červenec | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

CluStrat (Boosting innovation through new cluster concepts in support of emerging issues and cross-sectoral themes)

Zdroj dotace:

Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa

Harmonogram:

říjen 2011 - září 2014

Celkové náklady:

3.691.346,50 EUR

Celková dotace z ERDF:

2.946.062,28 EUR

Vedoucí partner:

Steinbeis-Europa-Zentrum of Steinbeis Innovation GmbH, Baden-Württemberg, Německo

Projektoví partneři:

Clusterland Upper Austria Ltd., Oberösterreich, Rakousko
Národní klastrová asociace, Moravskoslezsko, ČR
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o., Severozápad, ČR
Saxony Economic Development Corporation, Sachsen, Německo,
MAG – Hungarian Economic Development Centre, Kozep-Magyarorszag, Maďarsko,
VÁTI Hungarian Nonprofit Ltd. for Regional Development and Town Planning, Kozep-Magyarorszag, Maďarsko,
CTRDA Central Transdanubian Regional Development Agency Nonprofit Company, Kozep-Dunantul, Maďarsko,
Friuli Innovazione, Research and Technology Transfer Centre, Friuli-Venezia-Giulia, Itálie,
Piedmont Region, Piemonte, Itálie,
Veneto region Industry and Craft Departmtent, Veneto, Itálie,
Polish Chamber of Commerce, Mazowieckie, Polsko,
Lower Silesian Voivodeship, Dolnoslaskie, Polsko,
Upper Silesian Agency for Enterprise Restructuring, Slaskie, Polsko,
Public agency for technology of the Republic of Slovenia, Slovinsko,
National Agency for Development of Small and Medium Enterprises, Bratislavsky, Slovensko,
The Union of Slovak Clusters, Západne Slovensko, Slovensko,
Cluster AT+R, Východne Slovensko, Slovensko

Zaměření projektu:

Specifickými cíli projektu CluStrat jsou navázání politického dialogu mezi tvůrci politik a odborníky v oblasti inovací a klastrů, jako jsou klastrové asociace a regionální rozvojové agentury, dále vyvíjet systematické úsilí při analýze existujících koncepcí a potenciálu a vypracovat společnou strategii, jak mohou být nové koncepce klastru  stimulovány. Společně se strategií budou implementovány pilotní akce a bude vypracován akční plán, jež bude definovat opatření, jež budou přijata budoucími programy. Společná středoevropská strategie jak využít potenciálu prostřednictvím klastrových konceptů bude zaměřena na rozvíjející se odvětví a integraci technologií a služeb do tradičních sektorů. Budou nastoleny průřezové otázky týkající se všech typů seskupení jako environmentální udržitelnost, internacionalizace, transfer technologií a genderové hledisko v oblasti inovací a rozmanitosti. Provedené ankety a mapování umožní politikům lépe porozumět potenciálu rozvíjejících se odvětví a jejich potřebám a výsledná strategie a akční plány budou zaměřeny na vytvoření podpůrného inovačního rámce pro klastry ve střední Evropě.

Internetové stránky projektu:

http://clustrat.eu/

 

CNCB (Cluster and Network Cooperation for Business Success in Central Europe)

Zdroj dotace:

Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa

Harmonogram:

duben 2010 - září 2012

Celkové náklady:

2.129.157,55 EUR

Celková dotace z ERDF:

1.715.630,45 EUR

Vedoucí partner:

Clusterland Upper Austria Ltd., Oberösterreich, Rakousko

Projektoví partneři:

Západočeská univerzita, Jihozápad, ČR,
Chamber of Commerce and Industry of Pécs-Baranya, Del-Dunantul, Maďarsko,
Regional Union of Veneto Chambers of Commerce, Veneto, Itálie,
Province of Milan, Lombardia, Itálie,
Aviation Valley Association, Podkarpackie, Polsko,
Upper Silesian Agency for Enterprises Restructuring, Slaskie, Polsko,
Slovak Chambre of Commerce and Industry, Bratislavsky, Slovensko,
1st Slovak Engineering Cluster, Stredne Slovensko, Slovensko,
Chamber of Craft and Small Business of Slovenia, Slovinsko,
ICS Internationalisierungszenter 5 GmbH, Steiermark, Rakousko

Zaměření projektu:

CNCB reaguje na potřeby klastrových iniciativ a poskytuje jim nástroje pro jejich další rozvoj v oblasti optimalizace a internacionalizace. Zejména projekt podporou klastrových iniciativ přispívá ke zlepšení prostředí pro inovace, jakož i přispívá k využívání inovačního potenciálu klastrů. To jim umožňuje uspět na mezinárodním poli a řešením jejich specifických potřeb dále podporovat rozvoj jejich pole působnosti na založení strategických kooperací a přenos osvědčených postupů. Navíc projekt chce podpořit transfer technologií a mechanismů pro výměnu znalostí pomocí pořádání řady akcí pro výměnu zkušeností a podpořit využívání informačních a komunikačních technologií k vytvoření lepší nadnárodní komunikace a spolupráce za použití nejnovějších IT nástrojů, jež budou k dispozici na jejich internetových stránkách.

Internetové stránky projektu:

http://www.cncb.eu/

 

INNOTRAIN IT (INNOvation TRAINing IT Central Europe)

Zdroj dotace:

Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa

Harmonogram:

duben 2010 - březen 2013

Celkové náklady:

1.950.610,68 EUR

Celková dotace z ERDF:

1.537.356,42 EUR

Vedoucí partner:

MFG Public Innovation Agency for IT and Media, Baden-Württemberg, Německo

Projektoví partneři:

Heilbronn University of Applied Science, Baden-Württemberg, Německo,
Beatrix Lang GmbH, Baden-Württemberg, Německo,
Chamber of Commerce and Industry Cracow, Malopolskie, Polsko,
Cracow University of Economics, Malopolskie, Polsko,
European Projects & Management Agency (EPMA), Jihovýchod, ČR,
Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s., Jihovýchod, ČR,
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (FEI STU), Slovak University of Technology, Bratislavský, Slovensko,
Slovak University of Technology in Bratislava, SPECTRA Centre of Excellence, Bratislavský, Slovensko,
Austrian Computer Society (ACS), Wien, Rakousko,
Universität Wien, Faculty of Computer Science, Department of Knowledge and Business Engineering, Wien, Rakousko, INNOVA Észak-Alföld Regional Development and Innovation Agency Nonprofit Ltd., Eszak-Alfold, Maďarsko,
University of Debrecen Knowledge and Technology Transfer Office, Eszak-Alfold, Maďarsko

Zaměření projektu:

Obecným cílem projektu INNOTRAIN IT je usnadnit inovace v účastnických regionech a odstranit překážky pro šíření inovací v regionálních malých a středních podnicích tím, že zvýšení úrovně IT služeb umožní inovační zralost. V širší perspektivě bude projekt přispívat ke zlepšení znalosti veřejnosti o managementu služeb informačních technologií (Information Technology Service Management - ITSM) a tím překonávat inovační bariéry v regionech střední Evropy. Konkrétně je projekt zaměřen na podporu služeb IT v malých a středních podnicích, na zvyšování povědomí mezi malými a středními podniky o provádění inovací procesů a výrobků v souladu s jejich obchodní strategií, na podporu spolupráce mezi dodavateli IT služeb a malými a středními podniky. Záměrem projektu je zřídit nadnárodní klastr INNOTRAIN IT Europe s cílem podpořit spolupráci a výměnu znalostí mezi regiony střední Evropy.

Internetové stránky projektu:

http://www.innotrain-it.eu