říjen | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

FOUVS (Fibre Optic UV Sensing)

Zdroj dotace:

Program EUREKA

Harmonogram:

1.1.2012 – 1.1.2016

Celková dotace:

1 500 000 EUR

Vedoucí partner:

SQS Vláknová optika a.s., Nová Paka, ČR

Projektoví partneři:

CIS Forschungsinstitut fuer Mikrosensorik und Photovoltaik GmbH, Erfurt, Německo
Genicom Co., Ltd., Daejeon, Jižní Korea
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i., Praha, ČR

Zaměření projektu:

Projekt je zaměřen na rozvoj integrovaného snímacího systému, který bude použit k detekci ultrafialového (UV) záření v oblasti vysokých teplot.Snímací systém je založen na komponentech z optických vláken sestavených v plně přenosný systém.

Informace o projektu:

http://www.eurekanetwork.org/project/-/id/7202

 

STORAGE (Sustainable Tools for groundwater management optimisation and water scarcity mitigation)

Zdroj dotace:

Program EUREKA

Harmonogram:

1.3.2012 – 1.1.2015

Celková dotace:

280 000 EUR

Vedoucí partner:

Vodní zdroje, a.s., Praha, ČR

Projektoví partneři:

GEOKO, Kamnik, Slovinsko
Baltic Open Solution Center (BOSC), Riga, Lotyšsko

Zaměření projektu:

Projekt STORAGE integruje nové vědecké poznatky do nových nástrojů pro lepší vedení podzemní vody a zaměřuje se na nové metody pro správu infiltrace ošetřených odpadních vod do kolektorů a opětné naplnění zdrojů podzemních vod, zejména v lokalitách kde převažuje odběr nad přirozenou infiltraci.

Informace o projektu:

http://www.eurekanetwork.org/project/-/id/6731

 

ERGOSEDIA (Increase ergonomic and user quality of the seating furniture)

Zdroj dotace:

Program EUREKA

Harmonogram:

1.1.2011 – 1.1.2014

Celková dotace:

600 000 EUR

Vedoucí partner:

FORM, spol. s r.o., Kozmice, ČR

Projektoví partneři:

Mendelova univerzita v Brně, Brno, ČR
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovensko
Fidura Capital Consult GmbH

Zaměření projektu:

Vývoj a implementace nové generace sedacího nábytku s vysokou ergonomickou kvalitou výlučně na základě bionických principů a aplikované pomocí mechatroniky v součinnosti s aplikací modifikovaných materiálů a technologií.

Informace o projektu:

http://www.eurekanetwork.org/project/-/id/5880