duben | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

RAPIDE - Regional Action Plans for Innovation Development and Enterprise

Zdroj dotace:

INTERREG IVC

Harmonogram:

září 2008 - srpen 2010

Celkové náklady:

1 665 523 EUR

Celková dotace z ERDF:

1 284 669 EUR

Vedoucí partner:

ERNACT EEIG, Letterkenny, Irsko

Projektoví partneři:

Donegal County Council, Lifford, Irsko
Galway County Council, Galway, Irsko
Olomoucký kraj, Oloumouc, Česká republika
Derry City Council, Derry, Velká Británie
Kommunförbundet Västernorrland, Härnösand, Švédsko
EMCANTA, Santander, Španělsko
Comune di Bologna, Bologna, Itálie
Agency for Regional Development and Innovation, Burgas, Bulharsko
Region of Sterea Ellada, Lamia, Řecko

Zaměření projektu:

Cílem projektu je zlepšit politiku regionálních a místních inovací a znalostní ekonomiku prostřednictvím výměny, sdílení a přenosu osvědčených postupů elektronické veřejné správy a bezdrátového širokopásmového připojení a prostřednictvím integrace těchto osvědčených postupů do politik konvergence, regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti ve všech zúčastněných regionech.
Aby bylo možné toto učinit, všech 9 zúčastněných regionů vyvine akční plán pro přenos osvědčených postupů do hlavních programů strukturálních fondů. Kromě koordinace a šíření informací o projektu, bude hlavní činností Pike dokumentace a prezentace osvědčených postupů.

Internetové stránky projektu:

http://www.pike-project.eu
http://www.territorialcooperation.eu/frontpage/show/862

DE-LAN - Digital Ecosystem – Learning Application Network

Zdroj dotace:

INTERREG IVC

Harmonogram:

leden 2010 - prosinec 2012

Celkové náklady:

2 468 701 EUR

Celková dotace z ERDF:

1 925 943 EUR

Vedoucí partner:

Welsh Assembly Government, Cardiff, Velká Británie

Projektoví partneři:

European Regional Information Society Association (eris@), Brusel, Belgie
Foundation Insula Barataria (FIB), Castilla la Mancha, Španělsko
The National Association of Italian Municipalities (Anci) Lazio, Itálie
CSP-Innovation in ICT, Piemonte, Itálie
Foundation for the Development of Science and Technology in Extremadura (FUNDECYT), Španělsko
The Technological Research Centre of Koroška, Slovinsko
Kaunas University of Technology, Litva
Kraj Vysočina, ČR

Zaměření projektu:

Projekt představuje pro zúčastněné regiony příležitost, jak využít sílu mnoha nových a nastupujících technologií a maximálně využít jejich potenciál k tomu, aby se udržely v čele světového hospodářství.
Výsledem těchto aktivit bude široké rozšíření aktuálních osvědčených postupů v rámci evropských regionů. Mezi takovéto aktivitypatří: tiskové zprávy, buletiny, konference a diseminační schůzky pořádané jak na regionální, tak i centrální úrovni či kompexní webová stránka www.delanproject.eu.
Partneři si rovněž budou moci vyměnit zkušenosti s DE (digital ecosystems) v rámci mnoha kanálů, mimo jiné:
- Meziregionální workshopy a školení.
- Návštěvy v rámci kolegiální kontroly s cílem získat bezprostřední zkušenosti se zaváděním DE v jiných regionech.
- Výměny pracovníků s cílem sdílet vědomosti.
- Zprávy k mapám regionálních ovlivňovatelů.
- Srovnávací zprávy o zavádění a kapacitě DE v jednotlivých lokalitách.
- Zprávy ze studií osvědčených postupů ve vybraných sektorech / na vybraná témata (včetně podrobností o osvědčených postupech z regionálních pilotních programů).
- Regionální a centrální závěrečné zprávy.
- Evropský průvodce a manuál osvědčených postupů.

Internetové stránky projektu:

http://www.delanproject.eu/
http://www.territorialcooperation.eu/frontpage/show/805
http://www.epma.cz/de-lan

eCitizen II - Towards citizen-centred eGovernment in European cities and regions

Zdroj dotace:

INTERREG IVC

Harmonogram:

leden 2010 - prosinec 2012

Celkové náklady:

2 044 757 EUR

Celková dotace z ERDF:

1 581 352 EUR

Vedoucí partner:

The Baltic Institute of Finland, Tampere, Finsko

Projektoví partneři:

City of Tampere, Tampere, Finsko
Tartu City Government, Tartu, Estonsko
Odense Municipality, Odense, Dánsko
Province of Flevoland, Nizozemsko
Municipality of Bologna, Bologna, Itálie
Patras Municipal Enterprise for Planning and Development S.A., Řecko
Kraj Vysočina, Česká republika
Municipality of Miskolc, Miskolc, Maďarsko
The Association of Basque Municipalities, EUDEL, Španělsko
Kerry County Council, Irsko

Zaměření projektu:

Projekt eCitizen II je pokračováním původního projektu Citizen. Tento nový projekt má za cíl podpořit interakci mezi občany a subjekty veřejné správy, zapojit občany do lokálních rozhodovacích procesů a obecně změnit postoj veřejné správy k dané problematice. Projekt je zaměřen především na stírání rozdílů mezi evropskými městy a regiony ve smyslu jejich schopnosti reagovat na nové trendy v oblasti rozvoje elektronických služeb, které jsou zaměřeny na občany.

Internetové stránky projektu:

http://www.baltic.org/projects/ecitizen_ii

http://www.territorialcooperation.eu/frontpage/show/809