březen | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

PROSURFMET (Progressive Surfacing of Metals)

Zdroj dotace:

Program EUREKA

Harmonogram:

1.1.2005 – 1.1.2008

Celková dotace:

550 000 EUR

Vedoucí partner:

ECOSOND s.r.o., Praha, Česká republika

Projektoví partneři:

České vysoké učení technické, Fakulta strojní, Praha, Česká republika
Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Česká republika
Moscow State Institute of Steel and Alloys (Technological University), Moskva, Rusko
KOVARNA VIVA a.s., Zlín, Česká republika
Materiálové a technologické centrum, s.r.o., Dubnica nad Váhom, Slovensko
Ústav materiálového výzkumu SAV, Košice, Slovensko
Slovenská technická univezita v Bratislave, Materiálovotechnická fakulta so sídlom v Trnave, Trnava, Slovensko
Sandvik Chomutov Precision Tubes, spol. s.r.o., Chomutov, Česká republika

Zaměření projektu:

Hlavním cílem projektu je zlepšit a optimalizovat povrchové vlastnosti pokročilých kovových materiálů prostřednictvím fyzikální a chemické depozice tenkých a tvrdých vrstev a jejich kombinací.

Informace o projektu:

http://www.eurekanetwork.org/project/-/id/3437

ECOFERT (Biopreparations and Fertilisers Promoting Decomposition of Organic Matter and Increasing the Suppressivity of Soil)

Zdroj dotace:

Program EUREKA

Harmonogram:

9.10.2001 – 9.1.2006

Celková dotace:

450 000 EUR

Vedoucí partner:

REDAM, spol. s r.o., Smržice, Česká republika

Projektoví partneři:

BIOMO s.r.o., Trnava, Slovensko
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko u Brna, Česká republika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice, Česká republika
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká republika
Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, Slovensko
Mendelova univerzita v Brně, Brno, Česká republika

Zaměření projektu:

Vývoj a výroba biopreparátů a nová generace organo-minerálních hnojiv, které podporují rozklad posklizňových zbytků / slámy, zlepšení vlastností půdy / zvýšení supresivity v půdním prostředí.

Informace o projektu:

http://www.eurekanetwork.org/project/-/id/2718

ECOMACU (Ecological Machinable Copper Alloys with Reduced Lead Content)

Zdroj dotace:

Program EUREKA

Harmonogram:

1.1.2002 – 1.1.2007

Celková dotace:

800 000 EUR

Vedoucí partner:

Výzkumný ústav kovů VUK Panenské Břežany, a.s., Panenské Břežany, Česká republika

Projektoví partneři:

C. F. DUARTE Lda., Braga, Portugalsko
Kovolit Modřice a.s., Modřice, Česká republika
České vysoké učení technické, Fakulta strojní, Praha, Česká republika
Tecminho - Associacao Universidade-Empresa Para O Desenvolv, Guimaraes, Portugalsko
Kovohutě Čelákovice, a.s., Čelákovice, Česká republika

Zaměření projektu:

Výzkum a vývoj nových litých a kovaných obrobitelných mosazí se sníženým obsahem olova. Nové materiály vykazují velmi dobrou obrobitelnost a mohou být použity pro výrobu dílů řezáním na automatických strojích.

Informace o projektu:

http://www.eurekanetwork.org/project/-/id/2719