Novinky na portálu | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Novinky

Agentura pro podnikání a inovace zahajuje činnost - 01.06.2016

Agentura pro podnikání a inovace zahajuje činnost

více [nové okno]

Dnes 1. června 2016 vznikla Agentura pro podnikání a inovace (API). Tato státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu bude mít na starosti implementaci podpory podnikání a inovací ze strukturálních fondů EU. Zajišťovat bude administraci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020.

Nová agentura vznikla oddělením jedné divize, konkrétně Divize Strukturální fondy, od agentury CzechInvest. Její pracovníci mají tudíž letité zkušenosti se zajišťováním podpory podnikání a inovací ze strukturálních fondů EU, a ve své činnosti tak budou plynule pokračovat. Jen pod hlavičkou nové agentury. CzechInvest bude pokračovat ve své hlavní aktivitě, tedy zprostředkovávání investic do České republiky.

Innovation Deals – výzva k předkládání návrhů pro pilotní projekt - 03.06.2016

Innovation Deals – výzva k předkládání návrhů pro pilotní projekt

více [nové okno]

Dne 26. května 2016 otevřela Evropská komise výzvu k předkládání návrhů (expression of interest) pro pilotní projekt Innovation Deals (ID) for Circular Economy. Hlavním cílem ID je pomoci – ze strany uživatelů, inovátorů, subjektů z praxe – identifikovat legislativní překážky pro inovace a přispět tak k jejich odstranění. Evropská komise neposkytuje žádné finanční prostředky, ID bude probíhat formou dobrovolné spolupráce inovátorů s EK, národními a regionálními činiteli. Do konce tohoto roku EK vybere až pět návrhů, praktická implementace se očekává od zač. 2017. Výzva k předkládání návrhů pro ID koběhovému hospodářstvíbude otevřena do 15. září 2016.

Liberec má dobíjecí stanici pro elektromobily. Najdete ji v iQLANDII - 27.05.2016

Liberec má dobíjecí stanici pro elektromobily. Najdete ji v iQLANDII

více [nové okno]

V areálu libereckého science centra iQLANDIA lze nově i dobít elektromobil. Dobíjecí stanici mohou využívat všichni majitelé aut na elektřinu vždy v rámci otevírací doby centra. Její výhodou je, že není potřeba dobíjecí karta, stačí stáhnout mobilní aplikaci a jde se nabíjet.

Liberecký kraj v číslech 2016 přináší aktuální statistická data - 27.05.2016

Liberecký kraj v číslech 2016 přináší aktuální statistická data

více [nové okno]

Po více než roce Liberecký kraj vydal další vydání publikace s názvem „Liberecký kraj v číslech 2016“, které navazuje na to loňské. Nyní brožura přináší nově aktualizovaná dostupná statistická data.

Česká národní budova v New Yorku hostila výroční konferenci Wall Street Tech 2016 - 27.05.2016

Česká národní budova v New Yorku hostila výroční konferenci Wall Street Tech 2016

více [nové okno]

V úterý 24. května 2016 se v New Yorku konal čtvrtý ročník konference Wall Street Tech, který byl zaměřen na realizovatelné digitální strategie a krizový management nestabilního světového prostředí.

V rámci panelové diskuze na téma Globální inovace a big data v České republice seznámili zástupci českých organizací, včetně CzechInvestu, posluchače s českými IT inovacemi a možnostmi využití tzv. big dat. Jan Chmelík, zahraniční zástupce CzechInvestu pro americké východní pobřeží, představil možnosti podpory a prostředí, které agentura pro tyto aktivity nabízí.

Panelisté z českých firem User Technologies a Etnetera Group, které působí nejen v Evropě, ale také v USA či v Číně, s publikem sdíleli své globální zkušenosti ve výše uvedené problematice.

Konference Wall Street Tech pořádaná The Outsourcing Institute je jednou z nejvýznamnějších událostí zaměřených na bankovnictví, pojišťovnictví a průmyslové technologie. Partnerem akce je Generální konzulát České republiky v New Yorku.

Digitalizace evropského průmyslu - 27.05.2016

Digitalizace evropského průmyslu

více [nové okno]

Evropská komise předložila soubor opatření na podporu iniciativy v oblasti digitalizace průmyslu a souvisejících služeb. Komise v dokumentu navrhuje konkrétní opatření k urychlení vývoje v oblastech, jako jsou 5G komunikační sítě, kybernetická bezpečnost, a modernizaci veřejných služeb. Komise také plánuje zřídit evropský cloud, jehož cílem bude poskytnout evropským výzkumníkům a vědeckým odborníkům virtuální prostředí, v němž bude uchováván, spravován, analyzován a opětovně používán velký objem výzkumných dat.

Aktualizace Harmonogramu výzev OP PIK pro rok 2016 - 20.05.2016

Aktualizace Harmonogramu výzev OP PIK pro rok 2016

Dne 18. 5. 2016 byl aktualizován Harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016. Harmonogram je k dispozici zde v připojených souborech.


| 1 | 2 | 3 | ... > >>|