Novinky na portálu | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Novinky

 

Michael Repetný: Zpětná vazba je nástroj k nezaplacení - 20.08.2016

Michael Repetný: Zpětná vazba je nástroj k nezaplacení

Nástroj, který umí v milionech návštěv klientů na webu najít „zlato", vyvinul český start-up Zeerat. O tom, jak překonat řadu počátečních obtíží a naplnit globální ambice se můžete dočíst v rozhovoru se zakladatelem projektu Michaelem Repetným.

více [nové okno]

 
 

První český pracovní portál specializovaný na výzkum, vývoj a inovace - 16.08.2016

První český pracovní portál specializovaný na výzkum, vývoj a inovace

Ve středu 10. srpna 2016 proběhl „křest“ a oficiální spuštění prvního portálu v České republice zaměřeného na pracovní příležitosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací – www.researchjobs.cz. Uživatelé portálu mají nyní možnost prohlížet a filtrovat nabídky práce z českých vysokých škol, dalších výzkumných organizací i inovačních firem. Web pokrývá celé spektrum oborů ve výzkumu: od technických přes přírodovědné a biomedicínské až po humanitní.

více [nové okno]

 
 

Pražský kosmický inkubátor otevírá brány českým firmám - 16.08.2016

Pražský kosmický inkubátor otevírá brány českým firmám

Účastníci získají konzultační a poradenské služby a podporu do výše 50 tisíc EUR. Zájemci musí předložit průvodní dopis, business plán a inkubační plán, to vše v angličtině. CzechInvest poradí, jak žádost napsat.
V pondělí 15. srpna 2016 otevřel CzechInvest první výzvu pro podávání žádostí o účast v kosmickém inkubátoru ESA BIC Prague. Přijímat je bude až do 3. října 2016. Svůj zájem o účast v pražském inkubátoru Evropské kosmické agentury doloží zájemci průvodním dopisem, business plánem a inkubačním plánem. Vybraní účastníci pak budou moci v Prague Startup Centre v pražském Paláci Adria hledat využití kosmických technologií pro běžný život.

více [nové okno]

 
 

Tendr: Chytré továrny v nových členských státech - 15.08.2016

Tendr: Chytré továrny v nových členských státech

Evropská komise spustila strategii na podporu digitální transformace evropského průmyslového sektoru. Cílem je, aby průmyslový sektor přijal koncept chytrých továren a s ním spojené digitální technologie jako jsou kyber-fyzické systémy (Cyber-Physical-Systems, CPS), internet věcí (Internet of Things, IoT), průmyslovou robotiku, 3D tisk a další. Digitální technologie jsou používány v hi-tech průmyslu, ale ostatní průmyslová odvětví a zejména MSP zaostávají. Evropská komise chce zajistit, aby všechna průmyslová odvětví využívala výhod digitálních inovací, a za tímto účelem investuje 500 milionů eur do Digitálních inovačních center (Digital Innovation hubs, DIHs). Jádrem každého DIH je odpovědné centrum (competence centre, CC), které je součástí technické univerzity nebo výzkumného centra, a které poskytne MSP přístup k vybavení, které jim umožní vyzkoušet si a otestovat digitální inovace a taktéž jim poskytne poradenství ohledně možností financování a školení pracovníků. Cílem vyhlášeného tendru je získat jasná politická doporučení jak založit DIH v nových členských státech (EU13). Úkolem smluvního partnera tak bude realizovat řadu aktivit cílených na založení alespoň 30 regionálních DIH v evropských regionech alespoň 8 nových členských států a připravit politická doporučení ke zvýšení konkurenceschopnosti ve vybraných regionech. Zájemci mohou předkládat žádosti do 14. října 2016.

více [nové okno]

 
 

Brožura: Výzkum a vývoj v České republice - 12.08.2016

Brožura: Výzkum a vývoj v České republice

Doporučujeme: Czechinvest ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR vydal novou brožuru o výzkumu a vývoji v České republice. Publikace v anglické verzi provází čtenáře historií a současností vědy, výzkumu a inovací v ČR, uvádí významné příklady naší vědecké tradice, přináší přehled současného univerzitního výzkumu, zabývá se rozvojem technologických parků a nových výzkumných center. Informace dopľňuje přehled systému financování VaV v ČR a příklady úspěšných výzkumných a inovačních oborů.

více [nové okno]

 
 

Liberecká univerzita má novou fakultu zdravotnických studií - 12.08.2016

Liberecká univerzita má novou fakultu zdravotnických studií

Od 1. srpna 2016 má naše univerzita novou – v pořadí sedmou- fakultu. Fakulta zdravotnických studií (FZS TUL) vznikla transformací Ústavu zdravotnických studií (ÚZS), který univerzita založila před 12 lety. Všichni studenti ústavu budou automaticky převedeni na začátku akademického roku na novou fakultu. Vedením nové fakulty je pověřena dosavadní ředitelka ÚZS Marie Froňková.

více [nové okno]