květen | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

EUROMATRIXPLUS (Strojový překlad evropských jazyků blíže uživateli)

Zdroj dotace:

7.rámcový program

Harmonogram:

1.3.2009 - 30.4.2012

Celkové náklady:

5 942 121 EUR

Celková dotace:

4 266 896 EUR

Vedoucí partner:

Deutsches Forschungszentrum für künstliche Intelligenz GmbH. Saarbrücken, Německo

Projektoví partneři:

Johns Hopkins University, Baltimore, USA
Ceet s.r.o., Praha, Česká republika
Dublin City University, Dublin, Irsko
Lucy Software and Services, Waibstadt, Německo
The University of Edinburgh, Edinburgh, Velká Británie
Fondazione Bruno Kessler, Trento, Itálie
Univerzita Karlova v Praze, Praha, Česká republika
Universite Le Mans, Le Mans, Francie

Zaměření projektu:

Projekt Euromatrix Plus bude zajišťovat:
- pokračování rychlého vývoje technologií strojového překladu, vytváření např. systémů pro každý oficiální jazyk EU a pro poskytování dalších strojových překladů vývojářům infrastruktury pro budování statistických modelů překladu,
- pokračování a rozšíření řízeného systematického zkoumání různých přístupů a technik pro urychlení vědeckého vývoje nových metod. Cílem je dosáhnout vědecky dobře srozumitelné nové kombinace metod, které jsou prokazatelně lepší než je stav techniky.
- přispívat k růstu a konkurenceschopnosti evropské scény výzkumu a infrastruktury strojového překladu prostřednictvím otevřených hodnocení a živou komunitou podporovaných šetření zdrojů, nástrojů, systémů a jejich schopností
- kromě zaměření na vědecký pokrok se zaměří i na rozšíření MT pro uživatele

Internetové stránky projektu:

http://cordis.europa.eu/projects/rcn/89512_en.html

 

DIRECTFUEL (Přímá biologická přeměna sluneční energie na těkavá uhlovodíková paliva za použití sinic)

Zdroj dotace:

7.rámcový program

Harmonogram:

1.10.2010 - 30.9.2014

Celkové náklady:

4 977 781 EUR

Celková dotace:

3 729 519 EUR

Vedoucí partner:

Turun Yliopisto, Turku

Projektoví partneři:

Teknologian Tutkimuskeskus VTT, Espoo, Finsko
Photon Systems Instruments spol. s.r.o., Brno, Česká republika
Københavns Universitet, Kodaň, Dánsko
Chemtex Italia Srl, Tortona Alessandria, Itálie
University of Michigan The Regents of The University of Michigan, Ann Arbor, USA
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Freiburg, Německo
Humboldt-Universitat Zu Berlin, Berlín, Německo
The University of Manchester, Manchester, Velká Británie

Zaměření projektu:

Cílem projektu DirectFuel je vyvinout fotosyntetické mikroorganismy, které katalyzují přímou přeměnu solární energie a oxidu uhličitého do paliv připravených k použití v motorech. Klíčovým cílem procesu je návrh přímé přeměny spočívající v tom, že výroba paliva by neměla vyžadovat ničivou těžbu a další chemické konverze, ale generovat přímo využitelné pohonné hmoty. Pro další zvýšení šance, jak dosáhnout fungujícího procesu se projekt zaměřuje pouze na netoxické koncové produkty, jejichž fungování bylo prokázáno ve stávajících nebo minimálně upravených spalovacích motorech.

Internetové stránky projektu:

http://cordis.europa.eu/projects/rcn/95914_en.html

 

WELTEMP (Elektrolýza vody při zvýšených teplotách)

Zdroj dotace:

7.rámcový program

Harmonogram:

1.1.2008 - 30.4.2011

Celkové náklady:

3 028 675 EUR

Celková dotace:

2 304 710 EUR

Vedoucí partner:

Danmarks Tekniske Universitet, Kongens Lyngby, Dánsko

Projektoví partneři:

Industrie Haute Technologie SA, Monthey, Švýcarsko
Tantalum Technologies A/S, Nordborg, Dánsko
Ústav makromolekularní chemie AV ČR, v.v.i., Praha
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet NTNU, Trondheim
Acta Spa, Crespina, Itálie
Danish Power System APS, Charlottenlund, Dánsko

Zaměření projektu:

Vodík má potenciál poskytnout spolehlivý, bezpečný a čistý zdroj energie. Překážkou a zároveň výzvou je ekonomicky přijatelné využití vodíku. Elektrolýza vody nabízí praktický způsob výroby vodíku v souvislosti s obnovitelnými zdroji energie. Ve srovnání s konvenčním alkalickým elektrolytem, elektrolyzér s polymerní elektrolytovou membránou (PEM) může pracovat při vysoké hustotě el.proudu a tlaku při zachování kompaktního designu. Mezi hlavní výzvy pro elektrolyzéry PEM patří vysoké kapitálové náklady klíčových materiálů, konstrukčních částí a celého systému, stejně jako nedostatečně dlouhá životnost. Strategickým cílem projektu WELTEMP je zvýšení provozní teploty electrolyzéru PEM. Tímto způsobem se výrazně sníží energetická účinnost díky sníženému požadavku termodynamické energie, zvýšené kinetice elektrod a případné integraci rekuperací tepla. Klíčovými prvky k dosažení tohoto strategického cíle jsou objevy základních materiálů, včetně katalyzátorů, membrán, proudových kolektorů, bipolárních desek a dalších stavebních materiálů. WELTEMP začne rozvíjet aktivní a stabilní anodické katalyzátory na bázi směsných oxidů kovů, teplotně odolných elektrolyzérech PEM založených na kompozitních PFSA a sulfátových aromatických a / nebo acidobazických síťovaných polymerech a vysoce vodivých a proti korozi odolných tenkých tantalových povlacích jako proudových kolektorů a bipolárních desek. Pro demonstraci a hodnocení bude z těchto materiálů sestaven prototyp o výkonu 1 kW. Bude zaměřen na dosažení provozní teploty nad 120 st.C a produkci vodíku na 320 NL/h při 80% účinnosti na systémové úrovni.

Internetové stránky projektu:

http://cordis.europa.eu/projects/rcn/85753_en.html