březen | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

NANOFORCE (Nanotechnology for Chemical Enterprises – how to link scientific knowledge to the business in the Central Europe space)

Zdroj dotace:

Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa

Harmonogram:

květen 2011 - říjen 2013

Celkové náklady:

2.267.475,00 EUR

Celková dotace z ERDF:

1.805.941,25 EUR

Vedoucí partner:

SC - Sviluppo Chimica spa, Lombardie, Itálie

Projektoví partneři:

Svaz chemického průmyslu ČR
Veneto Nanotech S.C.p.A., Veneto, Itálie
Chemistry Cluster Bavaria, s/o Universitat Bayern Service GmbH, Bavorsko, Německo
Polish Chamber of Chemical Industry (PIPC), Polsko
Institute of High Pressure Physics, Polish Academy of Sciences, Polsko
University of Nova Gorica, Slovinsko
BioNanoNet Forschungs GmbH, Vídeň, Rakousko
Zväz Chemického a Farmaceutického Priemyslu SR, Bratislava, Slovensko

Zaměření projektu:

Hlavním cílem projektu Nanoforce je podpora sítě inovativních odvětví nanotechnologií v regionech střední Evropy. Toho bude dosaženo propojením organizací veřejného a soukromého sektoru (podniky, výzkumná střediska, investoři rizikového kapitálu a veřejné instituce) k zajištění spolupráce a interdisciplinárního výzkumu nanomateriálů v rámci nařízení REACH (nařízení EU o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek). Cílem rovněž je obrátit nejslibnější laboratorní výsledky do průmyslových aplikací.

Internetové stránky projektu:

http://www.central2013.eu/nc/central-projects/approved-projects/funded-projects/?tx_fundedprojects_pi1[project]=82

 

CEBBIS (Central Europe Branch Based Innovation Support)

Zdroj dotace:

Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa

Harmonogram:

duben 2010 - září 2012

Celkové náklady:

2.204.663,00 EUR

Celková dotace z ERDF:

1.785.462,41 EUR

Vedoucí partner:

AREA Science Park, Friuli-Venezia-Giulia, Itálie

Projektoví partneři:

Styrian Business Promotion Agency (SFG), Graz, Rakousko
Brandenburg Economic Development Board (ZAB), Potsdam, Německo
Industrial Development Agency (ARP), Varšava, Polsko
Virtual Dimension Center (VDC), Stuttgart, Německo
Inovacentrum ČVUT, Praha
INNO-SKART, Székesfehérvár, Maďarsko
Central Transdanubian Regional Innovation Agency (CTRIA), Maďarsko
West-Transdanubian Regional Development Agency (WESTPA), Maďarsko
Upper Silesian Agency for Enterprises Restructuring (GAPP), Katowice, Polsko
University of Primorska, Faculty of Management, Koper, Slovinsko

Zaměření projektu:

Projekt CEBBIS se zaměřuje na odstranění překážek v šíření a aplikaci inovací k zajištění efektivnějšího přístupu ke znalostem, šířených klíčovými hráči v území. Šíření a aplikace inovací bude zajištěna:
- vytvořením nadnárodního konceptu transferu vědeckých výsledků a nových technologií k MSP
- aktivní spoluprací mezi regionálními partnery, zprostředkujícími organizacemi a MSP
- zlepšením klíčových podmínek pro efektivní podporu inovací v MSP
- profesionalizací a dalším školením personálu zprostředkujících organizací

Internetové stránky projektu:

http://www.cebbis.eu/

 

4BIOMASS (Fostering the sustainable usage of renewable energy sources in Central Europe - putting biomass into action)

Zdroj dotace:

Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa

Harmonogram:

říjen 2008 - září 2011

Celkové náklady:

2.233.192,41 EUR

Celková dotace z ERDF:

1.759.923,28 EUR

Vedoucí partner:

Agency for Renewable Resources, Mecklenburg-Vorpommern, Německo

Projektoví partneři:

Austrian Energy Agency, Vídeň, Rakousko
CZ Biom - Česká asociace pro biomasu, Praha
Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, Berlín, Německo
Energy Centre, Kozep-Magyarorszag, Maďarsko
Italian National Agency for New Technologies, Energy and the Environment, Itálie  
Institute of Power Engineering, Mazowieckie, Polsko
AGH - University of Science and Technology, Malopolskie, Polsko
BIOMASA, združenie právnických osôb, Kysucký Lieskovec, Slovensko
Energy Restructuring Agency, ltd., Slovinsko

Zaměření projektu:

Základním cílem projektu 4BIOMASS je podpora udržitelného využití obnovitelné energie z biomasy ve Střední Evropě a zvýšení podílu obnovitelné energie v celkových dodávkách energie. Transferem know-how z vědy, průmyslu a tvorby politiky hodnotící možné negativní dopady z produkce a využití obnovitelné energie z biomasy budou redukována rizika nebezpečného dopadu na přírodu a prostředí a zvýší se tak dostupnost zdrojů a efektivita využití.

Internetové stránky projektu:

http://www.4biomass.eu/en/project