Novinky na portálu | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Novinky

 

Technologická agentura ČR vyhlásila veřejnou zakázku na průmysl 4.0 - 22.07.2016

Technologická agentura ČR vyhlásila veřejnou zakázku na průmysl 4.0

Technologická agentura ČR („TA ČR“) vyhlásila v programu BETA dne 21. 7. 2016 veřejnou zakázku s názvem „Návrh perspektiv tematických oblastí výzkumu, vývoje a inovací reagujících na kontext, obsah a rozsah tzv. čtvrté průmyslové revoluce (Průmysl 4.0).“ Znění zadání TA ČR konzultovala s Úřadem vlády, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dalšími odborníky.
Předpokládanou hodnotou se jedná o podlimitní veřejnou zakázku, zadávanou otevřeným řízením. Realizace projektu bude řešena rámcovou smlouvou, která bude uzavřena min. se 3 účastníky, následně budou vyhlašovány tzv. minitendry na jednotlivé oblasti Průmyslu 4.0, které byly definovány jednotlivými resorty. Celý projekt bude realizován do konce roku 2016 (ukončení programu BETA). V současnosti se jedná o první, tzv. přípravnou etapu. V rámci navazujícího programu BETA2 je TA ČR připravena vyhlásit a financovat pokračování projektu za účelem ověření a dopracování výsledků z této první etapy. TA ČR je z pověření uvedených resortů administrátorem veřejné zakázky. Má dostatečné zkušenosti s realizací takovýchto druhů zadávacích řízení a zároveň se podílela i na přípravě strategického dokumentu s názvem Národní iniciativa Průmyslu 4.0.
Lhůta pro podání nabídek na uzavření rámcové smlouvy je stanovena do 26. 8. 2016 do 13:00 hodin.
Zadávací dokumentace (Dokumentace pro uzavření rámcové smlouvy) vč. všech dalších příloh je zveřejněna na profilu zadavatele na: https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=70308
TA ČR k veřejné zakázce zároveň pořádá seminář, který se bude konat dne 19. 8. 2016 od 10:00 hodin v sídle TA ČR. Zájemci o účast se mohou přihlásit zde.

více [nové okno]

 
 

DG AGRI zveřejnilo strategický dokument zaměřený výzkum a inovace - 22.07.2016

DG AGRI zveřejnilo strategický dokument zaměřený výzkum a inovace

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova (DG AGRI) Evropské komise vydalo strategický dokument zaměřený na výzkum a inovace. Dokument je výsledkem snahy o strategický přístup k zemědělskému výzkumu a inovacím v EU a bere v potaz podněty zainteresovaných stran z celé řady seminářů a konferencí realizovaných v období mezi červnem 2015 a lednem 2016. Strategický dokument bude složit jako podklad pro diskuze při přípravě pracovního programu 2018 – 2020 programu Horizont 2020 a je vstupem do debaty související s výzkumem a inovacemi v EU v dlouhodobém horizontu.

více [nové okno]

 
 

České společnosti se prezentovaly na veletrhu Farnborough International Airshow Trade 2016 - 21.07.2016

České společnosti se prezentovaly na veletrhu Farnborough International Airshow Trade 2016

Agentura CzechInvest se ve dnech 11. až 15. července 2016 účastnila nejvýznamnější události leteckého průmyslu - Farnborough International Airshow Trade, konané každé dva roky ve Velké Británii. V rámci akce se prezentovaly nevýznamnější české firmy, jako jsou Aero Vodochody, Czech Airlines Technics, Jihlavan, Czech Sport Aircraft, PBS a další. Zástupci agentury CzechInvest, CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR se naopak měli možnost setkat s významnými partnery z řad leteckých společností, například Bell Helicopter, Airbus Industries, BAE Systems a GE Aviation.

O tom, že český letecký průmysl patří ke světové špičce, zejména co se týče malých a sportovních letadel, přesvědčil účastníky veletrhu náměstek ministra Vladimír Bärtl, který na akci doletěl vlastním letadlem, které sám pilotoval. Doprovod mu dělala česká legenda, pilot Jiří Kobrle, který reprezentoval české letectví v akrobacii po desítky let.

Ve středu 13. července 2016 se pak konal seminář na téma Presentation of the Czech Aviation Industry Skills a networkingová recepce, na kterou přišli navázat spolupráci také zástupci firem z asociace Midlands Aerospace Alliance. Andrew Mair, jakožto zástupce asociace, má velký zájem realizovat partnerské projekty s českými leteckými asociacemi, a dále tak prohloubit spolupráci napříč Lamanšským průlivem.

více [nové okno]

 
 

Založení High Level Group on maximizing the impact of EU Research and Innovation programmes - 18.07.2016

Založení High Level Group on maximizing the impact of EU Research and Innovation programmes

Evropská komise vyhlásila záměr zřídit Vysokou expertní skupinu pro maximalizaci dopadu evropských programů výzkumu a inovací jako součást průběžné evaluace programu Horizont 2020.

Skupina 12 expertů by měla přinést doporučení týkající se maximalizace dopadu programů výzkumu a inovací a přispět k formulování vize pro budoucí směřování vědy a výzkumu. Činnost tato skupina zahájí v lednu 2017 na dobu 6 měsíců. Koncem června 2017 skupina předá závěrečnou zprávu Evropské komisi.

Pokud máte zájem stát se členem Vysokého poradenského orgánu, dozvíte se bližší informace ohledně expertízi a zkušeností zde.

Zájemci se musí zaregistrovat na webové stránce a zaslat nejpozději do 9. září 2016 email na RTD-A5-SUPPORT@ec.europa.eu , kde potvrdí svůj zájem jménem, příjmením, a expertním identifikačním číslem a k tomu vyplní tento krátký dotazník.

více [nové okno]

 
 

Aktivní vyhledávání inovací je strategií pokroku - 17.07.2016

Aktivní vyhledávání inovací je strategií pokroku

Nahlédněte do mezinárodní databáze nabídek a poptávek po technologické a obchodní spolupráci a inspirujte se! Anebo zavolejte na technologické centrum AV ČR a nechte hledání nabídek a poptávek na odborníky.

Služby jsou zdarma.

více [nové okno]

 
 

Jakub Stránský: Stavíte startup? Klíčové je definovat problém, který chcete řešit - 14.07.2016

Jakub Stránský: Stavíte startup? Klíčové je definovat problém, který chcete řešit

Startup Techambition vyvinul aplikaci, která pomáhá školám efektivněji připravit výuku a je založena především na principech pokročilé analýzy dat. O tom, jak dostat projekt od počátečního nápadu k realizaci konkrétních obchodů a úspěchu v zahraničí informuje rozhovor s Jakubem Stránským na webu www.ceskainovace.cz.

více [nové okno]