leden | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

ISEL (Innovative backup power supply to backup and monitor emergency light systems)

Zdroj dotace:

Program EUREKA

Harmonogram:

1.1.2008 – 1.1.2012

Celková dotace:

460 000 EUR

Vedoucí partner:

Firel s.r.o., Brno, ČR

Projektoví partneři:

NES Nova Dubnica s.r.o., Nová Dubnica, Slovensko
SYSCONV s.r.l., San Pietro al Natisone, Itálie

Zaměření projektu:

Cíli projektu je:
- vyvinout inovativní záložní napájení pro nouzové osvětlení (včetně nabíječky, usměrňovače a měniče)
- vytvořit bezpečné uspořádání akumulátorů pro účely pohotovosti v různých oborech
- monitorovat, měřit a porovnávat jednotky k  monitoringu nouzového osvětlení
- komunikační software
- vizualizační software
- rozvíjet a realizovat zařízení pro komunikaci přes Ethernet a GSM

Informace o projektu:

http://www.eurekanetwork.org/project/-/id/4061

 

RUBBER (Ecological Liquidation of Rubber Waste Using Mobile Equipment)

Zdroj dotace:

Program EUREKA

Harmonogram:

1.1.2007 – 1.1.2011

Celková dotace:

700 000 EUR

Vedoucí partner:

Best - Business, a.s., Vyškov, ČR

Projektoví partneři:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovensko

Zaměření projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvořit funkční prototyp modelu mobilního zařízení na likvidaci gumového odpadu. Prototyp modelu zařízení by měl zlikvidovat asi 20 kusů pneumatik (z osobních automobilů) za hodinu, denní kapacita je cca 150 - 200 kusů a měsíční kapacita cca 3 000 až 4 000 kusů.

Informace o projektu:

http://www.eurekanetwork.org/project/-/id/3866

 

CHLORCAT (Catalytic Cleaning of the Gases from Chlorinated Hydrocarbons)

Zdroj dotace:

Program EUREKA

Harmonogram:

1.1.2005 – 30.6.2008

Celková dotace:

1 000 000 EUR

Vedoucí partner:

Katalizator sp. z.o.o., Krakov, Polsko

Projektoví partneři:

Elcom Group a.s., Ostrava, ČR
Polish Academy of Sciences/Catalysis & Surface Chem. Inst., Krakov, Polsko

Zaměření projektu:

Cílem je vyvinout katalyzátor pro použití v průmyslu ke snížení emisí chlorovaných uhlovodíků. Katalyzátor by měl být schopen převést chlorované uhlovodíky na neškodné produkty, tedy oxid uhličitý, vodu a kyselinu chlorovodíkovou. Musí být snadno odstranitelný žíravým drhnutím za nejnižší možné teploty a odolný proti deaktivaci kyselinou chlorovodíkovou.

Informace o projektu:

http://www.eurekanetwork.org/project/-/id/3454