srpen | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

e-CREATE - Cultural Routes Entrepreneurship and Technologies Enhancement

Zdroj dotace:

INTERREG IVC

Harmonogram:

leden 2012 - prosinec 2014

Celkové náklady:

1 917 546 EUR

Celková dotace z ERDF:

1 312 969,60 EUR

Vedoucí partner:

Ministry of Regional Development and Transport Saxony-Anhalt, Magdeburg, Německo

Projektoví partneři:

Ústecký kraj, Ústí nad Labem, Česká republika
Niverlan, Nievre, Francie
Province of Modena, Modena, Itálie
West-Pannon Regional Development Company, Budapest, Maďarsko
TRANSROMANICA Association, Magdeburg, Německo
Lombardy Region– General Directorate for Education, Training and Culture, Milano, Itálie
VALSOUSA- Association of Municipalities of Sousa Valley, Lousada, Portugalsko
MARR- Malopolska Regional Development Agency, Krakow, Polsko
Upper Silesian Agency for Entrepreneurship Promotion Co., Rybnik, Polsko
Sor- Trondelag County Authority, Trondheim, Norsko
Donegal County Enterprise Board, Letterkenny, Irsko
Castile and León Regional Authority, Valladolid, Španělsko

Zaměření projektu:

Prostřednictvím propagace využívání nových technologií se projekt zaměřuje na zvyšování konkurenceschopnosti služeb orientovaných na podnikání v oblasti cestovního ruchu ve venkovských oblastech podél kulturních cest. Na základě identifikace příkladů dobré praxe projekt vytváří patřičná doporučení. Tyto návrhy budou směřovány především k rozhodujícím subjektům na lokální a regionální úrovni pro účel zajištění podkladů pro zlepšování nabídkově orientované politiky.

Internetové stránky projektu:

http://www.e-create-project.eu


GRISI PLUS - Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS

Zdroj dotace:

INTERREG IVC

Harmonogram:

leden 2012 - prosinec 2014

Celkové náklady:

1 629 550,58 EUR

Celková dotace z ERDF:

1 328 737,62 EUR

Vedoucí partner:

Gers Chamber of Commerce and Industry (GERS CCI), France

Projektoví partneři:

West Regional Authority (WRA), Irsko
Galway County Council (GCC), Irsko
Vidzeme Planning Region (VPR), Lotyšsko
Latvian Association of Local and Regional Governments (LPS), Lotyšsko
Larnaca District Development Agency (ANETEL), Kypr
Local Council's Association (LCA), Malta
Regionální Rozvojová Agentura Ústeckého kraje, Česká republika
Sinergija Development Agency Ltd (RAS), Slovinsko
The Regional Development Agency Centru (ADRC), Rumunsko
National Association of Municipalities in the Republic of Bulgaria (NAMRB), Bulharsko
Tartu Science Park (TSP), Estonsko
Territorial Initiative for Employmnet and Enterpr. Of Sintiki-Iraclia (TIEE-SI), Řecko
Region of Crete (ROC), Řecko

Zaměření projektu:

GRISI PLUS má za cíl zlepšení efektivity a obohacení strategií ekonomického rozvoje venkovských oblastí zvýšením využití geografických informací a geomatických nástrojů (Přístupy a praktiky informační společnosti), a tím poskytnout podpůrné rozhodovací nástroje klíčovým činitelům a tvůrcům strategií.Geomatika vytváří významný nástroj rozvoje venkovských oblastí. Téměř 80% existujících informací má souřadnice místa a může být zmapováno. To znamená, že informace je dostupná na interaktivních mapách na internetu.

Internetové stránky projektu:

http://www.rra.cz/cs/grisi-plus-3/
http://www.grisiplus.eu/home/


ONE - Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption

Zdroj dotace:

INTERREG IVC

Harmonogram:

leden 2012 - červen 2014

Vedoucí partner:

Piedmont Region, Torino, Itálie

Projektoví partneři:

Manchester City Council - MDDA, Manchester, Velká Británie
MFG Innovation Agency for ICT and Media of the State of Baden-Württemberg, Stuttgart, Německo
The Lodz Region, Lodz, Polsko
La fonderie, Regional ICT development agency, Paris, Francie   
OCECPR - Office of the Commissioner for Electronic Communications and Postal Regulation, Nicosia, Kypr   
Insiel S.p.A, Trieste, Itálie
Agentura pro evropské projekty & management (EPMA), Praha, Česká republika
Marshall Office of Swietokrzyskie Voivodship, Kielce, Polsko
CSI-Piemonte, Torino, Itálie

Zaměření projektu:

Projekt ONE má za cíl vylepšit schopnost regionů plánovat investice do IKT (Informačních a komunikačních technologií). Cíle by mělo být dosaženo vytvořením regionálních „IKT observatoří“ v České republice, Francii, Itálii, Německu, Polsku, Spojeném království a na Kypru a jejich vzájemným propojením. Partneři věří, že vytvořením sítě IKT observatoří zlepší podmínky v rámci vlastních inovačních aktivit a to pomocí dokumentace procesu penetrace IKT, zpřístupněním dat veřejným a soukromým subjektům a asistencí při hodnocení IKT iniciativ a strategií. Během získávání znalostí a vývoje nových IKT produktů či služeb, čelí partneři různým strukturním podmínkám, které je třeba vzít v potaz. Mezi tyto faktory se řadí např. faktory institucionální, organizační nebo technické. ONE podnikne kroky k tomu, aby IKT observatoře umožnily politikům, úředníkům a dalším osobám v rozhodovacích pozicích činit kvalifikovaná rozhodnutí založená na analýzách vlastního regionu pobíhajících ex-ante a ex-post. Výměnu zkušeností a know-how umožní partnerům tematické semináře a studijní návštěvy. Detailní analýzu a transfer zkušeností pak umožní výměnné stáže. Výsledkem této výměny zkušeností bude příručka s radami jak etablovat a využívat IKT observatoře, aby bylo dosaženo optimálního plánování investic a zdrojů určených na rozvoj IKT.

Internetové stránky projektu:

http://www.epma.cz/one
http://www.oneproject.eu/