Příklady dobré praxe | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Ve výše uvedených podsekcích jsou uvedeny zahraniční příklady dobré praxe publikované v knize Klusáček, K., Kučera, Z., Pazour, M. a kol. (2008): Kniha zahraničních dobrých praxí při realizaci politik výzkumu, vývoje a inovací. Technologické centrum Akademie věd ČR, Praha, 144 str.