava. Program představí pánové Martin Škarka a Petr Pracna z Technologického centra AV ČR.

Na veletrhu vystoupí také národní koordinátoři komunitárních programů EUREKA a EUROSTARS (Evropská spolupráce v aplikovaném a průmyslovém výzkumu) pan Josef Martinec z MŠMT, COSME (Konkurenceschopnost podniků) paní Anna Macounová z Technologického centra AV ČR, a COST (Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu) pan Josef Janda z MŠMT.

Součástí veletrhu je i možnost osobního setkání, výměny kontaktů a upřesnění projektových záměrů.

Veletrh se koná dne 29.května 2014 od 9:30 do 15:30 hodin v Multimediálním sálu Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2.

Účast je zdarma, registrovat se je nutné do 26.5.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Budoucnost energetiky v ČR III – Jak skončí krize jednotného energetického trhu?

Datum vyhlášení: 11.5.2014, 00:00

Datum ukončení: 20.5.2014, 12:00

Deník E15 z vydavatelství Mladá fronta ve spolupráci s poradenskou společností DDeM - zakladatelé nepolitické komunikační platformy Leading Minds Forum pořádají diskuzní setkání Budoucnost energetiky v ČR III – Jak skončí krize jednotného energetického trhu?

Diskutovat se bude o tématech:
- budoucnost vnitřního energetického trhu EU,
- deformace trhu a zavádění nových stabilizačních mechanismů státní podpory,
- začlenění obnovitelných zdrojů energie do evropského trhu s elektřinou.

Úvodní prezentace se ujme Pavel Šolc, náměstek ministra průmyslu a obchodu. Zaměří se na možnosti řešení situace na trhu s elektřinou, ale také na představení výsledků zasedání neformálních Rad pro životní prostředí a energetiku. Na jeho slova naváže David Kučera, generální sekretář Energetické burzy Praha. Zajímá nás jeho pohled na možnosti vzniku regionálního energetického trhu a propojení denního trhu s Německem. Podkladem pro diskuzi bude rovněž prezentace Pavla Cyraniho, člena představenstva ČEZ, který zhodnotí možnosti podpůrných mechanismů a celoevropské harmonizace kapacitních trhů.

Setkání se uskuteční dne 20.května 2014 od 9:30 do 12:00 v Hotelu Ambassador - Zlatá Husa, Václavské náměstí 5, Praha 1.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Inovační infrastruktura v České republice

Datum vyhlášení: 12.4.2014, 00:00

Datum ukončení: 15.5.2014, 18:00

B.I.D. services, s.r.o. ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu pořádá konferenci Inovační infrastruktura v České republice.

Program konference bude rozdělen do 4 sekcí:
Sekce A: Podpora výzkumu, vývoje a inovací v České republice
Sekce B: Inspirativní modely podpory výzkumu, vývoje a inovací v zahraničí
Sekce C: Možné cesty ke zlepšení aktuálního stavu
Sekce D: Kooperace veřejného a podnikatelského sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích

Cílem konference bude nabídnout souhrn možností v podpoře inovační infrastruktury v České republice, přehled aktuálních trendů financování inovací a možnosti posílení spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

Konference se koná dne 15. května 2014 od 9 hodin v budově Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, Praha 1.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Daňové aspekty u exportujících společností

Datum vyhlášení: 24.4.2014, 00:00

Datum ukončení: 14.5.2014, 14:00

Agentura CzechTrade pořádá seminář Daňové aspekty u exportujících společností.

Seminář je svým zaměřením a obsahem určen pro pozice (finančních) ředitelů či majitelů výrobních a obchodních společností, které provádí investiční projekty či plánují export a další podnikatelské aktivity v zahraničí. Cílem semináře je poskytnout ucelený obraz zejména o daňových a finančních aspektech podnikání v zahraničí z pohledu českých účetních a daňových předpisů při současném zohlednění uzavřených mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění.

Seminář se koná dne 14.5.2014 od 9 do 14 hodin v sídle agentury CzechTrade, Dittrichova 21, Praha 2.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Euro Konference: Bankovnictví v roce 2014

Datum vyhlášení: 2.5.2014, 00:00

Datum ukončení: 14.5.2014, 12:30

Týdeník Euro ve spolupráci s mediálními partnery pořádají Euro Konferenci: Bankovnictví v roce 2014.

Tématy konference budou:
- Současná ekonomická situace bank, rostoucí konkurence
- Ziskovost bank. Jakým způsobem snižovat náklady a zvyšovat příjmy?
- Internetové bankovnictví, mobilní řešení, sociální sítě. Jaká jsou očekávání klientů a zkušenosti bank?
- Bezhotovostní platby, karty – co vyžaduje klient a co banka?
- Vývoj IT infrastruktury v bankách – outsourcing ano nebo ne?
- Právní limity nasazení veřejného cloudu v bankách ve světle lokální regulace
- Best practice a mezinárodní komparace nasazení cloudových technologií
- Výhled legislativního vývoje

Akce se uskuteční dne 14. května 2014 od 10 do 12:30 hodin v The Augustine Hotel, Letenská 12/33, Praha 1.

Podrobnější informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Veřejné projednání Strategie inteligentní specializace pro Liberecký kraj

Datum vyhlášení: 6.5.2014, 00:00

Datum ukončení: 13.5.2014, 14:00

V souvislosti s přípravou na nové programové období Evropské unie probíhá proces přípravy tzv. Strategie inteligentní specializace, dokumentu, který bude jedním ze základních podkladů pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů pro oblast výzkumu, vývoje a inovací. Více informací je k dispozici na odkazu http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1874/ris3-strategie-inteligentni-specializace

Dne 13.5.2014 od 14:00 hod. se v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje uskuteční veřejné projednání RIS3 strategie Libereckého kraje.

Program:
1) Koncept RIS3, Národní RIS3, vazby na operační programy
2) Regionální RIS3 – analytická část, aktuální návrhová část, vertikální domény
3) Implementační struktura, zapojení do platforem dle priorit RIS3
4) Návrhy projektů, šetření k zájmu o navrhovaná podpůrná schémata
5) Různé

Dotazy a přihlášky na veřejné projednání zasílejte na kontaktní adresu:
Ivana.ptackova@kraj-lbc.cz , tel.: 485 226 577

 

Finanční strategie a plánování

Datum vyhlášení: 5.4.2014, 00:00

Datum ukončení: 6.5.2014, 16:00

Po úspěšné Finanční analýze podniku v praxi, přichází Czechtrade s novým seminářem!

Seminář Finanční strategie a plánování je určen zejména finančním ředitelům, controllerům, ekonomickým pracovníkům, manažerům a podnikatelům. Účastníci semináře získají klíčové informace o podstatě, složkách a významu finanční strategie s vazbou na strategický finanční plán a na strategické řízení podniku.

Akce se koná v úterý 6. května 2014 od 9 do 16 hodin v prostorách CzechTrade, Dittrichova 21, Praha 2.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Ochranná známka jako prostředek ochrany označení podniku v ČR

Datum vyhlášení: 17.4.2014, 00:00

Datum ukončení: 30.4.2014, 15:15

Okresní hospodářská komora Liberec a Klub polského kapitálu v ČR Vás zve na seminář Ochranná známka jako prostředek ochrany označení podniku v ČR.

Seminář se zaměří na pojem ochranné známky a její funkce (definice ochranné známky, vysvětlení pojmu "rozlišovací způsobilost" a praktické rady pro její udržení a rozšíření). Přednášet bude Petr Slabý, advokát advokátní kanceláře TGC Corporate Lawyers.

Akce se uskuteční dne 30.4.2014 od 10 do 15:15 hodin v Paláci Syner, Rumunská 655/9, Liberec. Registrace je nutná do 25.4. Bližší informace o akci získáte zde.

 

Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI

Datum vyhlášení: 12.4.2014, 00:00

Datum ukončení: 29.4.2014, 12:30

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI“.

Cílem semináře je seznámit podnikatele, kteří mají schválené projekty, s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv z realizace projektu v Operačním programu Podnikání a inovace.

Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované (maximálně jedna osoba za firmu).

Seminář se koná dne 29.dubna 2014 od 9:30 do 12:30 v Regionální kanceláři Czechinvestu pro Liberecký kraj, nám. Dr. E. Beneše 4/12, 460 01 Liberec.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Týden výzkumu a inovací pro praxi - TVIP 2014

Datum vyhlášení: 21.3.2014, 00:00

Datum ukončení: 25.4.2014, 12:00

CEMC - České ekologické manažerské centrum pořádá 23. ročník chemicko-ekologické konference Týden výzkumu a inovací pro praxi. Pod tímto názvem se uskuteční dílčí konference – sekce APROCHEM a Symposium Odpadové fórum.

Zásadními tématy jsou:
- nejnovější výsledky výzkumu v oblasti odpadů a chemie a možnosti jejich využití
- implementace směrnice SEVESO III v ČR
- surovinová politika ČR v hledáčku vědy a výzkumu
- podpora inovací a konkurenceschopnosti v novém programovém období 2014 -2020
- hodnocení inovací podle EU ETV
- certifikované hodnocení výsledků projektů aplikovaného výzkumu
- směřování odpadového hospodářství v ČR

Konference se koná od 23.4. 13 hodin do 25.4.2014 12 hodin v Hustopečích (Hotel Centro).

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář projektu Rozjezdy roku pro Liberecký kraj

Datum vyhlášení: 20.3.2014, 00:00

Datum ukončení: 23.4.2014, 15:00

Společnost T-Mobile a její odborní partneři pořádají v rámci projektu Rozjezdy roku Seminář pro Liberecký kraj.

V rámci inspirativních Příběhů Rozjezdů roku vystoupí Kateřina Šumpíková, která v roce 2012 obsadila první místo právě v Libereckém kraji se svým projektem Káva na klíč. Po 11. hodině se budete moci v klidu seznámit nad šálkem kávy, proto si doma určitě nezapomeňte své vizitky, letáky apod. Rozjezdy roku jsou o budování komunity, výměně zkušeností, rozhodně tedy nepodceňte tuto příležitost. Následně na vás již budou čekat lektoři na jednotlivých workshopech. Na závěr vyhlásíme regionální vítěze obou kategorií naší soutěže, všeobecné a studentské.

Seminář se koná dne 23.4.2014 od 8:30 v Coworkingovém centru Liberec, Třída 1. máje 868/11, Liberec.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Jak využívat práva duševního vlastnictví pro rozvoj své firmy

Datum vyhlášení: 27.3.2014, 00:00

Datum ukončení: 10.4.2014, 13:30

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest spolu s Úřadem průmyslového vlastnictví a Sdružením pro zahraniční investice AFI pořádají seminář Jak využívat práva duševního vlastnictví pro rozvoj své firmy.

Odborníci z Úřadu průmyslového vlastnictví představí možnosti ochrany duševních práv v ČR i ve světě, poskytnou informace o podání přihlášky, průběhu řízení a vyhledávání v databázích průmyslově právních informací. Zástupci advokátní kanceláře Weinhold Legal poskytnou informace, která práva je nutné zvlášť chránit, jaká je role advokátů a patentových zástupců, a sdělí praktické tipy pro ochranu práv duševního a průmyslového vlastnictví.

Seminář se koná dne 10. dubna 2014 od 10 do 13:30 hodin v Severočeské vědecké knihovně Ústí nad Labem, Velká hradební 49, Ústí nad Labem.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Modernizace pravidel veřejné podpory

Datum vyhlášení: 14.3.2014, 00:00

Datum ukončení: 27.3.2014, 18:00

Zastoupení Evropské komise v ČR, Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR, HK ČR a CEBRE pořádájí seminář Modernizace pravidel veřejné podpory.

Cílem debaty je diskutovat o změnách, které modernizace pravidel veřejné podpory přináší a její dopad na české subjekty a odpovědět na následující otázky:
- Jakou roli budou mít v rámci nových pravidel Evropská komise a úřady České republiky?
- Jak se projeví přechod od předchozí kontroly veřejných podpor (ex ante) ke kontrole následné (ex post)?
- Co nového přinášejí pravidla v oblasti blokových výjimek?

Akce se koná dne 27.3.2014 od 16 do 18 hodin v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Dvoustranná jednání Kontakt - Kontrakt

Datum vyhlášení: 14.2.2014, 00:00

Datum ukončení: 19.3.2014, 18:00

V rámci 22. ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace AMPER 2014 se v Brně ve dnech od 18. do 19. března 2014 uskuteční dvoustranná jednání.

Kontakt-Kontrakt se koná v rámci projektu Enterprise Europe Network, který je podporován Evropskou komisí a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a při veletrhu AMPER 2014, pořádaném společností Terinvest spol. s r.o.

Bilaterální schůzky se uskuteční dne 18. 3. 2014 od 10:00 do 18:00 hod. a dne 19. 3. 2014 od 9:30 do 18:00 hod na Výstavišti v Brně.

Protože jsou schůzky plánovány v předstihu, je pro Vás snazší řídit si svůj čas a přizpůsobit časy ostatních schůzek a optimalizovat tak svou účast na veletrhu, ať už jako vystavovatel, anebo jako návštěvník. 1 akce = 2 dny = až 25 schůzek.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Podpora rozvoje ICT průmyslu na období 2014+

Datum vyhlášení: 28.2.2014, 00:00

Datum ukončení: 19.3.2014, 11:15

Terinvest, Czech ICT Alliance, CzechInvest a Česká kosmická kancelář si Vás dovolují pozvat v rámci 22. ročníku veletrhu AMPER 2014 na společný seminář

Podpora rozvoje ICT průmyslu na období 2014+

Na programu semináře budou mj. přednášky na téma:
- Global Start – jak se dostat Microsoft Ventures
- Vyhledávání českých a zahraničních investorů pro Vaše projekty
- Získávání zkušených mentorů ze Silion Valley pro Váš projekt
- Příležitosti v programech Evropské kosmické agentury zaměřené na družicové telekomunikační a navigační systémy

Každý registrovaný návštěvník získá vstupenku na veletrhu AMPER.

Seminář se koná dne 19.3.2014 od 10 do 11:15 hodin v Sále B kongresového centra BVV Brno.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Projekt CzechEkoSystem v Liberci

Datum vyhlášení: 7.3.2014, 00:00

Datum ukončení: 17.3.2014, 12:30

Dne 17. března 2014 se v Liberci uskuteční seminář, na kterém se mohou podnikatelé seznámit s již třetí výzvou pro podávání žádostí o podporu z projektu CzechEkoSystem. Projekt nabízí malým a středním podnikům specializované poradenství.

Začínajícím firmám v oblasti inovačního podnikání pomáhá s rozvojem byznysu a předává jim důležité praktické zkušenosti z komercializace produktů nebo marketingu. Po dvou předchozích výzvách byla 3. března 2014 vyhlášena třetí, na kterou je vyhrazena částka 86,8 milionu korun.

Seminář se uskuteční dne 17.3.2014 od 9:15 do 12:30 v Clarionu Grandhotel Zlatý Lev, Gutenbergova 3, Liberec.

Bližší informace o semináři včetně možnsoti registrace získáte zde.

 

Business etiketa nejen na veletrhu

Datum vyhlášení: 6.2.2014, 00:00

Datum ukončení: 11.3.2014, 17:00

Agentura Czechtrade pořádá seminář Business etiketa nejen na veletrhu.

Cílem semináře je zvýšit přirozenost a profesionalitu při pracovním i společenském styku s obchodními partnery v rámci veletrhu. Součástí semináře budou business etiketa (pravidla, řešení komplikovaných situací, podávání ruky, pozdrav, vizitky, představování, oslovování a titulování), pozvání do společnosti nebo pozvání pracovního partnera do restaurace.

Seminář se koná dne 11.3.2014 od 9 do 17 hodin v sídle agentury CzechTrade, Dittrichova 21, Praha 2.

Podrobnější informace včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Konference Hospodářská etika a společenská odpovědnost podniků

Datum vyhlášení: 28.2.2014, 00:00

Datum ukončení: 6.3.2014, 19:30

ČNOPK a Konrad-Adenauer-Stiftung organizují už po šestnácté hospodářsko-politický workshop s poslanci, novináři a manažery hospodářských subjektů. Tento rok je konference na téma Hospodářská etika a společenská odpovědnost podniků.

Podnik se musí chovat ke společnosti zodpovědně, navíc povinně udržet konkurenceschopnost, kritérium „obecného blaha“ pojímat jako závazek ve formě „firemní příslušnosti“. V budoucnosti je tento koncept pro veřejné a demokratické společnosti.

Akce se koná dne 6.3.2014 od 11:30 do 19:30 na zámku Štiřín, Ringhofferova 711, 251 68 Kamenice.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Den EU přístupu k financím v Praze

Datum vyhlášení: 20.2.2014, 00:00

Datum ukončení: 6.3.2014, 16:30

Evropská komise zve Vás nebo další zainteresované zástupce Vaší instituce k účasti na Dni EU přístupu k financím v Praze, což je seminář věnovaný další generaci finančních nástrojů EU pro malé a středně velké podniky.

Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (the Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs (COSME)), což je významná iniciativa Evropské komise jak malé a střední podniky podpořit, bude stimulovat tok peněz malým a středním podnikům a – doplněn dalšími programy EU, např. Horizont 2020 – pomůže překonat mezery na trhu zajištěním financování malých a středních podniků. Jako taková je jeho realizace prioritní.

Cílem semináře je poskytnout obecný přehled budoucích finančních nástrojů EU. Seminář poskytne jedinečnou příležitost vyzvat finanční instituce z České republiky k tomu, aby se pro další programové období staly finančními prostředníky EU.

Seminář se koná dne 6.3.2014 od 9 do 16:30 v hotelu Prague Marriott, V Celnici 8, 110 00 Praha.

Bližší informace o semináři včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Workshop Zaměstnání osob se zdravotním postižením – šance pro obě strany

Datum vyhlášení: 14.2.2014, 00:00

Datum ukončení: 25.2.2014, 14:00

Hospodářská komora České republiky pořádá workshop Zaměstnání osob se zdravotním postižením – šance pro obě strany. Tento workshop se bude týkat teoretických i praktických rozměrů zaměstnávání pracovníků s handicapem, včetně příkladů dobré praxe. Pořadatel seznámí účastníky s aktuální legislativou spojenou s povinností zaměstnávat ZP, s možnostmi podpory a finančních příspěvků na zaměstnávání ZP ze strany státu. Workshop nabídne informace o možnosti zapojení do projektu „Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením“, (reg.č.projektu CZ.1.04/1.1.00/A5.0001, spolufinancovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost) s možností získání finančních prostředků na vzdělávání zaměstnanců se ZP a další aktivity.

Workshop se koná dne 25.2.2014 od 9 do 14 hodin v Paláci Syner, Rumunská 655/9, Liberec.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Reklama ve vyhledávačích

Datum vyhlášení: 31.1.2014, 00:00

Datum ukončení: 20.2.2014, 17:00

Marketing ve vyhledávačích patří mezi nejúčinnější formy internetového marketingu. Seminář se zabývá možnostmi využití placených výsledků vyhledávání, poskytuje ucelený pohled na problematiku správy reklamních kampaní ve vyhledávačích. Pozornost je věnována zejména vyspělému reklamnímu systému vyhledávače Google, avšak nejsou opomíjena rovněž vybraná specifika reklamních systémů dalších významných vyhledávačů, které na některých trzích mají silnou či dokonce dominantní pozici. Hlavním tématem semináře je reklama ve výsledcích vyhledávání, účastníci se však seznámí také s bohatými možnostmi inzerce v reklamní (obsahové) síti, která je standardní součástí reklamních systémů vyhledávačů.

Seminář nevyžaduje žádné předchozí znalosti problematiky, postupuje od samotných základů až k vybraným pokročilým technikám optimalizace kampaní.

Seminář se uskuteční dne 20.2.2014 od 9 do 17 hodin v sídle agentury Czechtrade, Dittrichova 21, Praha 2.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Dny otevřených dveří na fakultách Technické univerzity

Datum vyhlášení: 24.1.2014, 00:00

Datum ukončení: 15.2.2014, 12:00

Technická univerzita v Liberci pořádá dny otevřených dveří na jednotlivých fakultách a ústavech.

Dny otevřených dveří se konají v těchto termínech:

Ústav zdravotnických studií - 31.ledna od 10.40 hodin v posluchárně F–02 v přízemí budovy F na Husově ulici,
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií - 5.února od 10.00 hodin v posluchárně C1, budova C, Studentská ulice
Fakulta textilní - 14.února od 10.00 hodin, budova B, Čížkova ulice
Fakulta strojní - 15. února od 9.30 hodin, posluchárna E9, budova E, Studentská ulice

Rovněž se blíží termíny podání přihlášek. Na většinu oborů bakalářských a navazujících magisterských oborů nabízených Technickou univerzitou v Liberci platí termín podání přihlášek do 31. března 2014.

Podrobnější informace naleznete zde.

 

Spolupráce s partnery v oblasti nových technologií 2014

Datum vyhlášení: 24.1.2014, 00:00

Datum ukončení: 12.2.2014, 16:00

Agentura CzechTrade realizuje akci na podporu rozvoje aktivit v oblasti nových technologií.

Součástí programu budou informace o projektu Posílení mezinárodní konkurenceschopnosti českých podniků v oblasti kosmických technologií, o nových technologiích z Ústavu mechatroniky a technické informatiky Technické univerzity v Liberci, představena bude i Czech Space Alliance a Asociace leteckých výrobců ČR.

Workshop se koná dne 12. února 2014 od 14.00 hod. v Olympijském parku na Letné v Praze ve stanu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Podrobnější informace o akci naleznete zde.

 

Veletrh řešení v Praze - Jak zefektivnit marketing IV

Datum vyhlášení: 13.12.2013, 00:00

Datum ukončení: 4.2.2014, 15:00

Agentura Správná volba pořádá veletrh know-how s novou podobou networkingu s názvem „Přes věrného zákazníka k zisku“. Veletrh řešení poskytuje široké spektrum marketingových aktivit většiny firem. Úspěšný model se podnikatelské sféře nabídne již počtvrté.

Veletrh řešení je postaven na krátkých a stručných prezentacích, dvacetiminutových workshopech a zejména individuálních konzultacích. Novinkou jsou workshopy – každý z prezentujících bude vést pracovní workshop v délce 20 minut. Workshop je určen maximálně pro 15 osob.

„Jsem přesvědčen, že podpora věrnosti a spokojenosti zákazníků je základním strategickým stavebním kamenem úspěšného marketingu každé firmy,“ řekl Milan Nerud, majitel pořádající agentury Správná volba. „Hledal jsem marketingové odborníky, kteří si v praxi úspěšně ověřili svá řešení, a přesvědčil jsem je, že je správné tato řešení šířit dále.“

Veletrh se uskuteční dne 4.února 2014 od 10 do 15 hodin na adrese Kongresové centrum u Hájků, Na Florenci 29, Praha.

Podrobnější informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Novinky CzechTrade 2014

Datum vyhlášení: 11.1.2014, 00:00

Datum ukončení: 29.1.2014, 13:00

Agentura Czechtrade pořádá odborný seminář, zaměřený na prezentaci novinek, které připravuje v roce 2014. Představeny budou služby pro exportéry v roce 2014, jmenovitě Exportní klub CzechTrade, balíčky služeb pro exportéry ad., informační servis pro exportéry - zajímavosti a novinky ze zahraničních trhů, trendy a konkrétní exportní příležitost, výstavy a veletrhy, vzdělávací akce a programy v roce 2014 nebo nové semináře pro první pololetí 2014.

Seminář se uskuteční v sídle Ministerstva průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1 dne 29.1.2014 od 10 do 13 hodin.

Více informací o akci získáte zde.

 

Seminář Andrew Granta v Brně

Datum vyhlášení: 17.1.2014, 00:00

Datum ukončení: 27.1.2014, 18:00

Do České republiky přijede známý australský speaker, mentor a autor úspěšné knihy „Who killed creativity? ... And how can we get it back?“, Andrew Grant. V Brně povede seminář, který pomůže vedení a managementu firem prakticky využívat kreativitu pro rozvoj firmy.

Mezi témata semináře patří:
- Co vaší firmě přinese rozvíjení kreativního myšlení jednotlivců i týmů?
- Jak poznat řešení, které posune vaši firmu skutečně vpřed?
- Jak využít znalosti potřeb klientů pro tvorbu efektivních, inovativních řešení?
- Které nevědomé předsudky a postoje vám brání v rozvoji firmy?

Seminář se koná 27.ledna 2014 od 13:30 v Kongresové hale hotelu Holiday Inn, Křížkovského 20, Brno.

Bližší informace včetně přihlášky naleznete zde.

 

Stav české evropské politiky po volbách - bude se dít něco dramatického?

Datum vyhlášení: 13.12.2013, 00:00

Datum ukončení: 15.1.2014, 19:00

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM pořádá seminář, který se zaměří na to, jak ovlivní nové rozložení politických sil českou evropskou politiku. Na semináři vystoupí David Král z Institutu EUROPEUM, moderovat bude Helena Schulzová.

Akce se uskuteční 15.ledna 2014 od 17 do 19 hodin v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1.

Podrobnější informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Nový občanský zákoník – vliv na pracovněprávní vztahy

Datum vyhlášení: 18.12.2013, 00:00

Datum ukončení: 14.1.2014, 14:00

Okresní hospodářská komora v Chomutově pořádá seminář Nový občanský zákoník – vliv na pracovněprávní vztahy. Nový občanský zákoník (dále NOZ) od 1. ledna 2014 podstatně ovlivňuje pracovněprávní vztahy. Účelem semináře je s použitím příslušné judikatury informovat a doporučit řešení základních otázek, které se vyskytnout v této oblasti.

Přednášejícím bude JUDr. Ladislav Jouza, advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění MPSV, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva. Za přínos teorii i praxi v oblasti pracovního práva mu byla v roce 2006 na návrh Jednoty českých právníků udělena bronzová medaile profesora Randy.

Seminář se koná dne 14.ledna 2014 od 9 do 14 hodin v sídle Okresní hospodářské komory v Chomutově, Cihlářská 4132, Chomutov (areál Technologického parku, budova C, 1. patro).

Bližší informace o semináři včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Plná žádost v programech Rozvoj, Inovace, ICT a SS a podmínky realizace projektu v OPPI

Datum vyhlášení: 18.12.2013, 00:00

Datum ukončení: 7.1.2014, 15:00

Agentura Czechinvest pořádá seminář, jehož cílem je seznámit žadatele s podmínkami a pravidly pro realizaci projektu v Operačním programu Podnikání a inovace a s postupem při vyplňování plné žádosti v programech Rozvoj, Inovace – Inovační projekt a ICT a strategické služby. Seminář je především určen žadatelům, kteří ještě nemají žádnou zkušenost s realizací projektu v OPPI.

Seminář se koná dne 7.1.2014 v sídle regionální kanceláře Czechinvestu v Moravskoslezském kraji, Na Hradbách 18, Moravská Ostrava (5. podlaží).

Bližší informace o semináři získáte zde.

 

Podpora investic nyní a v roce 2014

Datum vyhlášení: 6.12.2013, 00:00

Datum ukončení: 12.12.2013, 14:00

Agentura pro podporu podnikání a investic Czechinvest pořádá konferenci „Podpora investic nyní a v roce 2014“ o připravovaných změnách v systému investičních pobídek, které si od příštího roku vyžádají nová pravidla Evropské komise.

Investiční pobídky jsou významným nástrojem veřejné podpory pro nově příchozí i expandující společnosti v České republice. Díky poslední novelizaci se pro podnikatele staly podstatně atraktivnější a dostupnější. V roce 2014 si nová pravidla Evropské komise vyžádají další novelizaci zákona o investičních pobídkách.

Konference se uskuteční dne 12.12.2013 od 10 do 14 hodin v Hotelu Jalta, Václavské náměstí 45, Praha 1.

Vstup na konferenci je zdarma. Registrace je možná pouze do 9.12.2013!

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR

Datum vyhlášení: 1.11.2013, 00:00

Datum ukončení: 6.12.2013, 18:00

Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a partnery pořádají Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR.

Součástí Týdne jsou:
20. mezinárodní sympozium INOVACE 2013
20. mezinárodní veletrh invencí a inovací, 3.–6. 12. 2013
18. ročník Ceny Inovace roku 2013

Součástí mezinárodního sympozia jsou i přednášky Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a Systém inovačního podnikání v ČR, Mezinárodní spolupráce ve VaVaI – programy EUREKA a Eurostars a Financování firemních inovací s výhledem 2014+.

Většina akcí se koná na adrese Novotného lávka 5, Praha 1 ve dnech 3.-6.12.2013.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Konference Větrná energie v ČR 2013

Datum vyhlášení: 30.11.2013, 00:00

Datum ukončení: 5.12.2013, 15:30

Společnost B.I.D. services, s.r.o. pořádá 9.ročník konference Větrná energie v ČR 2013. Jedním z hlavních témat budou legislativní prostředí a změny, které do sektoru větrné energetiky tento rok přináší. Přednášející se budou snažit nastínit, jak se bude situace vyvíjet dál a zejména, jak se nové podmínky, které naši zákonodárci a regulátoři nastavili pro další rozvoj větrných elektráren v ČR, promítnou do praxe.

Součástí konference je i příspěvek o praktických zkušenostech Libereckého kraje s větrnou energií, který přednese hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta.

Konference se koná dne 5.12. od 9 do 15:30 hodin v hotelu Jurys Inn, Sokolovská 11, Praha 8.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Nová pravidla veřejné podpory EU

Datum vyhlášení: 8.11.2013, 00:00

Datum ukončení: 4.12.2013, 17:30

Konference “Nová pravidla veřejné podpory EU” má za cíl představit uceleně ve dvou dnech nová pravidla veřejné podpory EU, která orgány Evropské unie postupně vydávají pro nové programovací a rozpočtové období 2014-2020. Tyto změny jsou dalekosáhlé a zasahují jak obecná pravidla veřejné podpory, nové procesní postupy Komise při schvalování veřejné podpory či řešení stížností, jakož i novou právní regulaci platnou pro oblast regionální veřejné podpory, podpory na vědu, výzkum a inovace, na služby obecného hospodářského zájmu, na životní prostředí atd. Účastník konference by měl po jejím absolvování získat orientaci o tom:
- co je veřejná podpora EU
- co tvoří podstatu nových pravidel
- jaké jsou základy nových předpisů

Konference se koná 21. listopadu 2013 a 4. prosince 2013 od 9 do 17:30 hodin na Magistrátu hl. města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Veletrh T-fórum na Technické univerzitě v Liberci

Datum vyhlášení: 30.11.2013, 00:00

Datum ukončení: 4.12.2013, 15:00

Technická univerzita v Liberci pořádá tradiční veletrh pracovních příležitostí T-Fórum. V prostoru menzy na Husově ulici rozestře své stánky a prezentace každoročně několik desítek podniků, letos jich bude téměř 50, to je o deset více než v posledních dvou letech.

Mezi letošními účastníky na straně firem nebudou chybět společnosti Škoda Auto, Denso Manufacturing, Preciosa, GE Money Bank, ČEZ, Bosch Diesel, Kamax a řada dalších.

„Zajímavostí letošního veletrhu je účast společnosti Bombardier, jejíž zástupci jsou přímo z Německa a budou nabízet práci do svých německých poboček,“ říká Robert Voženílek z katedry vozidel a motorů Fakulty strojní TUL. Právě zaměstnanci a studenti této katedry pomáhají každým rokem hlavnímu pořadateli – studentské organizaci IAESTE při Technické univerzitě v Liberci – s organizací této jedné z nejvýznamnějších personalistických akcí v regionu.

Firmy se také představí při krátkých prezentacích, které začínají v 10.45 v posluchárně F03 (v přízemí budovy F, nedaleko menzy).

Veletrh se koná dne 4.prosince 2013 od 9:00 do 15:00 v areálu Technické univerzity v Liberci, Studentská 2, Liberec.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Konkurenceschopnost podniku v mezinárodním obchodě aneb jaký bude rok 2014?

Datum vyhlášení: 22.11.2013, 00:00

Datum ukončení: 4.12.2013, 14:00

Takřka dva tisíce let, od počátku letopočtu do začátku devatenáctého století, byla Čína světovou ekonomikou číslo jedna. Teď si „jen“ bere svou pozici zpět. Západ si vypěstoval pocit politické a obchodní nadřazenosti nad Východem. Přitom přesně ta samá vlastnost kdysi Čínu poslala na dno. Zaplatila za ni bídou a došla až k revoluci. Že by si teď tímhle musel projít i Západ? Úrokové sazby jsou u nuly, rozpočtová politika v dluzích - co čekat od vlády? Jak to dopadne na podniky a jejich konkurenceschopnost vůči světu? Představena a diskutována bude rovněž rovnice, která Evropu může dostat z recese a scénáře dalšího vývoje Eurozóny.

Diskuse na semináři bude tedy o ekonomice a podniku v čase krize a po ní, konkurenceschopnosti ekonomiky a podniku, o budoucnosti eura, dolaru a nástupu juanu. Dozvíte se o trendech v mezinárodním obchodě a o tom, co vše se změní. Lektorem je Aleš Michl, analytik Raiffeisenbank.

Seminář se koná dne 4.12. od 9 do 14 hodin v sídle agentury CzechTrade, Dittrichova 21, Praha 2.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Jak využívat práva duševního vlastnictví pro rozvoj firmy

Datum vyhlášení: 14.11.2013, 00:00

Datum ukončení: 4.12.2013, 13:30

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest spolu s Úřadem průmyslového vlastnictví a Sdružením pro zahraniční investice AFI pořádají seminář Jak využívat práva duševního vlastnictví pro rozvoj firmy.

Odborníci z Úřadu průmyslového vlastnictví Vám představí možnosti ochrany duševních práv v ČR i ve světě, poskytnou informace o podání přihlášky, průběhu řízení a vyhledávání v databázích průmyslově právních informací. Zástupci advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners Vám poskytnou informace, která práva je nutné zvlášť chránit, jaká je role advokátů a patentových zástupců, a sdělí praktické tipy pro ochranu práv duševního a průmyslového vlastnictví.

Seminář se koná dne 4.12.2013 od 9:15 do 13:30 v sídle Krajské hospodářské komory Liberec, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Individuální konzultace s ČEB a EGAP

Datum vyhlášení: 31.10.2013, 00:00

Datum ukončení: 21.11.2013, 16:00

Agentura Czechinvest pořádá seminář Individuální konzultace s Českou exportní bankou a úvěrovou pojišťovnou EGAP. Cílem individuálních konzultací je zprostředkovat účastníkům odborné poradenství o možnostech podpory exportních aktivit firem. Účastníci konzultací budou mít jedinečnou příležitost individuálně řešit své konkrétní exportní záměry s odborníky na tuto problematiku.

Pro každou z přihlášených firem je vyhrazen časový prostor 30 minut.

Seminář se koná v Regionální kanceláři CzechInvest, RegioCentrum Nový pivovar – budova E, Soukenická 54/8, 500 02 Hradec Králové dne 21.listopadu 2013 od 10 do 16 hodin.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Využití internetu pro podnikání bez hranic

Datum vyhlášení: 25.10.2013, 00:00

Datum ukončení: 21.11.2013, 15:00

Centrum pro regionální rozvoj České republiky pořádá seminář Využití internetu pro podnikání bez hranic. Seminář je určen pro malé a střední podnikatele, kteří chtějí rozšířit své podnikání i mimo ČR a chtějí k tomu využít všechny možnosti, jež internet nabízí. Dozvědí se také o právech autorů děl publikovaných na internetu.

Seminář nabídne odpovědi na řadu aktuálních otázek souvisejících s využitím Internetu v moderním podnikání, například:
- jaké marketingové strategie jsou v e-obchodování nejúčinnější - jak je to s právy autorů děl publikovaných na internetu a jaké náležitosti jsou zapotřebí k legálnímu využívání autorských děl z internetu
- ochrana spotřebitele při prodeji v rámci EU (přeshraniční dopad)
- osobní zkušenost podnikatele

Seminář se uskuteční dne 21.11.2013 od 10 do 15 hodin v budově Technologického centra AV ČR, přízemí - zasedací místnost Labe, Ve Struhách 27, Praha 6.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Membránové bioreaktory

Datum vyhlášení: 8.11.2013, 00:00

Datum ukončení: 20.11.2013, 14:00

Česká membránová platforma (CZEMP) v rámci vzdělávacích aktivit projektu ARoMem OP VK pořádá seminář Membránové bioreaktory (MBR). Součástí semináře bude úvod do problematiky čištění odpadních vod MBR, fouling a biofouling membrán při provozu MBR a rovněž zajímavá exkurze na ČOV odpadních vod, která využívá moderní technologii membránového bioreaktoru.

Seminář se koná dne 20.11. od 9 do 14 hodin v Hotelu Skalka, Benecko 166.

Zasílání přihlášek je prodlouženo do 12.11.2013.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

TeleCommunication Conference

Datum vyhlášení: 10.10.2013, 00:00

Datum ukončení: 19.11.2013, 16:00

TeleCommunication Conference navazuje na sedm úspěšných ročníků konference věnované IP komunikacím a telefonii, pokrývá komplexně nabídku produktů a služeb v oblasti internetové komunikace.

Konference představí současné i nové komunikační technologie spolu s trendy a směry jejich rozvoje, a poskytne potřebné informace pro využití internetové technologie k dosažení obchodních cílů Vaší firmy.

Konference se uskuteční 19. listopadu 2013 v Kongresovém centru U Hájků v Praze.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

WebTop100 2013

Datum vyhlášení: 3.10.2013, 00:00

Datum ukončení: 7.11.2013, 17:00

Celodenní konference WebTop100 představí formou inspirativních přednášek, případových studií a analýz chování návštěvníků aktuální trendy v oblasti digitálního marketingu. Konference bude přehledně rozdělena a tematicky přizpůsobena do 3 proudů dle typu vašeho byznysu – E‑commerce, malé a střední firmy, velké firmy a korporace.

Celkově vystoupí přes 25 odborníků. Témata konference: Lead generation, Měření přínosu online a offline aktivit, Mobilní řešení, Multichannel marketing, Online strategie, Optimalizace konverzí, Pokročilá byznys analytika, Retargeting, RTB, Trendy a analýzy chování zákazníků, UX.

Konference se uskuteční 7.listopadu 2013 od 9:00 do 17:00 hodin v Konferenčním centru City, Na Strži 1702/65, 140 62 Praha 4.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Facility management vzdělávání. Úvod do Facility managementu.

Datum vyhlášení: 18.10.2013, 00:00

Datum ukončení: 30.10.2013, 12:30

Regionální hospodářská komora Brno pořádá seminář na téma Úvod do Facility managementu. Půldenní kurz obsahuje kompletní seznámení se základy oboru, terminologií a definicemi. Poznejte dynamicky se rozvíjející obor, který představuje až 5% HDP. Seznamte se s jeho nejnovějším pojetím v celé šíři specifikované evropským standardem i s jeho přínosy (finanční i nefinanční). Zjistěte, co všechno je součástí podpůrných služeb pro konečné uživatele, a jaké jsou formy zajištění těchto služeb.

Seminář se koná dne 30.října 2013 od 9 do 12:30 v pavilonu Regionální hospodářské komory Brno, Výstaviště 1, areál BVV v Brně.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Nové exportní perspektivy - VIII. neformální setkání exportérů

Datum vyhlášení: 27.9.2013, 00:00

Datum ukončení: 17.10.2013, 17:00

Agentura Hellas pořádá v pořadí již VII. neformální setkání a návaznou diskusi exportérů. Na setkání se těší též porotci 16. ročníku soutěže Exportní ceny DHL UNICREDIT.

Na setkání budou diskutována tato témata:
- Je nejdelší recese v historii ČR u konce? Kdo jsou vítězové a kdo poražení?
- Makroekonomická očekávání a nové perspektivy
- Mají veřejné invesstice smysl?
- Jaké země se jeví jako nejperspektivnější z hlediska budoucího exportu. Jakou roli by měl hrát stát?

Čestní hosté:
- Martin Půta, hejtman Libereckého kraje
- Miroslav Zámečník, ekonom, člen NERVu, hlavní ekonomický analytik týdeníku Euro

Setkání se uskuteční ve čtvrtek 17. října 2013 od 15 hodin v zámeckém hotelu Sychrov v obci Sychrov, okres Liberec.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Mezinárodní strojírenský veletrh MSV 2013

Datum vyhlášení: 9.8.2013, 00:00

Datum ukončení: 11.10.2013, 18:00

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě, s každoroční účastí více než 1 500 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků. Ze zahraničí přijíždí přes 35 % vystavovatelů a 10 % návštěvníků.

Zastoupeny jsou všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu.

Hlavním tématem MSV je průmyslová automatizace, prezentace měřící, řídicí, automatizační a regulační techniky zahrnující všechny obory veletrhu. Obor elektronika, automatizace a měřící technika je po obráběcí technice a materiálech a komponentech ve strojírenství třetím nejobsazenějším specializovaným celkem MSV.

Letošní veletrh se uskuteční 7.-11.10.2013 na výstavišti v Brně.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Dopravní veletrh EUROTRANS

Datum vyhlášení: 28.6.2013, 00:00

Datum ukončení: 10.10.2013, 18:00

V říjnu 2013 se na brněnském výstavišti uskuteční premiéra dopravního veletrhu EUROTRANS. Základními stavebními kameny tohoto nového titulu jsou stávající veletrhy Autotec a Transport a Logistika. K nim přibude téma železniční dopravy pod názvem RAIL-TEC, které bylo doposud součástí strojírenského veletrhu. Veletrh se koná po tři dny (úterý – čtvrtek) souběžně s Mezinárodním strojírenským veletrhem MSV v pavilonu G2.

Nosným konferenčním tématem veletrhu EUROTRANS bude „mobilita – přeprava osob a zboží a její alternativy v budoucnosti“. Veletrh bude primárně určen odborné veřejnosti a bude se konat jednou za dva roky v lichých letech.

Veletrh je koncipován jako česko-slovenský, součástí veletrhu EUROTRANS se stal tradiční slovenský veletrh ŽEL-RAIL.

Veletrh se uskuteční 8.-10.10.2013 v prostorách brněnského výstaviště.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Kontakt - Kontrakt 2013 -2014

Datum vyhlášení: 12.8.2013, 00:00

Datum ukončení: 9.10.2013, 16:00

Enterprise Europe Network pořádá akci Kontakt - Kontrakt, která se uskuteční 8.-9. října 2013 na Výstavišti v Brně, Pavilon A2, stánek 006.

Co získáte?
- Účastí na Kontakt-Kontrakt si zaručíte prezentaci v online i tištěném katalogu akce.
- Bez velké námahy a s malými náklady naleznete nové obchodní partnery, klienty, dodavatele.
- Získáte důležité kontakty mezi vystavovateli i návštěvníky nejvýznamnějších veletrhů v ČR.
- Zajištěn volný vstup na veletrh.
- 1 akce = 2 dny = až 25 schůzek. Protože jsou schůzky plánovány v předstihu, je pro Vás snazší řídit si svůj čas a přizpůsobit časy ostatních schůzek a optimalizovat tak svou účast na veletrhu, ať už jako vystavovatel, anebo jako návštěvník.
- Slevu na účastnickém poplatku v rámci přípravných seminářů a workshopů
- Následný společenský večer se slevou.
- Asistenci Enterprise Europe Network PŘED - V PRŮBĚHU - PO.
- Pro ryze poptávající firmy = nákupčí účast zdarma.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Burza škol, vzdělávání, pracovních příležitostí a volnočasových aktivit

Datum vyhlášení: 29.8.2013, 00:00

Datum ukončení: 4.10.2013, 18:00

Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o. pořádá dne 4.října od 9 do 18 hodin Burzu škol, vzdělávání, pracovních příležitostí a volnočasových aktivit. Burza se uskuteční v areálu Eurocentra v Jablonci nad Nisou ve velkém sále. Tak jako v loňském roce bude připravena výstavní plocha s malými stánky nebo volnou plochou.

Součástí burzy AMOS 2013 bude:
nabídka škol a vzdělávacích zařízení
poradenství Úřadu práce v Jablonci nad Nisou
poradenství v oblasti trhu práce i pro osoby se zdravotním znevýhodněním - Rytmus Liberec
bohatý doprovodný program

Uzávěrka přihlášek pro vystavovatele je již 6.září.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Vstřícný zaměstnavatel

Datum vyhlášení: 5.9.2013, 00:00

Datum ukončení: 1.10.2013, 16:00

Centrum Kašpar,o.s., Liberecký kraj a Centrum Babylon pořádají prezentaci Vstřícný zaměstnavatel. V rámci akce proběhne prezentace nominovaných firem a veřejná volba. Bedlivě sledovat dění bude i pětičlenná porota - porotkyní bude i vedoucí EC Liberec. I letos se budou ceny předávat dvě, cena hlavní poroty a cena veřejnosti (spojená s online hlasováním). Obě ceny se pak budou oficiálně předávat na veletrhu Educa. ktetrý proběhne jako vždy v TIP SPORT Aréně od 17. do 19. 10. 2013.

Akce se uskuteční dne 1.10. od 13 do 16 hodin v IQ Parku v Centru Babylon.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Evropská noc vědců

Datum vyhlášení: 20.9.2013, 00:00

Datum ukončení: 27.9.2013, 22:00

Evropská noc vědců

Energie ve všech podobách bude tématem letošní evropské Noci vědců, která i letos 27. září zdarma zpřístupní veřejnosti desítky českých vědeckých pracovišť. Zájemcům o vědu nabídnou třeba vědeckotechnické show, kreativní dílny, soutěže nebo přednášky. Akce se v celé Evropě pořádá jeden večer vždy čtvrtý pátek v měsíci září. Tentokrát také připomene 50. výročí rozhlasového pořadu o vědě a technice Meteor.

Zájemci budou moci zavítat v Praze do Výzkumného ústavu rostlinné výroby, Vysoké školy chemicko-technologické i hvězdárny a planetária, v Liberci do science centra iQpark, na Dopravní fakultu Jana Pernera Univerzity v Pardubicích a také na více než dvacítku pracovišť České astronomické společnosti po celé republice.

Celý článek si můžete přečíst zde, podrobný program naleznete zde.

 

Seminář Využití sociálních médií pro firmy a podnikatele

Datum vyhlášení: 4.9.2013, 00:00

Datum ukončení: 23.9.2013, 16:00

ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Vás tímto zve na celodenní seminář, který se zaměří na problematiku fenoménu sociálních médií a možností jejich využití v podnikání či ve strategii firmy.

Seminář se uskuteční 24. září 2013 od 9:00 do 16:00 hodin v sídle VÚTS a.s., Svárovská 619 (průmyslová zóna SEVER - viz mapa) v Liberci.

Seminář bude veden v následující struktuře:
Seznámení s pojmem sociální média - původ, funkce a hlavní využití sociálních médií v soudobé informační společnosti. Terminologie a typologie.
Sociální sítě a jejich funkce ve firmě - proč některé firmy zakládají svou strategii hlavně na sociální síti a u jiných podniků zůstávají stranou zájmu. V této části jde o stanovení konceptu komunikace informací pro společnost.
Publikování informací - základní využití všech hlavních platforem sociálních médií v praxi. Představíme si možnosti LinkedIn, Twitteru, Facebooku a Google+ a dále možnosti časově efektivního publikování informací.
Monitorování sociálních médií - nástroje pro sledování návštěvnosti a chování vašich zákazníků v rámci sociálních médií. Jak lze takové informace (vlastní profily, konkurenční profily) využít pro změnu strategie firmy.
Další vhodné nástroje - sféra sociálních médií zasahuje do různých odvětví podnikání. Seznámíme se s řešeními v oblasti e-commerce, sdílení znalostí nebo jejich využití pro komunikaci uvnitř firmy.
Individuální konzultace

Seminář je určen především zástupcům malých a středních firem. Náklady na kurz jsou plně hrazeny v rámci činnosti sítě Enterprise Europe Network v České republice, účast na kurzu je BEZPLATNÁ.

Během semináře budou ukazovány konkrétní postupy, proto Vás prosíme, abyste si s sebou přinesli vlastní notebook, případně si v přihlášce zarezervovali zapůjčení notebooku na místě. Množství notebooků je omezeno, proto budou mít přednost první zájemci.

Zájemci o účast na semináři se mohou registrovat zasláním vyplněné přihlášky na email d.veselovska@arr-nisa.cz do 23. 9. 2013 nebo poštou na adresu ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., 1. máje 97/25, Liberec III, 460 01.

Pozvánku na seminář si můžete stáhnout zde, přihlášku zde.

 

Inovace a podpora MSP v Libereckém kraji 2014-2020

Datum vyhlášení: 12.9.2013, 00:00

Datum ukončení: 19.9.2013, 15:00

ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. ve spolupráci s Libereckým krajem vás srdečně zvou na konferenci Inovace a podpora MSP v Libereckém kraji pro období 2014 – 2020.

Součástí programu je představení strategie ČR pro podporu MSP a inovací v letech 2014-2020, aktivity Libereckého kraje v oblasti inovací, inovační infrastruktura v Libereckém kraji. Setkání se koná v rámci projektu PROINCOR, spolufinancovaného z Operačního programu Nadnárodní spolupráce - Střední Evropa.

Setkání se koná 19.září od 10 do 15 hodin v zasedací místnosti č.326 (sál Zastupitelstva LK, 3.patro), U Jezu 642/2a, Liberec.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Data Storage Workshop

Datum vyhlášení: 17.7.2013, 00:00

Datum ukončení: 19.9.2013, 14:00

Další ročník konference "Data Storage Workshop" přinese přehled nejnovějších produktů, služeb a řešení v oblasti zálohování, ukládání, archivace, migrace, integrace, konsolidace a správy dat. Na konferenci vystoupí uznávaní odborníci v oblasti storage i zástupci výrobců těchto řešení.

Spojení konferenční a výstavní části umožňuje detailnější seznámení se jak s řešeními prezentovanými v rámci přednášek, tak i s řešeními ostatních vystavujících společností.

Workshop se uskuteční dne 19.září 2013 od 8:30 do 14 hodin v Kongresovém centru U Hájků, Na Poříčí 42 (vchod také z ulice Na Florenci 29), Praha 1, 110 00.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Finanční fórum

Datum vyhlášení: 23.8.2013, 00:00

Datum ukončení: 18.9.2013, 13:30

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou Spořitelnou, a.s., Deloitte Advisory, s.r.o., Genesis Capital s.r.o. a SwissCzech Technology Transfer, s.r.o. si Vás dovolují pozvat na odborný seminář „Finanční fórum“.

Cílem semináře je ukázat podnikatelům a malým a středním firmám, jak aktivně vyhledávat finanční zdroje, jak se zdokonalit v prezentaci projektů a přesvědčit finanční partnery o reálnosti podnikatelských záměrů.

Seminář se koná dne 18.září 2013 od 9 do 13:30 hodin na adrese Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, 500 03 Hradec Králové.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Představení využití programů Technologické agentury ČR (zejména programu Alfa a nového programu Gama)

Datum vyhlášení: 13.8.2013, 00:00

Datum ukončení: 12.9.2013, 15:30

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava organizují setkání s Ing. Rut Bízkovou, předsedkyní Technologické agentury ČR na téma Představení využití programů Technologické agentury ČR (zejména programu Alfa a nového programu Gama).

Program ALFA se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Program Gama je zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (dále jen „VaV“) z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití.

Setkání se uskuteční dne 12. září 2013 od 13.30 do 15.30 hod. v Nové Aule – NA4, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI

Datum vyhlášení: 23.8.2013, 00:00

Datum ukončení: 12.9.2013, 12:30

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI“.

Cílem semináře je seznámit podnikatele, kteří mají schválené projekty, s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv z realizace projektu v Operačním programu Podnikání a inovace.

Seminář se koná dne 12.září 2013 od 9:30 do 12:30 hodin v Regionální kanceláři Czechinvestu pro Liberecký kraj na adrese Nám. Dr. E. Beneše 4/12, 460 01 Liberec.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Inovační potenciál ČR a programy EUREKA a Eurostars

Datum vyhlášení: 17.7.2013, 00:00

Datum ukončení: 11.9.2013, 10:00

Asociace inovačního podnikání ČR Vás srdečně zve na seminář Inovační potenciál ČR a programy EUREKA a Eurostars.

Pohovořeno bude o programech na podporu aplikovaného výzkumu a inovací EUREKA a Eurostars, o zapojení České republiky do těchto programů, o jejich srovnání s národními programy na podporu aplikovaného výzkumu a inovací.

Seminář se uskuteční ve středu 11. září 2013 od 10 hodin v zasedací místnosti č. 418, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1.

Bližší informace o akci a možnostech registrace získáte zde.

 

Pracovní setkání zástupců národních technologických platforem

Datum vyhlášení: 17.7.2013, 00:00

Datum ukončení: 5.9.2013, 14:30

Technologické centrum AV ČR si Vás dovoluje pozvat na Pracovní setkání zástupců národních technologických platforem.

Tématy setkání jsou mj. podpora technologických platforem ze strany Technologické agentury ČR a agentury Czechinvest, současného OP Podnikání a inovace a budoucího OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Představeny budou i programy COSME a HORIZONT 2020.

Setkání se uskuteční 5.9.2013 od 10 do 14:30 hodin v zasedací místnosti Sázava Technologického centra AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI

Datum vyhlášení: 12.7.2013, 00:00

Datum ukončení: 24.7.2013, 13:00

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI“.

Cílem semináře je seznámit podnikatele, kteří mají schválené projekty v rámci OPPI, s postupem vyplňování zpráv z realizace, které jsou součástí monitorování projektu, a žádosti o platbu v aplikaci eAccount. Po ukončení semináře je možná individuální konzultace.

Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě je účast pouze pro registrované. V případě malého počtu účastníků si pořadatel vyhrazuje právo zrušení tohoto semináře.

Seminář se koná dne 24.7. od 9:30 do 13 hodin v kanceláři CzechInvestu – regionální kancelář pro Královéhradecký kraj, RegioCentrum Nový pivovar, Soukenická 54/8, 500 02 Hradec Králové.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Seminář Výběr dodavatele v OPPI

Datum vyhlášení: 4.7.2013, 00:00

Datum ukončení: 17.7.2013, 12:45

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Výběr dodavatele v OPPI“.

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace se správným postupem a nejčastějšími chybami spojenými s výběrem dodavatele v OPPI.

Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované. V případě malého počtu účastníků si Czechinvest vyhrazuje právo na zrušení tohoto semináře.

Seminář se koná ve středu 17. července 2013 na adrese Vědeckotechnický park Plzeň – budova A, Teslova 3, Plzeň.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Seminář Záchranný kruh pro malé podniky a živnostníky postižené povodní

Datum vyhlášení: 28.6.2013, 00:00

Datum ukončení: 11.7.2013, 12:00

Regionální kancelář Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Krajská hospodářská komora Střední Čechy Vás zve na diskusní seminář "Záchranný kruh" pro malé podniky a živnostníky postižené povodní.

KHK Střední Čechy ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST, pro Vás připravuje diskusní seminář na toto téma, kde budou vysvětleny správné postupy při podávání žádostí o podporu.

Na programu semináře bude:
- Představení agentury CzechInvest
- Základní informace o „Záchranný program MPO“
- Představení programu Restart 2013
· Způsobilé výdaje
· Žádost o poskytnutí dotace
· Povinné přílohy
- Individuální konzultace k problematice podávání Žádostí o dotaci

Seminář se uskuteční 11.7.2013 od 10:00 v zasedací místnosti firmy AMZ Financial Group, Pražská 298, 250 01 Brandýs nad Labem.

Bližší informace o semináři získáte zde.

 

Inovační vouchery v Praze

Datum vyhlášení: 21.6.2013, 00:00

Datum ukončení: 27.6.2013, 17:00

Rozvojové projekty Praha, a.s. Vás zvou na seminář k tématu INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE. Tento seminář je určen pro podniky se sídlem či zapsanou provozovnou v Praze. Cílem semináře je informovat o vyhlášené první výzvě dotačního programu Inovační vouchery v Praze a o podmínkách podání žádosti o voucher. Inovační vouchery umožnují podnikatelům za zvýhodněných podmínek inovovat své produkty či služby ve spolupráci s vědecko-výzkumnými institucemi.

Program:
Úvod – činnost Rozvojových projektů Praha, a.s. a programu Akcelerace
Projekt Inovační vouchery v Praze
Postup podání žádosti a získání dotace

Seminář se koná 27.6. od 16 do 17 hodin v Kontaktním centru pro podnikatele, Opletalova 22, Praha 1.

Registraci je nutné provést do 26.6.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Debata Evropský semestr: Doporučení pro ČR

Datum vyhlášení: 14.6.2013, 00:00

Datum ukončení: 25.6.2013, 19:00

CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU pořádá debatu Evropský semestr: Doporučení pro ČR.

Členské státy EU se zavázaly splnit ambiciózní cíle Strategie Evropa 2020 a dodržovat posílená pravidla Paktu stability a růstu. Návrh letošních doporučení pro Českou republiku zveřejněný Evropskou komisí 29. května se zaměřuje na sedm hlavních oblastí reforem.

Jedná se zejména o pokračování konsolidace veřejných financí a podporu ekonomického růstu, zefektivnění daňového systému a reformu penzijního a zdravotního systému. Evropská komise rovněž doporučuje zvýšit dostupnost předškolních zařízení, přijmout opatření ke zlepšení energetické náročnosti české ekonomiky a zkvalitnit fungování veřejné správy a vzdělávacího systému.

Mají tyto návrhy potenciál výrazně přispět k obnovení hospodářského růstu české ekonomiky a mohou v delším horizontu přispět k dosažení národních cílů Strategie Evropa 2020? Existují opatření, která v doporučeních chybí či jsou naopak neopodstatněná? Je Česká republika schopna za současných ekonomických a rozpočtových podmínek tato doporučení a cíle – do doby příštího hodnocení v květnu 2014 – splnit?

Debata se koná dne 25.6.2013 od 17 do 19 hodin v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1.

Bližší informace včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Národní a regionální setkání - Klastrová strategie

Datum vyhlášení: 28.5.2013, 00:00

Datum ukončení: 20.6.2013, 14:40

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. a Karlovarský kraj si Vás tímto dovolují pozvat na setkání zaměřené na klastrovou a regionální inovační strategii Karlovarského kraje, které se koná v rámci mezinárodního projektu "CluStrat" (OP Nadnárodní spolupráce - Střední Evropa) zacíleného na podporu inovací a rozvoj klastrové spolupráce v zemích střední Evropy.

Pohovořeno bude o klastrové strategii v Karlovarském kraji, Regionální inovační strategii Karlovarského kraje (Inteligentní specializace), odpolední blok se bude zabývat významem lázeňství pro společnost a jeho perspektivami v EU.

Setkání se koná dne 20. června 2013 v Areálu Dvorana, Chebská 48, 360 06 Karlovy Vary od 9 do 14:40.

Bližší informace o akci včetně programu a možnosti registrace získáte zde.

 

Podpora financování českých exportérů Českou exportní bankou, a.s.

Datum vyhlášení: 7.6.2013, 00:00

Datum ukončení: 19.6.2013, 11:00

Okresní hospodářská komora v Příbrami pořádá seminář pro exportéry Podpora financování českých exportérů Českou exportní bankou, a.s.

Tématem semináře bude
1) Úloha ČEB, a.s., fakta, výsledky
2) Hlavní produkty České Exportní Banky, a.s.
3) Možnosti podpořeného financování dle jednotlivých produktů, zejména do rizikovějších zemí
4) Úvěrové portfolio ČEB, a.s.
5) Zcela nová strategie ČEB, a.s. zaměřená také na malé a střední firmy

Seminář se koná dne 19.6. od 9:30 hod. do 11:00 hod. na adrese Zasedací místnost ČSOB, a.s., 1.patro, nám. T.G. Masaryka 143, Příbram I.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Inovace a technologický transfer – výzva a příležitost pro Ústecký kraj

Datum vyhlášení: 30.5.2013, 00:00

Datum ukončení: 13.6.2013, 14:00

Ústecký kraj ve spolupráci s partnery projektu "Propojení vědy a výzkumu pro malé a střední podniky v sasko-českém příhraničí" si Vás dovoluje pozvat na ideovou konferenci s názvem:

"Inovace a technologický transfer – výzva a příležitost pro Ústecký kraj"

Cílem konference je přivést do jednoho sálu klíčové hráče inovační infrastruktury v Ústeckém kraji a řešit spolupráci v oblasti vědy a výzkumu mezi podnikatelským, akademickým a veřejným sektorem. Na konferenci vystoupí řada předních odborníků z oblasti inovační strategie, budou předloženy výsledky průzkumu inovačního prostředí v Ústeckém kraji a důraz bude kladen na diskuzi k této problematice.

Konference se koná dne 13. června 2013 od 10:00 do 14:00 hodin v Clarion Congress Hotelu v Ústí nad Labem, Špitálské náměstí 3517, 400 01 Ústí nad Labem. Svou účast nám, prosím, potvrďte do 31.5.2013 zpětným e-mailem na adresu:
plesar.j@kr-ustecky.cz.

Bližší informace o akci získáte v pozvánce zde, popis, jak se dostat k hotelu naleznete zde.

 

Seminář Ochrana před zásahy úřadů do podnikání, nároky na náhradu škod způsobených úřady

Datum vyhlášení: 23.5.2013, 00:00

Datum ukončení: 12.6.2013, 13:00

Francouzsko-česká obchodní komora ve spolupráci s advokátní kanceláří JUDr. Ivana Slivkaničová si Vás dovoluje pozvat na seminář Ochrana před zásahy úřadů do podnikání, nároky na náhradu škod způsobených úřady.

Do České republiky přichází za svým podnikáním řada zahraničních firem. Důvodem je, že v České republice existuje solidní podnikatelské prostředí. Mezi jeho méně známé klady patří poměrně účinná i dost rychlá obrana proti takovým chybám úřadů, kterými je zasaženo do podnikání. Zásahem je např. už i to, že úřad vydá příslušné povolení opožděně. I tím může firmě vzniknout škoda včetně ušlého zisku. Nároky na náhradu těchto škod lze poměrně efektivně vymoci např. proti městu nebo i státu. V současnosti například existuje možnost, aby stát zaplatil náhradu škody, která vznikla spotřebitelům elektřiny v důsledku toho, že stát v minulých letech stanovil výkupní ceny elektřiny ze solárních elektráren v rozporu se zákonem.

Seminář se uskuteční dne 12.6.2013 od 9 do 13 hodin na adrese budova IBC, Pobřežní 3, Praha 8 – Karlín.

Podrobnější informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Veletrh Invento 2013

Datum vyhlášení: 30.4.2013, 00:00

Datum ukončení: 8.6.2013, 18:00

Od čtvrtka 6. do soboty 8. června 2013 se bude v prostorách pražského výstaviště konat první ročník unikátního 1.veletrhu vynálezů, nových nápadů a inovativních produktů Invento 2013.

Spoluorganizátory veletrhu jsou Úřad průmyslového vlastnictví a Český svaz vynálezců a zlepšovatelů, partnerem jsou Mezinárodní federace vynálezeckých sdružení IFIA a Asociace inovačního podnikání ČR.

Veletrh INVENTO 2013, Prague byl zařazen do světového řetězce obdobných akcí podporovaných IFIA - v 1. pololetí 2013 se tyto veletrhy budou konat v Teheránu, Ženevě, Bělehradu, Praze a Pittsburghu.

Nový projekt získal záštitu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

V České republice veletrh vynálezů a inovací většího rozsahu v dohledné minulosti nebyl. Přitom duševní vlastnictví a jeho účinná ochrana je důležitou součástí inovačního procesu a bezpochyby významně přispívá ke konkurenceschopnosti těch, kteří jej umějí optimálně využít.

Organizátoři si Vás proto dovolují pozvat na tento veletrh, který si předsevzal sehrát právě v oblasti inovací významnou úlohu, pomoci ukázat všem zájemcům o vědu, techniku a inovace nejnovější domácí a světové trendy a poukázat na důležitost tvůrčí práce a význam průmyslové právní ochrany pro uplatnění nových řešení na trhu. Chce současně umožnit „českým hlavám“ uplatnit své nápady a řešení na široké mezinárodní platformě.

V rámci veletrhu také proběhne oficiální mezinárodní soutěž o nejzajímavější vynález či inovaci spojená s udělováním zlatých medailí.

Veletrh se koná ve dnech 6.6.-8.6.2013 na výstavišti v Praze-Holešovicích.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Příležitosti pro rozvoj a financování nanotechnologií ČR

Datum vyhlášení: 10.5.2013, 00:00

Datum ukončení: 30.5.2013, 15:30

Technologické centrum AV ČR si Vás dovoluje pozvat na 2. pokračování setkání určeného zejména technologickým firmám, zástupcům akademické obce, nebo všem, kteří se zabývají výzkumem, vývojem a komercionalizací nanotechnologií a chtějí získat informace týkající se aktuálních příležitostí pro rozvoj a financování těchto projektů v ČR.

Představeny budou např. PPP projekty a příležitosti v Horizontu 2020, nové programy podpory MSP ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu, financování podnikatelských záměrů prostřednictvím Venture kapitálu a andělských investorů, činnost TAČR na podporu průmyslu ČR.

Akce se uskuteční 30.5.2013 od 10 do 15:30 hodin v sídle Technologického centra AV ČR, Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Seminář Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI

Datum vyhlášení: 20.5.2013, 00:00

Datum ukončení: 28.5.2013, 12:00

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI“.

Cílem semináře je seznámit podnikatele, kteří mají schválené projekty, s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv z realizace projektu v Operačním programu Podnikání a inovace. Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované (maximálně jedna osoba za firmu).

Registraci je možné učinit nejpozději do 24. 5. 2013 e-mailem na adrese: liberec@czechinvest.org.

Seminář se uskuteční dne 28.5. od 9 do 12 hodin v Regionální kanceláři Czechinvestu pro Liberecký kraj, Nám. Dr. E. Beneše 4/12, 460 01 Liberec.

Bližší informace o semináři získáte zde.

 

Workshop Energetické úspory a racionální využití energie

Datum vyhlášení: 16.5.2013, 00:00

Datum ukončení: 24.5.2013, 13:30

Energetická agentura Trojzemí o.p.s. pořádá workshop Energetické úspory a racionální využití energie. Workshop je realizován v rámci projektu „Energetický Inovační Portál CZ-PL". Stručně bude představen tento projekt, dále bude pohovořeno o energetických úsporách a využití energie v pasivních domech a o energetických úsporách a využití energie v Polské republice.

Seminář se uskuteční 24.5. od 10 do 13:30 hodin na adrese Vzorový pasivní dům ATREA, Koberovy č.p. 186, Liberecký kraj, GPS: 50°37'13.014"N, 15°13'47.278"E.

Bližší informace o akci získáte zde, webové stránky můžete navštívit zde.

 

Seminář Úspory v platbách za energie pro podnikatele v Libereckém kraji

Datum vyhlášení: 16.5.2013, 00:00

Datum ukončení: 22.5.2013, 19:30

Unie malých a středních podniků ČR si Vás dovoluje pozvat na regionální setkání Úspory v platbách za energie pro podnikatele v Libereckém kraji.

Trápí Vás vysoké účty za energie při Vašem podnikání? Přijďte svůj problém individuálně vyřešit na místě s odborníky a zástupci energetiky a kraje.

Dále se dozvíte: ,,Jaké podpory nabízí podnikatelům kraj v oblasti úspor energií“, „Jak šetřit výdaje za energie“, „Informace o úsporách pro Liberecký kraj od E.ON – dodavatele elektřiny, plynu a souvisejících služeb“ a „Možnosti úsporných opatření při podnikání a oblast úspor CNG“.

Setkání se uskuteční dne 22.května 2013 od 16 do 19:30 hodin v budově Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec, vchod C - 3.patro.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Investiční pobídky v České republice

Datum vyhlášení: 26.4.2013, 00:00

Datum ukončení: 20.5.2013, 11:30

Agentura pro podporu podnikání a investic Czechinvest a Okresní hospodářská komora Most pořádají seminář Investiční pobídky v České republice.

Cílem semináře je podrobně seznámit zájemce o investiční pobídky se současným zněním Zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, který byl v červenci 2012 novelizován. Nejen investoři zavádějící výrobu nebo rozšiřující produkci ve zpracovatelském průmyslu, ale také technologická centra a centra strategických služeb mohou nově čerpat investiční pobídky v České republice.

Ve druhé části semináře bude krátce představen projekt CzechLink, který je určen pro české podniky, které hledají strategického nebo investičního partnera. Projekt podporuje akvizice stávajících společností a vznik Joint Venture partnerství.

Seminář se koná 20.5.2013 od 10 do 11:30 hodin v sídle Okresní hospodářské komory Most, Višňová 666, 434 01 Most.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Zkušenosti z programu CzechAccelerator

Datum vyhlášení: 12.4.2013, 00:00

Datum ukončení: 16.5.2013, 14:00

Jak expandovat do zahraničí nebo najít strategického či finančního partnera poradí firmám s inovativním nápadem plzeňský seminář k projektu CzechAccelerator 2011-2014 agentury CzechInvest. Dozvíte se detailní informace o projektu, podmínkách projektu, poskytované podpoře, podnikatelském prostředí v destinacích, zvyklostech a příležitostech k rozvoji Vašeho podnikání. Přijďte se zapojit do debaty s těmi, kteří v programu uspěli!

Seminář se koná 16.května 2013 od 10 do 14 hodin (registrace od 9.30) ve Vědeckotechnickém parku Plzeň, Teslova 3, Plzeň.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Finanční fórum

Datum vyhlášení: 18.4.2013, 00:00

Datum ukončení: 14.5.2013, 14:00

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou spořitelnou, a.s., Deloitte Advisory, s.r.o., Genesis Capital s.r.o. a SwissCzech Technology Transfer, s.r.o. si Vás dovolují pozvat na odborný seminář „Finanční fórum“.

Cílem semináře je ukázat podnikatelům a malým a středním firmám, jak aktivně vyhledávat finanční zdroje, jak se zdokonalit v prezentaci projektů a přesvědčit finanční partnery o reálnosti podnikatelských záměrů. Přednášejícími budou zástupci státní, bankovní, investiční a poradenské sféry. Účastníci budou mít příležitost konzultovat konkrétní problémy s předními odborníky.

Seminář se koná 14.května 2013 v Hotelu a restauraci Větruše, Fibichova 392/25, 400 01 Ústí nad Labem od 9 do 14:15 hodin.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Kontakt - Kontrakt 2013 -2014

Datum vyhlášení: 19.2.2013, 00:00

Datum ukončení: 25.4.2013, 16:00

Zveme Vás k aktivní účastni na akci, která je společným projektem Regionální hospodářské komory Brno/Enterprise Europe Network, dalších českých i zahraničních partnerů projektu Enterprise Europe Network (EEN), hospodářských komor a společnosti Veletrhy Brno, a.s.

Co získáte?
• Účastí na Kontakt-Kontrakt si zaručíte prezentaci v online i tištěném katalogu akce.
• Bez velké námahy a s malými náklady naleznete nové obchodní partnery, klienty, dodavatele.
Získáte důležité kontakty mezi vystavovateli i návštěvníky nejvýznamnějších veletrhů v ČR.
• Zajištěn volný vstup na veletrh.
1 akce = 2 dny = až 20 schůzek. Protože jsou schůzky plánovány v předstihu, je pro Vás snazší řídit si svůj čas a přizpůsobit časy ostatních schůzek a optimalizovat tak svou účast na veletrhu, ať už jako vystavovatel, anebo jako návštěvník.
• Následný společenský večer se slevou.
Asistenci sítě Enterprise Europe Network PŘED - V PRŮBĚHU - PO.

První akcí je setkání ve dnech 24.-25.dubna 2013 v pavilonu A brněnského výstaviště. Bilaterální schůzky jsou plánovány 24.04.2013 od 10:00 do 18:00 hodin, 25.04.2013 od 9:30 do 16:00 hodin.

Dalšími plánovanými akcemi jsou:
• 8.-9. října 2013, pavilon A brněnského výstaviště
• jaro 2014
• podzim 2014

Přihlásit se můžete na všechny 4 termíny Kontakt-Kontrakt nebo i jednotlivě v letech 2013-2014! Kdykoliv se můžete rozhodnout, zda chcete v propagaci Vaší společnosti a vyhledávání nových obchodních partnerů pokračovat.

Bližší informace o akci získáte zde, informační leták je ke stažení zde.

 

Inovace a technologie v rozvoji regionů

Datum vyhlášení: 5.4.2013, 00:00

Datum ukončení: 25.4.2013, 13:00

Asociace inovačního podnikání ČR a Česká asociace rozvojových agentur Vás zvou na seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů. Seminář je určen odborníkům z oblasti výzkumu, vývoje a inovací, odborným týmům k inovačnímu podnikání v krajích ČR a dalším zájemcům o problematiku inovací a technologií v krajích ČR.

Součástí semináře je představení Moravian Science Centre Brno, příspěvek o inovačních voucherech v Karlovarském kraji nebo příklady 2 regionálních inovačních strategií dvou vybraných krajů.

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna 2013 od 10 do 13 hodin v Administrativní budově, sál 103 v rámci doprovodného programu URBIS INVEST 2013 na výstavišti v Brně.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Zajištění udržitelnosti projektu a změny v projektech

Datum vyhlášení: 25.3.2013, 00:00

Datum ukončení: 25.4.2013, 12:30

Hospodářská komora ČR pořádá seminář nazvaný Zajištění udržitelnosti projektu a změny v projektech. Zaměří se na problematiku povinnosti příjemce v období udržitelnosti projektu, příjmů v období udržitelnosti, sankcím a postihům. Posluchači se dále dozví o změnách v projektech, typech změn, jak se mají hlásit, jaká jsou rizika, apod.

Probrány budou i změny v projektech, konkrétně typy změn v projektech, hlášení změn a změnová řízení, rizika a nejčastější pochybení při změnách v projektech a konkrétní případy.

Na tyto a další otázky Vám odpoví Mgr. Gabriela Šulmanová, která se specializuje na problematiku politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU, regionální politiky ČR, evaluací a projektový management. Dále Ing. Markéta Landová, Ph.D., která se zabývá především přípravou projektových žádostí a administrací projektů financovaných ze strukturálních fondů EU. Ing. Jiří Kořínek mající bohaté zkušenosti s přípravou a řízením programů.

Seminář se koná dne 25.dubna 2013 od 9 do 12:30 hodin v sídle Hospodářské komory ČR, Freyova 82/27, Praha 9 – Vysočany.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Seminář Kontroly projektů

Datum vyhlášení: 25.3.2013, 00:00

Datum ukončení: 23.4.2013, 12:30

Hospodářská komora ČR pořádá seminář nazvaný Kontroly projektů. Posluchačům dá odpovědi např. na následující otázky: Jaké jsou druhy kontrol a kdo kontroluje? Jak jednat s kontrolory a příprava na kontrolu? Jak probíhá kontrola na místě? Jaká jsou nejčastější pochybení?

Probrán bude i průběh kontroly na místě, opravné prostředky, nejčastější pochybení, nesrovnalosti a porušení rozpočtové kázně.

Na tyto a další otázky Vám odpoví Mgr. Gabriela Šulmanová, která se specializuje na problematiku politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU, regionální politiky ČR, evaluací a projektový management. Dále Ing. Markéta Landová, Ph.D., která se zabývá především přípravou projektových žádostí a administrací projektů financovaných ze strukturálních fondů EU. Ing. Jiří Kořínek mající bohaté zkušenosti s přípravou a řízením programů.

Seminář se koná dne 23.dubna 2013 od 9 do 12:30 hodin v sídle Hospodářské komory ČR, Freyova 82/27, Praha 9 – Vysočany.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Seminář Kontrola zadávání veřejných zakázek – pracovní postupy

Datum vyhlášení: 19.3.2013, 00:00

Datum ukončení: 11.4.2013, 15:00

Hospodářská komora České republiky pořádá seminář Kontrola zadávání veřejných zakázek – pracovní postupy.

Seminář seznámí účastníky se specifickou kontrolou veřejných zakázek, s definicí rizik procesu zadávání a realizace veřejných zakázek (zejména v oblasti SF EU) a upozorní na nejčastější pochybení, která se objevují při zadávání veřejných zakázek, včetně vzorů auditních zpráv a protokolů. Kontrolní postupy je možné využít v praxi při posuzování způsobilosti výdajů.

Akce se uskuteční dne 11.dubna 2013 od 9 do 15 hodin v sídle Hospodářské komory České republiky, Freyova 82/27, Praha 9 – Vysočany. Bližší informace o akci získáte zde.

Tato akce navazuje na seminář Veřejné zakázky malého rozsahu a „Závazné postupy“ pro jejich zadávání v podmínkách strukturálních fondů EU , který se koná dne 3.dubna 2013 (viz samostatná pozvánka na této straně níže).

 

Konference Evropské fondy - nové programové období 2014-2020

Datum vyhlášení: 14.3.2013, 00:00

Datum ukončení: 4.4.2013, 16:00

Společnost B.I.D. services, s.r.o. pořádá ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a Ministerstvem pro místní rozvoj 3.ročník konference EVROPSKÉ FONDY - nové programové období 2014-2020.

Hlavní témata konference:

. Nové programové období 2014-2012
. Přehled všech změn týkajících se nového operačního období
. Jak bude vypadat nová administrace?
. Jak se bránit nebezpečí vrácení dotací?
. Které subjekty pomáhají s čerpáním dotací?
. Jak lze využít bankovní produkty při realizaci dotovaného projektu?
. Příklad úspěšných projektů z minulých let
. Jak lze předcházet administrativním chybám v žádostech?

Konference se koná dne 4.dubna 2013 od 9 do 16 hodin v budově Magistrátu města Prahy (Velký zastupitelský sál), Mariánské náměstí 2, Praha 1.

Základní registrační poplatek činí 3 900 Kč, pro zástupce veřejné správy, studentů a neziskových organizací pak 2 400 Kč.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Veřejné zakázky malého rozsahu a „Závazné postupy“ pro jejich zadávání v podmínkách strukturálních fondů EU

Datum vyhlášení: 19.3.2013, 00:00

Datum ukončení: 3.4.2013, 15:00

Hospodářská komora České republiky pořádá seminář Veřejné zakázky malého rozsahu a „Závazné postupy“ pro jejich zadávání v podmínkách strukturálních fondů EU.

Seminář povedou uznávaní odborníci v oblasti finančního řízení a kontroly v rámci strukturálních fondů. V roce 2003 byli konzultanty a částečně i realizátory při tvorbě kontrolních materiálů pro MZe a MPO. Na úrovni MZe se účastnili twinningových projektů v Holandsku a Francii.

Seminář seznámí účastníky s praktickými postupy při zadávání zakázek malého rozsahu a s nařízením vlády, kterým jsou v programovacím období 2007-2013 stanoveny závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, které nespadají pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Akce se uskuteční dne 3.dubna 2013 od 9 do 15 hodin v sídle Hospodářské komory České republiky, Freyova 82/27, Praha 9 – Vysočany. Bližší informace o akci získáte zde.

Na tuto akci naváže seminář Kontrola zadávání veřejných zakázek – pracovní postupy, který se uskuteční dne 11.dubna 2013 (viz samostatná pozvánka na této straně výše).

 

Finanční nástroje pro české podniky aneb rozvoj konkurenceschopnosti v době recese

Datum vyhlášení: 8.3.2013, 00:00

Datum ukončení: 26.3.2013, 16:30

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s ICC Česká republika, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Centrem pro regionální rozvoj ČR pořádá konferenci Finanční nástroje pro české podniky aneb rozvoj konkurenceschopnosti v době recese.

Konference je zaměřena na české podnikatele, které seznámí s aktuální nabídkou finančních nástrojů na podporu rozvoje podnikání a inovací. Cílem konference je tedy představit dostupné formy financování a finanční nástroje pro rozvíjející se firmy a vysvětlit jejich principy, výhody a nedostatky.

Plánovanými tématy prezentací jsou například struktura nových operačních programů pro 2014 - 2020, Seed fond zřízený Ministerstvem průmyslu a obchodu, inovační vouchery pro podporu spolupráce podniků a výzkumných pracovišť, síť Enterprise Europe Network, nebo připravovaný program Horizont 2020. Do programu bude zařazena také panelová diskuze zástupců tří bankovních institucí pojednávající mimo jiné o bankovních produktech určených pro podnikatele.

Konference se koná 26.března 2013 od 9 do 16:30 hodin v Kongresovém centru „U Hájků“, Na Poříčí 1052/42, 110 00 Praha 1.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Ochrana duševního vlastnictví

Datum vyhlášení: 1.3.2013, 00:00

Datum ukončení: 12.3.2013, 11:30

Agentura Czechtrade pořádá kurz právního minima exportéra, který je určen pro manažery zastávající exekutivní funkce v exportních firmách. Jednotlivé semináře kurzu jsou vedeny interaktivně, na bázi případových studií, vzorů a doporučení.

Součástí kurzu je seminář Ochrana duševního vlastnictví. Tématy semináře budou mj. rozdíly patent x užitný vzor, průmyslový vzor, ochranná známka, základy řízení o přihláškách – národní x mezinárodní, možnosti komercializace předmětu průmyslového vlastnictví, možnosti vynutitelnosti práva plynoucího z ochrany předmětu průmyslového vlastnictví.

Seminář se koná dne 12.3.2013 od 9 do 11:30 hodin v sídle agentury CzechTrade, Praha 2, Dittrichova 21.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Kulatý stůl: Nové možnosti financování inovačního podnikání

Datum vyhlášení: 22.2.2013, 00:00

Datum ukončení: 11.3.2013, 15:00

Agentura pro regionální rozvoj a. s. si Vás dovoluje pozvat na Kulatý stůl na téma Nové možnosti financování inovačního podnikání, jehož cílem je seznámit zástupce malých a středních firem s novými formami podpory malého a středního podnikání a s možnostmi financování inovačních projektů ve firmách.

Akce je určena manažerům malých a středních firem, klastrových organizací a podnikatelských inkubátorů. Zveme i zaměstnance veřejné správy, jejichž pracovní náplní je podpora malého a středního podnikání či rozvoj inovačního podnikání.

Kulatý stůl se koná 11. března 2013 od 13 do 15 hod. v sídle Moravskoslezského kraje - Krajského úřadu, 28. října 117, 702 18 Ostrava, předsálí zastupitelstva.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Vstupujeme na zahraniční trh

Datum vyhlášení: 22.2.2013, 00:00

Datum ukončení: 6.3.2013, 16:00

Agentura Czechtrade pořádá kurz právního minima exportéra, který je určen pro manažery zastávající exekutivní funkce v exportních firmách. Jednotlivé semináře kurzu jsou vedeny interaktivně, na bázi případových studií, vzorů a doporučení.

Součástí semináře budou např. tato témata:
- Dvojí režim - jednotný trh EU a export mimo EU, celní a jiné překážky
- Volný pohyb zboží a služeb v EU – pravidla a limity
- Exportní úvěr – stěžejní ustanovení úvěrové smlouvy, dokumentace pro exportní financování
- Právní instrumenty zajištění exportního úvěru
- Joint venture a strategické aliance (spolupráce exportérů na bázi vývozní aliance)
- Obchodní zastoupení a Smlouva o výhradním prodeji
- Budování distribuční sítě a právní rizika s tím spojená
- Založení dceřiné společnosti, pobočky či zastoupení v zahraničí
- Příklady (ne)úspěšných vstupů na zahraniční trh

Seminář se koná v sídle společnosti CzechTrade, Dittrichova 21, Praha 2 dne 6.3.2013 od 9 do 16 hodin.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Festival Česká inovace

Datum vyhlášení: 15.2.2013, 00:00

Datum ukončení: 27.2.2013, 20:00

Česká inovace o.p.s. a Blue Events, s.r.o. pořádají 2.ročník Festivalu Česká inovace. Pro letošní ročník si organizátoři vybrali téma „jak prodat svůj nápad“.

Dopolední program festivalu nabídne účastníkům příběhy a zkušenosti úspěšných českých podnikatelů a inovátorů. S nimi budou moct diskutovat o jejich úspěších, know-how, ale i nezdarech. Odpolední část vyplní workshopy na témata prodej, financování, legislativa a duševní vlastnictví, učení a techniky inovací a spolupráce mezi výzkumem a praxí. Novinkou letošního ročníku festivalu je tzv. Osobní zóna, v rámci které se zájemci budou moct osobně setkat s vybranými osobnostmi a majiteli firem a poradit se s nimi o svých vlastních nápadech.

Vrcholem festivalu bude večerní vyhlášení výsledků soutěže Česká inovace 2012, do které se přihlásilo 110 projektů z celé České republiky. O vítězi hlavní ceny rozhodnou přímo sami účastníci festivalu.

Festival se uskuteční 27.2.2013 od 9 do 20 hodin v Národní technická knihovně, Technická 6 / 2710, Praha 6-Dejvice. Konferenční poplatek za účastníka činí 4.900,- Kč (+21% DPH), tj. celkem 5.929,- Kč.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Konference Faktory, limity a příležitosti v regionálním rozvoji

Datum vyhlášení: 20.12.2012, 00:00

Datum ukončení: 25.2.2013, 15:00

Vysoká škola regionálního rozvoje Praha pořádá vědeckou konferenci na téma

Faktory, limity a příležitosti v regionálním rozvoji

Cílem konference je soustředit pozornost na problematiku regionálního rozvoje v době, kdy zdánlivě jsou jiná témata závažnější. Zaměření konference vychází z přesvědčení, že jakákoliv politika, makroekonomická či sektorová, má zpravidla i regionálně diferencované efekty – pozitivní i negativní.

Konference je určena především pro pedagogy vysokých škol zaměřených na veřejnou správu, doktorandy specializující se na regionalistiku a rovněž pro redaktory specializovaných periodik, kterým není lhostejný vztah mezi zavedenými tématy regionalistiky a realitou našich regionů. Vítány jsou příspěvky odborníků z praxe, pracovníků veřejné správy.

Konference se uskuteční dne 25. února 2013 v Auditoriu Vysoké školy regionálního rozvoje, s.r.o., Žalanského 68/54, 163 00 Praha 17. Přihlášky je nutné podat do 28.ledna 2013.

Bližší informace získáte v pozvánce zde.

 

Od nového technického řešení k jeho ochraně a komerčnímu využití

Datum vyhlášení: 8.2.2013, 00:00

Datum ukončení: 20.2.2013, 15:30

Technologické centrum AV ČR a BIC Plzeň v rámci projektu Enterprise Europe Network ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví pořádají seminář Od nového technického řešení k jeho ochraně a komerčnímu využití.

Seminář je určený zejména pro malé a střední inovační firmy a výzkumné organizace a bude věnován široké škále prakticky orientovaných a vzájemně úzce propojených aspektů tvorby, ochrany a komerčního využití duševního vlastnictví. Jednotlivé příspěvky programu přednesou jak odborníci na otázky duševního vlastnictví a průmyslových práv, tak i zkušení patentoví zástupci, specializovaní právníci a představitelé vybraných inovačních firem, kteří různé strategie ochrany i komerčního využívání nehmotných statků využívají ve své každodenní praxi.

Seminář se koná 20.2.2013 od 9 do 15:30 hodin v sídle Technologického centra AV ČR - Ve Struhách 27, Praha 6.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Finanční fórum

Datum vyhlášení: 31.1.2013, 00:00

Datum ukončení: 20.2.2013, 14:15

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou spořitelnou, a.s., Deloitte Advisory, s.r.o., Genesis Capital s.r.o. a SwissCzech Technology Transfer, s.r.o. si Vás dovolují pozvat na odborný seminář „Finanční fórum“.

Cílem semináře je ukázat podnikatelům a malým a středním firmám, jak aktivně vyhledávat finanční zdroje, jak se zdokonalit v prezentaci projektů a přesvědčit finanční partnery o reálnosti podnikatelských záměrů.

Přednášejícími budou zástupci státní, bankovní, investiční a poradenské sféry. Účastníci budou mít příležitost konzultovat konkrétní problémy s předními odborníky.

Finanční fórum se koná 20. února 2013 od 9 do 14:15 hodin v hotelu Continental, Kounicova 680/6, 602 00 Brno.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Debata Zadávání veřejných zakázek v oblasti vědy a výzkumu

Datum vyhlášení: 25.1.2013, 00:00

Datum ukončení: 12.2.2013, 18:00

CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU pořádá debatu na téma Zadávání veřejných zakázek v oblasti vědy a výzkumu.

Na debatě vystoupí řečníci z oblasti veřejné a soukromé sféry, ale i zástupci výzkumných organizací. Cílem debaty je diskutovat o tom, jak řešit problémy, se kterými se při zadávání veřejných zakázek setkávají subjekty v oblasti výzkumu a vývoje, jak zlepšit úpravu zadávání veřejných zakázek na národní a evropské úrovni v oblasti V&V, existuje-li poptávka po předobchodním zadávání veřejných zakázek v ČR a v neposlední řadě jak umožnit v ČR využití předobchodního zadávání veřejných zakázek a jaké legislativní změny jsou potřeba.

Debatu pořádá CEBRE společně se Zastoupením Evropské komise v ČR, Informační kanceláří Evropského parlamentu v ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

Debata se koná dne 12.2.2013 v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1 od 16 do 18 hodin.

Bližší informace o akci získáte v pozvánce zde.

 

Gaudeamus Praha 2013

Datum vyhlášení: 3.1.2013, 00:00

Datum ukončení: 30.1.2013, 16:00

Výstava pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha proběhne ve dnech 29. a 30.ledna 2012.

Na veletrhu Gaudeamus představí české a renomované zahraniční univerzity, vysoké, vyšší odborné a jazykové školy aktuální nabídku vzdělávání. Veletrh je určen hlavně studentům III. a IV. ročníku střední školy a všem zájemcům o celoživotní vzdělávání.

Veletrh se bude konat od 29.1. do 30.1.2013 na výstavišti Praha Holešovice, pavilony D a E.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Odpovědi byznysu na společenské otázky

Datum vyhlášení: 17.1.2013, 00:00

Datum ukončení: 30.1.2013, 16:00

Vydavatelství Economia, a. s. a týdeník Respekt si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci pořádanou pod záštitou Velvyslanectví USA v ČR na téma Odpovědi byznysu na společenské otázky.

Inovativní firmy stále zřetelněji chápou, že chtějí-li prosperovat, jsou závislé na zdravé a dobře fungující společnosti a udržitelném životním prostředí. Proto hledají obchodní příležitost ve společenských a environmentálních tématech, a tak vytvářejí užitek pro společnost a současně posilují svou dlouhodobou konkurenceschopnost. Zaměříme se na příležitosti, které se nabízejí v České republice, a rovněž na to, jak na ně reagují přední české firmy.

Úvodní slovo přednese velvyslanec USA v České republice pan Norman Eisen. Hlavními řečníky budou Libor Malý – zakladatel webových portálů práce.cz a jobs.cz a Luděk Niedermayer – konzultant Deloitte ČR.

Konference se koná dne 30.1.2013 od 9 do 16 hodin na adrese HUB, Praha 5, Drtinova 10.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Zásadní změny pracovního práva a zákoníku práce od 1.1.2013

Datum vyhlášení: 15.12.2012, 00:00

Datum ukončení: 30.1.2013, 13:30

Okresní hospodářská komora v Příbrami pořádá konzultační seminář na téma „Zásadní změny pracovního práva a zákoníku práce od 1.1.2013 a aplikační dopady předchozích změn pro práci personalisty, včetně řešení švarcsystému“.

Součástí semináře budou mj.:
- možnosti odchylování se od zákoníku práce a jeho limity
- vazba zákoníku práce na občanský zákoník a úskalí při jeho aplikaci
- postup zaměstnavatele před a při uzavírání pracovněprávních vztahů
- praktické dopady potírání švarcsystému a problémy vyplývající pro personalisty
- švarcsystém x subdodávky v rozhodovací praxi a právní úpravě
- nastavení vztahů se subdodavateli a zaměstnanci
- zrušení stropů pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro roky 2013 až 2015
- zrušení základní slevy na dani pro pracující důchodce a další.

Seminář se uskuteční dne 30. ledna 2013 od 9:00 do 13:30 hod v zasedací místnosti České spořitelny, a.s., 2.patro, Milínská 166, Příbram III.

Podrobné informace o semináři včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Pracovní doba a její specifika ve výrobních firmách

Datum vyhlášení: 21.12.2012, 00:00

Datum ukončení: 29.1.2013, 14:00

Svaz průmyslu a dopravy ČR si Vás v rámci projektu „Udržitelnost sociálního dialogu“ dovoluje pozvat na bezplatný seminář Pracovní doba a její specifika ve výrobních firmách.

Seminář je určen hlavně pro personalisty, mistry a další vedoucí pracovníky. Cílem semináře je orientovat se v právní úpravě způsobů organizace pracovní doby, seznámit se s flexibilními úpravami pracovní doby, vyvarovat se nejčastějších chyb.

Seminář se koná dne 29.ledna 2013 od 9 do 14 hodin v prostorách Vysoké školy finanční a správní o.p.s., Pionýrů 2806, 434 01 Most.

Bližší informace o semináři získáte zde.

 

Seminář Mezinárodní internetový marketing

Datum vyhlášení: 10.1.2013, 00:00

Datum ukončení: 29.1.2013, 11:30

Hospodářská komora České republiky Vás zve na seminář Mezinárodní internetový marketing aneb Efektivní způsob Vaší propagace v zahraničí.

Na semináři se dozvíte
- Co je internetový marketing a jeho využití v zahraničí
- Jak má vypadat efektivní web s ohledem na cizí prostředí
- Jak využívat moderních způsobů placených reklam (AdWords, Direct)
- K čemu a jak využívat sociální sítě (Facebook, Vkontakte, Twitter, Mixi)

Seminář je určen pro malé, střední a velké firmy s exportním potenciálem. Účastnický poplatek činí 2 025 Kč vč. DPH, pro členy HK ČR pak 1 519 Kč vč. DPH.

Seminář se uskuteční 29.1.2013 od 9 do 11:30 hodin v sídle Hospodářské komory České republiky, Freyova 82/27, Praha 9 – Vysočany.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Veřejné zakázky pro pokročilé

Datum vyhlášení: 20.12.2012, 00:00

Datum ukončení: 24.1.2013, 16:00

V rámci projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity Vás Centrum evropského projektování ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže zvou na seminář

Veřejné zakázky pro pokročilé

Seminář je určený pro potenciální žadatele a příjemce dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV), který se uskuteční dne 24. ledna 2013 v hotelu Tommy v Náchodě, Kaštanová 205, 547 01 Náchod-Babí.

Seminář bude věnován novele zákona o veřejných zakázkách a nejčastějším pochybením zadavatelů veřejných zakázek s ohledem na rozhodovací praxi ÚOHS. Cílem semináře je zvýšit znalosti a dovednosti členů týmů projektů připravovaných a realizovaných v rámci ROP SV.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Konzultační den - Uzavírání smluv v mezinárodním obchodě

Datum vyhlášení: 7.12.2012, 00:00

Datum ukončení: 7.1.2013, 15:00

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje nabízí v rámci Centra mezinárodního obchodu v MSK novou službu - individuální poradenství pro uzavírání smluv v mezinárodním obchodě. Konzultace povede JUDr. Jiří Babiš, absolvent PFUK v Praze se zaměřením na "Mezinárodní právo soukromé - mezinárodní obchod" s 40letou praxí v celní správě.

V roce 2013 se uskuteční 12 konzultačních dnů, první z nich v pondělí 07.01.2013. Následně pak budou konzultační dny probíhat pravidelně každé druhé pondělí v měsíci v době od 09:00-15:00 hodin. Místo konání: sídlo KHK MSK, sekretariát, Výstavní 2224/8, Ostrava - Mariánské Hory.

Hodinová konzultace bude pro firmy - členy hospodářské komory zdarma, pro firmy - nečleny hospodářské komory 200 Kč/hodina.

Bližší informace a možnost registrace získáte zde.

 

Nanotechnologie, nanomateriály a jejich praktické využití

Datum vyhlášení: 29.11.2012, 00:00

Datum ukončení: 10.12.2012, 17:00

Český nanotechnologický klastr, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomoucký kraj a Agentura Czechinvest pořádají vzdělávací seminář Nanotechnologie, nanomateriály a jejich praktické využití.

Součástí programu bude prezentace různých témat, např. Nanomateriály a ochrana zdraví na pracovišti, Nanočástice železa či Nanočástice stříbra a jejich aplikace. Pohovořeno bude i o efektech nanotechnologií v komerční sféře a daňovém odpočtu na VaV a jeho praktickém využití.

Seminář se koná 10. prosince 2012 od 13:00 do 17:00 hodin v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, třída 17. listopadu 50A, 772 07 Olomouc, 4. patro, přednášková místnost 51.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI

Datum vyhlášení: 23.11.2012, 00:00

Datum ukončení: 6.12.2012, 12:00

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI“. Cílem semináře je seznámit podnikatele, kteří mají schválené projekty, s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv z realizace projetu v Operačním programu Podnikání a Inovace.

Seminář se koná ve čtvrtek 6.prosince 2012 od 9:15 do 12 hodin v Regionální kanceláři pro Liberecký kraj, nám. Dr. E. Beneše 4/12, 460 01 Liberec. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované (maximálně jedna osoba za firmu).

Podrobnější informace o akci a způsobu registrace si můžete přečíst zde.

 

Debata Eurozona, quo vadis?

Datum vyhlášení: 12.11.2012, 00:00

Datum ukončení: 28.11.2012, 16:00

Má eurozóna v současné podobě budoucnost? Jak se mohou měnit její hranice? Může dojít i v současné situaci k dalšímu rozšíření eurozóny? Hrozí skutečně opuštění současné eurozóny některou ze zemí - členů? K jakému scénáři pak v dané zemi může dojít?

Eurocentrum Liberec a Ekonomická fakulta TUL Vás zvou na veřejnou debatu o měnové unii a jejím vývoji.

Eurozona, quo vadis?

V debatě vystoupí známé osobnosti:
Miroslav Ševčík - Děkan Národohospodářské fakulty VŠE v Praze
Oldřich Dědek - Národní koordinátor pro zavedení eura v ČR
Blahoslav Hruška - Redaktor týdeníku Euro

Debata se uskuteční 28.11.2012 od 14:30 do 16 hodin v Univerzitní knihovně Voroněžská 13, Liberec.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Konference Veřejné služby a veřejná podpora 2012

Datum vyhlášení: 2.10.2012, 00:00

Datum ukončení: 27.11.2012, 16:30

BID Services s.r.o. pořádá v pořadí 4. ročník konference Veřejné služby a veřejná podpora 2012, který bude zaměřen na představení nových unijních pravidel veřejné podpory pro služby obecného hospodářského zájmu, a to i v kontextu nové generace fondů EU 2014-2020. Poukáže na důsledky, souvislosti a aktuální právní i ekonomické problémy v oblasti veřejných služeb, a to i v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek a koncesí.

Konference se uskuteční 27. listopadu 2012 na Magistrátu hlavního města Prahy, Velký zastupitelský sál, Mariánské náměstí 2, Praha 1 od 9 do 16:30 hodin.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Solární energie v ČR 2012

Datum vyhlášení: 9.11.2012, 00:00

Datum ukončení: 27.11.2012, 16:00

Společnost B.I.D. services pořádá 8. ročník konference Solární energie v ČR 2012.

Hlavními tématy letošního ročníku konference bude legislativní prostředí a změny, které do sektoru solární energetiky tento rok přinesly dvě novelizace - Nový energetický zákon a Zákon o podporovaných zdrojích energie. Přednášející se budou snažit nastínit, jak se bude situace vyvíjet dál. A zejména jak se nové podmínky, které naši zákonodárci nastavili pro další rozvoj solárních elektráren v ČR, promítnou do praxe.

Konference se koná dne 27. listopadu 2012 od 9 do 16 hodin v hotelu Novotel, Kateřinská 38, Praha 1.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Finanční fórum

Datum vyhlášení: 30.10.2012, 00:00

Datum ukončení: 27.11.2012, 14:15

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou spořitelnou, a.s., Deloitte Advisory, s.r.o., Genesis Capital s.r.o. a SwissCzech Technology Transfer, s.r.o. si Vás dovolují pozvat na odborný seminář „Finanční fórum“.

Cílem semináře je ukázat podnikatelům a malým a středním firmám, jak aktivně vyhledávat finanční zdroje, jak se zdokonalit v prezentaci projektů a přesvědčit finanční partnery o reálnosti podnikatelských záměrů. Přednášejícími budou zástupci státní, bankovní, investiční a poradenské sféry. Účastníci budou mít příležitost konzultovat konkrétní problémy s předními odborníky.

Seminář se koná 27. listopadu 2012 od 9 do 14:15 hodin v Clarion Grandhotel Zlatý Lev, Gutenbergova 3, 460 01 Liberec.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Ekonomika a Investice - spojené nádoby při rozhodování

Datum vyhlášení: 9.11.2012, 00:00

Datum ukončení: 21.11.2012, 10:30

GE Money Bank tímto zve na pracovní snídani pro podnikatele a firmy, kde by prostřednictvím svých odborníků ráda seznámila s aktuálním ekonomickým výhledem, hodnocením rizika podnikatelských záměrů a také představila nový přístup k řešení podnikatelských investičních záměrů.

Pracovní snídaně se uskuteční ve středu 21.11.2012 od 8:00 do 10:30 hodin v Clarion Grandhotel Zlatý Lev - Salonek Roald Amundsen, Gutenbergova 3, 460 01 Liberec.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Workshop Pracovně lékařská služba 2012/2013

Datum vyhlášení: 2.11.2012, 00:00

Datum ukončení: 15.11.2012, 11:00

Grafton Recruitment s.r.o. a Agentura pro podporu podnikání a investic Czechinvest pořádají workshop Pracovně lékařská služba 2012/2013. Workshop bude koncipován jako přednáška a následná diskuse na uvedené téma. Účastníci si mohou připravit otázky, které v této souvislosti řeší. Pozvání přijal Mgr. Jan Koval, partner, ze společnosti Havel, Holásek &Partners.

Workshop se uskuteční ve čtvrtek 15.11.12 od 8.30 do 11.00 v prostorách Pytloun City Boutique Hotelu, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec. Vzhledem k omezenému počtu míst je nutné účast potvrdit do 12.11.12 na adrese liberec@grafton.cz.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

INOVACE @ 3M : LEGENDA – REALITA - BUDOUCNOST

Datum vyhlášení: 26.10.2012, 00:00

Datum ukončení: 14.11.2012, 16:30

Společnost pro strategické řízení, inovace a podnikatelství pořádá Prezidentský seminář INOVACE @ 3M : LEGENDA – REALITA - BUDOUCNOST.

Programem semináře je představení společnosti 3M, jež je příkladem dynamické inovační firmy, dále bude pohovořeno o inovačním portfoliu a struktuře businessu v roce 2012, představen bude mj. projekt ČIN - Česká inovace. Seminářem bude provázet David Vrba, generální ředitel společnosti 3M Česko, spol. s r.o.

Seminář se uskuteční 14.listopadu 2012 od 13 do 16:30 hodin v Havas Worldwide Prague, Expo 58, Letenské sady 1500, Praha 7.

Podrobnější informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Konference Hospodaření s energií v podnicích

Datum vyhlášení: 19.10.2012, 00:00

Datum ukončení: 31.10.2012, 16:30

B.I.D. services pořádá pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a Svazu průmyslu a dopravy Pátý ročník odborné konference Hospodaření s energií v podnicích. Konference nabídne novinky a zajímavosti ze světa úspor energie v malých i velkých firmách, komplexní řešení pro velké výrobní podniky i drobná opatření, které Vám pomůžou ušetřit výdaje za energie. Dále konference odpoví na to, jaká je energetická koncepce pro český průmysl a jak se budou vyvíjet ceny energií v příštím roce.

Konference se koná 31.října 2012 od 9 do 16:30 hodin v hotelu DUO, Teplická 19, Praha 9.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Národní dialog ke klastrovým koncepcím

Datum vyhlášení: 4.10.2012, 00:00

Datum ukončení: 23.10.2012, 16:00

Karlovarský kraj, Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. a Národní klastrová asociace se od října 2011 společně s dalšími 18 partnery ze středoevropských zemí zapojily do mezinárodního strategického projektu.

Tento projekt má název Posílení inovací prostřednictvím nových klastrových koncepcí na podporu vynořujících se oborů a průřezových témat (akronym CluStrat).

V rámci tohoto projektu se 22. a 23. října 2012 koná 1. Národní dialog ke klastrovým koncepcím, který přinese poznatky z mapování vynořujících se oborů v tematických oblastech: zelená ekonomika, udržitelná mobilita, aktivní stárnutí; a průřezových témat: transfer technologií, gender a internacionalizace klastrů.

Akce se uskuteční 22.-23.října 2012 v Hotelu Diplomat, Evropská 15, Praha 6.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Konference Inovační akademie aneb dejte šanci své inovaci

Datum vyhlášení: 8.10.2012, 00:00

Datum ukončení: 18.10.2012, 15:10

Královéhradecký kraj a partneři si Vás dovolují pozvat na regionální konferenci Inovační akademie aneb dejte šanci své inovaci.

Konference je určena malým a středním podnikům, živnostníkům, studentům i dalším zájemcům, kteří vidí v inovacích svoji obchodní příležitost. Přináší inspiraci a návody, jak inovace řídit, tipy a triky renomovaných manažerů, nové informace o možnostech financování Vašich projektů.

Konference se uskuteční 18. října 2012 od 9:30 do 15:10 hodin v budově Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Seminář pro příjemce OPPI

Datum vyhlášení: 21.9.2012, 00:00

Datum ukončení: 16.10.2012, 15:00

Na semináři bude shrnut aktuální stav čerpání OPPI, dozvíte se, jak se vyhnout nejčastějším chybám při administraci projektů a řešení veřejných zakázek a budou zmíněny náležitosti, které musí obsahovat žádost o platbu. Přednášet budou odborníci Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje MPO, Agentury CzechInvest a společnosti eNovation. Představí se též úspěšný příjemce z OPPI, který se podělí o praktické zkušenosti s vedením projektu.

Seminář se uskuteční 16.10.2012 od 10 do 15 hodin v hotelu EuroAgentur v Jihlavě.

Bližší informace o semináři včetně možnosti registrace získáte zde.

 

New Business Models and Entrepreneurial Strategies

Datum vyhlášení: 3.9.2012, 00:00

Datum ukončení: 10.10.2012, 17:00

Společnost pro strategické řízení, inovace a podnikatelství pořádá ve spolupráci s European Management Association a Strategic Management Society (U.S.) fórum New Business Models and Entrepreneurial Strategies.

Součástí fóra je seznámení se se soudobými strategickými a inovačními koncepty, výsledky aplikovaného výzkumu a zejména špičkovou podnikatelskou praxí v podání 20 vůdčích osobností průmyslové, obchodní a akademické sféry.

Předpokládá se účast více než 200 CEOs a špičkových podnikatelů – lídrů v inovacích a podnikání. Zvýhodněná předstihová registrace je možná do 10.září 2012.

Fórum se uskuteční dne 10.října 2012 od 9 do 17 hodin v Pražském kongresovém centrum, 5. května 65, 140 21 Praha 4.

Bližší informace včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Produktové inovace jako součást moderní firemní strategie

Datum vyhlášení: 27.9.2012, 00:00

Datum ukončení: 9.10.2012, 14:50

Technologické centrum AV ČR pořádá seminář Produktové inovace jako součást moderní firemní strategie. Program semináře bude zaměřen na současné i očekávané trendy ve firemních produktových inovacích, některé moderní postupy organizace inovací (např. design management) a faktory ovlivňující zavádění a tržní prosazení inovačních výrobků. Přednášky budou rovněž doplněny o ilustrace úspěšných, na inovacích vybudovaných firemních strategií a konkrétních firemních zkušeností s inovacemi různých typů výrobků. Součástí programu bude výstavka vybraných inovativních materiálů využitelných ve výrobkovém designu a v architektuře.

Seminář se koná 9.10.2012 od 9 do 14:50 hodin v konferenčním centru Technologického centra AV ČR na adrese Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Seminář Co dnes zajímá úspěšné firmy

Datum vyhlášení: 26.9.2012, 00:00

Datum ukončení: 9.10.2012, 12:30

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje a společnost TPA Horwath si vás dovolují pozvat na seminář Co dnes zajímá úspěšné firmy. Cílem je seznámit účastníky s problematikou organizace podnikání v holdingu, dále otázkami z oblasti akvizic či vstupu investora a také sestavování a práce s business plánem. Přednášejícími budou přední odborníci z poradenské společnosti TPA Horwath.

Seminář je určen především pro majitele firem a finanční odborníky v manažerských pozicích.

Seminář se koná v úterý 16. října 2012 od 9.30 – 12.30 hod. v hotelu VISTA, kpt. Vajdy 3046/2, 700 30 Ostrava - Zábřeh.

Registrovat se je nutné do 9.10.2012.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Debata Jednotný evropský patent

Datum vyhlášení: 26.9.2012, 00:00

Datum ukončení: 4.10.2012, 19:00

CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU a Vysoká škola finanční a správní pořádají debatu na téma Jednotný evropský patent.

V současné době je při zapsání patentu nutné vyřídit veškeré náležitosti v každém členském státě, ve kterém chce majitel svůj patent uplatnit, což s sebou nese značné finanční náklady. Například cena zapsání patentu ve 13 členských zemích se nyní odhaduje na 20 000 EUR, z čehož přibližně 80 procent jsou výdaje za překlady. Proto Evropská komise předložila návrh Jednotného evropského patentu.

Nová úprava by měla přinést výhody především pro malé a střední podniky, protože výrazně snižuje náklady na zapsání patentů v EU a podpoří tak jejich podnikatelskou činnost. Kromě toho, že bude nová žádost výrazně levnější, bude také administrativně méně zatěžující. Po vystavení bude patent automaticky platit ve 25 členských státech (Španělsko a Itálie tuto iniciativu z jazykových důvodů nepodporují).

Pomůže jednotný evropský patent zvýšit konkurenceschopnost evropských podniků? Přispěje k větší ochraně práv duševního vlastnictví firem v EU? Měla by pravomoc rozhodovat o patentových sporech zůstat na Evropském soudním dvoře, nebo na Jednotném patentovém soudě?

Debata se koná 4. října 2012 od 17.00h do 19.00h v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1. Registrovat se je nutné na e-mailu prague@cebre.cz. Pozvánku s důležitými informacemi si můžete stáhnout zde.

 

Konference Czech Infrastructure & PPP Forum 2012

Datum vyhlášení: 12.9.2012, 00:00

Datum ukončení: 3.10.2012, 13:00

Společnost B.I.D. services pořádá devátý ročník konference Czech Infrastructure & PPP Forum 2012 pojednávající o současném stavu a zejména budoucnosti PPP/PFI v České Republice. Tolik potřebný rozvoj veřejné infrastruktury v čase ekonomické recese s sebou nese zásadní dilema: podpořit veřejné investice do infrastruktury a tím nastartovat ekonomiku, avšak za cenu zvýšení veřejného zadlužení? Nebo naopak brzdit investiční výdaje za účelem stabilizace veřejných rozpočtů? Určité řešení nabízí PPP – využít soukromého financování veřejné infrastruktury, kdy se zátěž veřejných rozpočtů rozloží do delšího období, případně přenese na koncového uživatele.

První den konference bude zaměřený na infrastrukturní projekty. Druhý den bude řešit projekty na municipální úrovni. Letošní konference bude živá a interaktivní, zaměřená na otevřenou diskusi a výraznou zpětnou vazbu pro všechny zúčastněné.

Konference se koná 2.-3.října 2012 v Hotelu angelo, Radlická 3216/1g, Praha-Smíchov vždy od 9 hodin.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář k dotacím 7. rámcového programu

Datum vyhlášení: 21.9.2012, 00:00

Datum ukončení: 2.10.2012, 15:30

TC AV ČR a RKO pro 7. rámcový program MSK ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou MSK pořádají 2. října Informační den k výzvám 7. rámcového programu z oblastí energetiky, nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie, doprava.

Cílem semináře je seznámit účastníky s možnostmi zapojení do 7. rámcového programu a s obsahem výzev vybraných témat 7. RP, které byly vyhlášeny v červenci 2012. Na konci každé přednášky bude zhruba 15minutový prostor pro diskuzi.

Seminář se uskuteční dne 2.října od 10 do 15:30 hodin v Rektorském sálónku NA 178, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba.

Bližší informace o semináři včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Pravidla pro výběr dodavatelů v Operačním programu Podnikání a inovace

Datum vyhlášení: 7.9.2012, 00:00

Datum ukončení: 27.9.2012, 12:30

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, BIC Ostrava s.r.o. a Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest pořádají seminář Pravidla pro výběr dodavatelů v Operačním programu Podnikání a inovace. Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace se správným postupem při výběru dodavatelů podle platné metodiky programu a upozornit na nejčastější chyby žadatelů, které se při výběru vyskytují.

Seminář povede pan Bohumil Šmucr z oddělení metodiky strukturálních fondů Agentury CzechInvest.

Seminář se uskuteční dne 27. září 2012 v hotelu Imperial, Tyršova 6, Ostrava od 9 do 12:30 hodin.

Bližší informace o akci a možnost registrace získáte zde.

 

Data Storage Workshop

Datum vyhlášení: 17.8.2012, 00:00

Datum ukončení: 25.9.2012, 16:00

Další ročník konference "Data Storage Workshop" přinese přehled nejnovějších produktů, služeb a řešení v oblasti zálohování, ukládání, archivace, migrace, integrace, konsolidace a správy dat.

Na konferenci vystoupí uznávaní odborníci v oblasti storage i zástupci výrobců těchto řešení.

Spojení konferenční a výstavní části umožňuje detailnější seznámení se jak s řešeními prezentovanými v rámci přednášek, tak i s řešeními ostatních vystavujících společností.

Workshop se koná na adrese OKsystem Business Center - Conference Hall, Na Pankráci 125, Praha 4 od 8:30 do 16 hodin.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Seminář Dotace pro obce – projekty mezinárodní spolupráce

Datum vyhlášení: 3.9.2012, 00:00

Datum ukončení: 25.9.2012, 13:30

Eurocentrum Hradec Králové a Eurocentrum Pardubice pořádají odborný seminář na téma „Dotace pro obce – projekty mezinárodní spolupráce“. Seminář je určen pro zástupce obcí a dalších samosprávných jednotek. Volně tak navazuje na loňský ročník semináře Dotace pro obce, který se uskutečnil v Pardubicích a těšil se velké návštěvnosti.

V rámci semináře bude představeno široké spektrum dotačních titulů Evropské unie, přičemž pozornost bude věnována i dalším zdrojům – Norským fondům, Programu česko – švýcarské spolupráce a grantovým programům Visegrádského fondu.

Seminář se bude konat dne 25.9. od 8:30 do 13:30 hod. na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové 500 03, sál P1.906.

V případě zájmu se prosím registrujte nejpozději do 20.9. 2012 na této emailové adrese: entrum.hk@euroskop.cz. Bližší informace o akci získáte zde.

 

E-Business FORUM

Datum vyhlášení: 17.8.2012, 00:00

Datum ukončení: 24.9.2012, 17:00

Asociace pro elektronickou komerci a TUESDAY Business Network společně pořádají 4. ročník klíčové konference zaměřené na problematiku e-commerce, online prodej a eshopová řešení E-Business FORUM.

Konference je určená členům APEK a TUESDAY Business Network, provozovatelům eshopů, dodavatelům služeb a nástrojů, marketingovým pracovníkům. Zkrátka všem, které zajímá a živí elektronický obchod.

Konference se koná v Hotelu Grand Majestic Plaza Praha, Truhlářská 16, Praha 1 od 9 do 17 hodin. Při registraci do 17.8. se poskytuje významná sleva na registračním poplatku.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Národní informační den We Mean Business

Datum vyhlášení: 7.9.2012, 00:00

Datum ukončení: 20.9.2012, 16:35

Srdečně Vás zveme k účasti na informačním dni v Praze, na kterém získáte přehled o evropských programech podporující stáže.

Česká ekonomika potřebuje mladé lidi s praktickými zkušenostmi a dovednostmi získanými napříč Evropou. Evropská unie podporuje stáže v rámci programů Erasmus a Leonardo da Vinci, bohužel je zatím málo českých zaměstnavatelů informováno o možnosti přijímání těchto stážistů a proto je pořádáno toto informační setkání za garance Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu Evropské komise, které má za cíl poukázat na výhody příjímání evropských stážistů.

Informační den se koná v Corinthia Hotel, Kongresová 1, Praha 4 dne 20.9.2012 od 9 do 16:35 hodin.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Budování kapacit podpory udržitelné výroby a spotřeby v Libereckém kraji

Datum vyhlášení: 12.9.2012, 00:00

Datum ukončení: 19.9.2012, 15:00

Liberecký kraj a společnost ENVIROS, s.r.o. pořádají závěrečný seminář projektu "Budování kapacit podpory udržitelné výroby a spotřeby v Libereckém kraji". Projekt je realizován druhým rokem a byl podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Jeho stěžejním výstupem je vyškolení minimálně patnácti manažerů udržitelné spotřeby a výroby, kteří jsou schopni jak podnikům, tak organizacím veřejného sektoru poradit s identifikací vhodných postupů vedoucích nejen k využití environmentálně a společensky přínosných výstupů, ale přinášejících i významné ekonomické efekty.

Hlavními tématy semináře budou:
a) Udržitelná spotřeba a výroba v organizacích Libereckého kraje - výsledky projektu
b) Eko - efektivní inovace v Libereckém kraji
c) Podpora rozvoje kraje prostřednictvím uplatňování metod udržitelné spotřeby a výroby

Seminář se uskuteční dne 19.9.2012 od 13:00 hod. v zasedací místnosti č. 326 v budově Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a v Liberci.

Program semináře je ke stažení zde, informace o projektu zde.

 

Exportní seminář

Datum vyhlášení: 10.8.2012, 00:00

Datum ukončení: 12.9.2012, 13:00

Krajská hospodářská komora jižní Moravy ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR Vás srdeně zvou na Exportní seminář, který se koná 12. září 2012 od 9:00 do 13:00 hodin v sále Morava v pavilonu A na brněnském výstavišti.

Semináře se zúčastní vrcholní představitelé Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Agentury CzechTrade, České exportní banky (ČEB) a Exportní a garanční pojišťovací společnosti (EGAP).

Na semináři se seznámíte s Desaterem úspěšného exportéra, s Exportní strategií České republiky a s různorodými formami podpory exportu včetně jeho financování. Cílem exportního semináře je regionální podpora konkurenceschopnosti českých exportérů spadajících do kategorie malých a středních firem a zvýšení jejich podílu na celkovém exportu České republiky na globálních trzích.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

NSK2: Kulaté stoly v krajích České republiky

Datum vyhlášení: 16.8.2012, 00:00

Datum ukončení: 12.9.2012, 12:00

Konsorcium Hospodářské komory České republiky, Svazu průmyslu a dopravy České republiky a společnost TREXIMA, spol. s r. o. uspořádá v jednotlivých krajích České republiky kulaté stoly na téma Národní soustava kvalifikací (NSK2) – praktický nástroj pro řešení nerovnováhy na trhu práce.

První ze série kulatých stolů Národní soustavy kvalifikací druhého pololetí roku 2012 se uskuteční v Praze dne 12. září 2012 od 9:00 do 12:00 hodin v sídle Hospodářské komory České republiky, Freyova 27, 190 00, Praha 9.

V Liberci se setkání uskuteční 10.10.2012.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Seminář Nová pravidla ICC pro rozhodčí řízení

Datum vyhlášení: 2.8.2012, 00:00

Datum ukončení: 11.9.2012, 14:30

Seminář na téma Nová pravidla ICC pro rozhodčí řízení proběhne dne 11. září 2012 od 10:00 do 14:30 hodin v Praze na adrese ICC Česká republika, Praha 1, Thunovská 12.

Tématem semináře budou pravidla ICC (mezinárodní hospodářská komora) po novele a vývoj rozhodovací praxe podle pravidel ICC.

Přednáší Alexander Bělohlávek, profesor na katedře práva Ekonomické fakulty Technické univerzity Ostrava a externě na katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty MU Brno a mj. rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a dále Dr. Vít Horáček, který je partnerem v advokátní kanceláři Glatzová & Co. a ve své praxi se specializuje zejména na spornou agendu a rozhodčí řízení, duševní vlastnictví, informatiku a energetiku.

Bližší informace získáte zde.

 

Seminář Inovační potenciál ČR

Datum vyhlášení: 20.7.2012, 00:00

Datum ukončení: 5.9.2012, 13:00

Asociace inovačního podnikání ČR a CzechInno Vás srdečně zvou v rámci projektu InnoNet na seminář
Inovační potenciál ČR,
který se uskuteční ve středu 5. září 2012 od 10 hodin v zasedací místnosti č. 319, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1.

Součástí semináře bude přednáška Podpora inovací v rámci kohezní politiky, dále budou představeny operační programy v tomto programovacím období a pohovořeno o výhledu na další období, jeden z příspěvků se zaměří i na norské granty.

Bližší informace o akci získáte na stránkách Asociace inovačního podnikání zde.

 

136. ŽF Dekáda eura – úspěch, nebo zklamání?

Datum vyhlášení: 27.7.2012, 00:00

Datum ukončení: 5.9.2012, 13:00

Agentura NKL Žofín s.r.o. ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR si Vás dovoluje pozvat na 136. ŽOFÍNSKÉ FÓRUM Dekáda eura – úspěch, nebo zklamání?

Na tomto Žofínském fóru vystoupí a na dotazy odpoví:
Miroslav Singer, guvernér České národní banky,
Otmar Issing, člen bankovní rady Deutsche Bundesbank (1990 – 1998), člen výkonného výboru Evropské centrální banky (1998 – 2006),
Miroslav Zámečník, ekonomický analytik, člen Národní ekonomické rady vlády

Fórum se koná 5.9.2012 od 13 hodin ve Velkém sále paláce Žofín, Slovanský ostrov, Praha.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Seminář Dotační možnosti v oblasti výzkumu a vývoje

Datum vyhlášení: 26.7.2012, 00:00

Datum ukončení: 4.9.2012, 12:00

V letošním roce budou mít podnikatelé jednu z posledních šancí využít různé typy podpory na výzkum, vývoj a inovace. Jaké aktivity a z kterých zdrojů mohou být financovány se dozvíte na odborném semináři Dotační možnosti v oblasti výzkumu a vývoje.

Součástí semináře budou informace o podpoře výzkumu, vývoje a inovací ze Strukturálních fondů EU i možnosti financování VaV v ČR, informace o vyhlašovaných programech a nepřímá podpora VaV.

Účast na semináři je bezplatná.

Seminář se koná dne 4.září 2012 od 9 do 12 hodin na adrese ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Konference ABAF 2012

Datum vyhlášení: 26.6.2012, 00:00

Datum ukončení: 30.8.2012, 18:00

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií ve spolupráci s americkou společností Eletrochemical Society si Vás dovolují pozvat na 13. ročník konference Moderní baterie, akumulátory a palivové články [ABAF 13th].

Její hlavní náplní je výzkum a vývoj materiálů pro moderní elektrochemické zdroje elektrické energie.

Jedna část akce bude věnována elektromobilům, další elektrochromním prvkům a třetí část solárním systémům.

Konference se uskuteční 26.srpna - 30.srpna 2012, v budově Vysokého učení technického v Brně, Antonínská 1, Brno, Česká republika.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Seminář competitive intelligence: co lze zjistit o Vaší konkurenci

Datum vyhlášení: 27.6.2012, 00:00

Datum ukončení: 28.8.2012, 14:00

ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. v Liberci a Inovační a technologické centrum při VÚTS, členové sítě Enterprise Europe Network, si Vás dovolují pozvat na úvodní seminář

COMPETITIVE INTELLIGENCE: co lze zjistit o vaší konkurenci.

Informace a znalosti jsou dnes klíčovými aspekty úspěchu na trhu. Otázky týkající se konkurence, nových produktů, zákazníků, monitoringu tisku a úspěchu na globálním internetovém trhu je nutné řešit ve zlomku času. Competitive Intelligence dnes představuje nutný nástroj, kterým firmy analyzují konkurenční prostředí a hledají nové příležitosti k úspěchu.

Cílem tohoto unikátního semináře, pod vedením zkušených lektorů PhDr. Jana Černého a Mgr. Matyáše Urbánka, DiS., je přiblížit problematiku competitive intelligence a získané poznatky použít v praxi. Účastníci se dozvědí, které informační zdroje jsou pro ně klíčové, jak využít dostupné nástroje jako jsou Google, Yahoo a jiné v boji proti konkurenci, do kterých placených databází se vyplatí investovat svoje prostředky, či jak snížit výdaje firmy na reprezentaci, cestování, pronájem prostor a další.

Seminář se koná 28. srpna 2012, od 10.00 do 14.00 hodin v budově VÚTS, U Jezu 4 v Liberci.

Účast na semináři je bezplatná, registrovat se je nutné zasláním vyplněné přihlášky na email d.veselovska@arr-nisa.cz do 24. 8. 2012 nebo poštou na adresu ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., 1. máje 97/25, Liberec III, 460 01.

Bližší informace získáte v pozvánce zde, přihlášku je možné stáhnout zde.

 

Seminář Efektivní vzdělávání zaměstnanců MSP

Datum vyhlášení: 27.6.2012, 00:00

Datum ukončení: 15.8.2012, 16:30

Eurocentrum Liberec a Asociace institucí vzdělávání dospělých v ČR ve spolupráci se sítí Eures a Enterprise Europe Network zvou na odborný seminář o správném výběru služby vzdělávání zaměstnanců nazvaný

Efektivní vzdělávání zaměstnanců MSP

Téma semináře zodpoví na otázky:
- Jak vybrat kvalitní vzdělávací společnost?
- Jak "nenaletět“ a nakoupit skutečně kvalitní a odpovídající službu?
- Jak může v řízení zaměstnanců pomoci Age Management?

Seminář se koná 15. srpna 2012 od 15:30 do 16:30 v budově Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2, multimediální sál č. C1.

Vstup na seminář je bezplatný na základě včasné rezervace na e-mailový kontakt stankova@euroskop.cz.

Bližší informace získáte v pozvánce zde.

 

Czech Accelerator 2011-2014 v Ostravě

Datum vyhlášení: 26.7.2012, 00:00

Datum ukončení: 14.8.2012, 13:30

Agentura Czechinvest a Czech Accelerator pořádají seminář zaměřený na informace o projektu Czech Accelerator 2011 - 2014. Součástí semináře jsou detailní informace o projektu, podmínkách projektu, poskytované podpoře, podnikatelském prostředí v destinacích, zvyklostech a příležitostech k rozvoji Vašeho podnikání.

Přijďte se zapojit do debaty s těmi, kteří v programu uspěli!

CzechAccelerator 2011 – 2014 je úspěšným projektem agentury CzechInvest, která tak pomáhá rozvíjet české technologické malé a střední podniky na zahraničních trzích. Cílem projektu je rozvoj manažerských zkušeností a aktivit při komercionalizaci jejich vlastního produktu, praktické uplatnění podnikatelského plánu a posílení marketingových a manažerských schopností. Součástí poskytovaného poradenství je i podpora v procesu získávání financování formou business angels či rizikového kapitálu. Projekt je rozdělen do několika cyklů a navazuje na předchozí úspěšnou pilotní část, která proběhla v období od dubna roku 2010 do března roku 2011 v Silicon Valley v USA.

Seminář se koná 14. srpna 2012 od 10.00 do 13.30 (registrace od 9.30) v Mamaison Business & Conference Hotel Imperial, Tyršova 6, Ostrava.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Seminář Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI

Datum vyhlášení: 19.7.2012, 00:00

Datum ukončení: 14.8.2012, 12:00

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI“. Cílem semináře je seznámit podnikatele, kteří mají schválené projekty, s postupem vyplňování žádosti o platbu a zpráv z realizace projetu v Operačním programu Podnikání a Inovace.

Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované (maximálně jedna osoba za firmu).

Seminář se uskuteční dne 14.srpna 2012 od 9:15 do 12 hodin v regionální kanceláři pro Liberecký kraj, Nám. Dr. E. Beneše 4/12, 460 01 Liberec.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

3.výzva GG EDUCA – seminář pro žadatele

Datum vyhlášení: 22.6.2012, 00:00

Datum ukončení: 18.7.2012, 13:00

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest pořádá seminář pro žadatele do 3.výzvy globálního grantu Educa. Cílem semináře je podrobně seznámit účastníky s vyhlášenou 3. výzvou GG Educa a umožnit diskuzi na témata s touto výzvou související.

Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované (maximálně jedna osoba za firmu). Seminář se bude konat v případě min. 15 přihlášených osob.

Seminář se koná ve dvou termínech:
12.7. a 18.7. vždy od 10 do 13 hodin v budově Ministerstva průmyslu a obchodu, Politických vězňů 20, Praha 1.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Cesta k novým trhům – Česká Exportní Banka, a.s.

Datum vyhlášení: 26.6.2012, 00:00

Datum ukončení: 12.7.2012, 16:00

Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou pořádá seminář pro podnikatele - exportéry k profinancování zahraničních obchodů i investic pod názvem "Cesta k novým trhům – Česká Exportní Banka, a.s. klíčový partner exportérů Libereckého kraje a jejich zahraničních zákazníků".

Obsahem semináře je tedy představení České exportní banky, která zajišťuje zejména typy financování, které jsou pro komerční banky – především v současné době – obtížně realizovatelné z důvodu vývozu do zemí s vyšší mírou teritoriálního a komerčního rizika, dlouhé doby splatnosti, financování velkého objemu či složité struktury financování.

Seminář se uskuteční dne 12.7.2012 od 14 hodin v budově Eurocentra, Jiráskova 9 v Jablonci nad Nisou. Účast je třeba potvrdit do 7.7.2012.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

TSP 2012

Datum vyhlášení: 15.6.2012, 00:00

Datum ukončení: 4.7.2012, 15:00

Na akademické, vědecké a vývojové pracovníky působící v různých oblastech telekomunikační techniky a zpracování signálů se zaměří 35. ročník konference TSP 2012, který se uskuteční ve dnech od 3. do 4. července 2012.

Akce bude letos zaměřena na diskuzi o aktuálních trendech v uvedené oblasti a o pokročilých metodách zpracování analogových a digitálních signálů. Jejím cílem je podle organizátorů nabídnout příležitost začínajícím i zkušeným vědcům a vývojářům k setkání s novými kolegy, získávání nových nápadů a k navázání nových perspektivních spoluprací mezi výzkumnými skupinami.

Hlavními tématy konference TSP 2012 jsou informační systémy, síťové technologie, telekomunikační systémy, modelování, simulace a měření, biomedicínské signály, digitální zpracování signálů, obrazu a zpracování videa.

Konference se uskuteční ve dnech 3.-4.července 2012 v hotelu Diplomat, Evropská 15, Praha 6 - Dejvice.

Komunikačním jazykem konference je angličtina.

Bližší informace o konferenci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Jak úspěšně propagovat společnost na internetu

Datum vyhlášení: 8.6.2012, 00:00

Datum ukončení: 28.6.2012, 13:30

Pro společnosti všech velikostí se internet stal zásadním zdrojem pro získávání zákazníků, budování či posilování značky, reputace a důvěryhodnosti a také pro komunikaci se zákazníky.

Seminář zaměřený na internetový marketing Vám pomůže objasnit, jak efektivně využít online marketingu pro plnění svých firemních cílů. Detailně se bude zaměřovat na důležité aspekty marketingu ve vyhledávačích, jak využívat hlavní sociální sítě k firemní propagaci, jak přivádět na web relevantní návštěvnost. Důraz bude kladen i na to, jak vyhodnocovat online marketingové kampaně pomocí webové analytiky.

Seminář se uskuteční dne 28.6. od 9 do 13:30 hodin v sídle Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje, Škroupova 957, Hradec Králové.

Podrobnější informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Práva k duševnímu vlastnictví

Datum vyhlášení: 24.5.2012, 00:00

Datum ukončení: 20.6.2012, 12:00

Zveme vás na seminář vedený Mgr. Petrem Ostrouchovem a Mgr. Rudolfem Leškou, LL.M. (Advokátní a patentová kancelář Vyskočil, Krošlák a spol., Praha 1). Seminář je určen všem zájemcům o problematiku práv duševního vlastnictví.

Součástí programu je základní přehled práv duševního vlastnictví v českém právu (autorské právo a práva související a průmyslová práva), způsob jejich ochrany a nakládání s nimi a dojde i na praktické otázky účastníků semináře a odpovědi lektora.

Seminář se uskuteční 20.6.2012 od 10 do 12 hodin v sídle Agentury Czechinvest, Štěpánská 15, Praha 2.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Švarcsystém aneb vyhněte se zbytečným postihům

Datum vyhlášení: 31.5.2012, 00:00

Datum ukončení: 18.6.2012, 13:00

Novely zákonů přináší nové povinnosti a vyšší sankce pro zaměstnavatele i OSVČ při nelegálním zaměstnávání. Na diskusním semináři získáte od odborníků informace, jak mít vše v pořádku. Cílem semináře je přiblížit podnikatelům problematiku švarcsystému, který je v současné době považován za nelegální a jeho výkon je podrobován rozsáhlým kontrolám ze strany inspekčních orgánů. Součástí semináře je problematika švarcsystému z právního i daňového pohledu. Se svými příspěvky vystoupí i zástupci finančního úřadu a inspektorátu práce.

Seminář se uskuteční dne 18.6.2012 od 10 do 13 h v sídle Regionální hospodářské komory Brno na adrese Výstaviště 1, Brno.

Podrobnější informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Národní soustava kvalifikací

Datum vyhlášení: 18.5.2012, 00:00

Datum ukončení: 7.6.2012, 12:00

Konsorcium Hospodářské komory České republiky, Svazu průmyslu a dopravy České republiky a společnosti TREXIMA, spol. s r.o. pořádají seminář Národní soustava kvalifikací – Praktický nástroj pro řešení nerovnováhy na trhu práce.

Společně budou hledány odpovědi na otázky: Jak pomoci personalistům najít kvalifikované zaměstnance? Jak využít v praxi ucelený systém kvalifikací? Jaký význam mají sektorové rady? Probrána bude i řada dalších témat se zaměřením na automobilový a strojírenský průmysl.

Seminář se uskuteční 7.června 2012 od 10 do 12 hodin v prostorách ŠKODA AUTO, a.s. Vysoká škola, Tř.V.Klementa 869, Mladá Boleslav.

Podrobnější informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Rozvoj nanotechnologií a rizikový kapitál

Datum vyhlášení: 21.4.2012, 00:00

Datum ukončení: 31.5.2012, 15:30

Pracovní seminář CzechInvestu a partnerů se zaměří na současné trendy v oboru nanotechnologií.

Rozvoj nanotechnologií a rizikový kapitál bude tématem semináře, který se uskuteční 31. května v Praze. Účastníci se budou mít možnost seznámit vedle aktuálních trendů v oboru také s příklady úspěšné komercializace, s rozvojovými programy a možnostmi podpory rozvoje nanotechnologií v České republice i ve světě. O své znalosti a zkušenosti se podělí představitelé významných organizací a úspěšných českých firem operujících na světovém trhu s nanomateriály, např. Vladimír Velebný (Contipro Group a.s.), Jaroslav Klíma (Tescan a.s.), Ladislav Mareš (Nafigate a.s.) a další.

Seminář se uskuteční dne 31.5.2012 od 10 hodin v prostorách Technologického centra AV ČR, Ve struhách 27, 160 00 Praha 6.

Podrobnější informace o akci si můžete přečíst zde.

 

Dotační možnosti v oblasti výzkumu a vývoje

Datum vyhlášení: 4.5.2012, 00:00

Datum ukončení: 24.5.2012, 16:00

V letošním roce budou mít podnikatelé jednu z posledních šancí využít různé typy podpory na výzkum, vývoj a inovace. Jaké aktivity a z kterých zdrojů mohou být financovány se dozvíte na odborném semináři Dotační možnosti v oblasti výzkumu a vývoje.

Součástí semináře budou témata Podpora výzkumu, vývoje a inovací ze Strukturálních fondů EU a Možnosti financování VaV v ČR - vyhlašované programy, nepřímá podpora VaV.

Seminář se uskuteční od 12:30 do 16 hodin v Seminárním centru Akademie, Hrušovská 16, Ostrava. Seminář je bezplatný.

Podrobnější informace o akci získáte zde.

 

Právní otázky spojené s podnikáním v Německu

Datum vyhlášení: 12.5.2012, 00:00

Datum ukončení: 24.5.2012, 13:00

Okresní hospodářská komora v Příbrami si Vás dovoluje pozvat na seminář na téma Právní otázky spojené s podnikáním v Německu.

Cílem semináře je připravit české firmy na vstup na německý trh. Od května 2011 není potřeba pracovní povolení v Německu, je tomu skutečně tak? Co po Vás budou německé úřady požadovat? Chystáte se uzavírat smlouvu s německým partnerem? Máte v Německu pohledávky? Na tyto a mnohé další otázky dostanete odpovědi na našem semináři.

Seminář proběhne dne 24. května 2012 od 09:00 do 13:00 na adrese Příbram, Milínská 166, zasedací místnost České spořitelny, a. s., 2. patro.

Podrobnější informace o akci si můžete přečíst zde.

 

Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu

Datum vyhlášení: 12.4.2012, 00:00

Datum ukončení: 23.5.2012, 18:00

ITC při VÚTS, a.s. a Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci pořádají 5. ročník Sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu.

Třídenní Sympozium nabízí odborníkům, kteří se věnují vzdělávání vědecko-výzkumných pracovníků a studentů VŠ, příležitost pro výměnu zkušeností a znalostí ve třech hlavních tematických oblastech:

- Věda v médiích (21/5/2012)
- Komunikace a lidské zdroje ve vědě (22/5/2012)
- Ochrana práv k duševnímu vlastnictví (23/5/2012)

Kromě odborného Sympozia je pro účastníky připravena i v letošním roce série doprovodných seminářů.

Sympozium se jako již tradičně uskuteční v prostorách státního zámku Sychrov ve dnech 21.-23.5.2012 od 9:30 hodin.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Měsíc IPR - ochrana duševního vlastnictví

Datum vyhlášení: 12.4.2012, 00:00

Datum ukončení: 23.5.2012, 18:00

V rámci společné iniciativy projektu PROMOTE, sítě regionálních kontaktních organizací NINET, Inovacentra ČVUT, Evropské patentové kanceláře, Úřadu průmyslového vlastnictví a Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu se pořádá série 10 seminářů cyklu "Měsíc IPR - ochrana duševního vlastnictví".

Cílem akce je zvýšit praktické znalosti studentů a VaV pracovníků v oblasti ochrany a řízení práv k duševnímu vlastnictví. Odborná veřejnost bude seznámena s reálnými situacemi ochrany duševního vlastnictví.

19.4.2012 od 9:00 do 16:30 hodin se uskuteční seminář v přednáškovém sále knihovny Technické univerzity v Liberci, Voroněžská 13 (budova H), Liberec 1.

22.-23.5.2012 se uskuteční seminář v prostorách státního zámku Sychrov.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Business Correspondence (writing) in English

Datum vyhlášení: 27.4.2012, 00:00

Datum ukončení: 14.5.2012, 17:00

Czechtrade agency is organizing new workshop Business Correspondence (writing) in English.

Effective and unambiguous writing in English is mandatory, due in particular to the global use of email and English as a common language. Much of business correspondence is written in English. It is necessary not only to construct clear sentences when writing in English but as well to create the right nuance and style to allow for clear understanding and professional representation by employees. Participants will be given many writing and protocol samples and handouts to use as a reference.

The workshop will be held on 14 May 2012 from 9 a.m. till 5 p.m. at Czechtrade, Dittrichova 21, Praha 2.

For more information click here.

 

Regionální inovační fórum 2012

Datum vyhlášení: 6.4.2012, 00:00

Datum ukončení: 10.5.2012, 13:40

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Ostrava a Berman Group - služby ekonomického rozvoje, s.r.o. pořádají další ročník Regionálního inovačního fóra.

O čem se bude hovořit?
- O startupech a podmínkách pro rozvoj podnikání
- O tom, že (nejen) metropolitní oblasti potřebují aktivně řídit rozvoj své konkurenční výhody (rámec konkurenceschopnosti města Ostravy)
- O tom, že regionální inovační systémy mohou být postaveny různě: v Brně je lídrem profesionální organizace, v Moravskoslezském kraji jsou role rozděleny mezi více institucí včetně Univerzity.
- O tom, že podnikavost je základní podmínkou pro realizaci dopadů z inovací a bez rozvoje podnikavosti nám unikne potenciál z našich chytrých nápadů.
- O systému a nových nástrojích podpory start-up podnikání na národní úrovni
- Nahlédneme pod pokličku novozélandského modelu podpory podnikání a seznámíme se s příklady inovativních start-upů, které z tohoto vzdáleného ostrova vyzývají velké nadnárodní korporace a soutěží s nimi o vedoucí příčky na světových trzích.

Akce se koná dne 10.5.2012 v Nové aule, místnosti NA4, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Aktuální výzvy a proces podání žádosti v OPPI

Datum vyhlášení: 6.4.2012, 00:00

Datum ukončení: 27.4.2012, 12:00

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Aktuální výzvy a proces podání žádosti v OPPI“.

Součástí semináře budou informace o aktuálních otevřených výzvách v OP PI, dále bude představena registrační a plná žádost a pohovořeno bude o žádosti o platbu a monitoringu projektu.

Akce se uskuteční v sídle Agentury Czechinvest, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 dne 27.4.2012 od 9:30 do 12 hodin.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Veletrh EcoWorld 2012

Datum vyhlášení: 23.3.2012, 00:00

Datum ukončení: 22.4.2012, 18:00

Společnost Felicius Media s. r. o. zve všechny zájemce na 4. ročník veletrhu ekologie a trvale udržitelného rozvoje ECOWORLD, který je určen pro vystavovatele i návštěvníky, kterým není lhostejný pojem ochrany životního prostředí. Hlavními obory jsou ekostavebnictví, ekotechnologie, zelený marketing, bioobaly, alternativní energie, atd. Na veletrhu se prezentuje mnoho ekologicky šetrných služeb, produktů a výrobků.

Spotřebitelé začínají stále více poptávat běžné zboží, které by bylo ohleduplné ke zdraví i k přírodě - nejčastěji čistící, prací a mycí prostředky, ale výjimkou není ani textil, nátěrové hmoty, papírenské zboží a další sortiment. Veletrhu se účastní nejen výrobci, ale i prodejci a provozovatelé specializovaných obchodů či e-shopů. Odborným partnerem veletrhu je CENIA – česká informační agentura životního prostředí.

Veletrh se koná na výstavišti Praha - Holešovice od 20. do 22.dubna 2012 od 10 do 18 hodin.

Bližší informace získáte zde.

 

Seminář Práva k duševnímu vlastnictví

Datum vyhlášení: 29.3.2012, 00:00

Datum ukončení: 6.4.2012, 12:00

Agentura Czechinvest zve všechny zájemce na seminář "Práva k duševnímu vlastnictví" vedený Mgr.Petrem Ostrouchovem a Mgr. Rudolfem Leškou, LL.M. (Advokátní a patentová kancelář Vyskočil, Krošlák a spol., Praha 1).

Hlavním tématem semináře je základní přehled práv duševního vlastnictví v českém právu (autorské právo a práva související a průmyslová práva), způsob jejich ochrany a nakládání s nimi.

Seminář se koná dne 6.4.2012 od 9:30 do 12 hodin v hotelu Zlatý lev, Gutenbergova 3 v Liberci.

Podrobnější informace o akci si můžete přečíst zde.

 

Seminář pro žadatele a příjemce OPPI

Datum vyhlášení: 9.3.2012, 00:00

Datum ukončení: 28.3.2012, 14:30

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídící orgán OPPI pořádá ve spolupráci s Národním orgánem pro koordinaci (MMR) a společností eNovation seminář pro žadatele a příjemce OPPI. Seminář je zaměřen na shrnutí aktuálního stavu čerpání OPPI, nejčastější chyby žadatelů při administraci projektů a veřejných zakázek a v neposlední řadě náležitosti, které musí obsahovat žádost o platbu. Přednášet budou odborníci Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje MPO a Agentury CzechInvest.

Seminář se koná dne 28.3. od 9 do 14:30 hodin v Centru Babylon v Liberci.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Seminář pro malé a střední firmy k projektu CzechAccelerator 2011 – 2014

Datum vyhlášení: 16.3.2012, 00:00

Datum ukončení: 20.3.2012, 15:00

Agentura Czechinvest pořádá regionální seminář, který blíže představí projekt CzechAccelerator 2011 - 2014.

Je vhodný především pro malé a střední technologické firmy, které se chtějí rozvíjet a načerpat zkušenosti v zahraničí. Na akci mimo jiné vystoupí zástupci firem, které se CzechAcceleratoru už zúčastnily a podělí se o své zkušenosti, rady a poznatky z praxe. Účast na semináři je zdarma.

Do projektu CzechAccelerator se mohou přihlásit firmy působící v oborech: biotechnologie, IT, ICT, life sciences, zdravotnická technika, čisté technologie, nanotechnolgie a přesné strojírenství. Firma musí vyvíjet inovativní produkt, který má šanci uspět na globálním trhu.

Seminář se uskuteční v úterý 20. března 2012 od 10.00 do 13.30 h v Grandhotelu Brno, Benešova 18-20, Brno.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Konference Marketing od A do Z

Datum vyhlášení: 24.2.2012, 00:00

Datum ukončení: 15.3.2012, 18:00

Společnost Czech Marketing Group s. r. o. a partneři projektu České a kvalitní Vás srdečně zvou na konferenci Marketing českých firem od A do Z.

Tématem konference budou témata a novinky z oblasti marketingu. Chybět nebude základní pojetí marketingu, jeho význam a důležitost v každé firmě. Hovořit se bude o jednotlivých marketingových nástrojích nezbytných pro úspěšný rozvoj firmy, prezentovány budou také příběhy známých úspěšných českých značek a to nejen s dobrým, ale i špatným koncem.

Konference se koná dne 15.3.2012 od 9:30 do 18 hodin v Autoklubu České republiky, Opletalova 29, Praha 1.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Seminář Inovace v oblasti výroby a optimálního využití elektrické energie

Datum vyhlášení: 2.3.2012, 00:00

Datum ukončení: 15.3.2012, 12:00

Technologické centrum AV ČR pořádá seminář na téma Inovace v oblasti výroby a optimálního využití elektrické energie.

Součástí semináře budou např.tato témata:
- Využití odpadního tepla ORC systémy
- Využití vodíku v dopravě
- Měření a optimalizace rozvodů a využití el. energie

Seminář proběhne v rámci veletrhu For Energo dne 15. března 2012 od 9:30 do 11:50 v Praze v PVA Letňany, Vstupní hala I, Konferenční centrum, sál 2 v Praze.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Efektivní využití dotačních příležitostí pro rozvoj podnikání

Datum vyhlášení: 16.2.2012, 00:00

Datum ukončení: 8.3.2012, 12:00

Okresní hospodářská komora Liberec, Hospodářská komora České republiky a ČSOB, a.s. pořádají seminář Efektivní využití dotačních příležitostí pro rozvoj podnikání.

V rámci semináře vystoupí zástupci OHK Liberec a zástupci EU centra ČSOB. Obsahem semináře bude:
1/ Představení přístupu ČSOB k dotacím,
2/ Seznámení s aktuálními dotačními programy,
3/ Zkušeností a doporučení pro přípravu a realizace úspěšného projektu,
4/ Úskalí spojená s čerpáním dotací. Účast na semináři je ZDARMA.

Seminář se koná 8.3.2012 od 10 do 12 hodin v sídle OHK Liberec, Rumunská 655/9 (Palác Syner), Liberec.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Průvodce sociálním a zdravotním pojištěním v EU

Datum vyhlášení: 24.2.2012, 00:00

Datum ukončení: 28.2.2012, 11:30

Eurocentrum Hradec Králové a Eurocentrum Pardubice ve spolupráci se sítí EURES, Centrem mezistátních úhrad a Českou správou sociálního zabezpečení Vás zvou na seminář "Průvodce sociálním a zdravotním pojištěním v EU".

Chystáte se za prací nebo studiem do některé ze zemí Evropské unie? Nevíte na jaký rozsah zdravotní péče máte v zahraničí nárok a jakým způsobem vyřešit otázku sociálního a zdravotního pojištění po návratu do České republiky?

Na tyto a další otázky Vám odpoví zástupci Centra mezistátních úhrad, České správy sociálního zabezpečení a pracovníci EURES – Evropské služby zaměstnanosti.

Seminář se koná 28.2.2012 od 9 do 11:30 hodin na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, místnost P1.905, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Festival Česká inovace 2012

Datum vyhlášení: 10.2.2012, 00:00

Datum ukončení: 22.2.2012, 18:00

Dne 22.února 2012 od 9 do 18 hodin proběhne v Národní technické knihovně v Praze – Dejvicích festival Česká inovace 2012.

Součástí programu prvního ročníku Festivalu jsou konkrétní rady a tipy inovátorům, inspirace ze zahraničí či přehlídka více než 80 soutěžních inovací z celé republiky.

Festival Česká inovace je platformou, kde se inovátoři potkají s úspěšnými manažery, kouči a odborníky z mnoha oblastí a úrovní řízení. V diskusi s nimi získají ucelený přehled a praktické rady, jak nové nápady a projekty jednotlivců, studentů nebo malých a středních firem proměnit na obchodní příležitosti.

Součástí celodenního nabitého programu je také společenský večer, v jehož průběhu budou vyhlášeni vítězové celostátní soutěže inovátorů a proběhne přímé hlasování o absolutním vítězi.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Autorská práva a podnikání na Internetu

Datum vyhlášení: 30.1.2012, 00:00

Datum ukončení: 22.2.2012, 14:00

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví pořádá seminář na téma Autorská práva a podnikání na Internetu.

Seminář bude zaměřen na následující témata:
- jaká jsou práva autorů děl publikovaných na Internetu
- jaké jsou právní podmínky a smluvní náležitosti při využívání autorských děl z Internetu
- jak je to s právy autorů, kteří na Internetu vytvářejí díla v rámci pracovního poměru
- jakým způsobem se lze právní cestou bránit před nevyžádanou elektronickou poštou (spamem)
- právní aspekty podnikání na Internetu (e-shopy, elektronické burzy aj.)

Seminář proběhne dne 22. února 2012 od 10 do 14 hodin v sídle Technologického centra AV ČR, Ve Struhách 27, Praha.

Bližší informace získáte zde.

 

Seminář Praktická cvičení - databáze ochranných známek

Datum vyhlášení: 15.12.2011, 00:00

Datum ukončení: 22.2.2012, 12:00

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti seminář zaměřený na podrobné seznámení s národními i zahraničními databázemi ochranných známek, s rešeršními strategiemi. Zařazena budou i praktická cvičení.

Seminář se koná dne 22.února 2012 od 9:30 do 12 hodin v budově Úřadu průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč.

Bližší informace o semináři získáte zde.

 

Výstava Regiony České republiky

Datum vyhlášení: 13.1.2012, 00:00

Datum ukončení: 19.2.2012, 16:00

11. společná výstava měst, obcí, mikroregionů a podnikatelů celé České republiky s názvem Regiony České republiky 2012 proběhne ve dnech od 17. do 19. února 2012 v Lysé nad Labem.

Záštitu nad výstavou převzala Asociace krajů České republiky a hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath.

Témata pro jedenáctý ročník:
- Rozvojové možnosti cestovního ruchu v regionech
- Podpora podnikatelských aktivit vázaných na cestovní ruch
- Programy cestovního ruchu
- Integrovaný plán rozvoje měst
- Program obnovy venkova
- Témata regionálního rozvoje v obcích a městech
- Aktivity v rámci České národní sítě rozvoje venkova ČR Leader a MAS
- Podpora podnikatelů zapojených do výroby regionálních produktů
- Setkání starostů měst a obcí, představitelů krajských samospráv a státní správy a podnikatelů za účasti široké veřejnosti

Výstava se koná na výstavišti Lysá nad Labem, Masarykova 1727 v Lysé nad Labem. Bližší informace o akci získáte zde.

 

Den Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Datum vyhlášení: 3.2.2012, 00:00

Datum ukončení: 14.2.2012, 16:00

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pořádá tradiční setkání odborné veřejnosti a partnerů Úřadu na semináři "Den ÚNMZ".

Cílem semináře je společně zhodnotit dění v oblastech působnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) v uplynulém roce. Připomenout nejvýznamnější události a změny na úseku technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví spočívající zejména v procesu dosažení kompatibility technických předpisů České republiky s právem ES a odstraňování technických překážek obchodu.

Setkání se koná dne 14. února 2012 od 9:30 do 16 hodin v Clarion Congress Hotelu, Freyova 33, Praha 9 - Vysočany.

Celý článek si můžete přečíst zde.

 

Seminář k programu Nemovitosti v Liberci

Datum vyhlášení: 25.1.2012, 00:00

Datum ukončení: 1.2.2012, 13:00

Agentura pro podporu podnikání a investic Czechinvest pořádá seminář Aktuální možnost podpory OPPI – program Nemovitosti.

Tématem semináře je prezentace informací k aktuální výzvě z programu Nemovitosti v rámci OP Podnikání a inovace, který umožňuje získat finanční podporu na přípravu podnikatelských zón, rekonstrukci staveb a částečně i na výstavbu nájemních objektů v sektoru zpracovatelského průmyslu, dále také strategických služeb a technologických center. Součástí programu je i prezentace rad a tipů, jak úspěšně napsat a realizovat projekt v programu Nemovitosti.

Seminář se koná v budově Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 460 02 Liberec, v místnosti 326 od 9:30 do 13 hodin.

Svou účast, prosím, potvrďte nejpozději do 31. ledna 2012 na emailovou adresu: liberec@czechinvest.org.

Bližší informace o semináři získáte zde.

 

Seminář Aktuality v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení

Datum vyhlášení: 6.1.2012, 00:00

Datum ukončení: 30.1.2012, 16:15

Fresharena, s.r.o. pořádá seminář Aktuality v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení. Účelem semináře je poskytnout posluchačům výklad změn, k nimž dochází od 1.1.2012 a výklad některých sporných či nejasných otázek zákona o nemocenském pojištění a o pojistném na sociální zabezpečení.

Přednášející je zkušeným lektorem s dlouhodobou praxí, přímo se podílí na tvorbě předpisů v oblasti nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení. K semináři obdrží účastníci studijní materiál.

Seminář se koná 30.1.2012 od 13 do 16:15 hodin v Salonu Paukert, Národní třída 17, Praha 1.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Seminář Novela zákoníku práce od 1. 1. 2012

Datum vyhlášení: 27.12.2011, 00:00

Datum ukončení: 26.1.2012, 13:00

Okresní hospodářská komora v Příbrami si Vás dovoluje pozvat na konzultační seminář na téma Novela zákoníku práce od 1.1.2012 včetně řešení praktických dopadů.

Změny zákoníku práce v novele od 1.1.2012 se budou týkat potírání švarcsystému, odstupného, dohod o provedení práce, dovolené a přesčasů a zkušební doby.

Součástí semináře budou i Zásadní změny pracovního práva, které se týkají např. vymezení závislé činnosti a švarscystému, prodloužení zkušební doby, rozšíření výpovědních důvodů, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, placení pojistného z dohod, pracovní doby a jejích změn.

Seminář proběhne dne 26. ledna 2012 od 09:00 do 13:00 v zasedací místnosti České spořitelny, a.s., 2.patro, Milínská 166, Příbram III.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Závěrečná konference projektu Czeplinn

Datum vyhlášení: 20.1.2012, 00:00

Datum ukončení: 24.1.2012, 15:30

Centrum evropského projektování pořádá závěrečnou konferenci projektu CZEPLINN (Česko-polský inovační portál), která se koná dne 24.1.2012 v prostorách Hotelu Grand (ČS. armády 295,500 03 Hradec Králové) od 10:30 do 15:30 hodin.

Cílem konference je informovat o inovačním portálu CZEPLINN.EU, seznámení s novinkami v inovačním prostředí, v oblasti spolupráce s aplikační sférou, přeshraniční spolupráce, hlavně však využít příležitosti k setkání všech zainteresovaných stran na území česko-polského příhraničí. Účast na konferenci je zdarma.

Pokud máte zájem zúčastnit se této konference, registrujte se do pondělí 23. ledna 2012 do 10 hod. Počet míst je omezen kapacitou sálu.

Registrace přijímá: Jana Smetanová, e-mail: smetanova@cep-rra.cz

Bližší informace získáte zde.

 

Seminář Novela zákona o zadávání veřejných zakázek

Datum vyhlášení: 9.12.2011, 00:00

Datum ukončení: 19.1.2012, 13:20

Fresharena, s. r. o. pořádá seminář Novela zákona o zadávání veřejných zakázek. Tématy semináře budou dopady změn v zákoně o veřejných zakázkách na veřejný a soukromý sektor a Zákon o veřejných zakázkách a úloha souvisejících právních předpisů při plnění povinností zadavatele.

Přednášejícím a odborným garantem programu je Mgr.Robert Pergl, Managing Partner, Advokátní kancelář Dáňa, Pergl a Partneři.

Seminář se koná 19.01.2012 v Salonu Paukert, Národní třída 17, Praha 1 od 9 do 13:20 hodin.

Bližší informace získáte zde.

 

Seminář Úvod do databází patentů, ochranných známek a průmyslového designu

Datum vyhlášení: 15.12.2011, 00:00

Datum ukončení: 18.1.2012, 12:00

Úřad průmyslového vlastnictví pořádá v rámci podpory mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro zájemce z řad podnikatelů, pracovníků výzkumu a vývoje, studentů i širší veřejnosti seminář zaměřený na získání základních znalostí o práci v databázích průmyslově právních informací. Součástí semináře bude i několik praktických příkladů rešerší. Tento seminář je určen pro začátečníky.

Seminář se koná dne 18.ledna 2012 od 9:30 do 12 hodin v budově Úřadu průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč.

Bližší informace o semináři získáte zde.

 

Seminář DPH včera, dnes a v roce 2012

Datum vyhlášení: 2.12.2011, 00:00

Datum ukončení: 15.12.2011, 14:00

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje ve spolupráci s poradenskou firmou PricewaterhouseCoopers (PwC) si Vás dovoluje pozvat na seminář na téma novela zákona o DPH s názvem DPH včera, dnes a v roce 2012. Seminář je určen pro ekonomy, účetní a všechny koho problematika DPH zajímá.

Obsahem semináře budou:
- změny, které přinese novela ZDPH od ledna 2012
- uplatnění DPH v případě bonusů (včetně těch nepřímých), stavebních prací, dodání odpadu, opravy DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, technického zhodnocení a další aktuální oblasti
- změny zakotvené v nařízení č. 282/2011, které je účinné od července 2011 a je pro Českou republiku přímo závazné
- významné rozsudky Evropského soudního dvora, které mohou mít dopady i z pohledu českého zákona o DPH

Během semináře bude věnován dostatek času také diskuzím praktických problémů uplatnění DPH vaší společností. Praktickému zaměření semináře bude přizpůsoben i počet účastníků.

Seminář proběhne 15. prosince 2011 v sídle Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje, Škroupova 957, Hradec Králové od 09:00 do 14:00 (registrace od 08:30).

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Týden výzkumu, vývoje a inovací - Inovace 2011

Datum vyhlášení: 18.11.2011, 00:00

Datum ukončení: 9.12.2011, 15:00

Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a partnery pořádají pod záštitou předsedy vlády České republiky Petra Nečase
Inovace 2011 - Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR.

Součástí týdne je:
- 18. mezinárodní sympozium INOVACE 2011
- 18. mezinárodní veletrh invencí a inovací
- 16. ročník Ceny Inovace roku 2011

Akce se koná 6.–9.12.2011 na těchto místech:
- Valdštejnský palác, Senát Parlamentu ČR, Valdštejnská 4, Praha 1
- Konferenční centrum CITY, Na Strži 63/1676, Praha 4
- Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného lávka 5, Praha 1

Na akci je nutná registrace. Podrobnější informace získáte zde.

 

Seminář Kreativní odvětví a evropské fondy

Datum vyhlášení: 18.11.2011, 00:00

Datum ukončení: 8.12.2011, 18:00

Institut umění ve spolupráci s ProCulture a British Council si Vás dovolují pozvat na diskusní seminář na téma Kreativní odvětví a evropské fondy - Možnosti podpory kulturních a kreativních průmyslů z evropských fondů v České republice.

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 8.12.2011 od 14 hodin na Nové scéně Národního divadla, Národní 4, Praha 1.

Cílem semináře je upozornit na význam kulturních a kreativních průmyslů v rámci české ekonomiky a představit možnosti jejich podpory z evropských fondů. Seminář je určen především pro tvůrce, živnostníky a podnikatele v kreativních oborech (reklama, design, architektura, videohry, TV a rozhlas, knihy a tisk, hudba, film, trh s výtvarným uměním, scénická umění), jejich profesní zástupce a představitele státní správy a veřejné samosprávy.

Bližší informace o akci včetně programu a možnosti registrace získáte zde.

 

Konference Inovace ve službách 2011

Datum vyhlášení: 24.11.2011, 00:00

Datum ukončení: 7.12.2011, 15:30

Technologické centrum AV ČR v rámci Enterprise Europe Network ČR si Vás dovoluje pozvat na konferenci Inovace ve službách 2011: Jak inovace ve službách transformují Evropskou unii.

Program konference bude věnován současným poznatkům a praktickým zkušenostem v oblasti inovací služeb. Dopolední část programu představí shrnutí soudobých poznatků a trendů v inovačních službách. V odpolední části budou zástupci českých firem spolu s řešiteli souvisejících mezinárodních projektů prezentovat příklady konkrétních úspěšných inovací ve službách.

Konference je pořádána jako součást sympozia Inovace 2011 dne 7. prosince 2011 od 9:30 v Konferenčním centrum CITY Na Strži 63/1676, 140 62 Praha 4 – Pankrác.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Výroční konference OPPI

Datum vyhlášení: 24.11.2011, 00:00

Datum ukončení: 5.12.2011, 16:00

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje ‐ Řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace Vás zve na Výroční konferenci Operačního programu Podnikání a inovace za účasti ministra průmyslu a obchodu a zahraničních expertů z Velké Británie a Švýcarska.

V rámci konference bude mj. prezentován aktuální stav čerpání OPPI a novinky připravované na rok 2012, budou představeny úspěšné projekty OPPI. Odpolední blok bude věnován budoucnosti kohezní politiky po roce 2013 a zahraničním zkušenostem z Velké Británie, Švýcarska a Slovenska.

Konference se uskuteční 5.prosince 2011 od 9:30 do 16 hodin v Národním domě na Vinohradech, náměstí Míru 9, Praha 2.

Bližší informace o konferenci získáte zde.

 

Konference Leading Minds Forum

Datum vyhlášení: 24.11.2011, 00:00

Datum ukončení: 29.11.2011, 16:00

Mladá fronta/E15 pořádá III. odbornou konferenci ze série Leading Minds Forum "Jak ovlivňují požadavky na ekologické a finanční kompenzace podnikání v ČR?".

Na konferenci proběhne diskuse o slepých místech procesu navrhování, ukládání, schvalování a kontroly kompenzačních a zmírňujících opatření určených k nápravě škod způsobovaných na životním prostředí podnikatelskými aktivitami. Samostatnou kapitolou v této souvislosti bude i téma o adekvátní výši finančních kompenzací za omezení, která vyplývají z realizace nejrůznějších investičních projektů.

Konference by měla přinést odpovědi i na následující otázky:
• Jak probíhá proces ukládání a hodnocení kompenzačních a zmírňujících opatření určených k nápravě škod způsobovaných na životním prostředí?
• Mohou dobrovolné dohody pomoci ke zlepšení životního prostředí v České republice?
• Měly by být finanční kompenzace obcím součástí opatření přijímaných ke zmírnění dopadu podnikání na životní prostředí?

Konference se koná 29.listopadu od 9 do 16 hodin v Konferenčním centru TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 - Nusle. Kompletní program včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Zdroje financování pro podnikatele

Datum vyhlášení: 11.11.2011, 00:00

Datum ukončení: 23.11.2011, 16:00

Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj ČR si Vás dovoluje pozvat na seminář Zdroje financování pro podnikatele (zdroje české i evropské).

Tato akce navazuje na sérii seminářů k podobnému tématu z letošního jara, která se u podnikatelů setkala s velmi pozitivními ohlasy.

Součástí programu bude výhled financování v následujícím období – nové programy, zkušenosti CzechInvestu z konkrétních projektů a představení komunitárních programů a možnost individuálního poradenství.

Seminář se koná 23.listopadu od 10 do 16 hodin v budově Technologického centra Akademie věd ČR, Ve Struhách 27, Praha 6.

Bližší informace o programu včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Veletrh ElfetexFest Liberec

Datum vyhlášení: 4.11.2011, 00:00

Datum ukončení: 23.11.2011, 15:00

Společnost Omnis Olomouc, a. s. pořádá již 6.ročník veletrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky - ElfetexFest Liberec. Součástí veletrhu budou i odborné semináře na téma:

Požárně odolné skříně, kabely a kabelové rozvody v chráněných únikových cestách staveb
Elektroinstalace ve vybraných prostorách s vlhkostí a vodou

Veletrh se koná 22.-23.11.2011 v prostorách centra Babylon, Nitranská 1, Liberec.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Týden vědy a techniky

Datum vyhlášení: 21.10.2011, 00:00

Datum ukončení: 11.11.2011, 18:00

Týden vědy a techniky je největší vědecký festival v ČR. 11. ročník představí vědu v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Liberci, Českých Budějovicích, Olomouci, Hradci Králové a na mnoha dalších místech. Máme pro vás připraveny přednášky, výstavy, semináře, vědecké kavárny, promítání dokumentárních filmů, soutěže, dny otevřených dveří a další zajímavé akce.

Široká veřejnost a především studenti středních škol mají možnost navštívit přednášky, vědecké kavárny, prezentace či výstavy, nahlédnout do nejrůznějších laboratoří a knihoven a poznat, jak se dělá věda.

Akci pořádá Akademie věd České republiky ve spolupráci s generálním partnerem - Skupinou ČEZ a hlavními partnery - RSJ Algorithmic Trading a Nadačním fondem Karla Janáčka.

Celý program lze nalézt zde.

 

Seminář Národní a mezinárodní programy výzkumu a vývoje pro MSP

Datum vyhlášení: 27.10.2011, 00:00

Datum ukončení: 10.11.2011, 12:00

Technologické centrum AV ČR a Asociace výzkumných organizací AVO pořádají seminář na téma Národní a mezinárodní programy výzkumu a vývoje pro MSP a jejich partnery z akademické sféry.

Cílem semináře je informovat potenciální řešitele o možnostech zapojení do národních a mezinárodních programů výzkumu a vývoje, informovat je o aktuálních i plánovaných výzvách, termínech uzávěrek a přehledně je seznámit s pravidly účasti v jednotlivých programech. Zvláštní pozornost bude věnována publikované výzvě 7. RP Výzkum pro MSP FP7-SME-2012-1 i posouzení účasti českých řešitelů.

Seminář je určen pro zájemce z řad malých a středních podniků a jejich asociací i akademické sféry, která se podílí na řešení řady výzkumných úkolů v těchto projektech a mohou se účastnit zájemci z nejrůznějších oborů, neboť u většiny programů si řešitelé sami volí téma řešeného projektu.

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 10. listopadu 2011 od 9 do 12 hodin v konferenčních prostorách Technologického centra AV ČR Ve Struhách 27, Praha 6.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Kurz Manažer udržitelné spotřeby a výroby

Datum vyhlášení: 7.10.2011, 00:00

Datum ukončení: 8.11.2011, 17:00

Liberecký kraj realizuje v současnosti za finanční podpory Ministerstva životního prostředí ČR projekt „Budování kapacit podpory udržitelné spotřeby a výroby (USV) v Libereckém kraji“.

V rámci tohoto projektu je nabízena účast v kurzu „Manažer udržitelné spotřeby a výroby“, který je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Přínosy kurzu:
• Kurz umožňuje zvýšit odbornou kvalifikaci a získat certifikát „Manažer udržitelné spotřeby a výroby“, který mj. opravňuje k technické asistenci při realizaci vstupních hodnocení (např. viz program na www.empress.cz)
• Zvyšuje povědomí o potřebnosti a možnostech podpory inovací v oblasti udržitelné spotřeby a výroby
• Součástí kurzu je i zpracování případové studie v konkrétním podniku / organizaci

Kurz „Manažer udržitelné spotřeby a výroby“ bude zahájen 8. listopadu 2011 v budově Krajského úřadu Libereckého kraje, zasedací místnosti č. 111 (hodina bude ještě upřesněna).

Podrobnější informace vč.možnosti registrace získáte zde.

 

Regionální inovační mítink

Datum vyhlášení: 7.10.2011, 00:00

Datum ukončení: 2.11.2011, 16:00

Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., ve spolupráci s Libereckým krajem, Okresní hospodářskou komorou Jablonec, agenturou CzechInvest, regionálním zastoupením Enterprise Europe Network a společností Regionfo, s.r.o. vás srdečně zvou na
Regionální inovační mítink,
který se koná ve středu 2. listopadu 2011 od 13 h v malém sále Eurocentra Jablonec, Jiráskova 7, Jablonec nad Nisou.

Na programu bude představení mezinárodního projektu na podporu inovací PROINCOR, dále bude prezentována výzva Libereckého a Královéhradeckého kraje na inovační vouchery, projekt Technologický profil ČR a rovněž síť Enterprise Europe Network.

Program mítinku vč. kontaktu na registraci získáte zde.

 

Seminář na téma Ochrana duševního (průmyslového) vlastnictví

Datum vyhlášení: 14.10.2011, 00:00

Datum ukončení: 1.11.2011, 14:00

Agentura Czechtrade pořádá seminář na téma Ochrana duševního (průmyslového) vlastnictví. Součástí programu bude představení různých druhů průmyslového vlastnictví, informace o Úřadu průmyslového vlastnictví a zkušenosti z prosazování práv k duševnímu vlastnictví.

Seminář se uskuteční v sídle agentury CzechTrade, Dittrichova 21, Praha 2 dne 1.11. od 9 do 14 hodin.

Bližší informace včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Deváté české dny pro evropský výzkum

Datum vyhlášení: 23.9.2011, 00:00

Datum ukončení: 27.10.2011, 17:15

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy si Vás dovolují pozvat na konferenci Deváté české dny pro evropský výzkum na téma „Evropský výzkum pro měnící se Evropu a svět“.

Konference se bude věnovat představení Horizontu 2020 - budoucího rámcového programu na podporu výzkumu a inovací, dále se zaměří na excelenci evropského výzkumu a zapojení průmyslu do projektů rámcových programů. Konference bude doplněna kulatým stolem k institucionálním strategiím pro zapojování do evropské výzkumné spolupráce.

Konference se v letošním roce uskuteční v prostorách hotelu Diplomat, Evropská 370/15, Praha 6 dne 27.října 2011 od 9:30 do 17:15 hodin. Jednacími jazyky konference jsou čeština a angličtina. Tlumočení bude zajištěno.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Seminář Brownfields a Greenfields Libereckého kraje

Datum vyhlášení: 5.10.2011, 00:00

Datum ukončení: 27.10.2011, 13:20

Liberecký kraj ve spolupráci s ARR - Agenturou regionálního rozvoje si Vás dovolují pozvat na seminář Brownfields a Greenfields Libereckého kraje.

Bude mj.představena strategie likvidace "nevyužitelných" brownfields a příklady revitalizovaných brownfields.

Seminář se koná 27.října 2011 od 10 hodin v budově Krajského úřadu Libereckého kraje, zasedací místnost, 3. patro, U Jezu 642/2a, Liberec.

Účast na semináři je bezplatná. Podrobný program vč. kontaktu na registraci získáte zde.

 

Hospodaření s energií v podnicích

Datum vyhlášení: 26.9.2011, 00:00

Datum ukončení: 20.10.2011, 16:30

Společnost B.I.D. services pořádá již čtvrtý ročník odborné konference Hospodaření s energií v podnicích. Konference nabídne řadu možností a praktických příkladů jak snížit výdaje za energii optimalizací nákupu a spotřeby energie. Dále se dozvíte o možnostech financování či využití obnovitelných zdrojů energie.

Konference se koná dne 20.10.2011 od 9 do 16:30 hodin v hotelu DUO, Teplická 19, Praha 9.

BLižší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Regionální inovační fórum 2011

Datum vyhlášení: 26.9.2011, 00:00

Datum ukončení: 18.10.2011, 17:00

Společnost BERMAN GROUP - služby ekonomického rozvoje, s.r.o. pořádá dne 18.10.2011 od 9 do 17 hodin Regionální inovační fórum 2011. Akce se koná v prostorách Jihomoravského inovačního centra v budově INTECH, U Vodárny 2, Brno.

Jde o celodenní pracovní setkání odborníků na inovace, konkurenceschopnost a regionální rozvoj.

Diskutovanými tématy budou:
- Pokročilé metody podpory inovačního podnikání bez strukturálních fondů EU (inspirace odjinud).
- Jihomoravský recept na inovace (Strategický přístup k tvorbě inovačně založené regionální konkurenční výhody).
- Regionální inovační systémy 2.0 (diskuse současné praxe regionálních inovačních procesů a formulace podnětů pro nové pojetí regionální inovační politiky zaměřené na podporu růstu globální konkurenceschopnosti Česka).

Bližší informace o akci získáte zde, registrace je vzhledem k zájmu účastníků časově omezena.

 

Seminář Evropské dotace pro obce

Datum vyhlášení: 14.9.2011, 00:00

Datum ukončení: 11.10.2011, 13:00

Seminář Eurocentra Liberec ve spolupráci s Libereckým krajem, Ministerstvem zemědělství ČR a Státním fondem životního prostředí představuje operační programy Životní prostředí, Rozvoj venkova a Přeshraniční spolupráce Česko-Polsko a Česko-Sasko.

Uvedené programy představí jejich zástupci:
OP PS ČR-PL a ČR-Sasko: Ing. Eva Hajflerová (KÚ LK, Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů),
OP ŽP: Mgr. Taťána Aguasová (Státní fond životního prostředí) a
PRV: Bc. Veronika Vlasáková (Ministerstvo zemědělství ČR, Odbor Řídící orgán PRV).

Seminář se uskuteční 11.10.2011 od 09:00 do 13:00 v budově Krajského úřadu Libereckého kraje, Zastupitelský sál č. 326.

Bližší informace o akci, včetně možnosti registrace, získáte zde.

 

Noc vědců 2011

Datum vyhlášení: 2.9.2011, 00:00

Datum ukončení: 23.9.2011, 23:59

Noc vědců, tedy celoevropský projekt Evropské komise, který od roku 2005 pravidelně svádí dohromady širokou veřejnost a vědecké odborníky, Vám i letos přinese stovky efektních demonstrací, atraktivních vědeckých show, přednášek zajímavých hostů, hravých workshopů nebo třeba nevšedních soutěží a hudebních produkcí.

Věda otevírá prostor, a to doslova. 23. září se jí, ale hlavně Vám, otevřou po celé České republice řady univerzit, planetárií, science center a dalších institucí, v nichž se budete sami moci přesvědčit, že i vědce je možné – ba dokonce užitečné – vidět všude kolem nás. Vědec je člověk jako každý jiný: ať už pracuje nebo se baví, stojí za to jej poznat a seznámit se s jeho prací: 23. září k tomu máte skvělou příležitost, tak se s námi otevřete vědě!

Seznam institucí zapojených do této akce, podrobný program a další důležité informace získáte zde.

 

Informační den zaměřený na reintegrační granty (akce Marie Curie)

Datum vyhlášení: 2.9.2011, 00:00

Datum ukončení: 22.9.2011, 11:15

Dne 22. 9. 2011 se v Praze v dopoledních hodninách uskuteční informační den o reintegračních grantech (tzv. "Career Integration Grants", CIG) financovaných ze specifického programu Lidé 7. RP (akce Marie Curie). Informační den je určen především zkušeným výzkumným pracovníkům, kteří mají kvalifikaci Ph.D. nebo praxi ve výzkumu delší než 4 roky, ale také pracovníkům grantových oddělení, projektovým manažerům a administrativním pracovníkům.

Cílem infodne je informovat potenciální žadatele o možnostech zapojení do programu CIG, základních podmínkách účasti, způsobu výběru a hodnocení podaných projektů a stěžejních bodech úspěšného návrhu. Semináře se jako přednášející zúčastní zástupce Výkonné agentury pro výzkum (REA) a úspěšný český žadatel o reintegrační grant. Jednacím jazykem je angličtina, tlumočení není zajištěno.

Seminář se uskuteční dne 22.9.2011 od 9:30 do 11:15 hodin v prostorách Technologického centra AV ČR, Ve Struhách 27 , Praha 6.

Více podrobností o akci získáte zde.

 

Seminář Podpora pro identifikaci a realizaci eko - efektivních a finančně přínosných inovací

Datum vyhlášení: 8.9.2011, 00:00

Datum ukončení: 21.9.2011, 16:00

Krajský úřad Libereckého kraje a firmy ENVIROS, s.r.o. a AECOM CZ s.r.o. pořádají seminář na téma "Podpora pro identifikaci a realizaci eko - efektivních a finančně přínosných inovací".

Součástí semináře bude představení metodiky vstupního hodnocení eko-efektivních inovací v podnicích, ale i prezentace Informačního centra udržitelné spotřeby a výroby v Libereckém kraji.

Seminář se koná dne 21. 9. 2011 od 14 do 16 hodin v budově Krajského úřadu Libereckého kraje, U jezu 642/2a, Liberec zasedací místnost č. 326a.

Podrobný program semináře a další informace si můžete stáhnout zde.

 

Informační den a seminář Granty Evropské výzkumné rady - ERC

Datum vyhlášení: 2.9.2011, 00:00

Datum ukončení: 20.9.2011, 15:30

Projektového oddělení CEITEC MU vás zve na informační den a seminář Granty Evropské výzkumné rady - ERC.

ERC je prvním evropským financujícím orgánem vytvořeným na podporu špičkového základního výzkumu napříč všemi vědními obory, kdy jediným kritériem hodnocení je vědecká excelence návrhů projektů i samotného řešitele. Pro úspěch v tomto programu je rozhodující zejména originální myšlenka, která má potenciál posunout hranice výzkumu v daném oboru. Granty ERC jsou financovány ze specifického programu IDEAS 7. rámcového programu a jsou určeny jak začínajícím výzkumným pracovníkům (ERC Starting Grants), tak zkušeným a mezinárodně uznávaným vědcům, kteří se již etablovali v oboru (ERC Advanced Grants).

Seminář se uskuteční dne 20.9.2011 od 9:30 do 15:30 v prostorách Biotechnologického inkubátoru INBIT v areálu kampusu Masarykovy univerzity Brno - Bohunice, Kamenice 34, 625 00 Brno.

Podrobnosti o akci včetně možnosti registrace si můžete přečíst zde.

 

Liberecké ekonomické fórum

Datum vyhlášení: 4.8.2011, 00:00

Datum ukončení: 20.9.2011, 13:00

Technická univerzita v Liberci – Ekonomická fakulta ve spolupráci s VÚTS a. s. pořádá X. mezinárodní konferenci s názvem Liberecké ekonomické fórum – LEF 2011.

Konference si klade za cíl vytvořit platformu pro prezentaci výzkumných poznatků a předávání zkušeností týkajících se problematiky ekonomického rozvoje a podpory výzkumu, vývoje a inovací jako nástroje zvyšování konkurenceschopnosti podniků v globálním a regionálním prostředí.

Dalším záměrem konference je prezentovat a prodiskutovat dílčí výsledky získané při řešení výzkumných grantů, projektů a studií pro ministerstva, GA ČR a krajské úřady.

Konference se uskuteční ve dnech 19.září od 9 do 19 hodin a 20.září od 9 do 13 hodin v hotelu Clarion Grandhotel Zlatý Lev, Gutenbergova 3, Liberec.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Vzájemné vazby stavebního zákona a zákona o posuzování vlivu na ŽP

Datum vyhlášení: 1.7.2011, 00:00

Datum ukončení: 14.9.2011, 15:00

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro autorizované a odborně způsobilé osoby v procesu EIA/SEA, zástupce podnikatelské sféry, projekčních kanceláří, pracovníky státní správy a samosprávy, kteří vystupují v rámci procesu stavebního řízení a posuzování vlivů na životní prostředí EIA/SEA a IPPC.

Seminář je zaměřen na:
- vztah zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k ostatním právním předpisům, zejména ke stavebnímu zákonu
- na výklad koncepce stavebního zákona ve vazbě na "SEA" a "EIA a pojetí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně způsobu využití územně analytických podkladů, výkladově problematická místa stavebního zákona ve vztahu k "SEA" a "EIA", začlenění posuzování vlivů na území Natura 2000 do pořizování územního plánu
- na integrované povolení v procesu stavebního řízení

Seminář se koná ve středu 14.září 2011 v hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Technologické platformy a související iniciativy v tematické výzkumné oblasti NMP

Datum vyhlášení: 26.8.2011, 00:00

Datum ukončení: 13.9.2011, 15:00

Dne 13. září 2011 se v prostorách Technologického centra AV ČR uskuteční konference Technologické platformy a související iniciativy v tematické výzkumné oblasti NMP.

Technologické platformy (TP) představují průmyslem vedená fóra, jejichž hlavním cílem je definování výzkumných priorit v řadě technologických oblastí včetně nanověd, nanotechnologií, materiálů a nových výrobních technologií (NMP).

TP napomáhají zainteresovaným představitelům vedeným průmyslem stanovovat priority výzkumu, vývoje a inovací a akční plány v těch oblastech, jejichž příspěvek k evropskému růstu, konkurenceschopnosti a udržitelnosti vyžaduje výrazný výzkumný a technologický pokrok ve střednědobém až dlouhodobém horizontu.

Konference se uskuteční dne 13.9. od 10 do 15 hodin v prostorách Technologického centra AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6.

Bližší informace získáte zde.

 

Informační den Regiony znalostí a výzkumný potenciál 7. RP

Datum vyhlášení: 26.8.2011, 00:00

Datum ukončení: 12.9.2011, 13:00

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Regionální kontaktní organizací pro 7. RP v Moravskoslezském kraji si Vás dovolují pozvat na informační den Regiony znalostí a výzkumný potenciál 7. RP: Aktuální výzvy pro léta 2012 – 2013.

Informační den bude zaměřen na představení aktuálních výzev v programech Regiony znalostí a Výzkumný potenciál (vyhlášených 20. července 2011). Nově vyhlášená výzva v Regionech znalostí bude opět zaměřena na transnárodní spolupráci regionálních výzkumem řízených klastrů, tentokrát v tématu digitální agenda a efektivní využívání zdrojů. Výzkumný potenciál se již tradičně zaměří na podporu rozvoje výzkumného potenciálu vědecko-výzkumných institucí z konvergenčních regionů EU a zlepšení jejich zapojení do evropské výzkumné spolupráce. Obě vyhlášené výzvy jsou v 7. RP poslední.

Seminář se uskuteční dne 12.září od 9:30 do 13 hodin v místnosti D 206 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, 17. listopadu 15, Ostrava-Poruba.

Bližší informace získáte zde.

 

Konference Nekonvenční zdroje elektrické energie

Datum vyhlášení: 30.7.2011, 00:00

Datum ukončení: 7.9.2011, 13:00

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně a Česká elektrotechnická společnost pořádá již 32. ročník mezinárodní konference Nekonvenční zdroje elektrické energie.

Letošní ročník se ponese ve znamení těchto témat:
- Základní informace o problematice zdrojů elektrické energie, případně o jejich zkušebnictví, schvalovacím řízení, normalizaci, bezpečnosti a ekologii.
- Nejnovější poznatky a trendy z oblasti výzkumu a vývoje elektrochemických zdrojů elektrické energie.
- Nejnovější poznatky a trendy z oblasti výzkumu, vývoje a aplikace klasických, alternativních a obnovitelných zdrojů elektrické energie.
- Prezentace výrobců a dovozců zdrojů elektrické energie. Prezentace výrobců a dovozců přístrojů a zařízení úzce spjatých s problematikou zdrojů el. energie sloužících pro jejich monitorování, řízení atd.

Konference se koná ve dnech 5.9. od 9:20 hodin do 7.9. do 13 hodin ve Sport-V hotelu, Hrotovice, které se nachází nedaleko Dukovan, asi 180 km od Prahy a 50 km od Brna.

Bližší informace o konferenci vč. možnosti registrace získáte zde.

 

Exportní seminář

Datum vyhlášení: 10.8.2011, 00:00

Datum ukončení: 6.9.2011, 15:00

Hospodářská komora České republiky si Vás dovoluje pozvat na regionální akce na podporu českých exportérů "Exportní semináře" ve Vašem regionu.

Cílem exportních seminářů je podpora konkurenceschopnosti malých a středních firem a s tímto záměrem zvýšit podíl exportních aktivit těchto firem ve všech regionech České republiky. Mimo jiné tento projekt přispěje k postupnému zvyšování exportu, k jeho větší teritoriální a oborové diverzifikaci a následně konkurenceschopnosti českých firem i české ekonomiky jako celku na globálních trzích.

V rámci projektu je uspořádáno 8 exportních seminářů ve vybraných regionech ČR, v červnu 2011 proběhly 3 semináře, na které navazuje série dalších 5 seminářů v září 2011. Po regionálních seminářích se bude konat 31. 10. 2011 celorepubliková exportní konference v Praze, která bude vycházet z poznatků získaných mezi účastníky regionálních seminářů a bude zaměřena i na státní strategie podpory exportu.

Seminář se koná dne 6.9.2011 od 9:30 do 15 hodin v KONGRESOVÉM CENTRU ALDIS, Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové.

Více informací o semináři včetně programu a přihlášky získáte zde.

 

Seminář Zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH

Datum vyhlášení: 4.8.2011, 00:00

Datum ukončení: 31.8.2011, 14:00

Seminář si klade za cíl přinést účastníkům přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí, schopnost definovat souvislosti mezi obchodněprávními podmínkami dodávek zboží v zahraničním obchodě s uplatňováním DP, prezentace klíčových aspektů problematiky poskytování služeb z pohledu daňové problematiky, definice rizikových oblastí a jejich řešení.

Seminář je určen pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a případně celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice.

Seminář se uskuteční ve dnech 30.-31.8.2011 od 9 do 14 hodin v budově K CENTRUM, Senovážné náměstí 23, Praha 1.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Seminář Motivace zaměstnanců

Datum vyhlášení: 1.7.2011, 00:00

Datum ukončení: 18.8.2011, 16:00

Společnost Tutor pořádá kurz Motivace zaměstnanců. Kurz je určen personalistům, HR manažerům, vedoucím pracovníkům, jednatelům, manažerům a majitelům firem.

Naučíte se rozlišit a použít vnitřní a vnější motivaci, vytvoříte a zavedete základní motivační systém, pochopíte specifickou, individuální motivaci v praxi, efektivně motivujete sebe, svoje podřízené v různých situacích a efektivně namotivujete zaměstnance a pracovní týmy.

Seminář se koná 18.8. od 9 do 16 hodin na adrese U Půjčovny 2, Praha 1.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Seminář Velká novela zákoníku práce

Datum vyhlášení: 29.7.2011, 00:00

Datum ukončení: 18.8.2011, 14:00

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář "Velká novela zákoníku práce".

Seminář vás včas připraví na změny v pracovněprávní oblasti, které jsou již delší dobou vládou připravovány a vyvrcholily v průběhu roku 2011 návrhem rozsáhlé novelizace zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, jejíž účinnost je stanovena ode dne 1. ledna 2012. Provedené změny jsou zcela zásadní povahy a dotýkají se především postavení zákoníku práce v právním řádu České republiky a jeho vztahu k občanskému zákoníku.

Obsahem semináře bude např. vznik pracovně právního vztahu, změny pracovního poměru, skončení pracovního poměru, dohody o pracích mimo pracovní poměr, pracovní doba a doba odpočinku, překážky v práci, dovolená, odborný rozvoj zaměstnanců, náhrada škody ad.

Seminář se koná v učebně Národního centra regionů, Jeseniova 1045/33, Praha 3 dne 18.8.2011 od 9:30 do 14 hodin.

Bližší informace o semináři vč.možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Praktický pohled na správu daní

Datum vyhlášení: 1.7.2011, 00:00

Datum ukončení: 16.8.2011, 14:00

Společnost VOX pořádá seminář Praktický pohled na správu daní.

Kurz je určen pro finanční ředitele, manažery, auditory, podnikatele a všechny zájemce, kteří mají zájem získat povědomí o praktických zkušenostech s novým předpisem – daňovým řádem.

Na praktických případech lektor poukáže na rozdíly mezi zákonem o správě daní a poplatků a nově účinným daňovým řádem. Seminář bude zaměřen zejména na změny v následujících oblastech: Doručování, způsoby jednání za daňový subjekt, lhůty, daňová kontrola, placení daní a sankce.

Seminář se koná 16.8.2011 od 9 do 14 hodin v budově K CENTRUM, Senovážné náměstí 23, Praha 1.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Seminář Program Poradenství

Datum vyhlášení: 29.6.2011, 00:00

Datum ukončení: 4.8.2011, 11:00

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Program Poradenství – I. Výzva – 2. pokračování“.

Cílem semináře je seznámit podnikatele s programem Poradenství, s podmínkami a postupem žádání o dotaci v rámci I. Výzvy – 2. pokračování a s nejčastějšími chybami, kterých se žadatelé v projektovém záměru dopouštějí.

Seminář se koná 4. srpna 2011 v sídle Agentury CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2, zasedací místnost E od 9:30 do 11 hodin. Účast je bezplatná, k zajištění účasti na semináři je však nutná registrace do 29.7.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Program Marketing

Datum vyhlášení: 29.6.2011, 00:00

Datum ukončení: 2.8.2011, 11:00

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Program Marketing – II. Výzva – pokračování“.

Cílem semináře je seznámit podnikatele s programem Marketing, s podmínkami a postupem žádání o dotaci v rámci II. Výzvy – pokračování a s nejčastějšími chybami, kterých se žadatelé v projektovém záměru dopouštějí.

Seminář se koná 2. srpna 2011 v sídle Agentury CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2, zasedací místnost E od 9:30 do 11:00. Účast je bezplatná, je však nutná registrace do 25.7.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Financování projektů z fondů EU

Datum vyhlášení: 24.6.2011, 00:00

Datum ukončení: 12.7.2011, 14:00

Národní centrum regionů, s.r.o. pořádá seminář Financování projektů z fondů EU.

Na semináři se dozvíte jaký je aktuální stav čerpání operačních programů v ČR, jak optimálně postupovat při přípravě kvalitní žádosti o dotaci, jaké jsou nejčastější chyby zpracovatelů žádostí, zda je vhodnější využívat externích firem a jak úspěšně podpořený projekt zrealizovat. Vše bude demonstrováno na praktických příkladech z praxe.

Osnova semináře:
Přehled stávajících OP
Stav čerpání prostředků vybraných OP
Kde hledat informace
Co je důležité a co méně
Jak se pozná dobře zpracovaná žádost
Optimální postup zpracování žádosti o dotaci
Na co si dát pozor při realizaci projektu

Seminář se koná dne 12.7.2011 od 9 do 14 hodin. Seminář se koná v Učebně Národního centra regionů, Jeseniova 1045/33, Praha 3.

Bližší informace o semináře včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Aktuální dotační příležitosti

Datum vyhlášení: 17.6.2011, 00:00

Datum ukončení: 29.6.2011, 12:00

Svaz průmyslu a dopravy ČR si Vás v rámci projektu „Udržitelnost sociálního dialogu“ dovoluje pozvat ke kulatému stolu „Aktuální dotační příležitosti“. Dostanete komplexní nabídku dotačních příležitostí jak pro investiční, tak pro vzdělávací projekty a dozvíte se jak prakticky o dotace žádat, jak připravit žádost a budete moci své představy konzultovat s odborníky na slovo vzatými.

Seminář se uskuteční dne 29.června 2011 od 9 do 12 hodin v Institutu průmyslového inženýrství, Hotel v Klášterní, Klášterní 131/14, Liberec.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Programy a nástroje EU využitelné českými podniky

Datum vyhlášení: 11.6.2011, 00:00

Datum ukončení: 24.6.2011, 14:00

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář Ministerstva zahraničních věcí ČR, který pořádá ve ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR, Mezinárodní obchodní komorou a Technologickým centrem AV ČR.

Seminář "Programy a nástroje EU využitelné českými podniky" proběhne dne 24. 6. 2011 v prostorách Velkého sálu Černínského paláce, Loretánské nám. 5, Praha 1.

Součásí semináře budou mj. i informace o podpoře konkurenceschopnosti ČR, společné obchodní politice EU a podpoře inovační ekonomiky v EU.

Program akce včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Za prací do Německa a individuální poradenství

Datum vyhlášení: 13.5.2011, 00:00

Datum ukončení: 22.6.2011, 15:00

Eurocentrum Liberec a Úřad práce v Liberci zvou na seminář

Za prací do Německa

Od 1. 5. 2011 již pracujeme i v Německu bez pracovního povolení. Na semináři budou zodpovězeny zásadní otázky:
Jak se ucházet o zaměstnání v Německu?
Kde a jak hledat volná místa?
Na co nezapomenout před odjezdem?
Jaké jsou pracovně právní podmínky?
A co podnikání v Německu?

Seminář se koná 22. 6. 2011 od 9 do 11 hodin na Krajském úřadě Libereckého kraje v zastupitelském sále ve 3. patře. Na seminář navazuje odpolední individuální poradenství, které se koná od 13 hodin na Úřadu práce ČR KP v Liberci, Dr. Milady Horákové 580/7, 4. patro, kanc. č. 429.

Bližší informace o akci, včetně kontaktu na registraci získáte zde.

 

Exportní semináře - regionální akce na podporu českých exportérů

Exportní semináře - regionální akce na podporu českých exportérů

Datum vyhlášení: 30.5.2011, 00:00

Datum ukončení: 21.6.2011, 15:00


Cílem tohoto projektu je prostřednictvím 8 regionálních seminářů informovat české podnikatele o možnostech vývozu do zahraničí, zvýšit konkurenceschopnost malých a středních firem a podpořit je v jejich úsilí o uplatnění na zahraničních trzích.

Celý projekt seriálu proexportních seminářů vyvrcholí konferencí v Praze, na které by měli přední čeští odborníci, zástupci státu i podnikatelské veřejnosti, mj. i na základě poznatků nasbíraných ze sériie exportních seminářů, zhodnotit stav a perspektivy českého exportu.

Datum vyhlášení: 30.5.2011, 00:00

Datum ukončení: 21.6.2011, 15:00

Hospodářská komora České republiky si Vás dovoluje pozvat na regionální akce na podporu českých exportérů "Exportní semináře" ve Vašem regionu.

Celkem bude uspořádáno 8 exportních seminářů ve vybraných regionech ČR. V měsíci červnu budou uspořádány tyto exportní semináře:
15.6.2011 Lázeňský hotel THERMAL - Karlovy Vary, I.P. Pavlova 11
16.6.2011 Hotel Gustav Mahler - Jihlava, Křížová 4
21.6.2011 KHK Plzeňského kraje - Plzeň, Teslova 3


Všechny semináře se konají od 9:30 do 15 hodin.

Další semináře se budou konat během září 2011 v Hradci Králové, Brně, Ostravě, Olomouci a Zlíně. Termín a čas konání bude včas upřesněn.

Bližší informace o seminářích získáte zde.

 

8. mezinárodní setkání firem v Žitavě

Datum vyhlášení: 19.4.2011, 00:00

Datum ukončení: 8.6.2011, 15:00

ARR-Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. v Liberci, člen sítě Enterprise Europe Network, ve spolupráci s IHK Drážďany Vás srdečně zvou na

8. mezinárodní setkání firem v Žitavě

Tradičního setkání se mohou zúčastnit firmy z odvětví strojírenského, zpracování kovů, elektrotechniky/elektroniky, textilní výroby a zpracování plastů. Setkání se zúčastní firmy z Německa a České a Slovenské republiky.

Ve spolupráci s Obchodní a průmyslovou komorou Drážďany a její pobočkou v Žitavě Vám nabízíme možnost vybudovat si v rámci tohoto setkání nové kooperace, získat nové kontakty nebo upevnit již navázané kooperační vztahy.

Firmám bude umožněna účast na kooperačních rozhovorech včetně zařazení do katalogu a tlumočnických služeb zdarma.

Uzávěrka přihlášek je 6.května. Bližší informace získáte na stránkách ARR-Agentury regionálního rozvoje zde.

 

Rozvojový kapitál pro inovační malé a střední firmy

Datum vyhlášení: 27.5.2011, 00:00

Datum ukončení: 8.6.2011, 14:20

Technologické centrum AV ČR a Centrum pro regionální rozvoj ČR si Vás dovolují v rámci sítě Enterprise Europe Network v ČR pozvat na seminář zaměřený na rozvojový kapitál pro inovační malé a střední firmy.

Program semináře bude věnován možnostem získání finanční podpory z oblasti rozvojového kapitálu a dalších neveřejných zdrojů. Účast na semináři je bezplatná.Seminář se uskuteční dne 8. června 2011 od 9:30 hodin v prostorách Technologického centra AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6.

Registrovat se je nutné nejpozději do 4. června 2011 na http://geform.tc.cz/kapital_rozvoj/.

Detaily o akci získáte zde.

 

Jak pohnout kupředu s projekty a neodkládat důležité věci

Datum vyhlášení: 20.5.2011, 00:00

Datum ukončení: 2.6.2011, 12:00

Známe to v určité míře všichni: seznam úkolů je dlouhý, některé z položek jsou velmi důležité, ale přesto je přeskakujeme a místo nich děláme méně důležité věci. Nestíháme, jsme ve stresu a přesto se věci nehýbají kupředu, jak by měly.

Toto má svůj název - prokrastinace - a představuje ohromnou překážku pro další rozvoj firmy i osobnosti majitele nebo manažera.

Být efektivní je přesto poměrně snadné a zvládnutí (rozuměj odstranění) prokrastinace vede nejen k větší efektivitě, ale kupodivu i k větší vnitřní spokojenosti a získání více volného času.

Seminář na toto téma se uskuteční 2.6.2011 od 9:30 do 12 hodin v Technologickém centru AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6. Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Sympozium Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu

Datum vyhlášení: 14.4.2011, 00:00

Datum ukončení: 20.5.2011, 16:00

Inovační a technologické centrum při VÚTS, a.s., člen sítě Enterprise Europe Network, Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta a Centrum strojírenského výzkumu si Vás dovolují pozvat na 4. ročník sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu.

Hlavní program Sympozia je rozdělen do tří dnů. Jednání každého dne jsou rozdělena na dopolední sekci odborných přednášek, na kterých vystoupí pozvaní experti, kteří se věnují dané problematice, v odpolední části bude dán, již tradičně, prostor účastníkům pro prezentaci jejich projektů a zkušeností v příslušné tematické oblasti.

Hlavní témata dne:
18.5.- komunikace ve vědě a výzkumu
19.5.- ochrana práv k duševnímu vlastnictví
20.5.- management a administrativa projektů financovaných z veřejných zdrojů

Sympozium se uskuteční ve dnech 18.5.-20.5.2011 v prostorách Zámecké galerie Státního zámku Sychrov.

Veškeré další informace poskytne zájemcům organizační výbor Sympozia na e-mailu: itc@vuts.cz nebo telefonicky na čísle 485 302 305. Bližší informace rovněž získáte na specializovaných stránkách Sympozia zde.

 

3.euroregionální konference

Datum vyhlášení: 6.5.2011, 00:00

Datum ukončení: 19.5.2011, 17:00

Jménem agentury PONTES / servisní služby vzdělávání zemského okresu Zhořelec a projektu JOBSTARTER TRANSREGIO PRO JOB Vás zveme na 3. Euroregionální konferenci „Fit pro euroregionální hospodářský a pracovní trh? Nové vyhlídky v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa pracovní sílou - volností a mezinárodní mobilitou - příležitostmi odborného vzdělání v místě".

Konference se koná dne 19.05.2011 od 09.00 do 17.00 hodin v Mezinárodním centru setkávání St. Marienthal. Konference je pod záštitou poslance Německého spolkového sněmu Michaela Kretschmera a předsedy Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, zemského rady Bernd Langeho.

Podrobné informace včetně programu získáte zde.

 

Cyklus seminářů Věda i legálně

Datum vyhlášení: 28.4.2011, 00:00

Datum ukončení: 19.5.2011, 15:00

Projekt PROMOTE ve spolupráci se sítí NINET zve všechny zájemce na cyklus odborných seminářů "Věda i legálně".

Jste akademický pracovník, který ve své výuce používá citace autorů nebo fotografie a videa někoho dalšího? Pracujete v týmu, ve kterém společně s dalšími vědecko-výzkumnými pracovníky – svými kolegy – vymýšlíte nové technologie či postupy? Za jakých podmínek mohou být použity výsledky Vaší práce nebo výsledky práce Vašich kolegů? Hledáte-li odpověď na podobné otázky či situace, je právě Vám určena tato série seminářů zaměřená na problematiku ochrany duševního vlastnictví.

Seminář se uskuteční v 9 městech ČR. Dne 3.5. proběhne v Liberci na rektorátě Technické univerzity, v přednáškovém sále (IC), Studentská 2, Liberec 1. Dne 19.5. se uskuteční v prostorách zámku Sychrov. Seminář vždy probíhá od 9 do 15 hodin.

Iniciativa Měsíc IPR - ochrana duševního vlastnictví je aktivitou projektu PROMOTE - Podpora zapojení pracovníků VaV do projektů mězinárodní vědecko-výzkumné spolupráce.

Bližší informace o akci, včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Prezidentský seminář na podporu inovací

Datum vyhlášení: 28.4.2011, 00:00

Datum ukončení: 18.5.2011, 16:30

Společnost pro strategické řízení, inovace a podnikatelství pořádá prezidentský seminář Think Next - Driving Innovation at Solvay.

Protagonistkou semináře bude Dr. Brigitte LAURENTOVÁ, Chief Innovation Champion společnosti SOLVAY, S.A. – předního belgického / světového výrobce chemikálií a plastů, průkopníka nových solárních aplikací (viz projekt prvního výlučně solárního letadla Solar Impulse).

Seminář se uskuteční 18.května 2011 od 13 do 16:30 hodin v lokalitě Euro RSCG Prague – Expo 58, Letenské sady 1500, Praha 7.

Bližší informace o akci, včetně možnosti registrace a informace o registračních poplatcích získáte zde.

 

Konference Innovation Day

Datum vyhlášení: 8.4.2011, 00:00

Datum ukončení: 13.5.2011, 18:30

Zveme Vás na 2. ročník konference Innovation Day, která proběhne 13.5.2011 v Kongresovém centru v Praze.

V letošním roce se bude konference zabývat otázkou, jak lze využít inovací k dosažení konkurenční výhody firmy do budoucna. Dozvíte se mimo jiné, jak můžete inovovat Vaše služby nebo jak rozpoznáte budoucí převratnou inovaci. Rozliční partneři z byznysu a z oblasti vědy a výzkumu se podělí o své zkušenosti. Na konferenci vystoupí např. Prof. Dr. Georges Haour od IMD Lausanne nebo Stefan Gabriel ze společnosti 3M.

Pokud Vás akce zaujala, můžete se díky Enterprise Europe Network ČR konference zúčastnit za snížený konferenční poplatek 700 Kč (místo 1200 Kč) bez DPH při registraci do 21.4.2011, po tomto termínu za 1200 Kč (místo 1800 Kč) bez DPH. Při registraci uveďte do pole "Comment" kód "EEN", podle kterého Vám bude uznán nárok na slevu. Kapacita konferenčních workshopů je omezena, doporučujeme Vám proto včasnou registraci.

Akce se koná v Kongresovém centru Praha, 5.května 65, Praha 4 dne 13.5.2011 od 9 hodin.

Tuto zprávu si můžete přečíst i zde. Program a možnost registrace získáte po kliknutí zde.

 

Mezinárodní konference Průmyslové zóny v České republice

Datum vyhlášení: 8.4.2011, 00:00

Datum ukončení: 26.4.2011, 17:30

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest pořádá pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka mezinárodní konferenci "Průmyslové zóny v České republice".

Součástí programu bude nejen historie průmyslových zón u nás, ale i představení některých průmyslových zón, dále možnosti podpory investic v průmyslových zónách z fondů EU nebo aktuální strategie využití brownfieldů v ČR a záměry do budoucna.

Akce se uskuteční 26. 4. 2011 od 9.30 hod v Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Cyklus seminářů Realizujte svůj projekt úspěšně

Datum vyhlášení: 31.3.2011, 00:00

Datum ukončení: 20.4.2011, 14:30

Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu si Vás dovoluje pozvat na sérii informačních seminářů „Operační program Podnikání a inovace - Realizujte svůj projekt úspěšně“. Součástí každého semináře bude informace o stavu čerpání Operačního programu a připravovaných výzvách, dále bude představen jako best practice úspěšný projekt a velká pozornost bude rovněž věnována chybám při administraci projektu a ve výběrových řízeních.

Seminář v Liberci se koná v hotelu Zlatý lev, Gutenbergova 3 od 10 do 14:30 hodin. Na seminář je nutné se přihlásit do 11.4.2011. Bližší informace o akci získáte zde.

 

Salon příležitostí Kontakt-Kontrakt 2011 během Stavebních veletrhů v Brně

Datum vyhlášení: 3.3.2011, 00:00

Datum ukončení: 14.4.2011, 16:00

Setkání KONTAKT → KONTRAKT probíhá ve formátu b2fair (Business to Fairs), který spojuje výhody tradiční veletržní účasti a stále populárnějšího matchmakingu čili dvoustranných obchodních schůzek s přesným časovým harmonogramem. Koncepce b2fair se osvědčila na velkých zahraničních veletrzích jako Hannover Messe. Účastníkům zaručuje dva dny obchodních schůzek s předem vybranými partnery, čímž přináší maximální efekt při minimálních nákladech.

KONTAKT → KONTRAKT se na brněnském výstavišti uskuteční v rámci Mezinárodního stavebního veletrhu (IBF) od 13. do 14. dubna 2011. Spolu s RHK Brno se na organizaci podílejí Veletrhy Brno, mezinárodní síť Enterprise Europe Network a partneři Stop4Business zajišťující propagaci aktuálně ve 13 evropských zemích. Akce je určena především malým a středním podnikům z oblasti stavebnictví a dodavatelských služeb stavebnictví.

Bližší informace získáte zde.

 

Seminář Podnikání na vnitřním trhu EU

Datum vyhlášení: 10.3.2011, 00:00

Datum ukončení: 13.4.2011, 15:30

Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj ČR a Technologickém centru AV ČR si Vás dovolují pozvat na seminář "Podnikání na vnitřním trhu EU".

Působí-li česká firma za hranicemi ČR, musí řešit i otázku, jak se postavit k placení daní z příjmů a k dani z přidané hodnoty v zemích, kde působí. Musí se také zabývat problematikou kvalifikací, sociálního a zdravotního pojištění apod. Toto se nezmění ani od května 2011, kdy skončí přechodné období pro zaměstnávání občanů většiny nových členských zemí EU (kromě Rumunska a Bulharska) v Německu a Rakousku a jejich vysílání do těchto zemí.

Účast na semináři je zdarma.

Seminář se koná dne 13.4. od 9:30 do 15:30 hodin na adrese Praha 6, Ve Struhách 27, Technologické centrum AV ČR, zasedací místnost Labe.

Podrobnější informace o akci si můžete přečíst zde.

 

Seminář Mládež v akci, EURESS, EUROPASS a ERNST&YOUNG

Datum vyhlášení: 24.3.2011, 00:00

Datum ukončení: 5.4.2011, 17:00

Eurocentrum Liberec, Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci a Úřad práce v Liberci Vás zvou na veřejnou prezentaci s možností osobních konzultací. Akce je určena pro všechny zájemce o pracovní či studijní působení v zahraničí a odbornou individuální konzultaci vlastního životopisu.

Akce se uskuteční 5. dubna 2011 od 14:00 hodin v přednáškovém sále univerzitní knihovny, Ekonomická fakulta TUL, Voroněžská 13. Na akci se prosím registrujte nejpozději 4. 4. na e-mail stankova@euroskop.cz.

Součástí akce je prezentace programu Mládež v akci, představen bude program EURES - Evropské služby zaměstnanosti, celoevropský soubor dokladů EUROPASS a prezentace Jak správně připravit svůj profesní životopis.

Podrobné informace o akci získáte zde.

 

Veletrh komunitárních programů

Datum vyhlášení: 16.3.2011, 00:00

Datum ukončení: 25.3.2011, 14:00

Eurocentrum Liberec ve spolupráci s Libereckým krajem a Zastoupením Libereckého kraje v Bruselu pořádají Veletrh komunitárních programů zaměřený na podnikání, výzkum a vývoj.

Představeny budou komunitární programy Progres, 7.rámcový program, Eureka/Eurostars, CIP EIP - RP pro konkurenceschopnost a inovace. Představena bude též síť Enterprise Europe Network a stručně též budou prezentovány informace o projektu PROINCOR.

Veletrh se uskuteční v pátek 25.3. od 9 do přibližně 14 hodin. Registrace probíhá od 8:30 hodin.

Na akci se registrujte nejpozději 21.3. na e-mail: stankova@euroskop.cz.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Seminář Ochrana průmyslového (duševního) vlastnictví

Datum vyhlášení: 25.2.2011, 00:00

Datum ukončení: 22.3.2011, 14:00

Agentura CzechTrade pořádá seminář na téma Ochrana průmyslového (duševního) vlastnictví. Součástí semináře bude představení Úřadu průmyslového vlastnictví v systému ochrany průmyslového vlastnictví, dále bude pohovořeno o patentech, průmyslových vzorech, ochranných známkách či ochraně technických řešení.

Seminář se koná 22.03.2011 od 9 do 14 hodin v sídle agentury CzechTrade, Dittrichova 21, Praha 2.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Seminář DPH v zahraničním obchodě v roce 2011

Datum vyhlášení: 17.2.2011, 00:00

Datum ukončení: 17.3.2011, 17:00

Agentura Czechtrade si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář DPH v zahraničním obchodě v roce 2011.

Součástí semínáře bude např. základní charakteristika právní úpravy uplatňování DPH v zahraničním obchodě, uplatňování DPH při obchodních výměnách mezi členskými státy EU a při obchodu se třetími zeměmi a kombinované obchodní operace (EU/třetí země/ČR).

Seminář se uskuteční 17.03.2011 od 9 do 17 hodin v Grandhotelu Brno, Benešova 18-20, Brno.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Programy podpory malých a středních podniků v roce 2011

Datum vyhlášení: 17.2.2011, 00:00

Datum ukončení: 3.3.2011, 11:30

Okresní hospodářská komora v Příbrami si Vás dovoluje pozvat na konzultační seminář na téma Programy podpory malých a středních podniků v roce 2011 – aktuálně z ČMZRB.

Součástí programu jsou:
- bankovní záruka v programu Záruka, program Start
- podřízený úvěr v programu Progres
- záruka za návrh do výběrového řízení

Akce se uskuteční v zasedací místnosti České spořitelny, 2. patro, Milínská 166, Příbram III. Registrace probíhá od 9 hodin, samotný seminář od 9:30 hodin.

Bližší informace vč.možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Výběr dodavatele v OPPI

Datum vyhlášení: 10.2.2011, 00:00

Datum ukončení: 23.2.2011, 11:00

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si vás dovoluje pozvat na seminář s názvem „Výběr dodavatele v OPPI“.

Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace se správným postupem a nejčastějšími chybami spojenými s výběrem dodavatele v OPPI.

Seminář se koná 23.2.2011 od 9 do 11 hodin. Místem konání je Okresní hospodářská komora Liberec, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 1.

Podrobnosti o akci, včetně možnosti registrace, si můžete přečíst zde.

 

Seminář komunitárních programů EU

Datum vyhlášení: 4.2.2011, 00:00

Datum ukončení: 22.2.2011, 17:15

Dne 22.února 2011 od 12:30 se uskuteční Seminář komunitárních programů EU – výzkum a inovace. Akce se koná v 2.NP v Kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje, 2. NP, Jeremenkova 40a, Olomouc. Akce se koná pod záštitou 1. náměstka hejtmana Olomouckého kraje MUDr. Michaela Fischera.

Cílem semináře je seznámit podniky, výzkumné instituce, hospodářské komory, úřady práce a akademickou půdu s možnostmi financování aktivit se zaměřením na výzkum a inovace přímo z rozpočtu EU (7. Rámcový program, Program pro konkurenceschopnost a inovace, Eureka/Eurostars, Progress a resortní program Ministerstva práce a obchodu TIP).

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Seminář Veřejné zakázky po 15.9.2010

Datum vyhlášení: 26.1.2011, 00:00

Datum ukončení: 15.2.2011, 14:00

Okresní hospodářská komora v Chomutově pořádá seminář "Veřejné zakázky po 15.9.2010".

Součástí semináře bude seznámení s jednotlivými druhy zadávacích řízení a s celým procesem zadávacího řízení vč. vyřízení námitek uchazeče.

Seminář se uskuteční v sídle Okresní hospodářská komory v Chomutově, Cihlářská 4132, dne 15.února od 9 do 14 hodin.

Bližší informace o akci vč. možnosti registrace získáte zde.

 

4.mezinárodní konference NGV 2011 "Perspektivy rozvoje a využití CNG v dopravě"

Datum vyhlášení: 21.1.2011, 00:00

Datum ukončení: 10.2.2011, 15:30

Český plynárenský svaz již čtvrtý rok pokračuje ve velmi úspěšné tradici pořádání mezinárodní konference věnované využití stlačeného zemního plynu a biometanu v dopravě v regionu střední a východní Evropy.

Stlačený zemní plyn (CNG) je považovaný za nejperspektivnější alternativní palivo pro pohon automobilů ve střednědobém horizontu. Jeho výhody jsou ekonomické, bezpečnostní i ekologické. Využití stlačeného zemního plynu a biometanu v dopravě, nové pohledy, trendy a zkušenosti výrobců a provozovatelů NGV technologií jsou témata této konference.

NGV 2011 je ojedinělou příležitostí k setkání s významnými domácími i zahraničními odborníky a specialisty z oblasti vývoje a využití CNG a biometanu doma i ve světě.

Seminář se koná ve dnech 9.-10.2.2011 v Dorint hotel Don Giovanni, Vinohradská 157A, Praha 3. Dne 9.2. je začátek stanoven na 10 hodin.

Bližší informace o akci získáte zde a zde.

 

Seminář Metody komplexního hodnocení budov, energetická náročnost budov

Datum vyhlášení: 24.1.2011, 00:00

Datum ukončení: 3.2.2011, 15:00

Společnost Envi A. o.p.s. ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy Vás zvou na seminář "Metody komplexního hodnocení budov, energetická náročnost budov". Seminář se koná 3. února 2011 od 11:00 do 15:00 v budově Národní technické knihovny, Technická 6, Praha 6.

Program:
• Legislativa v ČR
• Mezinárodní metody hodnocení budov
• Energetický audit – průkaz energetické náročnosti
• Certifikace SBToolCZ
• Komplexní hodnocení vs. životní cyklus budovy

Partneři: NETSCI, Prof. Dr. Kramer GmbH, MS architekti, s.r.o.
Mediální partneři: Alternativní energie, Energie21, Enviweb, iMateriály
Projekt je spolufinancován z prostředků Revolvingového fondu MŽP.

Podrobné informace a on-line přihlašovací formulář najdete zde.

 

Podpora státu českým exportérům

Datum vyhlášení: 14.1.2011, 00:00

Datum ukončení: 27.1.2011, 13:00

Seminář na téma Podpora státu českým exportérům – novinky pro rok 2011 proběhne dne 27. ledna 2011 od 9 do 13 hodin v Konferenčním sále MPO, Politických vězňů 20, Praha 1.

Součástí programu bude podrobné představení činnosti agentury Czechtrade, plánované výstavy a veletrhy, nové semináře a kurzy nebo novinky pro rok 2011.

Bližší informace o akci včetně programu získáte zde.

 

Gaudeamus Praha 2011

Gaudeamus Praha 2011

Datum vyhlášení: 10.12.2010, 00:00

Datum ukončení: 26.1.2011, 16:00

Na veletrhu v Praze najdete odpovědi na otázky:

    * Kam po maturitě ?
    * Co mě škola naučí ?
    * Jak se dostat na VŠ nebo VOŠ ?
    * Kde je studium nejvýhodnější ?
    * Kde lze studovat vybraný obor ?
    * Které obory lze studovat na škole ?
    * Kde lze studovat vybranou fakultu ?
    * Ve kterých státech může studovat český student ?
    * a řadu dalších .....

Datum vyhlášení: 10.12.2010, 00:00

Datum ukončení: 26.1.2011, 16:00

Veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2011 se bude konat od 25. do 26. ledna 2011 na výstavišti Praha Holešovice. Pro veřejnost bude veletrh otevřen denně od 8 do 16 hodin.

Nabídku vzdělávání na veletrhu představí české i zahraniční univerzity, vysoké, vyšší odborné a jazykové školy, agentury zajišťující vzdělávání v zahraničí, instituce zabývajících se přípravou na přijímací zkoušky a poradenstvím.

Bližší informace získáte zde.

 

Setkání podnikatelů s hejtmanem Libereckého kraje

Datum vyhlášení: 5.1.2011, 00:00

Datum ukončení: 19.1.2011, 18:00

Krajská hospodářská komora a Liberecký kraj zvou na setkání podnikatelů s hejtmanem Libereckého kraje na téma

"Obchodní a investiční příležitosti v netradičních destinacích".

Setkání je určeno exportující podnikatelské veřejnosti, případně podnikatelům, kteří plánují exportovat a investovat a potřebují prvotní informace. Při setkání proběhne diskuse a výměna zkušeností. Pozornost bude soustředěna na investiční příležitosti v Číně, Tchaj-wanu, Vietnamu, Kanadě, Egyptě a Turecku.

Setkání se uskuteční ve středu 19. ledna 2011 v 17:00 hod., v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje (3. patro), U Jezu 642/2a, Liberec.

Bližší informace získáte v pozvánce zde.

 

Seminář Program Školicí střediska

Datum vyhlášení: 17.12.2010, 00:00

Datum ukončení: 18.1.2011, 16:00

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest si vás dovoluje pozvat na seminář s názvem Program Školicí střediska.

Seminář je určen pro žadatele, kteří již mají schválenou plnou žádost ve II. Výzvě programu Školicí střediska a byla jim přiznána dotace.

Cílem semináře je poskytnout informace k realizaci projektu, seznámit žadatele s povinnostmi, ke kterým se podpisem podmínek poskytnutí dotace zavazují a upozornit na nejčastější chyby, ke kterým může během realizace dojít.

Žadatelé budou také seznámeni s procesem podání žádosti o platbu a monitorovacích zpráv.

Účast na seminářích je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované (maximálně jedna osoba za firmu).

Seminář se koná v sídle agentury Czechinvest, Štěpánská 15, Praha 2, zasedací místnost E.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Práva k výsledkům VaV projektů financovaných ze soukromých a veřejných zdrojů

Datum vyhlášení: 17.12.2010, 00:00

Datum ukončení: 17.1.2011, 13:30

Technologické centrum AV ČR organizuje seminář zaměřený na souhrnné vysvětlení problematiky práv k výsledkům výzkumných a vývojových (VaV) projektů financovaných z veřejných a soukromých zdrojů (oblast duševního vlastnictví).

Z hlediska projektů financovaných z veřejných zdrojů bude pozornost věnována třem poskytovatelům a programům, jež tito poskytovatelé administrují (MŠMT, TA ČR, Evropská komise).

Z hlediska projektů financovaných ze soukromých zdrojů zazní v průběhu semináře doporučení týkající se smluvní ochrany a rozdělení výsledků VaV projektů mezi řešiteli projektů.

Součástí semináře budou také modelové příklady a popis možných problematických situací v praxi souvisejících s nerespektováním pravidel poskytovatelů a nedostatečnou smluvní ochranou výsledků VaV projektů.

Seminář se uskuteční v budově Akademie věd ČR, Národní 3,Praha 1; posluchárna č. 206 dne 17.1.2011 od 10 do 13:30 hodin.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Daňová problematika a podnikatelské příležitosti v zemích EU

Datum vyhlášení: 1.12.2010, 00:00

Datum ukončení: 16.12.2010, 13:30

Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj ČR si Vás dovoluje pozvat na seminář Daňová problematika a podnikatelské příležitosti v zemích EU.

Působí-li česká firma za hranicemi ČR, musí řešit i otázku, jak se postavit k placení daní z příjmů v zemích, kde působí. Právě této problematice a rozboru smluv o zamezení dvojího zdanění bude věnována první přednáška. Výklad bude doplněn související judikaturou Nejvyššího správního soudu ČR a rozsudky francouzských soudů (zejména Conseil d´Etat). Další příspěvek se bude věnovat získávání kontaktů v zahraničí, zejména na základě obchodních tzv. matchmakingových jednání firem organizovaných sítí Enterprise Europe Network. V závěru bude přiblížen zdroj informací o evropských veřejných zakázkách a jeho možný přínos pro firmy.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Úsporné procesy: Energetický management a štíhlé procesy

Datum vyhlášení: 26.11.2010, 00:00

Datum ukončení: 14.12.2010, 15:00

Seminář na téma Úsporné procesy: Energetický management a štíhlé procesy z cyklu seminářů Úspory v praxi proběhne dne 14. prosince 2010 v Praze.

Tento cyklus seminářů Vám poskytne komplexní přehled o možnostech úspor a konkrétních úsporných opatřeních a nástrojích ve společnosti z pohledu efektivního využívání energií, optimalizace procesů, řešení úspor v rámci objektu i využití alternativních zdrojů energií. Vše Vám bude představeno na konkrétních případových studiích a budete mít prostor také konzultovat individuální řešení.

Hlavní témata:

* Energetický management v praxi
* Energetický management podle normy ISO 16001
* Zkušenosti se zaváděním a certifikací společnosti podle ISO 16001
* Konkrétní nástroje a řešení pro efektivní hospodaření energiemi
* Štíhlé procesy a jejich implementace (úspory zdrojů)

Seminář se koná 14.12.2010 v hotelu Barcelo, Na Strži 32, Praha.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Mezinárodní konference Kreativní Brno, Role kreativity v rozvoji měst

Datum vyhlášení: 4.11.2010, 00:00

Datum ukončení: 9.12.2010, 18:00

Statutární město Brno a Regionální rozvojová agentura jižní Moravy si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci "Kreativní Brno, Role kreativity v rozvoji měst".

Cílem této akce je seznámit účastníky s konceptem kreativního města formou představení úspěšných kreativních center v zahraničí a jejich vlivu na město, a zároveň představit plánovaný brněnský Kreativní inkubátor. Součástí akce je i prohlídka objektu plánovaného Kreativního inkubátoru v objektu bývalé městské káznice a večerní Afterparty v Domě umění města Brna, Malinovského náměstí 2.

Mezinárodní konference se bude konat dne 9. prosince 2010 od 9:30 hodin v prostorách Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně, Husova 14.

Více informací o akci vč.možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Povinnosti a příležitosti firem v oblasti životního prostředí

Datum vyhlášení: 18.11.2010, 00:00

Datum ukončení: 9.12.2010, 15:30

Tento seminář Vám poskytne přehled o aktuálně platných legislativních předpisech v oblasti environmentu a o tom, jaké změny v legislativě vcházejí v platnost pro rok 2011 a co znamenají pro firmy podnikající v ČR. Upřesníte si požadavky na firmy v oblasti plnění ohlašovacích povinností, seznámíte se s nejčastějšími prohřešky z pohledu inspekčního orgánu a dozvíte se o nové výzvě OPŽP – Prioritní osa 2. Budete mít také možnost konzultovat Vaše konkrétní problémy se zástupcem ČIŽP a získat tak pohled inspekce. Získáte certifikát potvrzující účast na tomto semináři.

Seminář se koná od 9 do 15:30 hodin v hotelu Michael, Pod Lysinami 474/1, 147 00 Praha 4.

Účastnický poplatek činí 1 360 Kč bez DPH.

Bližší informace o semináři vč.možnosti registrace získáte zde.

 

Měsíc mobility - věda v pohybu

Datum vyhlášení: 8.11.2010, 00:00

Datum ukončení: 24.11.2010, 13:00

Měsíc mobility – věda v pohybu“ je společnou iniciativou projektu PROMOTE a sítě EURAXESS. Cílem akce je, prostřednictvím série seminářů realizovaných v jedenácti regionech ČR, představit odborné veřejnosti možnosti dlouhodobé i krátkodobé mobility vědecko-výzkumných pracovníků financované z veřejných zdrojů a seznámit zájemce s bezplatnými službami, které jsou v ČR v rámci podpory mobility VaV pracovníků nabízeny.

Na seminářích, které proběhnou v průběhu listopadu v jedenácti městech ČR, budou mít účastníci možnost seznámit se se službami center na podporu mobility, získat základní přehled o grantových schématech orientovaných na financování krátkodobých i dlouhodobých stáží, vyměnit si praktické zkušenosti s vědci, kteří již stáže či jiné formy vědecko-výzkumné mobility absolvovali a navázat přímé kontakty se specialisty, kteří jim mohou pomoci při výběru vhodných programů na podporu mobility.

Bližší informace o projektu, včetně místa a data konání jednotlivých seminářů, získáte zde.

 

Fórum energetické efektivity/inovací ve stavebnictví

Datum vyhlášení: 29.10.2010, 00:00

Datum ukončení: 11.11.2010, 17:30

Česko-bavorské Fórum energetické efektivity/inovací ve stavebnictví s doprovodnou výstavou se koná dne 11. listopadu 2010 od 09:00 hodin v Praze.

V průběhu jednoho dne představí 15 bavorských firem své technologie a řešení. Využijte příležitosti seznámit se s různými inovačními a energeticky úspornými řešeními ve stavebnictví, a zároveň navázat nové obchodní kontakty s bavorskými podniky!

Firemní prezentace, bilaterální rozhovory na stáncích firem, jakož i společná večeře Vám nabídnou různé možnosti navázání kontaktu s obchodními partnery z Bavorska.

Bližší informace o akci vč.možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář na téma Úspory energií: Objekt a využití OZE

Seminář na téma Úspory energií: Objekt a využití OZE

Datum vyhlášení: 15.10.2010, 00:00

Datum ukončení: 10.11.2010, 15:00

Hlavní témata:

    * Úspory energií v existujících objektech
    * Zásady projektové přípravy
    * Navrhování a provádění nízkoenergetických budov
    * Úskalí rekonstrukce plochých střech
    * Využití termovize a jiné měřící techniky
    * Možnosti využití OZE při stavbě či rekonstrukci
    * Využití dotačních titulů

Cena:

    * za celý cyklus seminářů: 1 500 Kč (bez DPH)/ osoba
    * jednoho semináře: 780 Kč (bez DPH)/ osoba

Datum vyhlášení: 15.10.2010, 00:00

Datum ukončení: 10.11.2010, 15:00

TÜV SÜD Czech s.r.o. pořádá seminář na téma Úspory energií: Objekt a využití OZE z cyklu seminářů Úspory v praxi.

Tento cyklus seminářů poskytne komplexní přehled o možnostech úspor a konkrétních úsporných opatřeních a nástrojích ve společnosti z pohledu efektivního využívání energií, optimalizace procesů, řešení úspor v rámci objektu i využití alternativních zdrojů energií. Vše bude představeno na konkrétních případových studiích a bude prostor také konzultovat individuální řešení.

Seminář se uskuteční 20.listopadu 2010 v hotelu Barcelo, Na Strži 32, Praha 4. Bližší informace o akci získáte zde.

 

Regionální inovační mítink

Datum vyhlášení: 22.10.2010, 00:00

Datum ukončení: 4.11.2010, 16:00

Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., ve spolupráci s Libereckým krajem, Krajskou hospodářskou komorou Liberec, agenturou CzechInvest a společností Regionfo, s.r.o. vás srdečně zvou na

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ MÍTINK

pod záštitou RNDr. Víta Příkaského, náměstka hejtmana pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova,

který se koná ve čtvrtek 4. listopadu od 13 h v zasedací místnosti č. 326a Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a.

V rámci semináře bude podrobně představen mezinárodní projekt PROINCOR zaměřený na podporu zavádění inovací u malých a středních firem. Tento projekt je spolufinancován z EU z Operačního programu Nadnárodní spolupráce - Střední Evropa.

Dále bude představen projekt Technologický profil ČR, který je spravován Asociací inovačního podnikání ČR.

Zazní zde i příspěvky, týkající se možností finanční podpory inovací.

Pozvánku na seminář si můžete stáhnout zde.

 

Seminář Novela zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2011

Datum vyhlášení: 8.10.2010, 00:00

Datum ukončení: 4.11.2010, 15:00

Dne 4.listopadu 2010 se v Praze uskuteční seminář na téma Novela zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2011.

Obsahem kurzu bude přehled významných změn, které by měly být platné od 1.1.2011, zavedení možnosti provedení opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, zavedení institutu ručení za nezaplacenou DPH příjemcem plnění a další body.

Účast na semináři je zdarma. Zájemci se mohou přihlásit nejpozději do 25.10.2010. Bližší informace o semináři vč.odkazu na registraci získáte zde.

 

Seminář Jak zvýšit svoje šance na získání dotace v programu Inovace a Potenciál

Datum vyhlášení: 8.10.2010, 00:00

Datum ukončení: 3.11.2010, 12:00

UniCredit Bank a agentura CzechInvest pořádají seminář Jak zvýšit svoje šance na získání dotace v programu Inovace a Potenciál.

Seminář se uskuteční ve středu 3. listopadu 2010 od 9:00 do 12:00 hod v Moravské galerii v Brně, Husova 14.

Tématy semináře budou příprava podnikatelského plánu a správný výběr dodavatele. Po ukončení semináře je možná individuální konzultace. Seminář je určen především pro žadatele z programů OPPI, kteří vyplňují Plnou žádost projektu.

Registraci je možné učinit nejpozději do 27. 10. 2010. Bližší informace o akci získáte zde.

 

Seminář Plná žádost v programu Inovace – inovační projekt

Datum vyhlášení: 29.9.2010, 00:00

Datum ukončení: 27.10.2010, 12:00

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest pořádá seminář s názvem „Plná žádost v programu Inovace – inovační projekt“.

Cílem semináře je seznámit podnikatele s programem Inovace – inovační projekt, s podmínkami a postupem zpracování plných žádostí o dotaci a s nejčastějšími chybami, kterých se žadatelé v projektovém záměru dopouštějí. Seminář je určen především pro žadatele, kteří již mají schválenou Registrační žádost ve IV. Výzvě programu Inovace – inovační projekt a chtějí podat žádost plnou.

Seminář se koná 27. října 2010 a 2. listopadu 2010 v sídle Agentury CzechInvest, Štěpánská 15, Praha 2, zasedací místnost F, G.

Bližší informace vč.možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Veřejné zakázky praxi - aktuální prognóza 2010

Datum vyhlášení: 17.9.2010, 00:00

Datum ukončení: 7.10.2010, 15:00

Hlavním cílem semináře je objasnění průběhu jednotlivých druhů zadávacích řízení a způsobů výběru dodavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Účelem vzdělávacího programu je také přiblížení vývojové tendence v oblasti právní úpravy veřejného zadávání, informování o novele zákona č. 137/2006 , o jejích předpokládaných dopadech v zadávacím procesu a rovněž o povinnostech souvisejících se zavedením institutu datových schránek.

Účastníci se uceleně seznámí s cílem novely např. transpozice dohledové unijní směrnice, změny v realizaci zadávacích řízení, zvýšení dohledu a transparentnosti VZ, změny při uplatňování námitek a v řízení u ÚOHS.

Seminář je připraven interaktivní formou a během semináře bude účastníkům umožněno vést s přednášejícími živou diskusi.

Seminář se koná 7.10.2010 v Praze. Pořadatelem akce ja Národní centrum regionů, s.r.o. Přihlášku na akci získáte zde.

 

Seminář Nano4inno

Datum vyhlášení: 25.6.2010, 00:00

Datum ukončení: 27.9.2010, 15:00

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 27.9.2010 mezinárodní seminář a partnerské setkání Nano4inno.

Cílem je propojit špičkové výzkumné týmy s inovativními průmyslovými partnery (včetně zástupců MSP) a napomoci jejich zapojení do 7. RP, a tím podpořit jejich ekonomický růst. Na organizaci semináře se spolupodílí poradenská firma AMIRES (Švýcarsko).

Seminář i partnerské setkání proběhnou v angličtině a nebudou tlumočeny do češtiny. Setkání se koná 27.9.2010 v hotelu Diplomat, Evropská 15, Praha 6.

Bližší informace o semináři vč.možnosti registrace získáte zde.

 

Veletrh investičních příležitostí a realit FOR INVEST

Datum vyhlášení: 6.8.2010, 00:00

Datum ukončení: 25.9.2010, 16:00

Ve dnech 21.-25.září 2010 se v Pražském veletržím areálu Letňany uskuteční 6.ročník veletrhu investičních příležitostí a realit FOR INVEST.

Na svých expozicích se představí developerské a realitní kanceláře, banky a další subjekty nabízející komplexní stavební servis a financování bydlení.

Souběžně bude probíhat dalších 6 veletrhů, především 21.mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH.

Bližší informace o akci získáte zde.

 

Evropské fórum podnikání - Strategie Evropa 2020

Datum vyhlášení: 3.9.2010, 00:00

Datum ukončení: 22.9.2010, 16:30

Dne 22. září 2010 se uskuteční již šestý ročník Evropského fóra podnikání (EFP). Letošní ročník odbornou veřejností vyhledávané akce nese název „Strategie Evropa 2020: nové výzvy, příležitosti a hrozby pro ekonomiku EU".

Dopolední blok konference se zaměří na priority, cíle a nástroje této nové hospodářské strategie EU, odpolední blok pak bude reflektovat otázky spjaté s její implementací v podmínkách České republiky.

Akce se koná od 9 do 17 hodin ve Velkém sále Ministerstva zahraničních věcí ČR, Loretánské nám. 101/5, Praha 1.

Bližší informace o akci včetně programu a možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Možnosti financování investičních záměrů prostřednictvím OP Životní prostředí

Datum vyhlášení: 10.9.2010, 00:00

Datum ukončení: 21.9.2010, 15:00

Dne 21.9.2010 od 10 hodin se v Liberci uskuteční seminář "Možnosti financování investičních záměrů prostřednictvím OP Životní prostředí".

Obsahem semináře bude:
- nejnovější vývoj legislativy v oblasti ochrany ovzduší
- představení specifických kritérií přijatelnosti projektů podávaných do této osy včetně nástrojů na fi nanční hodnocení projektů
- diskutování otázek veřejné podpory a s tím související míra dotovatelnosti investičních záměrů
- prezentace konkrétních investičních záměrů podpořených z OPŽP – prioritní osy 2
- diskuse nad investičními záměry účastníků akce jak z hlediska specifické přijatelnosti, tak z hlediska uznatelnosti nákladů a výše odpovídající dotace

Bližší informace o semináři včetně možnosti registrace získáte zde a zde.

 

Mezinárodní veletrh URBIS INVEST

Mezinárodní veletrh URBIS INVEST

Datum vyhlášení: 30.7.2010, 00:00

Datum ukončení: 17.9.2010, 16:00

Doprovodný program 2010

Prezentace jednotlivých regionů České republiky a jejich potenciálu pro znalostní ekonomiku (CzechInvest, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)

Podnikatelské nemovitosti - situace a předpokládaný vývoj, problematika brownfields (CzechInvest, Regionální rozvojové agentury Jižní Moravy, )

Inovace, transfer technologií - provázanost s projektem prezentace vysokých škol na Mezinárodním strojírenském veletrhu (Ministerstvo mládeže a tělovýchovy, CzechInvest, Jihomoravské inovační centrum, jednotlivé kraje a vysoké školy)

Datum vyhlášení: 30.7.2010, 00:00

Datum ukončení: 17.9.2010, 16:00

Ve dnech 13.-17.září 2010 se uskuteční další ročník Mezinárodního veletrhu investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech URBIS INVEST.

Hlavními tématy veletrhu jsou:
Nabídka investičních příležitostí:
- Průmyslové zóny, brownfields
- Komerční nemovitosti, památky na prodej, reality jako investice

Potenciál a rozvojové plány regionů:
- ČR, SR jako znalostní ekonomika – inovační potenciál, infrastruktura, regionální inovační strategie, technologické parky, inkubátory
- Rozvojové projekty – prioriy, připravené projekty, přeshraniční spolupráce, podpora podnikání, klastry

Mezinárodní veletrh investičních příležitostí a rozvoje regionů URBIS INVEST se v roce 2010 koná souběžně s 52. Mezinárodním strojírenským veletrhem. Veletrh se koná v pavilonu A brněnského výstaviště.

Bližší informace o veletrhu včetně programu získáte zde.

 

Seminář Programy EUREKA a Eurostars

Datum vyhlášení: 15.7.2010, 00:00

Datum ukončení: 15.9.2010, 17:00

Asociace inovačního podnikání ČR, Hospodářská komora Rakouska, Velvyslanectví ČR ve Vídni a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Vás u příležitosti akce „Rakousko – oficiální partnerská země MSV 2010“ srdečně zvou na seminář Programy EUREKA a Eurostars.

Seminář se uskuteční ve středu 15. září 2010 od 14.00 hodin v prostoru Veletrhy a.s. Brno, Business Centre, pavilon E, sál BC2.

Seminář se zaměří na možnosti spolupráce firem a institucí ČR a Rakouska na vybraných mezinárodních technologických projektech se zaměřením na čisté technologie.

Bližší informace o semináři získáte na stránkách AIP ČR zde.

 

Regiony znalostí a Výzkumný potenciál: Aktuální výzvy pro rok 2011

Datum vyhlášení: 30.8.2010, 00:00

Datum ukončení: 14.9.2010, 16:45

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Regionální kontaktní organizací Jižní Morava pořádá dne 14. září 2010 národní informační den REGIONY ZNALOSTÍ A VÝZKUMNÝ POTENCIÁL: AKTUÁLNÍ VÝZVY PRO ROK 2011. Informační den se uskuteční v Brně v prostorách Auly rektorátu VUT, Antonínská 1.

Informační den bude zaměřen na představení aktuálních výzev v programech Regiony znalostí a Výzkumný potenciál (vyhlášených 20. července 2010). Nově vyhlášená výzva v Regionech znalostí bude opět zaměřena na transnárodní spolupráci regionálních výzkumem řízených klastrů, tentokrát v tématu udržitelná doprava. Výzkumný potenciál se již tradičně zaměří na podporu rozvoje výzkumného potenciálu vědecko-výzkumných institucí z konvergenčních regionů a zlepšení jejich zapojení do evropské výzkumné spolupráce. Potenciálními účastníky informačního dne jsou zástupci univerzit, výzkumných institucí, podniků a regionálních orgánů, rad či rozvojových agentur z celé ČR.

Registrovat se můžete do 10.září 2010. Podrobnější informace včetně programu a možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Zdroje podpory v oblasti ŽP a Energetiky

Datum vyhlášení: 20.7.2010, 00:00

Datum ukončení: 9.9.2010, 17:00

Technologické centrum AV ČR pořádá seminář, který bude zaměřený na různé finanční nástroje na podporu VaVaI projektů v oblasti ŽP, trvale udržitelného rozvoje a energetiky.

Cílem semináře je představení širokého spektra možností, jak (spolu)financovat výzkumné, vývojové, demonstrační a inovační projekty v oblasti ŽP, TUR a energetiky. Programy představí jejich administrátoři, případně kontaktní osoby pro daný program. Seminář přinese informace o 7. RP, COST, LIFE+, EUREKA, Eurostars, Finančních mechanismech MF ("norské fondy", "švýcarské fondy"), OPŽP, CIP, GA ČR, TA ČR, NER300, RFCS, OP CE.

Program je rozdělený do 3 bloků - v dopolední části budou představeny programy relevantní pro oblast životního prostředí, následovat bude blok věnovaný programům relevantních jak pro oblast ŽP, tak i energetiku, na závěr budou představeny programy zaměřené na oblast energetiky.

Seminář se koná dne 9.září 2010 od 9 hodin v budově Akademie věd, Národní 3, Praha 1, místnost 206. Online registrace je otevřena do 6. září 2010. Bližší informace o semináři a možnost registrace získáte zde.

 

Seminář pro žadatele finanční podpory z OP VK, oblast podpory 2.3

Datum vyhlášení: 15.7.2010, 00:00

Datum ukončení: 3.9.2010, 15:00

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy si dovoluje pozvat zájemce na Seminář pro žadatele finanční podpory z OP VK k výzvě č. 20. Prioritní osa 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji.

Seminář se uskuteční 3.9.2010 od 9 hodin v budově MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1, budova C, konferenční místnost C 081.

Registrace přihlášek bude ukončena dne 31.8.2010 ve 12:00h.

Bližší informace získáte na stránkách MŠMT zde.

 

Seminář Inovační potenciál a vědeckotechnické parky v ČR

Datum vyhlášení: 9.7.2010, 00:00

Datum ukončení: 2.9.2010, 14:00

Asociace inovačního podnikání ČR a Společnost vědeckotechnických parků ČR pořádají seminář "Inovační potenciál a vědeckotechnické parky v ČR".

Součástí semináře budou informace o činnosti Společnosti vědeckotechnických parků, dále budou představeny vybrané VTP u nás a předána osvědčení nově akreditovaným parkům.

Seminář se uskuteční 2.září 2010 od 10 hodin v zasedací místnosti č. 319, ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1.

Veškeré informace o semináři získáte na stránkách Asociace inovačního podnikání v ČR zde.

 

Přihlášky do Ceny Inovace Student 2010

Datum vyhlášení: 7.6.2010, 00:00

Datum ukončení: 31.8.2010, 12:00

Do 31.srpna 2010 mohou studenti vysokých škol v Euroregionu Nisa podávat přihlášky do třetího ročníku mezinárodní soutěže Innovation 2010, kategorie Best Students Innovation.

Soutěž vyhlašují okresní hospodářské komory v Liberci, německém Bautzenu a polské Legnici. Soutěž je zaštiťována Euroregionem Neisse – Nisa - Nysa a probíhá ve spolupráci s Akademickým koordinačním střediskem v ERN (ACC), sídlícím na Technické univezitě v Liberci.

Budou vyznamenány nejlepší inovace studentek a studentů, které svým tematickým zaměřením a na základě spolupráce vysoké školy s hospodářským sektorem přispěly k podpoře hospodářského rozvoje v Euroregionu. První 3 místa jsou finančně oceněna částkou 500, 300 a 200 EUR.

Bližší informace vč.přihlášky získáte zde.

 

Příhlášky do soutěže Nejlepší spolupráce roku

Datum vyhlášení: 2.7.2010, 00:00

Datum ukončení: 23.7.2010, 12:00

Americká obchodní komora v ČR (AmCham) a Sdružení pro zahraniční investice (AFI) pořádají soutěž Nejlepší spolupráce roku.

Jde o projekt pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a za podpory Agentury CzechInvest, v rámci kterého budou každoročně vyhlašovány tři nejlepší příklady spolupráce mezi vysokými školami a aplikační sférou v oblasti aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací (VVI).

Cílem projektu je motivovat vysoké školy a soukromý sektor ke spolupráci v oblasti komerčně aplikovatelného výzkumu. Projekt vysokým školám a jejich partnerům z komerční sféry umožní prezentaci jejich jména a aktivit v oblasti VVI v zajímavém a mediálně sledovaném kontextu. Vítězný projekt obdrží finanční prémii ve výši 100 000 Kč.

Termín podávání přihlášek byl prodloužen z 30.6.2010 na 23.7.2010.

Veškeré informace o soutěži získáte zde a zde.

 

Seminář z oblasti ochrany spotřebitele

Datum vyhlášení: 4.6.2010, 00:00

Datum ukončení: 29.6.2010, 15:00

SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. pořádá seminář z oblasti ochrany spotřebitele.

Probírána budou témata:
- kupní smlouva, smlouva o dílo, další smluvní typy - smlouva o poskytování služeb (např. i reklamační řízení, odpovědnost za vady, spotřebitelské smlouvy)
- kompetence státní správy (např. zákon o ochraně spotřebitele, živnostenský zákon, zákon o ČOI)
- směrnice o službách a její transpozice do českého právního řádu (volný pohyb v rámci EU, přeshraniční prodej a poskytování zboží a služeb).

Seminář se koná na adrese Podnikatelské centrum, Nám. 14. října, Praha 5. Cena kurzu činí 1500 Kč bez přezkoušení a 1700 Kč s přezkoušením.

Veškeré informace o semináři získáte zde.

 

Český informační den k Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)

Datum vyhlášení: 18.6.2010, 00:00

Datum ukončení: 28.6.2010, 14:00

Technologické centrum AV ČR pořádá informační den zaměřený na podporu VaV prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP).

Během informačního dne budou za účasti představitele Evropské komise a národních kontaktních pracovníků (NCP) pro jednotlivé oblasti představeny následující PPP iniciativy a výzvy, které by měly být vyhlášeny na konci července 2010.
•Továrny budoucnosti
•Energeticky efektivní budovy
•Zelená auta
•Internet budoucnosti

Současně se bude hovořit o společných technologických iniciativách (JTIs) a jejich aktuálně vyhlášených výzvách.

Seminář se koná 28.6.2010 od 9:30 hodin v budově Technologického centra AV ČR, Rozvojová 135, Praha 6 - Suchdol.

Podrobnější informace o akci, včetně programu a možnostzi registrace získáte zde.

 

Seminář Monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI

Datum vyhlášení: 4.6.2010, 00:00

Datum ukončení: 23.6.2010, 12:00

Agentura pro podporu podnikání a investic Czechinvest pořádá dne 23.6. od 9:30 hodin seminář s názvem "Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI". Školení je určeno žadatelům, kteří mají schválený projekt v Operačním programu Podnikání a inovace a budou v nejbližší době podávat žádost o platbu.

Seminář se koná v regionální kanceláři Agentury Czechinvest v Plzni, Vědeckotechnický park Plzeň, budova A, Teslova 3, Plzeň.

Účast je bezplatná. Veškeré informace získáte na stránkách agentury Czechinvest zde.

 

Konference Transfer vědeckých poznatků do podnikatelské praxe

Datum vyhlášení: 28.5.2010, 00:00

Datum ukončení: 22.6.2010, 16:30

Česká manažerská asociace a Svaz průmyslu a dopravy ČR vás srdečně zvou na 2. celostátní konferenci v roce 2010 pod názvem "Transfer vědeckých poznatků do podnikatelské praxe".

Konference se uskuteční v úterý 22.června 2010 od 9:00 do 16:30 hodin v MZLU v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, 679 05 Křtiny 1.

Cílem konference je poukázat na stávající problémy ve fungování procesu přeměny nových vědecko-technických poznatků na úspěšné inovace, pokusit se identifikovat příčiny jejich vzniku a naznačit cesty k jejich účinné eliminaci.

Uzávěrka přihlášek je 15.6.2010. Veškeré informace o programu, seznamu přednášejících a možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář Výběr dodavatele v OPPI

Datum vyhlášení: 21.5.2010, 00:00

Datum ukončení: 16.6.2010, 11:30

Agentura pro podporu podnikání a investic Czechinvest pořádá dne 16.června 2010 od 9 hodin seminář na téma Výběr dodavatele v OPPI. Cílem semináře je seznámit žadatele v Operačním programu Podnikání a inovace se správným postupem a nejčastějšími chybami spojenými s výběrem dodavatele v OPPI.

Seminář se uskuteční v sídle Czechinvestu- Štěpánská 15, Praha 2. Účast na semináři je bezplatná. Podrobnosti o semináři a údaje o registraci získáte zde.

 

Seminář Brownfields Libereckého kraje

Datum vyhlášení: 17.5.2010, 00:00

Datum ukončení: 10.6.2010, 13:00

Liberecký kraj ve spolupráci s ARR - Agenturou regionálního rozvoje a agenturou CzechInvest si Vás dovolují pozvat na seminář "Brownfields Libereckého kraje".

Seminář se uskuteční od 10 hodin v budově Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec, v multimediálním sále (vchod C). Tématem semináře bude databáze brownfields Libereckého kraje, příklady regenerovaných brownfields a představení dotačních titulů na revitalizaci brownfields.

Program semináře si můžete stáhnout zde, přihlásit se můžete prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách www.arr-nisa.cz.

 

Seminář japonské čisté technologie

Datum vyhlášení: 21.4.2010, 00:00

Datum ukončení: 10.6.2010, 09:00

Ministerstvo životního prostředí ČR, Státní fond životního prostředí a japonská vládní organizace NEDO pořádají ve dnech 9. a 10.6.2010 seminář Japonské čisté technologie.

Seminář se uskuteční v hotelu Diplomat, Evropská 15, Praha 6. Dne 9.6. seminář začíná v 10 hodin, 10.6. v 9 hodin.

V rámci semináře vystoupí především japonští experti např. na témata:
- tepelná čerpadla pro domácnosti
- inteligentní dům
- výroba energie z obnovitelných zdrojů energie na úrovni budovy včetně akumulace energie
- regulace výroby a spotřeby elektrické energie včetně inteligentních rozvodných sítí a akumulace energie
- čisté uhelné technologie a kombinované spalování odpadů

Bližší informace o semináři včetně programu a registrace získáte zde.

 

Manažerské setkání Právní a daňová praxe

Datum vyhlášení: 27.4.2010, 00:00

Datum ukončení: 3.6.2010, 16:00

Advokátní kancelář Glatzová & Co. pořádá se svými partnery diskusní setkání pro manažery s odborníky na právo a daně. Setkání s názvem "Právní a daňová praxe – aktuální otázky v roce 2010" můžete navštívit mj. i 3.6.2010 v Liberci. Setkání začíná v 9 hodin v Clarion Grandhotel Zlatý lev, Gutenbergova 3.

V dopoledním bloku vystoupí odborníci na pracovní právo, spornou agendu a insolvenci advokátní kanceláře Glatzová & Co spolu s experty na daně, audit a znalecké posudky poradenské společnosti Mazars. Odpolední část je vyhrazena pro diskusi v menších diskusních skupinách a individuální dotazy.

Podrobné informace o programu, pozvánku a možnost registrace získáte po kliknutí zde.

 

Seminář Program Rozvoj - III.výzva

Datum vyhlášení: 13.5.2010, 00:00

Datum ukončení: 1.6.2010, 11:00

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest pořádá seminář s názvem „Program Rozvoj – III. Výzva“.

Cílem semináře je seznámit podnikatele s programem Rozvoj, s podmínkami a postupem žádání o dotaci v rámci III. výzvy a s nejčastějšími chybami, kterých se žadatelé v projektovém záměru dopouštějí.

Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované (maximálně jedna osoba za firmu). Seminář se uskuteční 1.6.2010 od 9 hodin v sídle Czechinvestu- Štěpánská 15, Praha 1, zasedací místnost E.

Podrobnosti o semináři, včetně možnosti registrace získáte zde.

 

Seminář a workshop Innovation Day

Datum vyhlášení: 7.5.2010, 00:00

Datum ukončení: 21.5.2010, 18:30

Institut pro technologický a inovační management Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze pořádá ve spolupráci s řadou partnerů dne 21.5. seminář a workshop Innovation Day.

Innovation Day slouží jako platforma pro setkání a zdroj inspirace na poli řízení technologií a inovací. Na inovačním dnu vystoupí řada zahraničních hostů, např. prof. Oliver Gassmann z University of St. Gallen nebo Jane Gilson z Microsoftu. Odpoledne se uskuteční řada workshopů. Setkání bude vedeno v angličtině a účast je zpoplatněna.

Seminář se uskuteční v budově VŠE, nám.W.Churchilla 4, Praha 3 od 9 hodin. Veškeré informace o semináři získáte na stránkách Czechinvestu zde.

 

Seminář Autorský zákon pro pracovníky inovačních firem

Datum vyhlášení: 7.5.2010, 00:00

Datum ukončení: 19.5.2010, 14:00

Pracovníkům výzkumu a vývoje Libereckého kraje je určen seminář Autorský zákon, který proběhne 19.května 2010 ve VÚTS, a.s.

Cílem kurzu je seznámit všechny odborníky, kteří pracují s informacemi s obsahem a výkladem Autorského zákona. Seminář povede JUDr. Irena Holcová, která se podílela na přípravě autorského zákona včetně jeho vládních novel.

Přihlášky a bližší informace o kurzu, který je financován v rámci aktivit projektu PROFIN z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR, naleznou zájemci na stránkách www.projektprofin.cz.

 

Seminář Program Nemovitosti

Datum vyhlášení: 30.4.2010, 00:00

Datum ukončení: 13.5.2010, 11:00

Agentura pro podporu podnikání a investic Czechinvest pořádá ve dnech 11. a 13.května 2010 od 9 hodin seminář s názvem Program Nemovitosti.

Cílem semináře je seznámit podnikatele s programem Nemovitosti, s podmínkami a postupem zpracování plných žádostí o dotaci a s nejčastějšími chybami, kterých se žadatelé v projektovém záměru dopouštějí. Seminář je určen především pro žadatele, kteří již mají schválenou Registrační žádost ve II. Výzvě programu Nemovitosti a chtějí podat žádost plnou. Účast na seminářích je bezplatná.

Seminář se koná v sídle Czechinvestu Štěpánská 15, Praha 2, zasedací místnosti F,G (13.května v místnosti E). Pozvánku a možnost registrace získáte zde.

 

3. ročník sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu

Datum vyhlášení: 10.3.2010, 00:00

Datum ukončení: 12.5.2010, 16:00

Inovační a technologické centrum při VÚTS, a.s., člen sítě Enterprise Europe Network, ve spolupráci s Ekonomickou fakultou Technické univerzity pořádají 3. ročník sympozia Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu.

Sympozium bude rozděleno do dvou částí. První den, 11. května 2010, proběhne odborné sympozium, jehož cílem je výměna zkušeností a navázání nových pracovních kontaktů mezi vědecko – výzkumnými pracovníky, specialisty v oblasti vzdělávání a univerzitními pracovníky. Specifický prostor bude věnován výměně praktických zkušeností při realizaci projektů financovaných v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Druhý den, 12. května 2010, je pro všechny zájemce z řad účastníků sympozia připraven seminář Interní komunikace v projektech ve vazbě na efektivní reporting.

Bližší informace o podmínkách účasti a přihlášku na sympozium lze nalézt na webu www.vuts.cz/rko. Pozvánku s programem si můžete stáhnout zde a program zde.

 

Konference Strukturální fondy v ČR- úspěšná minulost, perspektivní budoucnost

Datum vyhlášení: 15.4.2010, 00:00

Datum ukončení: 29.4.2010, 10:00

Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR pořádá dne 29.4.2010 konferenci „Strukturální fondy v ČR –úspěšná minulost, perspektivní budoucnost“.

Konference si klade za cíl představit výsledky minulého programového období a zároveň bude sloužit jako informační platforma pro objasnění návaznosti mezi minulým a současným programovým obdobím.

Konference se uskuteční dne 29. dubna 2010, od 10:00 hod. v Top Hotelu Praha, Blažimská 1781/14, Praha 4 - Chodov. Bližší informace o konferenci vč. programu a registrace získáte po kliknutí zde.

 

Business Mixer Česko-německé obchodní a průmyslové komory

Business Mixer Česko-německé obchodní a průmyslové komory

Datum vyhlášení: 1.4.2010, 00:00

Datum ukončení: 28.4.2010, 17:30

Účastníci akce budou mít možnost si prohlédnout architektonicky zajímavé výrobní haly, ve kterých na dosah od centra města vznikají v tichém a čistém prostředí luxusní vozy! Po prohlídce manufaktury následuje společná večeře v restauraci Kempinski/Lesage. Přeprava autobusem z Prahy do Drážďan a zpět je zajištěna. K účasti na akci jsou kromě členů ČNOPK zváni i členové hospodářských komor Drážďany, Chemnitz a hospodářských komor Libereckého a Ústeckého kraje.

Program:

14.30 hod.            odjezd autobusu z Prahy (ulice Na Florenci – mezi Náměstím republiky a Masarykovým nádražím)

17.30 hod.            prohlídka Skleněné manufaktury VW (německy/anglicky)

19.00 hod.            společná večeře v restauraci hotelu Kempinski „Lesage“

21.00 hod.            odjezd autobusu zpět do Prahy

Účastníkům akce, kteří nevyužijí nabízené dopravy autobusem, bude zdarma k dispozici parkoviště u budovy manufaktury.

Datum vyhlášení: 1.4.2010, 00:00

Datum ukončení: 28.4.2010, 17:30

Česko-německá obchodní a průmyslová komora pořádá ve středu 28. dubna 2010 mimořádné členské setkání v Drážďanech spojené s prohlídkou Skleněné manufaktury VW. Zájemci jsou tímto srdečně zváni k účasti na JOUR FIXE ČNOPK.

Přihlásit se můžete do 22.4.2010 on-line zde.

Polohu manufaktury naleznete po kliknutí zde.

 

Seminář Solární teplo a fotovoltaika v budovách

Seminář Solární teplo a fotovoltaika v budovách

Datum vyhlášení: 15.4.2010, 00:00

Datum ukončení: 27.4.2010, 09:00

Na semináři budou němečtí odborníci z Bundesverband Solarwirtschaft (Spolkový svaz Solární energie) účastníky informovat o zkušenostech se zákonem na podporu výroby tepla z OZE a využívání fotovoltaiky v oblasti budov. Referenti z České republiky pak seznámí posluchače s možnostmi podpory solárních instalací v rámci programu Zelená úsporám a Operačního programu Životní prostředí, se současným vývojem instalací solárních termických kolektorů a vývojem fotovoltaiky v budovách.

Dále se na semináři představí řada německých firem se svými produkty a službami. Se zástupci těchto firem, které hledají v České republice obchodní partnery, je možné prostřednictvím ČNOPK ve dnech 28.4. - 30.4.2010 domluvit osobní rozhovory.

Datum vyhlášení: 15.4.2010, 00:00

Datum ukončení: 27.4.2010, 09:00

Česko-německá obchodní a průmyslová komora pořádá dne 27.4. seminář na téma "Solární teplo a fotovoltaika v budovách". Seminář se uskuteční v Andels Hotel Prague, Stroupežnického 21, Praha 5.

Cílem semináře je výměna znalostí a zkušeností mezi českými a německými odborníky a navázání obchodních kontaktů mezi firmami z obou zemí.

Podrobnosti k semináři vč. pozvánky a programu jsou ke stažení zde.

 

Seminář o úskalí vědecké prezentace

Seminář o úskalí vědecké prezentace

Datum vyhlášení: 14.4.2010, 00:00

Datum ukončení: 23.4.2010, 10:00

Realizátorem projektu TECH_NET, jehož hlavním cílem je odstranění komunikační bariéry mezi potenciálními partnery z akademické obce a podnikatelské sféry je fakulta textilní .

Partnery projektu jsou HK ČR, ATOK, ČVUT v Praze a Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s. Projekt podpořený částkou 18 662 864,- Kč potrvá 36 měsíců. Je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Datum vyhlášení: 14.4.2010, 00:00

Datum ukončení: 23.4.2010, 10:00

Seminářem „Úskalí vědecké prezentace – akademici a praxe“ startuje v pátek 23. dubna série akcí projektu TECH_NET. Pedagogové z FT TUL, ČVUT v Praze, z VŠ Karlovy Vary a zástupci z praxe budou na semináři s workshopem společně řešit některé komunikační problémy.

Šestihodinová akce začíná v 10 hodin v učebně B5, v druhém patře budovy B, v kampusu Technické univerzity v Liberci. Přestože je seminář určen především studentům doktorandům FT TUL, tým projektu TECH _NET uvítá i další zájemce z řad pedagogů a studentů univerzity.

Podrobnosti si můžete přečíst zde.

 

Společné využití fondů EU a nástrojů APZ- inspirace ze Švédska

Datum vyhlášení: 9.4.2010, 00:00

Datum ukončení: 22.4.2010, 13:00

Velvyslanectví Švédska pořádá dne 22.4. od 9:30 hodin seminář na téma Společné využití EU fondů a nástrojů APZ k rozvoji podnikání a zaměstnanosti - inspirace ze Švédska.

Seminář se uskuteční v budově švédského velvyslanectví Úvoz 13, Praha 1. Bližší informace vč.programu získáte v pozvánce zde.

 

Seminář na téma OP Podnikání a inovace

Datum vyhlášení: 15.4.2010, 00:00

Datum ukončení: 21.4.2010, 10:00

Sekce Strukturálních fondů Ministerstva průmyslu a obchodu pořádá dne 21.4.2010 informační seminář na téma "Operační program Podnikání a inovace - od záměru projektu k proplacení dotace".

Seminář se uskuteční v Grandhotelu Zlatý lev, Gutenbergova 3, Liberec od 10 hodin. Přednášejícími budou ředitelé Odboru implementace SF a Odboru koordinace SF, vedoucí pracovníci a programoví referenti Sekce strukturálních fondů.

Bližší informace vč. programu a možnosti registrace získáte na stránkách Hospodářské komory ČR zde.

 

Workshop na téma INCOTERMS 2010

Workshop na téma INCOTERMS 2010

Datum vyhlášení: 1.4.2010, 00:00

Datum ukončení: 20.4.2010, 16:00

Program workshopu:

Sjednávání dodacích podmínek v zahraničně obchodní činnosti:
-         Současná praxe u nás a v zahraničí,
-         Význam a funkce dodacích doložek INCOTERMS ve srovnání s jinými dodacími doložkami používanými ve světové praxi,
-         Upozornění na rizika spojená s  používáním nestandardních dodacích doložek
-         Základní orientace mezinárodních dodacích doložek INCOTERMS 2000,  jejich praktické uspořádání a vhodnost používání,
-         Podrobné projednání jednotlivých dodacích doložek s poukazem na problémy vyskytující se v praxi u nás a v zahraničí
-         Dopravní dokumenty vydávané v souvislosti s plněním dodacích podmínek v jednotlivých dopravních odvětvích s upozorněním na defekty s jejich vystavováním a praktickým uplatňováním,
-         Používání dodacích doložek ve vnitrostátní obchodní praxi
-         Kontrolní otázky, dotazy, diskuse

Přednáška bude doprovázena záznamem na power-point.

Datum vyhlášení: 1.4.2010, 00:00

Datum ukončení: 20.4.2010, 16:00

Okresní hospodářská komora Liberec pořádá v rámci v rámci projektu Dvě země – jeden hospodářský prostor workshop na téma INCOTERMS 2010.

Workshop se bude konat v úterý 20. dubna 2010 od 9:00 do 16:00 v konferenční místnosti OHK Liberec, Palác Syner , 1. patro. Vstupné je zdarma.

Přednáší a dotazy zodpoví JUDr. Miroslav Šubert, poradce pro zahraniční obchod a mezinárodní dopravu a pojištění, člen mezinárodní komise ICC navrhující nové vydání INCOTERMS s platností od 2011, místopředseda České společnosti pro dopravní právo, lektor VŠE.

Přihlášku, prosím, zašlete nejpozději do 15. dubna e-mailem na adresu zemlova@ohkliberec.cz.

 

Informační den programu Inteligentní energie pro Evropu II

Datum vyhlášení: 9.4.2010, 00:00

Datum ukončení: 19.4.2010, 15:00

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR pořádá dne 19.4. od 9:30 hodin Národní informační den programu Inteligentní energie pro Evropu II (2007-2013). Informační den se pořádá v souvislosti s výzvou k předkládání projektů pro rok 2010.

Přihlásit se můžete nejpozději do 17.4. Seminář se uskuteční v budově MPO Na Františku 32, Praha 1. Bližší informace vč.programu získáte zde.

 

Teritoriální setkání USA

Datum vyhlášení: 10.3.2010, 00:00

Datum ukončení: 25.3.2010, 10:00

Mezinárodní obchodní komora v České republice (ICC ČR) ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v ČR pořádá v rámci projektu „Mezinárodní obchod v praxi“, který je zaměřený na jednotlivá obchodně zajímavá teritoria další teritoriální setkání, tentokrát na téma „USA“.

Setkání se koná 25. března 2010 od 10:00 hodin v sídle ICC ČR, Thunovská 12, Praha 1. Cílem tohoto setkání je představení a přiblížení obchodních a investičních příležitostí pro české firmy v USA a získání praktických informací a rad od zástupců státní správy a firem, které již s prováděním obchodu v daném teritoriu mají zkušenosti.

Hlavním hostem je pan Frank Reynolds, ředitel International Project Inc., přední americký představitel působící v oblasti zahraničního obchodu, práva a mezinárodní dopravy, autor významných publikací a spoluautor Incoterms 1990, Incoterms 2000 a Incoterms 2010 a UCP 600. Pan Reynolds se ve svém vystoupení zvlášť zaměří na podmínky českého vývozu a dovozu z USA a na srovnání dosud používaných zastaralých amerických dodacích doložek a jejich srovnání se zněním Incoterms 2000.

Pro bližší informace o programu, registraci a účastnickém poplatku prosím navštivte webové stránky zde.

 

Konference Odpad jako užitečná surovina

Datum vyhlášení: 24.2.2010, 00:00

Datum ukončení: 24.3.2010, 18:00

Dne 24.3.2010 se od 10 hodin koná odborná konference „Odpad jako užitečná surovina – nové koncepce“.

Tématy konference bude např.:
- Ekologie jako dobrý obchod = odpad jako užitečná surovina
- Ekologické a ekonomické využití odpadu a biomasy v regionech a mikroregionech
- Jak získat peníze na realizaci projektu?!

Konference se uskuteční v Konferenčním centru Tower, Hvězdova 1716/2b, Praha 4. Registrace probíhá od 9:30.

Veškeré informace o programu, možnost registrace apod. získáte po kliknutí zde.

 

Seminář Poruchy obchodování českých firem s partnery v Německu a možné způsoby jejich praktického řešení

Datum vyhlášení: 4.3.2010, 00:00

Datum ukončení: 17.3.2010, 15:30

Mezinárodní obchodní komora v České republice (ICC ČR) pořádá dne 17.3.2010 od 9 hodin seminář "Poruchy obchodování českých firem s partnery v Německu a možné způsoby jejich praktického řešení".

Cílem semináře je poskytnout posluchačům komplexní informace o podnikatelském a právním prostředí v Německu a nastínit nejčastější chyby v obchodech s německými partnery. Seminářem Vás provede právník JUDr. Bohumír Molnár, CSc. a expert na mezinárodní obchod Ing. František Janatka, CSc.

Seminář se uskuteční v sídle ICC ČR, Thunovská 12, Praha 1 - Malá Strana. Účastnický poplatek činí 4 800 Kč vč. DPH.

Bližší informace a možnost registrace získáte zde.

 

Seminář Aplikace elektronických vaček v pohonech pracovních členů mechanismů a v řídicích systémech strojů

Datum vyhlášení: 24.2.2010, 00:00

Datum ukončení: 11.3.2010, 14:00

Inovační a technologické centrum při VÚTS, a.s., člen sítě Enterprise Europe Network, ve spolupráci s Agenturou regionálního rozvoje Liberec pořádají dne 11.3.2010 od 9:30 odborný seminář na téma "Aplikace elektronických vaček v pohonech pracovních členů mechanismů a v řídících systémech strojů".

Součástí semináře je obecná charakteristika elektronických vaček, mechatronické pohonné systémy, virtuální simulace mechanismů včetně pohonů apod.

Seminář se uskuteční v budově VÚTS, a.s., U jezu 4, Liberec. Registrace je nutná do 26.2.2010!

Podrobné informace získáte na pozvánce zde a na programu semináře zde.

 

Přednáška Inovace v regionech

Datum vyhlášení: 17.2.2010, 00:00

Datum ukončení: 4.3.2010, 12:00

Společnost TESCO SW a.s. ve spolupráci s Moravskou vysokou školou Olomouc o.p.s. v rámci projektu "Jádro inovačního centra Olomouc" pořádá přednášku Inovace v regionech.

Obsahem přednášky bude přehled současných trendů v oblasti podpory inovací na krajské úrovni. Jsou to právě inovace a komercializace výsledků vědecko-výzkumné činnosti, které hrají zásadní roli pro udržení konkurenceschopnosti a atraktivity krajů. Jedním z předpokladů ekonomického úspěchu na místní a regionální úrovni je nastavení funkční spolupráce mezi podnikatelskými subjekty, samosprávou a vědecko-výzkumnými institucemi.

Přednáška se koná 4.3.2010 od 10 hodin v Regionálním centru Olomouc, Jeremenkova 40B, sál Pegasus v Olomouci. Přednáší doc. Pavel Švejda z Asociace inivačního podnikání České republiky.

Bližší informace o přednášce získáte po kliknutí zde.

 

II.výzva programu Marketing OPPI

Datum vyhlášení: 11.2.2010, 00:00

Datum ukončení: 4.3.2010, 10:30

Agentura pro podporu podnikání a investic Czechinvest pořádá seminář zaměřený na II.výzvu z programu Marketing Operačního programu Podnikání a inovace.

Cílem semináře je seznámit žadatele se základními informacemi o této Výzvě, rozdíly oproti I. Výzvě a nejčastějšími chybami v projektech programu Marketing. Školit bude zástupce oddělení marketingu pro podnikatele z agentury CzechInvest.

Účast na semináři je zdarma a pouze pro registrované. Seminář se uskuteční dne 4.3. od 9 hodin v centrále Agentury Czechinvest v Praze ve Štěpánské ul.15.

Bližší informace o semináři a možnosti registrace získáte zde.

 

4.ročník Česko-asijského fóra

Datum vyhlášení: 22.2.2010, 00:00

Datum ukončení: 1.3.2010, 16:00

Dne 1.3.2010 od 9 hodin se uskuteční 4.ročník Česko-asijského fóra. Akce se uskuteční v TOP hotelu Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4 - Chodov. Registrace bude probíhat od 8:30. Oficiální záštitu nad fórem převzal premiér ČR Jan Fischer.

Hlavním zaměřením letošního ročníku budou příležitosti pro česko-asijskou spolupráci v oblasti infrastruktury, což je tématika propojující řadu odvětví průmyslu, dopravy, služeb i ochranu životního prostředí prostřednictvím využívání obnovitelných zdrojů, sofistikovaných technologií a potřebného know-how. Prostor bude věnován i možnostem financování česko-asijské spolupráce.

Součástí bude i nový formát prezentace, a sice panely "Zaostřeno na:/Focus on:". Letos to budou panely Zaostřeno na Indii, Zaostřeno na Indonésii a Zaostřeno na Koreu.

Bližší informace získáte na stránkách Česko-asijského fóra zde.

 

Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI

Datum vyhlášení: 28.1.2010, 00:00

Datum ukončení: 26.2.2010, 11:45

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest pořádá seminář s názvem „Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI“.

Cílem semináře je seznámit podnikatele s postupem vyplňování Žádosti o platbu a Zpráv z realizace projektu. Seminář je vhodný zejména pro ty, kteří již projekt ukončili, popř. jsou ve fázi realizace projektu.

Seminář se koná od 9 hodin v sídle agentury Czechinvest v Praze ve Štěpánské ul.15.

Účast je zdarma a pouze pro registrované. Odkaz na registraci a podrobnější informace získáte po kliknutí zde.

 

Přeshraniční mobilita zaměstnanců na polském a německém trhu práce

Datum vyhlášení: 8.2.2010, 00:00

Datum ukončení: 25.2.2010, 15:25

Krajská hospodářská komora Liberec pořádá v rámci projektu EURES-TriRegio seminář Přeshraniční mobilita zaměstnanců na polském a německém trhu práce.

Seminář je tlumočen z němčiny a polštiny do češtiny a obráceně, je určen pro zástupce podnikatelského sektoru a ostatní zájemce k získání informací o trhu práce, pracovních standardech, pracovním právu, poskytování služeb v Německu a Polsku.

Seminář se uskuteční dne 25.2.2010 od 9 hodin v Liberci v Paláci Syner, 1.patro, Rumunská 655/1. Seminář je zdarma, pořadatel žádá o předchozí potvrzení účasti.

Bližší informace o semináři získáte zde.

 

Setkání s hejtmanem Libereckého kraje

Datum vyhlášení: 12.2.2010, 00:00

Datum ukončení: 24.2.2010, 18:00

Dne 24.2.2010 od 15:30 se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje uskuteční setkání s hejtmanem Libereckého kraje.

Setkání je určeno pro podnikatele, majitele malých a středních firem a je místem setkání se zástupci krajů, Krajské hospodářské komory, Svazu měst i obcí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu, agentury CzechInvest, partnerských firem a zástupců redakce podnikatelského týdeníku PROFIT. Hlavním cílem setkání je zprostředkovat navazování kontaktů mezi podnikateli, zástupci Hospodářské komory, krajské a místní samosprávy a řešení problémů podnikání v regionech.

Podrobnější informace o setkání získáte zde.

 

Kulatý stůl na téma Podpora čistých technologií v ČR

Datum vyhlášení: 4.2.2010, 00:00

Datum ukončení: 15.2.2010, 17:00

Agentura pro podporu podnikání a investic Czechinvest si Vás dovoluje pozvat ke kulatému stolu na téma „Podpora čistých technologií v ČR“.

Tématem kulatého stolu budou mj. bližší informace o programu Potenciál (jeden z programů OP Podnikání a inovace. Diskusní bloky se budou mj. věnovat technologii vod a odpadních vod, technologii recyklací.

Setkání se koná v centrále Czechinvestu ve Štěpánské ul.15, Praha 2. Svou účast, prosím, potvrďte do 12. 02. 2010 na tel.: 724 952 875 nebo e-mailem na adresu: petra.rouckova@czechinvest.org.

Bližší informace získáte na oficiální pozvánce přístupné zde.

 

Seminář pro výrobní podniky na projekty ICT v podnicích

Datum vyhlášení: 21.1.2010, 00:00

Datum ukončení: 3.2.2010, 13:00

Společnost Minerva Česká republika ve spolupráci s agenturou CzechInvest a poradenskou společností CVIS Consulting připravila sérii regionálních seminářů pro výrobní podniky střední velikosti:

Odborníci ze tří organizací vám přinesou tři jedinečné pohledy na projekty pořízení informačních systémů za podpory dotací.

CzechInvest představí novou výzvu programu ICT v podnicích s termíny, novinkami ve srovnání s předchozími výzvami a výhled vývoje dotací programu do budoucna.
CVIS Consulting seznámí účastníky s dosavadními zkušenostmi řízení projektů implementace ERP systémů dotovaných z programu ICT v podnicích.
Minerva ČR přinese zkušenosti, tipy z realizací završených projektů a poukáže na oblasti, kde výrobní podniky mohou výrazně ušetřit a zeštíhlit procesy.

Cílem semináře je sdílení zkušeností, rad a tipů získaných z předchozích dvou vln. Seminář pomůže vyvarovat se zbytečných chyb a ukáže, jak lze zefektivnit firemní procesy správnými podnikovými aplikacemi. Aktuální třetí výzva programu ICT v podnicích je připravena pro výrobní podniky do velikosti 250 zaměstnanců.

Seminář se kromě dalších krajských měst koná i 3.února 2010 v hotelu Liberec v centru Liberce.

Bližší informace včetně přihlášky získáte na stránkách společnosti Minerva zde.