Mezinárodní spolupráce | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Aktuální dění v Evropské unii

Pro aktuální dění v Evropské unii doporučujeme sledovat pravidelně stránky Zastoupení Evropské komise v ČR.

Kromě řady dalších informací zde v sekci Novinky pravidelně každý týden vychází newsletter Týden v Evropě.

 

The Regional Innovation Strategy of the Liberec Region has been accepted

The Regional Innovation Strategy of the Liberec Region has been accepted by resolution no. 301/ZK/2009/ of the Regional Authority of the Liberec Region on September 29, 2009.

Abridged english version of the document you can download here.

 

 

 

ISM 2017 - 30.12.2016

ISM 2017

Kde: DE - Německo, Kolín nad Rýnem
Kdy: 29.1.2017 - 1.2.2017

Veletrh ISM (Internationale Süßwarenmesse) je prvotřídní platformou pro prezentaci světových novinek z oboru sladkostí a cukrovinek. Výstavními exponáty jsou výlučně finálními produkty určenými pro maloobchod.
Při této příležitosti jsou prezentovány mimo jiné následující výrobky: sladkosti, kakaové a čokoládové výrobky, sušenky, svačiny, cukrovinky, zmrzlina, bio produkty a další.
Agentura CzechTrade připravuje prezentaci českých firem za účelem nalezení nových odbytových možností pro české exportéry.
Naším cílem je podpořit firmy v jejich pronikání na zahraniční trhy, proto kromě příprav společné expozice, nabízíme také sérii doprovodných služeb pro zvýšení šancí na úspěšný vývoz klienta. Patří sem např. oslovení německých potencionálních partnerů s cílem podchytit jejich zájem o setkání na veletrhu, osobní asistence během veletrhu nebo aktivní účast při jednáních s vašimi obchodními partnery.

více [nové okno]

 
 

PETROHRADSKÝ TECHNICKÝ VELETRH 2017 - 22.12.2016

PETROHRADSKÝ TECHNICKÝ VELETRH 2017

Kde: Petrohrad (Rusko)
Kdy: 14.3.2017 - 16.3.2017

Petrohradský Technický veletrh 2017 je největším mezinárodním oborovým strojírenským veletrhem v severozápadním Rusku. Cílem společné účasti je prezentovat možnosti českého průmyslu v oblasti strojírenství. Prezentace na veletrhu navazuje na tradiční úspěšné účasti českých firem v letech 2008 až 2016.

více [nové okno]

 
 

NOVUMM 2017/007N HEIMTEXTIL 2017 - 19.12.2016

NOVUMM 2017/007N HEIMTEXTIL 2017

Kde: Frankfurt nad Mohanem (Německo)
Kdy: 10.1. - 13.1.2017

Veletrh HEIMTEXTIL představuje největší mezinárodní veletrh textilu a zároveň také odbornou platformu pro maloobchodníky, výrobce a designéry. Akce je doplněna speciálními výstavami, workshopy a odbornými přednáškami.

více [nové okno]

 
 

Veletrh Věda Výzkum Inovace - 09.12.2016

Veletrh Věda Výzkum Inovace

Kde: Brno - brněnské výstaviště
Kdy: 28.2. - 2.3.2017

Veletrh Věda Výzkum Inovace (VVVI) vytváří novou interdisciplinární platformu propojující vědeckou a výzkumnou sféru s podnikatelským prostředím. Poskytuje příležitost školám, firmám, výzkumníkům a vědeckým týmům alespoň jednou ročně fyzicky představit výstupy své práce sobě navzájem i odborné a široké veřejnosti. Na veletrhu se budou prezentovat především inovační firmy, vědecko-technické parky a centra, vědecké týmy, samostatní výzkumníci, vysoké školy, instituce, další organizace a společnosti, bez jejichž činnosti by výzkum, vývoj, inovace a jejich zavedení do praxe nebylo možné. Návštěvníci budou mít možnost se seznámit s jejich činností a s ukončenými, právě probíhajícími, nebo plánovanými projekty.

více [nové okno]

 
 

DPH a zahraniční obchod v roce 2017 - 02.12.2016

DPH a zahraniční obchod v roce 2017

Kde: BIC Plzeň
Kdy: úterý 17. ledna 2017

Obsah semináře

- aktuální informace (změny DPH přijaté v průběhu roku 2016 včetně vazby na nové celní předpisy, změny DPH v novele účinné od 1. ledna 2017, změny ve vykazování INTRASTATu, změny v celním sazebníku)
- zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů (vnitrounijní obchod se zbožím, nákupy zboží od osob neusazených v tuzemsku na území ČR - nový princip reverse charge, dovoz a vývoz zboží - nově definovaný daňový doklad, DÚZP)
- praktické příklady obchodních operací a komentář ke správnému uplatnění DPH

Seminář se koná v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network.

více [nové okno]

 
 

Regionální konference "How to best attract talented researchers?" - 25.11.2016

Regionální konference

Kdy: 24.1.2017
Kde: Brno

24. ledna 2017 se v Brně uskuteční regionální konference How to best attract talented researchers?, kterou organizuje Evropská komise (EK) společně s MŠMT a Slovenským ministerstvem školstva, vedy, výskumu a športu. Program je věnovaný praktické implementaci politiky lidských zdrojů výzkumných institucí (Charter and Code, HRS4R, čl. 32 grantové dohody H2020, podrobnosti níže) v ČR a na Slovensku. Téma úzce souvisí s mobilitou výzkumníků podporovanou rámcovým programem pro VaVaI Horizont 2020.

více [nové okno]

 
 

Nástroj „Fast Track to Innovation“ - 18.11.2016

Nástroj „Fast Track to Innovation“

Fast Track to Innovation (FTI) podporuje rychlé zavádění inovací na trh prostřednictvím spolupráce podniků a výzkumných organizací. Tento nástroj je vhodný především pro velké firmy, které mají se získáváním evropských dotací malé nebo žádné zkušenosti. Jako jediný v programu Horizont 2020 není oborově zaměřený, podstatný je pouze dobrý komerční potenciál inovace. Ta se musí objevit na trhu nejpozději do 3 let od zahájení projektu. Návrh projektu má charakter podnikatelského záměru a nesmí přesáhnout 30 stran. Výsledky se dozvíte do 6 měsíců od uzávěrky (uzávěrky jsou třikrát ročně).

více [nové okno]

 
 

Využití kosmických aplikací v zemědělství (When Space Technologies meet Agriculture) - 11.11.2016

Využití kosmických aplikací v zemědělství (When Space Technologies meet Agriculture)

Kdy: 14.11.2016 - 15.11.2016
Kde: Matera (Itálie)

Ve dnech 14. – 15. listopadu 2016 pořádá síť Nereus (Network of European Regions Using Space Technologies) - ČR zastoupena není - v italském městě Matera konferenci When Space Technologies meet Agriculture. Cílem akce je představit možnosti meziregionální spolupráce, investiční příležitosti a význam a potenciál evropských kosmických soustav Copernicus a EGNOS/Galileo pro využití v zemědělství. Oba systémy (satelitní pozorování země a vyspělý navigační systém) již jsou částečně přístupné uživatelům. Součástí konference bude také partnerská burza.

více [nové okno]

 
 

Raw Materials Week - 04.11.2016

Raw Materials Week

Kdy: 28.11.2016 - 2.12.2016
Kde: Brusel, Belgie

První ročník „Raw Materials Week“ organizovaného Evropskou komisí se bude konat v Bruselu od 28. listopadu do 2. prosince 2016. Akce jsou zaměřeny na nejnovější poznatky a události v oblasti surovin v EU. Raw Materials Week se bude zúčastnit široká škála organizací a jednotlivců, kteří budou diskutovat na téma surovinové politiky a inciativ realizovaných v této oblasti. 30. listopadu 2016 se koná půl denní seminář "Education and training as a vehicle to improve competitiveness and business creation" organizovaný Znalostním a inovačním společenstvím Evropského inovačního a technologického institutu v oblasti surovin (EIT Raw Materials) a partnerská burza programu Horizont 2020. 1. prosince 2016 se koná čtvrtý ročník konference na vysoké úrovni evropského inovačního partnerství (EIP) v oblasti surovin.

více [nové okno]

 
 

2. Evropský summit k inovacím pro aktivní a zdravé stárnutí - 27.10.2016

2. Evropský summit k inovacím pro aktivní a zdravé stárnutí

Kdy: 5.12.2016 - 8.12.2016
Kde: Brusel, Belgie

Ve dnech 5. – 8. 12. 2016 se v Bruselu koná Summit k inovacím pro aktivní a zdravé stárnutí. Akci organizuje Evropská komise ve spolupráci s Evropským inovačním partnerstvím v oblasti aktivního a zdravého stárnutí (EIP on AHA), Společným programem pro aktivní asistované žití (AAL JP), Evropským parlamentem a Výborem regionů a letošním tématem je 'Transform the future of health and care in Europe'. Cílem akce je debatovat o tom, jak může jednotný digitální trh přeměnit demografickou změnu v příležitost pro společenský a ekonomický rozvoj. Registrace je možná na základě pozvánky.

více [nové okno]

 
 

Konference SECID 2016 - 20.10.2016

Konference SECID 2016

Kdy: 23.11.2016 08:30 — 18:00
Kde: Brusel, Belgie

Slovenské předsednictví v Radě EU organizuje konferenci nazvanou „Spreading Excellence and Crossing the Innovation Divide“, SECID 2016. Cílem konference je prodiskutovat úlohu excelence v evropském výzkumu a inovacích a možnosti, které nabízí program Horioznt 2020, Evropské strukturální a investiční fondy a další národní a mezinárodní programy k překonání rozdílů v oblasti inovací. Dále budou posouzeny výsledky výzev TEAMING, TWINNING a ERA Chairs. Výstupem konference a příspěvkem ke střednědobému hodnocení programu H2020 bude dokument s doporučeními a návrhy k lepšímu využití inovačního potenciálu a navýšení excelence ve VaV.

více [nové okno]

 
 

Konference "Neříkejte NE mezinárodním projektům" - 15.10.2016

Konference

Kdy: 9.11.2016
Kde: Brno (ČR)

Masarykova univerzita zve na konferenci s názvem "Neříkejte NE mezinárodním projektům". Tato akce se uskuteční 9.listopadu v prostorách rektorátu VUT a přinese jak základní informace o aktuálních možnostech v mezinárodní spolupráci, tak i tipy, jak napsat mezinárodně konkurenceschopný projekt. Na konferenci bude možnost diskutovat s úspěšnými firmami a inspirovat se jejich zajímavými příběhy. Po předchozí registraci je účast na akci zdarma.

více [nové okno]

 
 

Summit pro inovátory - 8.10.2016

Summit pro inovátory

Kdy: 10.10.2016 — 11.10.2016
Kde: Brusel (Belgie)

Ve dnech 10. - 11. října 2016 organizuje Evropská komise v Bruselu Summit pro inovační firmy, který bude zároveň prvním velkým setkáním úspěšných žadatelů do schématu nástroj pro MSP. Přítomni budou rovněž zástupci potenciálních investorů. Účast je možná na pozvání. Detaily budou k dispozici v nejbližší době, úvodní informace je k dispozici zde.

více [nové okno]

 
 

Mezinárodní strojírenský veletrh - 01.10.2016

Mezinárodní strojírenský veletrh

Termín konání: 3.-7.10. 2016
Místo konání: Výstaviště Brno

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě, s každoroční účastí více než 1 500 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků. Ze zahraničí přijíždí přes 35% vystavovatelů a 10% návštěvníků.

Návštěvnost je vysoce odborná, přes sedmdesát procent návštěvníků ovlivňuje rozhodování o investicích, třetina patří k vrcholovému managementu.

Zastoupeny jsou všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu.

Hlavním tématem MSV je průmyslová automatizace, prezentace měřící, řídicí, automatizační a regulační techniky zahrnující všechny obory veletrhu. Obor elektronika, automatizace a měřící technika je po obráběcí technice a materiálech a komponentech ve strojírenství třetím nejobsazenějším specializovaným celkem MSV.

MSV je tradičně věnována vysoká mediální pozornost, akredituje se přes čtyři sta novinářů. Součástí veletrhu je špičkový doprovodný program odborných konferencí, seminářů a workshopů na aktuální technická, obchodní a ekonomická témata.

více [nové okno]

 
 

Konference KRECon 2016: Budoucnost a uplatnění mladé české vědy - 23.09.2016

Konference KRECon 2016: Budoucnost a uplatnění mladé české vědy

Ve dnech 6. a 7. října se uskuteční v Národní technické knihovně v Praze dvoudenní konference zaměřená na téma výsledky vědy a jejich praktické použití.

Konference KRECon 2016 je příležitostí pro setkání začínajících i zkušených výzkumníků s představiteli inspirativních českých a zahraničních institucí, které se přiblížily ideálním podmínkám pro úspěšné uplatnění výzkumu do praxe. Záštitu nad akcí převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

více [nové okno]

 
 

Konference k továrnám budoucnosti 2016: továrny 4.0 - 15.09.2016

Konference k továrnám budoucnosti 2016: továrny 4.0

Kdy: 15.9.2016 - 16.9.2016
Kde: Brusel, Belgie

Ve dnech 15. – 16. 9. 2016 pořádá Evropská asociace továren budoucnosti (European Factories of the Future Research Association, EFFRA) v Bruselu konferenci na téma budoucnost výroby. Na akci budou představeny výsledky výzkumných a inovačních projektů financovaných v rámci partnerství 'Továrny budoucnosti'. Během konference se budou konat také dvě akce, kde budou mít účastníci FoF projektů možnost představit své výsledky potenciálním partnerům. Registrace je pro nečleny EFFRA zpoplatněna.

více [nové okno]

 
 

Seminář ReMaT (Research Management Training) pro začínající vědce - 09.09.2016

Seminář ReMaT (Research Management Training) pro začínající vědce

Kdy: 19.9.2016 - 20.9.2016
Kde: Hamburk (Německo)

Ve dnech 19. až 20. září 2016 pořádá německá společnost TuTech Innovations v Hamburku seminář ReMaT (Research Management Training). Seminář v angličtině je určen začínajícím vědcům (doktorandům od 2. ročníku dále) technických oborů a přírodních věd. Program je zaměřen na propojování vědy s podnikatelskou sférou, metodiku získávání grantových projektů, autorská práva a management interdisciplinárních výzkumných projektů. Cílem akce je také navázání kontaktů mezi evropskými vědci, proto je vítána účast mladých vědců z co nejvyššího počtu zemí. Seminář je zpoplatněn (500 € bez DPH).

více [nové okno]

 
 

Inovace a mezioborová spolupráce v ortotice a protetice - 02.09.2016

Inovace a mezioborová spolupráce v ortotice a protetice

Typ akce: konference Datum: 03.10.2016 Kde: Ostrava (ČR)

Mezinárodní konference zaměřená na mezioborovou spolupráci, technické a klinické inovace v ortotice, protetice a souvisejících oborech. Akce je určena pro studenty a vyučující VŠ, lékaře a jiné zdravotnické pracovníky (ortotiky, protetiky, fyzioterapeuty, ergoterapeuty..), odborníky z biomedicíny, biomechaniky a IT. Záštitu nad konferencí převzali: prof. MUDr. Jan Lata, CSc., rektor Ostravské univerzity v Ostravě, prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., rektor VŠB - TU Ostrava a doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava.

International multidisciplinary conference focused on multidisciplinary solutions, technical and clinical innovations in Prosthetics & Orthotics and in related clinical areas. This event is organized for university students and teachers, doctors and other medical professionals (orthotists, prosthetists, physiotherapist, occupational therapists etc.) and professionals from the fields of biomedicine, biomechanics and IT. The conference is held under the auspices of: prof. MUDr. Jan Lata, CSc., rector of University of Ostrava, prof. Ing. Ivo Vondrak, rector of VŠB - Technical University of Ostrava and doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, director of University Hospital Ostrava.

více [nové okno]

 
 

Občanská debata o kosmických programech ESA - 24.08.2016

Občanská debata o kosmických programech ESA

Typ akce: workshop
Datum: 10.9.2016 09:30 – 17:00
Kde: Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice

Zapojte se do první občanské debaty o směřování a roli Evropy v kosmických aktivitách, kterou pořádá Evropská vesmírná agentura (European Space Agency - ESA) ve všech svých 22 členských zemích současně ve stejný den, a to prostřednictvím zastupujících organizací. V České republice zajišťuje celodenní debatu Technologické centrum AV ČR s podporou Ministerstva dopravy a agentury CzechInvest.

V každé zemi se občanské debaty účastní přibližně 100 občanů, kteří jsou po registraci vybíráni dle určitých sociodemografických kritérií. Stále jsou ještě volná místa pro debatu v ČR. K účasti nepotřebujete znát žádné kosmické programy a aktivity. Stačí chuť spolupracovat!

více [nové okno]

 
 

EcoSummit 2016 na téma ekologické udržitelnosti - 20.08.2016

EcoSummit 2016 na téma ekologické udržitelnosti

Kdy: 29.8.2016 - 1.9.2016
Kde: Montpellier (Francie)

Ve dnech 29. 8. - 1. 9. 2016 pořádá organizace Elsevier pátý ročník mezinárodní konference 'EcoSummit Congress on Ecological Sustainability: Engineering Change' ve francouzském Motpellier. Konference slouží jako fórum pro vědce ke sdílení poznatků o konceptech a metodách určených k holistickému užití v managementu životního prostředí. Letošní ročník se zaměří na ekologii pevninských ekosystémů, především na ekosystémy náchylné vlivům klimatických změn a antropogenního tlaku. Program bude zahrnovat řadu paralelních zasedání a doprovodných akcí včetně terénní exkurze.

více [nové okno]