2.Inovační mítink 2.11.2011 | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

2. Regionální inovační mítink 2.11.2011

Dne 2.11.2011 se, po roce od obdobné akce na Krajském úřadě Libereckého kraje, uskutečnil v budově Eurocentra v Jablonci nad Nisou 2.Regionální inovační mítink. Organizátorem byla ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., ve spolupráci s Libereckým krajem, Okresní hospodářskou komorou Jablonec nad Nisou, libereckou pobočkou agentury CzechInvest a společností Regionfo, s.r.o.

Hlavním bodem programu bylo představení projektu PROINCOR, jehož cílem je zlepšit inovační potenciál v sektoru malých a středních firem v regionu střední Evropy prostřednictvím provádění inovačních auditů. Tento projekt je spolufinancován z Operačního programu Nadnárodní spolupráce - Střední Evropa, reg.č. projektu 2CE199P1. V rámci projektu již bylo osloveno na 600 malých a středních podniků a bylo dosud provedeno více než 20 inovačních auditů ve vybraných firmách. Vzniká rovněž mezinárodní databáze MSP, která umožní navázat vzájemně výhodnou výrobní kooperaci a obchodní spolupráci mezi firmami z 10 partnerských regionů 7 zemí v koridoru mezi Baltským a Jaderským mořem (SRN, Polsko, ČR, Rakousko, Maďarsko, Slovinsko a Itálie). Bližší informace o projektu najdete na www.proincor.eu (i v českém jazyce) nebo na těchto stránkách.

V další části programu byl představen projekt Technologický profil ČR 2011, jehož nositelem je Asociace inovačního podnikání ČR a který představuje databázi kontaktů pro spolupráci v inovačním podnikání. Projekt je spolufinancován z programu KONTAKT, od roku 2012 se předpokládá další pokračování projektu prostřednictvím podpory z Ministerstva průmyslu a obchodu.Bližší informace o projektu získáte na stránkách www.techprofil.cz.

Zájem zúčastněných vyvolala prezentace možností a zdrojů financování inovací z Operačního programu Podnikání a inovace, především chystané výzvy, kterou přednesl zástupce liberecké pobočky agentury CzechInvest. Nabídku služeb pro podnikatele prezentovalo i liberecké zastoupení sítě Enterprise Europe Network. Zástupkyně Libereckého kraje představila novou formu podpory rozvoje inovací v našem regionu – výzvu na tzv. inovační vouchery – která začíná 21.listopadu. Výzva je určena na spolupráci malých a středních podniků a výzkumných institucí a je časově omezena do konce roku 2011. Bližší informace získáte na těchto stránkách.

Celý program jednání je ke stažení zde, jednotlivé prezentace a fotografie ze setkání zde.