Mezinárodní spolupráce | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Aktuální dění v Evropské unii

Pro aktuální dění v Evropské unii doporučujeme sledovat pravidelně stránky Zastoupení Evropské komise v ČR.

Kromě řady dalších informací zde v sekci Novinky pravidelně každý týden vychází newsletter Týden v Evropě.

 

The Regional Innovation Strategy of the Liberec Region has been accepted

The Regional Innovation Strategy of the Liberec Region has been accepted by resolution no. 301/ZK/2009/ of the Regional Authority of the Liberec Region on September 29, 2009.

Abridged english version of the document you can download here.

 

 

Obchodní příležitosti pro české firmy v rámci přípravy na EXPO 2020 DUBAI - 08.04.2016

Obchodní příležitosti pro české firmy v rámci přípravy na EXPO 2020 DUBAI

více [nové okno]

Odborný seminář, který se koná 19.4.2016 od 9.30 do 12hodin na drese: CzechTrade, Dittrichova 21, Praha 2, Česká republika.

PROGRAM AKCE:

BLOK 1: Vize EXPO 2020
Představení Dubaje a vize projektu EXPO 2020
Obchodní příležitosti pro české firmy v rámci přípravy na EXPO 2020
Obchodní podmínky pro účast v tendrech
Základní představení on-line nákupního portálu eSource Portal
Předpoklady úspěchu českých firem v tendrech spojených s přípravou na EXPO 2020

BLOK 2: Předpoklady úspěšného podnikání v SAE
Dubaj jako obchodní centrum regionu MENASA
Specifika podnikatelského prostředí v SAE
Výhody a rizika spojené s podnikáním v SAE
Postavení Czech Business Councilu v Dubaji a spolupráce s kanceláří Czech Trade
Jak začít?

BLOK 3: Diskuse a dotazy

Konference Open Science (NL PRES) - 01.04.2016

Konference Open Science (NL PRES)

více [nové okno]

Ve dnech 4. - 5. dubna 2016 se v Amsterdamu v rámci nizozemského předsednictví koná konference na téma Open Science - otevřenému přístupu k datům výzkumu, zejména financovanému z veřejných prostředků. Open Science je nejen jednou z klíčových priorit nizozemského předsednictví, ale také významnou iniciativou evropského komisaře pro výzkum a inovace C. Moedase. Registrace zde >>>.

Clean Sky Forum 2016 - 01.04.2016

Clean Sky Forum 2016

více [nové okno]

Dne 4. dubna 2016 se v Bruselu koná každoroční fórum společné technologické iniciativy (JTI) Clean Sky (technologické inovace v oblasti snižování emisí a hluku souvisejících s leteckou přepravou). Letošní ročník se bude soustředit na tři hlavní oblasti zájmu iniciativy: zaúpojení výzkumných center a akademického sektoru, noví členové Clean Sky 2 a synergie se strukturálními fondy. Součástí akce bude také udělení ceny Best Clean Sky Project.

Česká oficiální účast na veletrhu International Exhibition of Inventions GENEVA 2016 - 29.02.2016

Česká oficiální účast na veletrhu International Exhibition of Inventions GENEVA 2016 - 29.02.2016

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo průmyslu a obchodu zařadilo tuto akci do plánu Českých oficiálních účastí pro rok 2016, se českým vynálezcům (fyzickým i právnickým osobám) nabízí jedinečná možnost zúčastnit se s podporou státu, a tedy v rámci společné expozice pod hlavičkou ČR a MPO, této výjimečné akce.

Níže jsou uvedeny všechny informace o veletrhu a o podmínkách a míře podpory poskytované MPO. V případě zájmu o účast nebo další informace se prosím obracejte na příslušného projektového manažera MPO (Ing. Lenka Koucká, tel: 224 852 745, koucka@mpo.cz)

Jaká jsou specifika veletrhu?
- Každému vystavovateli hradí MPO registrační poplatek pouze za jeden vynález
- Každý vystavovatel musí mít Práva duševního vlastnictví u svého vynálezu,tzn. vynález musí být chráněn patentem či jiným právem duševního vlastnictví uděleného v ČR nebo EU
- Vynález je na této výstavě představen poprvé
- Veškeré podmínky týkající se vynálezu po jeho akceptování komisí veletržního výboru musí být dodrženy vystavovatelem, jinak platí veškeré penále a postihy (např. při zrušení účasti před poslední registrací zaplatí 50% z fakturační částky, po poslední registraci zaplatí celou fakturu poplatku za přijetí vynálezu). Vystavovatel musí dodržet instrukce veletržní správy ohledně data stavby a demontáže stánku, a především kdy lze odvézt vynález a kdy musí být přivezen na stánek (jinak platí vystavovatel penále), za odcizení vynálezu nebude zodpovědná veletr. správa, ale vlastník vynálezu.

Vynálezy, které mohou být vystaveny a zapsány komisí do oficiálního katalogu jen dle přiložené klasifikace:
- mechanika, motory, strojní zařízení, průmyslové nástroje, hutnictví
- hodiny, klenotnické zboží
- počítačové výrobky – softwary, elektronika, komunikační metody
- stavby, stavebnictví, architektura, konstrukce, materiály, výrobky ze dřeva
- sanitace, ventilace, topení 
- bezpečnost, záchrana, alarm
- železářské zboží
- vybavení a architektura interiérů
- domácí práce, restaurační vybavení
- zemědělství, zahradnictví, zahrádkářství
- odevy, textil, stroje a příslušenství
- lékařství, chirurgie, ortopedie, materiály pro handicapované
- optika, fotografie, kinematografie
- vyučovací metody a materiály, hudební nástroje, umělecké materiály
- doprava, motorová vozidla, letecké příslušenství
- potraviny, nápoje, kosmetika, zdravotní hygiena
- sport, zájmy
- drobné dárkové předměty, dárky 
- propagace, tisk, balení
- hry, hračky
- ochrana životního prostředí, energie

Co konkrétně nabízí MPO českým vystavovatelům?
- MPO zajistilo pro tuto účast veletržní plochu o celkových rozměrech 100 m2 (z toho min. 5 - max. 9 m2 vyčlení každému vystavovateli)
- dále bude zajištěna základní stavba české expozice včetně zázemí, společná grafika na stánku, doprovodný program, propagace, hosteska na expozici apod. Všechny výše uvedené položky hradí MPO (bližší specifikace zásad podpory je uvedena v přiložených Podmínkách (akce spadá do tzv. kategorie „B“)
- za každého vystavovatele uhradí MPO jeden registrační poplatek odpovídající příslušnému statusu vystavovatele (tak, jak je definován veletržní správou)

S jakými náklady musí počítat vystavovatel?
Vystavovatel si hradí alikvotní příspěvek na spotřebu energií a vody, úklid, vybavení společných prostor, vlastní grafiku, stůl a židle, osobní náklady (doprava, diety, hotel), případně individuální požadavky na vybavení vlastní části expozice.

Jak je možné se přihlásit?
V případě zájmu o účast na tomto veletrhu v rámci společné expozice ČR, je potřeba vyplnit přiloženou přihlášku a zaslat ji co nejdříve písemně na obecnou adresu MPO uvedenou dole na přihlášce. 
Společně s přihláškou MPO každá vystavující firma vyplní Entry form (viz příloha) pouze na jeden vynález a pošle její originál do konce října 2015 na MPO (na níže uvedenou adresu a jméno). V přihlášce vyplní všechny údaje a také klasifikaci vynálezu dle obchodních podmínek umístěných na webu tohoto veletrhu. Poté Vám bude na základě kurátorského výběhu potvrzeno, že Vaše přihláška (Entry form) byla zaslána komisi veletržní správy v Ženevě k odsouhlasení.

Kapacita účastníků je omezena.

Více informací o programu českých oficiálních účastí včetně tiskových zpráv z proběhlých akcí a fotogalerie můžete získat na webu:http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/statni-podpora-exportu/veletrhy-a-vystavy.html

Zároveň veškeré další údaje k veletrhu najdete na: www.inventions-geneva.ch 

Kontakt: Ing. Lenka Koucká, tel.: 224 852 745, koucka@mpo.czwww.mpo.cz

Česká oficiální účast na veletrhu International Exhibition of Inventions GENEVA 2016

Kdy: 13.4.2016 - 17.4.2016 Kde: Ženeva, Švýcarsko Ve dnech 13. – 17. 4. 2016 se pod záštitou švýcarské vlády, Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a města Ženevy koná již 44. ročník mezinárodního veletrhu vynálezů a nových technologií International Exhibition of Inventions GENEVA 2016. Jedná se o jediný veletrh svého druhu v Evropě, který nabízí vystavovatelům ze soukromého sektoru, vědecké a akademické komunity i vládních institucí z celého světa příležitost setkat se s investory a obchodními a průmyslovými agenty.

JIC ENTER: Jak se přestat bát marketingu? - 30.12.2015

JIC ENTER: Jak se přestat bát marketingu?

Jihomoravské inovační centrum pořádá seminář JIC ENTER: Jak se přestat bát marketingu?

Začínáte s podnikáním a marketing je pro vás jedna velká neznámá? Víte, že možná už marketing děláte, jenom o tom nevíte? Pojďte se námi zbourat zažité předsudky a vezměte marketing svojí firmy za správný konec. Pěkně od začátku.

O čem se bude mluvit?
- O bourání zažitých marketingových paradigmat
- O tom, že marketing děláme podvědomě už od začátku podnikání
- O tom, že marketingové definice nejsou písmo svaté
- O tom, že marketingové kampaně vám byznys nezachrání
- O tom, co vám skutečně pomůže na trhu uspět

Seminář se uskuteční dne 21.1.2016 od 17 do 19 hodin na adrese JIC INMEC, Purkyňova 649/127, Brno-Medlánky, 612 00.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

Business setkání ´Energeticky efektivní budovy 2016´, Graz - 17.12.2015

Business setkání ´Energeticky efektivní budovy 2016´, Graz

Mezinárodní kooperační akce „B2B Energy Efficient Construction 2016“ poskytuje unikátní příležitost pro firmy, které chtějí jednat s firmami z Rakouska a sousedních zemí.

Veletrh „Häuslbauermesse“ je největší stavební veletrh na jihu Štýrska, zabývající se všemi tématy, které se týkají staveb domů jako je energetika, zvláště pak solární technologie/fotovoltaika a biomasa, stavební materiály, izolace, nakládání s odpady a podobně.

Získáte nové mezinárodní kontakty, seznámíte se s novinkami v oboru, setkáte se s potenciálními partnery pro spolupráci během individuálních předem domluvených schůzek na základě Vašich kooperačních profilů.

Kooperační akce je zaměřena na udržitelné a energeticky úsporné stavebnictví.

Akce se koná dne 14.ledna 2016 od 14 do 18 hodin na výstavišti v Grazu v Rakousku.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

Seminář JIC: Spolupracujte s Evropskou vesmírnou agenturou ESA - 10.12.2015

Seminář JIC: Spolupracujte s Evropskou vesmírnou agenturou ESA

Disponujete technologií, která je využitelná pro vesmírné aplikace? Máte vlastní produkt, ale při jeho vývoji narážíte na technologické problémy? Přijďte na bezplatný seminář, využijte dostupné kosmické technologie a navažte spolupráci s ESA a jejími dodavateli.

Cílem semináře je představit zejména českým firmám ale i aplikačně orientovaným akademickým pracovištím možnosti spolupráce s Evropskou vesmírnou agenturou (ESA – European Space Agency), a to využitím stávajících technologií, nových materiálů, postupů a GNSS dat, jimiž ESA a její smluvní partneři disponují, a které mohou být využity pro nevesmírné aplikace.

Seminář se koná dne 20.ledna 2016 na adrese JIC INMEC, Purkyňova 649/127, 612 00 Brno-Medlánky.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

Seminář k dodávkám v rámci projektů Světové banky - novinky pro rok 2016 - 04.12.2015

Seminář k dodávkám v rámci projektů Světové banky - novinky pro rok 2016

Ministerstvo financí ČR pořádá seminář, týkající se dodávek v rámci projektů Světové banky s názvem "Procurement in World Bank Investment Project Financing".

Na semináři vystoupí představitelé Světové banky, konkrétně Chief Procurement Officer a jeho zástupce, kteří představí nový rámec pro zadávání investičních projektů, který vejde v platnost od 1.ledna 2016.

Cílem semináře je zvýšit informovanost českých podnikatelských subjektů o spolupráci a zapojení se do investičních projektů Světové banky a představit její aktualizovaný rámec pro zadávání investičních projektů. V neposlední řadě představuje seminář prostor pro výměnu zkušeností při zapojení se do projektů Světové banky. Akce je organizována Ministerstvem financí ČR a bude vedena v angličtině.

Akce se koná dne 14.12.2015 od 9 do 13:30 hodin v budově Ministerstva financí ČR, Letenská 15, Praha.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

Seminář Podpora exportu - 27.11.2015

Seminář Podpora exportu

Ministerstvo průmyslu a obchodu a agentura Czechinvest pořádají seminář Podpora exportu - Agentura CzechTrade, Exportní garanční a pojišťovací společnost, Česká exportní banka.

Cílem semináře je představit Agenturu CzechTrade, Exportní garanční a pojišťovací společnost a Českou exportní banku, jejich služby a produkty a informovat účastníky semináře o možnostech podpory exportu.

Účast na akci je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované (maximálně jedna osoba za firmu).

Seminář se koná dne 15.12.2015 od 9 do 12:15 hodin Technologické inovační centrum, s.r.o., Vavrečkova 5262, 23. budova areálu Svit, Zlín.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

Seminář Obchodování s Německem - 20.11.2015

Seminář Obchodování s Německem

Agentura Czechtrade pořádá seminář Obchodování s Německem – ošetření rizik obchodního styku ve smlouvě, založení firmy, minimální mzda v Německu, vytipování distributorů nebo obchodních zástupců.

Kromě výše uvedených témat budou součástí i individuální konzultace.

Seminář se uskuteční dne 4.12.2015 od 12:30 do 16 hodin v sídle agentury CzechTrade, Dittrichova 21, Praha 2.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

Skandinávie - obchodní příležitosti a legální aspekty podnikání - 13.11.2015

Skandinávie - obchodní příležitosti a legální aspekty podnikání

Agentura Czechtrade pořádá seminář Skandinávie - obchodní příležitosti a legální aspekty podnikání.

Na programu semináře budou:
- Představení konkrétních obchodních příležitostí na skandinávských trzích
- Legální aspekty veřejných výběrových řízení a podnikání ve Švédsku
- Způsob akvizice nových klientů
- Obchodní zvyklosti
- Informační zdroje
- Vstup na trh: nabídka služeb CT
- Dotazy, diskuze

Seminář se uskuteční dne 27.listopadu od 9 do 13 hodin v sídle agentury Czechtrade, Dittrichova 21, Praha 2.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

Průvodce podnikáním v rámci EU - 05.11.2015

Průvodce podnikáním v rámci EU

Regionální hospodářská komora Brno pořádá seminář Průvodce podnikáním v rámci EU.

Začínáte spolupracovat se zahraničními obchodními partnery nebo o tom uvažujete? Bezplatný seminář je určen pro všechny, kteří mají zájem o podnikání v Evropské unii.

V rámci semináře budou mj. probrána tato témata:
- Obecný rámec smluv uzavíraných v rámci EU (posluchači se seznámí s problematikou volby smluvního partnera, náležitostí smluv a Mezinárodními pravidly INCOTERMS)
- Podnikání on-line v rámci EU
- Ochrana spotřebitele v rámci EU s akcentem na pojednání ohledně nepřípustných ujednání spotřebitelských smluv
- Rozhodné právo pro smluvní závazkové vztahy

Seminář se uskuteční dne 24.11.2015 od 9:30 do 12 hodin v pavilonu RHK Brno, areál BVV - Výstaviště 1, Brno.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

Restrukturalizační fórum roku 2015 - 30.10.2015

Restrukturalizační fórum roku 2015

Turnaround Management Association pořádá konferenci Restrukturalizační fórum roku 2015. Restrukturalizace a trendy ve střední a východní Evropě.

Konference je určena pro odborníky, kteří se zabývají restrukturalizací a krizovým řízením firmy (včetně interim manažerů), finanční poradce a investory, bankéře a zástupce věřitelů, advokáty, insolvenční správce či soudce a další, kteří se ve své profesi s touto problematikou setkávají.

Cílem konference je:
– představit proces restrukturalizace firmy na zajímavých příkladech z praxe
– zprostředkovat zástupcům strany věřitelů pohled z druhé strany
– představit nové regulatorní předpisy a jejich vliv na insolvenční řízení
– podpořit výměnu názorů, sdílení znalostí a zkušeností mezi osobami zabývajícími se krizovým řízením, restrukturalizací a insolvencí.

Akce probíhá pod záštitou guvernéra České národní banky Miroslava Singera.

Konference se koná dne 9.listopadu 2015 od 9 do 16 hodin v Kongresovém centrum ČNB, Senovážné nám. 30, Praha 1.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

Úspěšný export do celého světa díky digitálnímu marketingu (2.část) - 23.10.2015

Úspěšný export do celého světa díky digitálnímu marketingu (2.část)

Přemýšlíte dnem i nocí, jak zvýšit Vaše prodeje v zahraničí? Pak pro vás máme školení ušité na míru!

Třídenní kurz digitálního marketingu se zaměřením na export je vhodný pro společnosti, které nejsou žádným nováčkem v online prostředí a součástí jejich strategie je i export.

Třemi dny nabitými užitečným know-how vás provedou zástupci společností Google, Acomware, Fragile Media a Sun Marketing.

Na programu druhého dne jsou:
- Obchodní a online marketingová strategie
- Obsahová strategie (koncept See-Think-Do-Care)
- Výkonnostní marketingové nástroje a jejich využití pro export
- Digitální marketingové nástroje pro budování značky v zahraničí

Kurz je obvzlášť vhodný pro majitele, jednatele a marketingové ředitele společností. Jedná se o úvod do exportu a marketingu pro export. Po každém bloku přednášek můžete využít bezplatné konzultace s našimi experty.

Jednotlivé semináře na sebe vzájemně navazují.

Seminář se koná dne 4.11.2015 od 9 do 15 hodin na adrese CzechTrade, Dittrichova 21, Praha 2.

Třetí seminář se bude konat 20.11.2015.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

Seminář GOING2 USA - 16.10.2015

Seminář GOING2 USA

Regionální hospodářská komora Brno pořádá seminář GOING2 USA nebo též Americký trh od A až po Z.

Probrány budou právní aspekty, daňová hlediska, podpora exportu do USA, aspekty translatlantického obchodního a investičního partnerství, výběr lokalit a pobídky. Přednášet budou experti na tamní podnikatelské prostředí.

Kapacita semináře je omezena.

Akce se koná ve čtvrtek 22.10.2015 od 9 do 12:10 hodin v Regionální hospodářské komoře Brno, Výstaviště 1, Brno.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

Doing Business in Switzerland - 08.10.2015

Doing Business in Switzerland

Plánujete proniknout na švýcarský trh, rozvinout Vaše obchodní vztahy či ve Švýcarsku založit společnost? Právě pro Vás připravila Obchodní komora Švýcarsko - Česká republika ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky konferenci na téma Doing Business in Switzerland.

Součástí konference jsou přednášky, panelová diskuze s renomovanými odborníky na švýcarský trh a bilaterální jednání.

Vstup na konferenci je zdarma. Konference a panelová diskuze bude probíhat v českém jazyce, tlumočení z anglického jazyka zajištěno.

Konference se uskuteční dne 22.10.2015 od 16:15 hodin v City Green Court, PwC, Hvězdova 1727/2, 140 00 Praha 4.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

Marketingové strategie na zahraničních trzích - 01.10.2015

Marketingové strategie na zahraničních trzích

Agentura Czechtrade pořádá dlouhodobě jeden z nejúspěšnějších seminářů Exportní akademie Czechtrade nazvaný Marketingové strategie na zahraničních trzích.

Seminář seznámí posluchače s marketingovým průzkumem, tvorbou analýz a přípravou taktických plánů při dobývání cizích trhů.

Marketingové strategie budou autorem kurzu Karlem Havlíčkem aplikovány na rozhodující světové destinace:
- Čínu
- Indii
- Jižní Koreu
- Japonsko
- Vietnam
- Izrael
- Rusko
- JAR
- Brazílii
- Mexiko a USA
- EU

Seminář se koná dne 21.10.2015 od 9 do 16 hodinv sídle agentury CzechTrade, Dittrichova 21, Praha 2.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

Obchodní mise britských firem - 25.09.2015

Obchodní mise britských firem

Regionální hospodářská komora Brno pořádá v rámci projektu Enterprise Europe Network obchodní misi britských firem z hrabství Hertfordshire. Britské firmy se rovněž zúčastní 58. podnikatelského setkání na Hvězdárně.

Účast na akci je zdarma.

Zatím jsou ohlášeny tyto firmy:
Aquobex Ltd – firma uznávaná v oboru protipovodňových opatření
Brainboxes Ltd – jeden z předních vývojářů a výrobců zařízení pro sériovou komunikaci s týmem vysoce kvalifikovaných software/hardwarových designérů
EEN East of England – Enterprise Europe Network východní Anglie je bránou do eurounijního programu EEN, největší evropské podnikatelské a inovační sítě
Red Dot Europe Ltd – přední výrobce topných těles a klimatizací pro komerční a vojenská auta
Wavesight Ltd – výrobce venkovních řešení bezdrátových sítí (pro kamerové systémy)

Akce se uskuteční ve dnech 15. a 16.října 2015 v prostorách RHK Brno, Výstaviště 1, Brno.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.

Vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb (se zaměřením na Německo) v praktických příkladech - 17.09.2015

Vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb (se zaměřením na Německo) v praktických příkladech

Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky a Okresní hospodářská komora Liberec Vás zvou na seminář Vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb (se zaměřením na Německo) v praktických příkladech.

Seminář se bude zabývat přeshraničním poskytováním služeb a vysíláním pracovníků ze všech úhlů. Jedná se totiž o komplexní záležitost, pokrývající vše od pracovně-právních podmínek vyslaných zaměstnanců, přes sociální a zdravotní pojištění a daně, po poskytování služeb osobami samostatně výdělečně činnými a procedury s tím spojené. Účastníci budou též informováni o nové obecné minimální mzdě v Německu a o dalších novinkách v oboru.

Seminář se uskuteční 7.října 2015 od 10 do 14 hodin v konferenčním prostoru OHK Liberec, Rumunská 655/9 (palác Syner) – 1. patro, Liberec.

Bližší informace o akci včetně možnosti registrace získáte zde.


| 1 | 2 | 3 | ... > >>|