únor | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

CEEM (Central Environmental and Energy Management as a kit for survival)

Zdroj dotace:

Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa

Harmonogram:

listopad 2012 - listopad 2014

Celkové náklady:

1.603.860,00 EUR

Celková dotace z ERDF:

1.281.327,00 EUR

Vedoucí partner:

Friuli Innovazione, Research and Technology Transfer Centre, Udine, Itálie

Projektoví partneři:

Friuli Venezia Giulia Autonomous Region - Central Directorate for health, social health integration and social policies, Trieste, Itálie
Bruno Kessler Foundation, Trento, Itálie
Public Agency for Technology of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Slovinsko
Jozef Stefan Institute, Ljubljana, Slovinsko
Cleaner Production Center Austria Ltd., Graz, Rakousko
Styrian Business Promotion Agency (SFG), Graz, Rakousko
Bay Zoltán Nonprofit Ltd, Budapest, Maďarsko
NORRIA North Hungarian Regional Innovation Agency, Miskolc, Maďarsko
Centrum pro komunitní práci, Přerov, Česká republika
Ústav sociálních inovací, Kobylnice, Česká republika
Local Energy Agency Nova Gorica (GOLEA), Šempeter pri Gorici, Slovinsko

Zaměření projektu:

V projektu CEEM deset projektových partnerů zastupujících pět zemí střední Evropy spojilo své síly s cílem podpořit ekologicky efektivní výrobní procesy, podpořit trvalé změny v environmentálně šetrné výrobě a chování v malých a středních podnicích, jakož i podpořit ekonomické a sociální výhody čisté výroby a spotřeby ve vztahu k občanům a zúčastněným stranám. Jako konkrétní cíle bude projekt podporovat ochranu environmentálního potenciálu střední Evropy.

Internetové stránky projektu:

http://www.ceemproject.eu/

COACH BioEnergy (Strengthening the energetic use of biomass in Central and Eastern Europe by establishing a standardised transnational consulting net for regions)

 

Zdroj dotace:

Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa

Harmonogram:

leden 2009 - prosinec 2011

Celkové náklady:

1.484.388,23 EUR

Celková dotace z ERDF:

1.164.407,13 EUR

Vedoucí partner:

Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., München, Německo

Projektoví partneři:

Kujawsko - Pomorski Agricultural Extension Centre in Minikowo, Minikowo, Polsko
Automotive Industry Institute PIMOT, Warszawa, Polsko
Szent Istvan University, Gödöllő, Maďarsko
German Biomass Research Centre, Leipzig, Německo
Technická univerzita v Ostravě, Ostrava, Česká republika
Institute of Mechanised Construction and Rock Mining (Imbigs), Warszawa, Polsko
University of Warmia and Mazury Olsztyn, Olsztyn, Polsko
Central Hungarian Innivation Centre NpC, Budaörs
Europäisches Zentrum für Erneuerbare Energien Güssing GmbH, Güssing, Německo
SEVEn Energy s.r.o., Praha, Česká republika
C.A.R.M.E.N. e.V., Straubing, Německo
Lviv State Center for Scientific, Technical and Economic Information, Lviv, Ukrajina
Ukrainian National Forestry University, Lviv, Ukrajina
Silesian Agricultural Extension Centre in Czestochowa, Czestochowa, Polsko
Polish Chamber of Biomass, Warszawa, Polsko

Zaměření projektu:

Cílem projektu je spolupracovat v oblasti energetického využívání biomasy s cílem shromáždit nejnovější výsledky výzkumu a vývoje a s využitím příkladů dobré praxe zlepšit úroveň nově připravovaných projektů v těchto zemích. Získané poznatky budou vytvářeny a prezentovány prostřednictvím on-line 'virtuální síťě'. Ve všech zúčastněných zemích budou regionální poradenské kanceláře odpovědné za šíření informací a poradenství ve směru k cílovým skupinám o tom, jak co nejlépe využít zdroje biomasy.

Internetové stránky projektu:

http://www.coach-bioenergy.eu


GOVERNEE (Good Governance in Energy Efficiency)

Zdroj dotace:

Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa

Harmonogram:

červen 2010 - květen 2013

Celkové náklady:

2.172.324,38 EUR

Celková dotace z ERDF:

1.714.002,57 EUR

Vedoucí partner:

Municipality of Hódmezővásárhely, Hódmezővásárhely, Maďarsko

Projektoví partneři:

Municipality of Quedlinburg, Quedlinburg, Německo
Municipality of Bologna, Bologna, Itálie
Městská část Praha 11, Praha, Česká republika
CERE - Center of Excellence for Renewable Energy, Energy Efficiency and Environment, Wien, Rakousko
C.E.T.A Centre for Theoretical and Applied Ecology, Gorizia, Itálie
District administration Burgenlandkreis, Naumburg, Německo

Zaměření projektu:

Projekt GovernEE se zaměřuje na energetickou účinnost s cílem zajistit dlouhodobou dodávku energií udržitelným způsobem. Hlavním cílem je vytvořit rámec pro dlouhodobou nadnárodní spolupráci a nalézt řešení společné evropské a celosvětové výzvy ke zlepšení energetické účinnosti v různých místních prostředích, se zaměřením na dálkové vytápění obecně a zejména historických budov.
Projekt rozvíjí mezinárodní sadu nástrojů napříč odvětvími a vytváří znalostní sítě jako rámec pro úspěšnou realizaci a udržitelnost. Navíc budou strategické nástrojů testovány prostřednictvím realizace pilotních akcí spojených s příslušnými prvky řádné správy věcí veřejných.

Internetové stránky projektu:

http://www.governeeproject.eu/