Konference o inovacích 19.9.2013 | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Konference o inovacích 19.9.2013

Ve čtvrtek 19. září 2013 se na Krajském úřadu Libereckého kraje konala konference pod názvem Inovace a podpora MSP v Libereckém kraji pro období 2014 – 2020. Organizátorem byla ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., ve spolupráci s Libereckým krajem. Konference byla spolufinancována z Operačního programu Nadnárodní spolupráce - Střední Evropa jako součást projektu PROINCOR (reg. č. projektu 2CE199P1), jehož cílem je zlepšit inovační potenciál v sektoru malých a středních firem v regionu střední Evropy prostřednictvím provádění inovačních auditů.
První programový blok pod názvem Strategie ČR pro podporu MSP a inovací v období 2014 – 2020 byl zaměřen na prezentaci cílů kohezní politiky EU a nástrojů na podporu malého a středního podnikání v novém programovacím období EU. S aktuálními informacemi vystoupili zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v čele s náměstkem ministra, ing. Tomášem Hajduškem, zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a agentury Czechinvest.
Aktivity Libereckého kraje v oblasti inovací a podpory MSP prezentoval vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, Mgr. Michael Otta. Věnoval se především implementaci Regionální inovační strategie Libereckého kraje, projektu inovačních voucherů na využití kapacit vědeckovýzkumných institucí pro potřeby MSP i příkladům úspěšných projektů realizovaných v Libereckém kraji v současném programovacím období EU (2007-2013).
V rámci třetího programového bloku Partnerství v oblasti inovací, inovační infrastruktura vystoupili představitelé nejvýznamnějších regionálních institucí v oblasti vědy a výzkumu (VÚTS, Technická univerzita v Liberci). Zaměřili se především na výsledky dosavadní spolupráce s podnikatelskými subjekty, prezentovali i největší infrastrukturální projekty, vzniklé s podporou strukturálních fondů EU (Centrum rozvoje strojírenského výzkumu, Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace). O zkušenosti s provozem nového podnikatelského inkubátoru se s účastníky konference podělil ing. Jan Bartoš, ředitel Technologického centra Hradec Králové.
Závěrečnou část konference tvořil programový blok, nazvaný Projekt PROINCOR - cesta k inovacím. Pracovníci liberecké Agentury regionálního rozvoje prezentovali hlavní výstupy projektu PROINCOR, jehož cílem je aktivnější inovační podpora pro malé a střední podniky v koridoru od Baltského po Středozemní moře. V rámci projektu bylo osloveno jen v našem regionu více než 600 malých a středních podniků a provedeno 45 inovačních auditů ve vybraných firmách. Vznikla rovněž mezinárodní databáze MSP, která umožní navázat vzájemně výhodnou výrobní kooperaci a obchodní spolupráci mezi cca 6300 firmami z 10 partnerských regionů 7 zemí v koridoru mezi Baltským a Jaderským mořem (SRN, Polsko, ČR, Rakousko, Maďarsko, Slovinsko a Itálie). Bližší informace o projektu najdete na www.proincor.eu (i v českém jazyce) i na těchto stránkách zde.

Program ke stažení zde.

Prezentace ke stažení:

Mgr.Robert Veselý - Inovace a podpora MSP v programovém období 2014 - 2020

Ing.Tomáš Hajdušek - Podpora podnikání malých a středních podniků ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Ing.Marcela Příhodová - Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků

Ing.Petr Bernát - Czechinvest. Programové období 2014+

Mgr.Michael Otta - Regionální inovační strategie Libereckého kraje. Regionální inovační program Libereckého kraje

Mgr.Jan Marek - Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec

Ing.Stanislav Petrík, Ph.D. - Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Ing.Jan Bartoš - Technologické centrum v Hradci Králové

RNDr.Zdeněk Kadlas -  PROINCOR - Vaše cesta k inovacím

Ing.Vladimíra Žďárská -  PROINCOR - Inovační audit