červen | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

AQUALOOP - A system able to recycle used water and to provide a high water quality

Zdroj dotace:

Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) - Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP) - Support to eco-innovation

Harmonogram:

1.9.2013 - 31.8.2015

Celkové náklady:

788 989 EUR

Celková dotace z ERDF:

394 494,50 EUR

Vedoucí partner:

INTEWA Ingenieurgesellschaft fur Energie - und Wassertechnik mbH, Aachen, Německo

Projektoví partneři:

SFC Umwelttechnik GmbH (SFC), Salzburg, Rakousko
ASIO spol. sro (ASIO), Brno, Česká republika

Zaměření projektu:

Instalační sada AQUALOOP nabízí systém kompletního opakovaného použití vody, včetně zpětného zisku tepla, produkující vysoce kvalitní vodu bez zárodků, bez ohledu na to, zda jde o odpadní vodu z domácností (sprchy, umývadla), odpadní vodu z čistíren odpadních vod nebo povrchovou vodu.
Inovativní systém zpětného zisku vody a tepla více než 50 % vody a 15 % spotřeby tepla v široké škále aplikací, například v soukromých domech, hotelech, kempech, komerčních a veřejných budovách, průmyslových areálech a dalších. AQUALOOP formuluje vizi pomoci zpětnému zisku vody pomocí aplikací v obytných budovách.
Vedle optimalizace kvality a ceny technických komponentů pro spolehlivé zpracování a nízkou cenu sériového produktu, budou instalace demonstračních systémů, optimalizace procesů a akreditace, jako je například British Standard atd. kroky, které umožní široké využití.

Internetové stránky projektu:

http://eaci-projects.eu/eco/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=2269
http://aqualoop-eu.intewa.net/project/

 

ALMOST - First Large-scale Application and Market Introduction of a New Organic Substrate Enriched with Beneficial Fungi

Zdroj dotace:

Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) - Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP) - Support to eco-innovation

Harmonogram:

1.9.2013 - 1.3.2016

Celkové náklady:

1 477 314 EUR

Celková dotace z ERDF:

738 657 EUR

Vedoucí partner:

MICROGAIA BIOTECH, Murcia, Španělsko

Projektoví partneři:

Symbiom, s.r.o., Sázava, Česká republika
INOCULUMplus (INPLUS), Francie
SEMILLEROS EL MIRADOR, S.L. (ELMIR), Alicante, Španělsko

Zaměření projektu:

Tento projekt se snaží být první velkoměřítkovou aplikací přírodního biosubstrátu, založeného na originálně připraveném bio substrátu obohaceném o společenství dvou prospěšných mikroorganismů kmene Trichoderma harzianum T78 a arbuskulární mykorhizní houby, AMF, jejichž naočkování při kompostování odpadu z prořezávky vinné révy vytváří originální biosubstrát s vyššími užitnými vlastnostmi ve srovnání se stávajícími.

Internetové stránky projektu:

http://www.almostproject.eu/

 

WEEE TRACE - Full Traceability of the Management of WEEE

Zdroj dotace:

Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) - Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP) - Support to eco-innovation

Harmonogram:

12.7.2011 - 11.7.2014

Celkové náklady:

2 352 805 EUR

Celková dotace z ERDF:

1 176 402,50 EUR

Vedoucí partner:

MCCTELECOM S.Coop, Gipuzkoa, Španělsko

Projektoví partneři:

ASEKOL s.r.o., Praha, Česká republika
ECOLEC Foundation (ECOLEC), Španělsko
EMAUS BILBAO S.COOP.I.S. (EMAUS), Španělsko
FAGOR (FAGOR), Španělsko
FANE (Foundation Aspace Navarra for the Employment) (FANE), Španělsko

Zaměření projektu:

Více než 9 milionů tun odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) se ročně vygeneruje v Evropě. Nicméně, přes již přijaté právní předpisy, se s méně než 40% těchto odpadů nakládá v souladu s legislativou. Projekt WEEE TRACE hodlá využít informačních a komunikačních technologií, tj. radiofrekvenční značkování nebo rozpoznávání obrazu, k zajištění sledovatelnosti  toku elektroodpadu "od kolébky do hrobu" za účelem zvýšení úrovně jejich sběru na 65% - 85%, jak požaduje nová legislativa. Dále chce projekt přispět ke garanci, že tyto odpady jsou odváženy do příslušných likvidačních míst a minimalizují se nelegální vývozy nebo úniky do neoficiálních zařízení. Navíc, řádná identifikace WEEE v úpravnách usnadňuje identifikaci nebezpečných látek a dosažení cíle zvýšení opětovného použití, recyklace a obnovy. V projektu probíhaly pilotní zkušenosti ve Španělsku a v České republice a byla implementována řešení na kompletní řetězec sběru a čištění odpadu Ecolec ve Španělsku. Je určen k použití těchto zkušeností k aplikaci řešení v dalších evropských systémech WEEE nebo jiných toků odpadů, s podobnými požadavky na kontrolu a sledovatelnost.

Internetové stránky projektu:

http://www.weee-trace.eu/index.php?LANG=EN