Partneři | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol.s r.o.- zajišťuje provoz informačního portálu pro inovace

Liberecký kraj - má záštitu nad fungováním informačního portálu pro inovace

Krajská hospodářská komora - člen projektového týmu Regionální inovační strategie

Technická univerzita v Liberci - člen projektového týmu Regionální inovační strategie

Regioinfo spol. s r.o. - člen projektového týmu Regionální inovační strategie

VÚTS, a.s. - člen projektového týmu Regionální inovační strategie

Czechinvest, regionální kancelář pro Liberecký kraj - člen projektového týmu Regionální inovační strategie

Zastoupení Libereckého kraje v Bruselu - člen projektového týmu Regionální inovační strategie

 

Český statistický úřad, Liberecký kraj - poskytovatel statistických dat do Technologického profilu LK

Asociace inovačního podnikání České republiky - nevládní organizace v oblasti inovačního podnikání

Úřad práce v Liberci - člen Koordinačního výboru Regionální inovační strategie