Plán práce na projektu | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Plán práce na projektu

Plán práce na projektu je podle metodiky dotačního titulu rozdělen celkem do 6 komponent (work packages).

Každá komponenta má svého odpovědného partnera, který zodpovídá za její realizaci.

Komponenta 0 - Příprava projektu, zodpovídá vedoucí partner (Bautzen Innovation Centre)

Komponenta 1 - Projektový management a koordinace, zodpovídá vedoucí partner (Bautzen Innovation Centre)

Komponenta 2 - Komunikace, znalostní management a šíření informací, zodpovídá Business and Innovation Centre Frankfurt/Oder

Komponenta 3 - Nadnárodní přístup ke zvýšení inovačního potenciálu MSP ve Střední Evropě, zodpovídá Styrian Business Promotion Agency SFG

Komponenta 4 - Kontakty a spolupráce aktérů v oblasti podpory inovací, zodpovídá BIC Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia S.p.a.

Komponenta 5 - Nadnárodní závěry / výstupy pro inovační politiku, zodpovídá Adam Mickiewicz University Foundation, Poznan Science and Technology Park

 

Setkání v rámci projektu

řídící skupina (steering group), výbor poradců (advisory board), mezinárodní skupina inovačních poradců (transnational innovation advisory group) - schází se ve stejných termínech každých 6 měsíců, první setkání se uskutečnilo v červnu 2010 v Bautzen (Německo), další bude v prosinci 2010 v Praze

telefonní konference (telephone conferences) - konají se každý měsíc vždy k určitému tématu, účastní se zástupci všech projektových partnerů

inovační mítinky / workshopy / konference (innovation meetings / workshops / conferences) - každý projektový partner zorganizuje aspoň 1 akci ročně, ARR organizovala inovační mítink v Liberci 4.11.2010