červenec | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

REURIS (Revitalization of Urban River Spaces)

Zdroj dotace:

Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa

Harmonogram:

září 2008 - srpen 2012

Celkové náklady:

3.385.934,29 EUR

Celková dotace z ERDF:

2.753.798,90 EUR

Vedoucí partner:

Central Mining Institute (CMI), Slaskie, Polsko

Projektoví partneři:

City of Katowice, Slaskie, Polsko
City of Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie, Polsko
Statutární město Brno, Jihovýchod, Česká republika
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Jihozápad, Česká republika
Municipality of Stuttgart, office of urban planning and urban development, Baden-Württemberg, Německo,
Green Belt Leipzig c/o Aufbauwerk Region Leipzig GmbH, Sachsen, Německo
University of Leipzig, Sachsen, Německo

Zaměření projektu:

Podstatou projektu REURIS je realizace strategie a aktivit zaměřených na revitalizaci (rekonstrukce přírodních a kulturních zdrojů) a management městských říčních prostorů. K implementaci revitalizačních aktivit v těchto oblastech je zapotřebí konsenzu mezi všemi zúčastněnými stranami, počínaje nájemníky pozemků přes plánovače až po správce vodních zdrojů. Integrace prostorových (včetně analýzy z pozice místního povodí), socio-ekonomických a technických přístupů je klíčovým předpokladem pro zamezení chybám v procesu přípravy, realizace a řízení implementovaných činností. Proto je nezbytné vytvořit společný soubor metod a postupů umožňujících koordinovanou práci multidisciplinárních týmů, stejně jako efektivní sociální zapojení. REURIS nejen vytvoří takové nástroje, ale také umožní jejich testování v praxi, aby byla zhodnocena jejich účinnost.

Internetové stránky projektu:

http://www.reuris.gig.eu/en/home.html

 

TransEcoNet (Transnational Ecological Networks in Central Europe)

Zdroj dotace:

Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa

Harmonogram:

leden 2009 - červenec 2012

Celkové náklady:

2.901.082,12 EUR

Celková dotace z ERDF:

2.293.617,00 EUR

Vedoucí partner:

Technical University Dresden, Sachsen, Německo

Projektoví partneři:

Leibniz Institute of Ecological and Regional Development, Sachsen, Německo
Saxon Regional Conservation Foundation - National Park Saxonian Switzerland Information Centre, Sachsen, Německo
Austrian League for Nature Conservation Burgenland, Burgenland, Rakousko
University of Vienna, Department of Conservation Biology, Vegetation and Landscape Ecology, Wien, Rakousko
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Severozápad, Německo
The Karkonosze National Park, Dolnoslaskie, Polsko
University of West Hungary, Nyugat-Dunantul, Maďarsko
Geodetic Institute of Slovenia, Slovinsko
University of Technology, Institute for History of Architecture and Art, Building Research and Preservation, Wien, Rakousko
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, veřejná výzkumná instituce, Střední Čechy, Česká republika
České Švýcarsko, o. p. s., Severozápad, Česká republika
University of Nova Gorica, Faculty of Environmental Sciences, Slovinsko
Regional Development Agency Mura Ltd., Slovinsko

Zaměření projektu:

Projekt TransEcoNet vypracovává strategie a dává doporučení, jak rozvíjet a řídit nadnárodní ekologické sítě ve střední Evropě. Zejména je kladen důraz na méně chráněnou nebo nechráněnou krajinu, tzv. mezery, mezi chráněnými územími. Oblasti, jež projekt studuje, se nachází uvnitř nebo mezi širokými ekologickými sítěmi Alp, Karpat a "Zeleného pásu". Spojení těchto ekosystémů rozhodně přispívá k panevropskému vzájemnému propojení a udržitelnému rozvoji území.

Internetové stránky projektu:

http://www.transeconet.eu/

 

FOKS (Focus on Key Sources of Environmental Risks)

Zdroj dotace:

Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa

Harmonogram:

listopad 2008 - duben 2012

Celkové náklady:

3.313.184,37 EUR

Celková dotace z ERDF:

2.662.025,83 EUR

Vedoucí partner:

Central Mining Institute (CMI), Slaskie, Polsko

Projektoví partneři:

Institute for Ecology of Industrial Areas (IETU), Slaskie, Polsko
City of Jaworzno, Slaskie, Polsko
City of Stuttgart, Department for Environmental Protection, Baden-Württemberg, Německo
Municipality of Milan - Executive Plan and Programs for Buildings Department - office for Reclamation Plans, Environmental Politics department - Office for public Water Management, Lombardia, Itálie
Province of Treviso, Veneto, Itálie
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Moravskoslezsko, Česká republika

Zaměření projektu:

FOKS se zabývá managementem znečištění podzemních vod, se zvláštním zaměřením na průmyslové znečišťující látky. Některé země EU mají problémy s identifikací, hodnocením a managementem kontaminovaných útvarů podzemních vod. V případě mnoha průmyslových oblastech ani velké investované prostředky nezajistí očekávané zlepšení kvality podzemních vod. Proto je nezbytné poskytnout inovativní technické a administrativní nástroje pro správu podzemních vod v průmyslově znečištěných oblastech.
V rámci projektu dojde ke zlepšení kvality zdrojů podzemních vod jako základní součásti životního prostředí a povede k lepší ochraně životního prostředí odstraňováním stávajících škod na podzemních vodách a odstraňování zdrojů kontaminovaných půd. Kromě toho dojde k lepšímu využití degradovaných oblastí.

Internetové stránky projektu:

http://www.central2013.eu/nc/central-projects/approved-projects/funded-projects/?L=se%25%27%2F**%2FaND%2F*&tx_fundedprojects_pi1[project]=22