červen | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

DIOXIN (Destruction of Dioxins and Furans in Municipal Solid Waste)

Zdroj dotace:

Program EUREKA

Harmonogram:

1.1.2004 – 1.1.2008

Celková dotace:

1 290 000 EUR

Vedoucí partner:

Termizo a.s., Liberec, ČR

Projektoví partneři:

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Praha, ČR
W.L.Gore & Associates GmBh, Putzbrunn, Německo
EVECO Brno, s.r.o., Brno, ČR
Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, Brno, ČR

Zaměření projektu:

Aplikace bezpečné a spolehlivé technologie k odstranění dioxinů a furanů obsažených ve výfukových plynech vycházejících ze spaloven komunálních odpadů, založený na katalytické filtraci a optimalizaci designu čistícího systému a provozních parametrů.

Informace o projektu:

http://www.eurekanetwork.org/project/-/id/3108

POLYVAC (Research and development vaccine against lower respiratory tract diseases in pig breeding)

Zdroj dotace:

Program EUREKA

Harmonogram:

1.3.2012 – 1.1.2016

Celková dotace:

850 000 EUR

Vedoucí partner:

Sevaron, s.r.o., Brno, ČR

Projektoví partneři:

Vetservis, s.r.o., Nitra, Slovensko
LSI - Laboratoire Service International, Lissieu, Francie

Zaměření projektu:

Objev a rozvoj metod izolace, identifikace a rozmnožování bakteriálních kmenů, které budou po skončení projektu použity pro přípravu nové polyvalentní vakcíny proti infekčním nemocem dolních cest dýchacích u prasat.

Informace o projektu:

http://www.eurekanetwork.org/project/-/id/6717

ARVIS (Automatic rail vehicle identification and UIC codes recognition system)

Zdroj dotace:

Program EUREKA

Harmonogram:

1.3.2012 – 1.1.2016

Celková dotace:

1 180 000 EUR

Vedoucí partner:

CAMEA,spol. s.r.o., Brno, ČR

Projektoví partneři:

STARMON s.r.o., Choceň, ČR
NOPE,a.s., Bratislava, Slovensko
RTS GmbH, Zürich, Švýcarsko

Zaměření projektu:

Cílem projektu je výzkum a vývoj kompletního systému pro automatickou detekci a rozpoznávání identifikačních znaků kolejových vozidel pohybujících se ve vysokých rychlostech. Hlavní projektovou inovací je detekce a rozpoznání drážních vozidel pohybujících se vysokými rychlostmi, identifikace jejich charakteru za všech povětrnostních podmínek a plně automatizované zpracování dat v reálném čase s flexibilní integrací do stávajících a budoucích železničních systémů. Pro získání kódů UIC vozů pohybujících se vysokými rychlostmi bude vyvinuta snímací kamera, která dokáže skenovat celou výšku vozu. Pro osvětlení skenované oblasti bude vyvinuta zcela nová přesně zaměřená jednotka na bázi LED svítidla. Software na rozpoznávání kódu UIC je založen na technologii OCR (Optical Character Recognition - optické rozpoznávání znaků), využívající algoritmy na zpracování obrazu. Z uvedených důvodů bude vyvinuta i nová generace vysoce kvalitního OCR software.

Informace o projektu:

http://www.eurekanetwork.org/project/-/id/6741