listopad | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

GERONIMO II-BIOGAS - A Focussed Strategy for Enabling European Farmers to Tap into Biogas Opportunities

Zdroj dotace:

Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) - Intelligent Energy Europe Programme

Harmonogram:

1.5.2011 - 31.10.2013

Celkové náklady:

1 755 936 EUR

Celková dotace z ERDF:

1 316 952 EUR

Vedoucí partner:

Innovacio i Recerca Industrial i Sostenible SL, Španělsko

Projektoví partneři:

European Biomass Industry association, Belgie
CZ Biom – České sdružení pro biomasu, Česká republika
Institut für Energiedienstleistungen GmbH, Německo
Limerick Clare Energy Agency, Irsko
Lleters de Catalunya, Llet Nostra,SCCL, Španělsko
Royal Association of British Dairy Farmers, Velká Británie
Sveuciliste u Zagrebu,Fakultet strojarstva i brodogradnje, Chorvatsko
Electronic Systems Design Ltd, Malta
Mfkk feltalaloi es kutato kozpont szolgaltato kft, Maďarsko
KomTek Miljø A/S, Dánsko
A/foi Andreou Chirostasia Ltd, Kypr
Grup de Sanetjament Porci de Girona, Španělsko

Zaměření projektu:

GERONIMO II BIOGAS je 30-ti měsíční iniciativa podporovaná z programu Inteligentní energie pro Evropu, která se zaměřuje na úzkou spolupráci se zemědělci s chovem dojného skotu a prasat z celé Evropy za účelem využití potenciálu, který bioplyn může nabídnout jako nákladově efektivní a k životnímu prostředí šetrný způsob hospodaření s hnojem. Budeme úzce spolupracovat se:
- zemědělci na základní úrovni za účelem stanovení životaschopnosti výroby bioplynu jako realizovatelné investice pro jejich zemědělské podniky, a to prostřednictvím podpory při získání slibného obchodního plánu s bioplynem
- politiky, aby zajistili, že případné zjištěné překážky ve využívání bioplynu mohou být odstraněny
Projekt navazuje na formu předchozí iniciativy programu Inteligentní energie pro Evropu, projekt GERONIMO I, který vyvinul první interaktivní webový portál pro chovatele dojného skotu v EU zaměřený na téma energetické účinnosti zemědělského podniku a obnovitelných zdrojů energie (www.dairyenergy.eu) a který také rozpoznal jasnou příležitost využití bioplynu jako nákladově efektivního a k životnímu prostředí šetrného způsobu hospodaření s hnojem.

Internetové stránky projektu:

http://biom.cz/cz/projekty/geronimo-ii-biogas
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/geronimo-ii-biogas

CH4LLENGE - Addressing Key Challenges of Sustainable Urban Mobility Planning

Zdroj dotace:

Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) - Intelligent Energy Europe Programme

Harmonogram:

21.3.2013 - 21.3.2016

Celkové náklady:

2 399 458 EUR

Celková dotace z ERDF:

1 799 593,50 EUR

Vedoucí partner:

Rupprecht Consult - Forschung & Beratung GmbH, Německo

Projektoví partneři:

Austrian Mobility Research / Forschungsgesellschaft Mobilität Gemeinnützige GmbH, Rakousko
The Association for Urban Transition, Rumunsko
City of Zagreb, Chorvatsko
Politechnical University Timisoara, Rumunsko
POLIS- Promotion of Operational Links with Integrated Services aisbl, Belgie
Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia, Slovinsko
Union of Baltic Cities, Commission on Environment, Finsko
City of Gent, Belgie
University of Leeds, Velká Británie
BKK Centre for Budapest Transport, Maďarsko
City of Amiens,    Francie
City of Dresden, Německo
West Yorkshire Integrated Transport Authority and Executive, Velká Británie
Město Brno, Česká republika
City of Krakow, Polsko
City of Timisoara, Rumunsko

Zaměření projektu:

V projektu CH4LLENGE se setkalo devět evropských měst a osm organizací, aby společně odpověděly na čtyři nejdůležitější výzvy v plánování udržitelné mobility, jimiž jsou:
Zapojování - aktivní zapojování občanů a místních organizací do procesu plánování mobility
Spolupráce - zlepšení územní, politické, administrativní a mezioborové spolupráce
Výběr opatření – identifikace nejvhodnějších opatření, které pomohou naplnit strategické cíle města
Monitorování výsledků - posouzení dopadu opatření a hodnocení procesu plánování
Součástí aktivit projektu jsou čtyři interaktivní workshopy SUMP Ch4llenge, Národní semináře o plánech mobility a University projektu Ch4llenge organizované v České republice, Maďarsku, Polsku a Rumunsku, online výukové kurzy založené na výsledcích workshopů a seminářů a také zkušeností z měst zapojených do projektu, čtyři komplexní manuály a brožury v národních jazycích měst, zapojených do projektu a workshopy pro ostatní projekty, které se zabývají Plánem udržitelné městské mobility - Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP).  
Projekt Ch4llenge také pomáhá 30 učícím se městům, kterým budou radit experti projektu.

Internetové stránky projektu:

http://www.sump-challenges.eu/

ACTUATE - Advanced Training and Education for Safe Eco-driving of Clean Vehicles

Zdroj dotace:

Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) - Intelligent Energy Europe Programme

Harmonogram:

1.8.2012 - 6.7.2015

Celkové náklady:

1 009 176 EUR

Celková dotace z ERDF:

756 882 EUR

Vedoucí partner:

Rupprecht Consult - Forschung & Beratung GmbH, Německo

Projektoví partneři:

TrolleyMotion - Verein zur Förderung moderner Trolleybussysteme, Rakousko
Sazburg AG for Energy, Transport and and Telecommunication, Rakousko
Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH, Německo
TEP S.p.A., Itálie
Dopravní podnik města Brna, a. s., Česká republika
Barnim Bus Company GmbH, Německo
Leipziger Aus- und Weiterbildungsbetriebe GmbH, Německo
Van Hool NV, Belgie

Zaměření projektu:

Projekt ACTUATE se zaměřuje na zlepšení řízení vozidel s cílem snížit energetickou náročnost provozu. Projekt ACTUATE podporuje zavedení školení a výcviku v oblasti ekonomického a ekologického řízení vozidel (eco-drivingu) a pomáhá tak využívat energeticky úsporná ekologická vozidla městské hromadné dopravy (např. tramvaje, hybridní autobusy, trolejbusy, včetně vozidel se superkapacitory). Rovněž propaguje jejich větší využití. Školení a výcvik v rámci projektu ACTUATE doplní již zavedené formy ekonomického a ekologického provozu (eco-drivingu), které se dosud zaměřovaly především na vozy s dieselovým motorem. 
V případě, že se provozování tramvají, hybridních autobusů a trolejbusů stane energeticky efektivnějším zásluhou
výcviku řidičů, dojde k výrazné úspoře provozních nákladů a ke snížení spotřeby energie. Mezi jiné výhody provozování ekologických vozidel městské hromadné dopravy ve srovnání s osobní automobilovou dopravou a vozy s dieselovým motorem také patří snížení emisí CO2 a zlepšení kvality ovzduší ve městech.
Projekt ACTUATE:
• poukáže na potencionální úspory elektrické energie při bezpečném, ekologickém a ekonomickém ovládání vozidel
elektrické trakce,
• definuje minimální požadavky a standardy pro ekonomické a ekologické řízení vozidel (eco-driving) a začlení je do základního i pokročilého vzdělávání v dopravních podnicích a v budoucnu také do kvalifi kačních požadavků na profesionální řidiče,
• přispěje ke zlepšení chování a zvýšení motivace řidičů městské hromadné dopravy, aby řídili vozidla ekologicky přínosnějšími způsoby,
• bude se podílet na vytvoření integrované databáze o ekologickém provozu jednotlivých typů vozidel elektrické trakce na portálu Evropské komise o ekologických vozidlech.

Internetové stránky projektu:

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/actuate