listopad | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

CentraLab (Central European Living Lab for Territorial Innovation)

Zdroj dotace:

Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa

Harmonogram:

květen 2011 - duben 2014

Celkové náklady:

3.100.252,00 EUR

Celková dotace z ERDF:

2.515.464,00 EUR

Vedoucí partner:

E-zavod, Institute for Comprehensive Development Solutions, Slovinsko

Projektoví partneři:

University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences, slovinsko
Konin Chamber of Commerce, Wielkopolskie, Polsko
CyberForum, Baden-Württemberg, Německo
University of Vorarlberg, Vorarlberg, Rakousko
České centrum pro vědu a společnost (CCSS), Praha, ČR
Informatica Trentina SpA, Provincia Autonoma Trento, Itálie
Corvinno Technology Transfer Centre Nonprofit Public Ltd., Kozep-Magyarorszag, Maďarsko
Technická univerzita v Košiciach (TUKE), Vychodné Slovensko, Slovensko
Piedmont Region, Piemonte, Itálie

Zaměření projektu:

CentraLab se zaměřuje na transformaci střední Evropy na širokou laboratoř pro inovace, která zahrnuje nejen technologii, ale také - stejně důležité a často opomíjené - sociální a organizační inovace. Přitom hodlá objasnit konkurenční výhodu nového modelu inovací, která čerpá z ve střední Evropě hlubokého společného kulturního dědictví, a musí být založena na opětovném propojení a integraci národů a regionů. To posílí územní soudržnost, podpoří vnitřní integraci a zlepší konkurenceschopnost prostřednictvím vzájemného učení. CentraLab se tedy zaměřuje na inovační priority spíše prostřednictvím svého systémového než lineárního přístupu ke zlepšování "klimatu pro inovaci ve všech regionech a umožnit jim lépe využívat svého inovačního potenciálu." Ve skutečnosti existuje rostoucí konsenzus, že současný technologicky řízený přístup většiny inovačních politik musí být doplněna o zaměření na územní a regionální rozvoj.

Internetové stránky projektu:

http://www.centralivinglab.eu/

 

CENILS (Central European Network for knowledge based on Innovative Light Sources)

Zdroj dotace:

Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa

Harmonogram:

září 2012 - prosinec 2014

Celkové náklady:

1.091.500,00 EUR

Celková dotace z ERDF:

881.745,00 EUR

Vedoucí partner:

Sincrotrone Trieste S.C.p.A., Friuli-Venezia-Giulia, Itálie

Projektoví partneři:

University of Nova Gorica, Slovinsko
Max-Planck Society for the advancement of Science, on behalf of its Max-Planck Institute for the Science of Light, Bayern, Německo
Jagiellonian University, Polsko
Evropská rozvojová agentura, Praha, Česká republika
Public Foundation for the Development of Industry, Kozep-Magyarorszag, Maďarsko

Zaměření projektu:

Projekt vytvoří nadnárodní síť univerzit, laboratoří a podnikatelských subjektů, které budou podporovat efektivní využívání a racionální vývoj inovativních světelných zdrojů. Za účelem dosažení tohoto cíle bude nutná vysoká míra procesně orientované inovace. K tomuto cíli bude vybrána z různých regionů v dotačním území programu skupina vědců, inženýrů, techniků, podnikatelů, studentů a profesorů, která bude fungovat jako hlavní cílová skupinu projektu, neboť bude představovat významný vzorek lidského kapitálu, který by mohl využít výhod rozvoje a použití inovativních světelných zdrojů. Jejich školení se uskuteční zejména prostřednictvím workshopů a pilotních akcí.

Internetové stránky projektu:

http://www.central2013.eu/nc/central-projects/approved-projects/funded-projects/?tx_fundedprojects_pi1[project]=118

 

i.e.SMART (SMART Training Network for Innovation and Entrepreneurship in Emerging Sustainable Economic Sectors)

Zdroj dotace:

Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa

Harmonogram:

červenec 2012 - prosinec 2014

Celkové náklady:

2.133.700,00 EUR

Celková dotace z ERDF:

1.675.165,00 EUR

Vedoucí partner:

Veneto Region, Department of Labour, Veneto, Itálie

Projektoví partneři:

Modena Formazione, Emilia-Romagna, Itálie
University of Vienna, Research Group Knowledge Engineering, Wien, Rakousko
City of Stuttgart, Baden-Württemberg, Německo
Stuttgart Media University, Baden-Württemberg, Německo
Municipality of the Capital of the Slovak Republic, Bratislava, Bratislavský kraj, Slovensko
I-Europa, Ltd., Bratislavský kraj, Slovensko
Budapest Enterprise Agency, Kozep-Magyarorszag, Maďarsko
Budapest College of Communication and Business, Kozep-Magyarorszag, Maďarsko
Městská část Praha 14, Praha, Česká republika
České vysoké učení technické v Praze, Praha, Česká republika

Zaměření projektu:

Obecným cílem projektu SMART je zlepšit prostředí pro inovace. Kontaktní body SMART, síť SMART, webové stránky SMART, školení SMART školitelů, SMART campus a SMART plán přispějí ke zlepšení prostředí pro inovace ve všech regionech a umožní jim lépe využívat svého inovačního potenciálu tím, že řeší jejich specifické potřeby a slabá místa a podporuje jejich silné stránky. Nadnárodní charakter projektu bude podporovat společný cíl překonat myšlení v termínech národní / regionální konkurenceschopnosti s cílem usilovat o vytvoření konkurenceschopnější a inovativnější střední Evropy jako celku.
Projekt bude poskytovat školení, které je potřebné k tomu, aby lidem umožnilo řešit sociálně-ekonomické změny a získat kvalifikaci nezbytnou ve znalostní ekonomice.

Internetové stránky projektu:

http://www.strukturalni-fondy.cz/Upload/IVBC/SMART_WorkPlan