leden | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

BIOGASIN - Sustainable biogas market development in Central and Eastern Europe

Zdroj dotace:

Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) - Intelligent Energy Europe Programme

Harmonogram:

1.5.2010 - 31.10.2012

Celkové náklady:

1 508 188 EUR

Celková dotace z ERDF:

1 131 141 EUR

Vedoucí partner:

Energetski Institut Hrvoje Pozar (EIHP), Chorvatsko

Projektoví partneři:

Energoproekt jsc, Bulharsko
Česká bioplynová asociace, Česká republika
Institut National for Solar Energy platform Education, Francie
Wirtschaft und Infrastruktur GmbH & Co Planungs KG (WIP), Německo
Centre for Renewable Energy Sources (CRES), Řecko
Ekodoma, Lotyšsko
Trinergy Grup Ltd, Rumunsko
Development Agency Sinergija Ltd (Sinergija), Slovinsko

Zaměření projektu:

Cílem projektu BiogasIN je rozvíjet udržitelný trh s bioplynem ve střední a východní Evropě, zejména v Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Řecku, Lotyšsku, Rumunsku a Slovinsku, s využitím know - how a odborných znalostí z nejrozvinutějších trhů s bioplynem v Evropě. Projekt byl navržen tak, aby řešil hlavní překážky v rozvoji nových bioplynových stanic, zejména složité povolovací postupy a nedostatečné mechanismy financování. Tyto překážky byly zdůrazněny v mnoha bývalých evropských projektech a zkušenostech. Cílem bylo vytvořit povědomí o proveditelnosti a výhodách výroby a využití bioplynu a také zvýšit důvěru v technologii výroby bioplynu. Důvěryhodnost technologií výroby bioplynu zvýší výnosnost bioplynových projektů a upevní procesy administrativního povolování. Projekt BiogasIN inicioval úzkou spolupráci mezi všemi zúčastněnými stranami a vertikálními a horizontálními pracovními skupinami nebo sdruženími, které umožní Vládám přizpůsobit svou bioplynovou politiku.

Internetové stránky projektu:

http://www.biogasin.org

 

ODYSSEE MURE 2012 - Monitoring of energy efficiency in Europe

Zdroj dotace:

Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) - Intelligent Energy Europe Programme

Harmonogram:

1.4.2013 - 30.9.2015

Celkové náklady:

1 927 966 EUR

Celková dotace z ERDF:

1 445 975 EUR

Vedoucí partner:

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie , Francie

Projektoví partneři:

Austrian Energy Agency (AEA), Rakousko
ECONOTEC, Belgie
Sustainable energy development agency (SEDA), Bulharsko
Energy Institute Hrvoje Pozar, Chorvatsko
Cyprus Institute of Energy (C.I.E), Kypr
ENVIROS s.r.o., Česká republika
Danish Energy Agency (DEA), Dánsko
Motiva Oy (Motiva), Finsko
ENERDATA SA, Francie
Fraunhofer Society for the Advancement of Applied Research, Německo
Centre for Renewable Energy Sources (CRES), Řecko
Sustainable Energy Ireland (SEI), Irsko
Institute for Studies of the Integration of Systems (ISIS), Itálie
Institute of Physical Energetics , Lotyšsko
Lithuanian Energy Institute (LEI), Litva
Myenergy GIE, Lucembursko
Malta Resources Authority (MRA), Malta
Energy Research Centre of the Netherlands (ECN), Nizozemsko
NL Agency (ANL), Nizozemsko
Institute for Energy Technology, Norsko
Cental Statistical Office (GUS), Polsko
Polish National Energy Conservation Agency (KAPE), Polsko
Agência para a Energia (ADENE), Portugalsko
Electrica Serv, Rumunsko
Romanian Energy Regulatory Authority (ANRE), Rumunsko
Slovak Innovation and Energy Agency-Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), Slovensko
Jozef Stefan Institute (JSI), Slovinsko
Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energia (IDAE), Španělsko
Swedish Energy Agency (STEM), Švédsko
Ricardo AEA, Velká Británie  

Zaměření projektu:

Cílem projektu ODYSSEE-Mure 2012 je zajistit komplexní monitoring spotřeby energie a účinnosti trendů, stejně jako opatření politik v oblasti energetické účinnosti podle odvětví v celé Evropě. Originalita projektu je v pokrytí všech odvětví a koncových uživatelů ​​homogenním a harmonizovaným přístupem a zajištění celkového obrazu o trendech a opatřeních podle sektorů. Tento projekt bude také použita na podporu monitoringu národních a evropských cílů v oblasti energetické účinnosti. Tento projekt se opírá o dvě komplementární internetové databáze, které budou aktualizovány a rozšířeny v průběhu akce:
- databáze ODYSSEE o energetické účinnosti / ukazateli CO2 s údaji o trendech ve spotřebě energie, hnacím mechanismu využití energie a emisí CO2 spojených se spotřebou energie.
- databáze politických opatření pro energetickou účinnost MURE, včetně hodnocení jejích dopadů. Kromě toho bude provedena zvláštní analýza kombinující ukazatele a informace o politikách. Výsledky těchto studií budou k dispozici na internetu a jako tištěné brožury.
Projekt bude rovněž rozvíjet specifická podpůrná zařízení usnadňující analýzu a využití data z ODYSSEE Mure.

Internetové stránky projektu:

http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_detail&prid=2626

 

BENEFIT - Advanced Measures for Companies to Increase Public Transport Use of their Employees

Zdroj dotace:

Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) - Intelligent Energy Europe Programme

Harmonogram:

1.9.2008 - 31.8.2011

Celkové náklady:

1 276 713 EUR

Celková dotace z ERDF:

957 535 EUR

Vedoucí partner:

Austrian Mobility Research / Forschungsgesellschaft Mobilitaet Gemeinnützige GmbH, Rakousko

Projektoví partneři:

Club "Sustainable Development of Civil Society", Bulharsko
KORDIS JMK, spol. s r. o., Česká republika
ATC Spa, Transporti Publici Bologna, Itálie
Uniunea Romana de Transport Public, Rumunsko
Mesto Žilina, Slovensko
Energetska agencija za Podravje (ENERGAP), Slovinsko
CINESI, SL, Consultoria de Transport, Španělsko
Consorci de Transports de Mallorca, Španělsko

Zaměření projektu:

Projekt BENEFIT byl vytvořen, aby pomohl společnostem (veřejným i soukromým) a jejich zaměstnancům uskutečnit přechod z osobního automobilu k veřejné dopravě prostřednictvím osvětové činnosti a zdůrazněním výhod veřejné dopravy. Projekt BENEFIT usiluje o přesun z auta zpět do veřejné dopravy. Osvětové aktivity byly plánovány a vybrány podle účinné strategie: 1 Informovat o veřejné dopravě! 2 Motivovat a poskytnout pobídky pro nové i stávající uživatele veřejné dopravy! 3 Zajistit nutná zlepšení a nové služby! Projekt BENEFIT byl implementován v 7 městech: Brno, Žilina, Bistrita, Sofie, Maribor, Bologna a Palma de Mallorca. Města vytvořily místní pracovní skupiny, skládající se z dopravních expertů a zástupců provozovatelů veřejné dopravy, např. odbory, obchodní komory, veřejné dopravní společnosti, univerzity. Jejich cílem bylo vytvořit udržitelné strategie pro užití veřejné dopravy.

Internetové stránky projektu:

http://www.eu-benefit.eu