prosinec | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

ChemLog (Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe)

Zdroj dotace:

Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa

Harmonogram:

listopad 2008 - říjen 2012

Celkové náklady:

2.119.603,84 EUR

Celková dotace z ERDF:

1.674.671,52 EUR

Vedoucí partner:

Ministry for Economy and Labour of Saxony-Anhalt, Sachsen-Anhalt, Německo

Projektoví partneři:

isw Institute for Structural Policy and Economic Development, Sachsen-Anhalt, Německo
Ministry for Regional Development and Transport Saxony-Anhalt,  Sachsen-Anhalt, Německo
Polish Chamber of Chemical Industry, Mazowieckie, Polsko
Svaz chemického průmyslu České republiky, Praha, Česká republika
Ústecký kraj, Severozápad, Česká republika
FH OÖ research and Development GmbH / Logistikum, Oberösterreich, Rakousko
Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky, Bratislavský, Slovensko
Province of Novara, Piemonte, Itálie
Regional Development Holding Ltd., Kozep-Magyarorszag, Maďarsko

Zaměření projektu:

Projekt bude pracovat na vývoji společné nadnárodní strategie a akčního plánu pro oblast chemické logistiky v partnerských regionech a zemích, aby došlo k dohodě na prioritách pro budoucí plánování infrastruktury, využívání finančních prostředků z různých zdrojů na evropské, národní a regionální úrovni a definování odpovědnosti zainteresovaných stran.
Vytvoření společného řízení přes logistickou chemickou síť střední a východní Evropy je dalším cílem, který bude podporovat spolupráci po skončení projektu. Bude zřízena stálá spolupráce mezi sedmi partnerskými regiony. Kromě toho budou vypracovány čtyři studie proveditelnosti, které usnadní přípravu investičního objemu 70 mil. EUR, což by mohlo vést k vytvoření 100 nových pracovních míst a využití 70 mil. EUR z veřejných i soukromých zdrojů.

Internetové stránky projektu:

http://www.chemlog.info

SoNorA (SOuth-NORth Axis)

Zdroj dotace:

Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa

Harmonogram:

listopad 2008 - červenec 2012

Celkové náklady:

7.098.964,99 EUR

Celková dotace z ERDF:

5.544.505,34 EUR

Vedoucí partner:

Veneto Region, Veneto, Itálie

Projektoví partneři:

Friuli-Venezia Gulia Region, Friuli-Venezia-Giulia, Itálie
Institute for Transport and Logistics Foundation (ITL), Emilia-Romagna, Itálie
Venice Port Authorithy, Veneto, Itálie
Trieste Port Authority, Friuli-Venezia-Giulia, Itálie
Association of Chambers of Commerce of Veneto Region – Eurosportello Veneto, Veneto, Itálie
TRENCO, Piemonte, Itálie
Jihočeský kraj, Jihozápad, Česká republika
Středočeský kraj, Střední Čechy, Česká republika
Ústecký kraj, Severozápad, Česká republika
České dráhy, a.s., Praha, Česká republika
Marshal's office of the Zachodniopomorskie voivodship, Zachodniopomorskie, Polsko
Szczecin and Świnoujście Seaports Authority SA, Zachodniopomorskie, Polsko
Port of Gdynia Authority S.A., Pomorskie, Polsko
Amber Road Cities Association, Pomorskie, Polsko
Luka Koper, port and logistic system, d.d., Slovinsko
Carinthian Government Department 7: Economic law and infrastructure, Kärnten, Rakousko
City of Vienna, Department for Urban Development and Planning, Wien, Rakousko
Joint State Planning Department of Berlin and Brandenburg, Brandenburg, Německo
Ministry for Transport, Building and Regional Development Mecklenburg-Vorpommern, Mecklenburg-Vorpommern, Německo
Ministry of Country development and Transport of Saxony-Anhalt, Sachsen-Anhalt, Německo
Thuringian Ministry for Construction and Transport, Thüringen, Německo
German Association for Housing, Urban and Spatial Development, Berlin, Německo
University of Applied Sciences Wildau, Brandenburg, Německo
University of Applied Science Erfurt, Thüringen, Německo

Zaměření projektu:

Projekt si klade za cíl rozvíjet dostupnost v severojižním směru mezi Baltským a Jaderským mořem, ve smyslu:
1. vytvoření reálné sítě Sonora, prostřednictvím podpory pro dokončení dopravní infrastruktury,
2. Aktivace a zlepšování multimodálních nákladních logistických služeb,
3. Rozvoj nadnárodních akčních plánů pro budoucí realizaci,
4. Podpora nových příležitostí pro regionální rozvoj, kvůli zlepšení dopravních sítí.

Internetové stránky projektu:

http://www.sonoraproject.eu/

KASSETTS (Knowledge-enabled Access of Central Europe SMEs to Efficient Transnational Transport Solutions)

Zdroj dotace:

Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa

Harmonogram:

říjen 2008 - březen 2012

Celkové náklady:

2.412.214,12 EUR

Celková dotace z ERDF:

1.935.799,60 EUR

Vedoucí partner:

Institute for Transport and Logistics Foundation (ITL), Emilia-Romagna, Itálie

Projektoví partneři:

University of Modena and Reggio Emilia, Emilia-Romagna, Itálie
Institute of Logistics and Warehousing, Wielkopolskie, Polsko
University of Maribor, Slovinsko
Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., Bayern, Německo
Bács-Kiskun County Foundation for Enterprise Promotion, Del-Alfold, Maďarsko
Technická univezita v Košiciach, Východné Slovensko, Slovensko
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Jihovýchod, Česká republika
South Great Plain Regional Development Agency, Del-Alfold, Maďarsko
Regional Development Agency Mura Ltd., Slovinsko

Zaměření projektu:

Obecným cílem projektu je optimalizovat nadnárodní fyzickou mobilitu zboží, kterou vytváří výroba malých a středních podniků, tím že se vytvoří a podpoří přijetí nástrojů a služeb ICT. Praktický výstup bude dosažen prostřednictvím posílení konkurenceschopnosti a hospodářského rozvoje malých a středních podniků díky tomu, že se jim umožní společně podílet na dynamické konstrukci účinných mezinárodních dopravních řešení a zvýhodní se přístup ekonomických subjektů k dopravním službám pomocí inteligentních a interoperabilních ICT služeb.
Konkrétně musí ICT řešení přijímat dopravní objednávky výrobních malých a středních podniků na denní bázi, s rozhraními k jejich IT systémům pro optimalizaci poptávky malých a středních podniků v přepravních trasách a způsobu dopravy v kombinaci s jinými podobnými zprostředkovateli. Počítačové řešení bude plánovat optimální logistické nadnárodní řetězce na základě destinace / množství / načasování přepravy různých místních skupin výrobních malých a středních podniků a sdílet tuto optimalizovanou poptávku s logistickými operátory (silničními a intermodálními).
Hlavním cílem projektu je zlepšení dopravní účinnosti jako základního kamene ke zlepšení řízení logistiky na nadnárodní úrovni díky vytvoření otevřené mezinárodní ICT sítě mezi výrobními podniky a mezi nimi a logistickými operátory.

Internetové stránky projektu:

http://www.kassetts.eu/