Technologický profil LK | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Technologický a ekonomicko-společenský profil Libereckého kraje

Tato sekce informačního portálu poskytuje aktuální statistická data z oblasti ekonomiky, trhu práce, lidských zdrojů, výzkumu a vývoje. Sekce by měla sloužit jako příručka pro podnikatele a investory a informovat je o aktuálním stavu ekonomického prostředí, stavu lidských zdrojů pro pracovní proces apod. v Libereckém kraji.

Pro přechod na jednotlivé druhy statistických dat použijte odkazy výše.

Odkazy na zajímavé analytické materiály

Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu (CES VŠEM) vydává pravidelně Ekonomické listy, který přináší zajímavé informace analytického charakteru, vztahující se k inovacím:

V čísle 6/2010 jsou mj. články, zabývající se podnikatelským prostředím pro malé a střední podniky v České republice a situací regionů ČR v době globální ekonomické recese. Listy jsou ke stažení zde.

V čísle 5/2010 je mj. uveřejněn článek věnovaný inovačním aktivitám podniků v krajích. Listy jsou ke stažení zde.

V čísle 4/2010 je mj. publikován článek zabývající se pozvolným oživením české ekonomiky. Listy jsou ke stažení zde.

V čísle 3/2010 jsou mj. články věnované regionálním disparitám v ČR z hlediska ekonomického i kvality života. Listy jsou ke stažení zde.

V čísle 2/2010 jsou články věnovány ekonomické krizi a výhledu ekonomického vývoje ve světě i EU. Listy jsou ke stažení zde.

V čísle 1/2010 jsou mj.publikovány články o recesi české ekonomiky a jejích makroekonomických souvislostech či o způsobu měření korupce a jejím mezinárodním srovnáním. Listy jsou ke stažení zde.

 

Předchůdcem ekonomických listů byl bulletin, odkazy na jeho poslední čísla naleznete níže:

V čísle 3/2010 je mj. publikován příspěvek k institucionální analýze inovačního prostředí. Bulletin je ke stažení zde.

V čísle 2/2010 jsou mj. publikovány články hodnotící konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje a konkurenceschopnost jednoltivých odvětví ekonomiky. Bulletin je ke stažení zde.

V čísle 1/2010 jsou publikovány články týkající se aktuálního vývoje české ekonomiky v letech 2008 a 2009, dále cenové a mzdové konvergence nových členů EU a konečně srovnání kvality životního prostředí v zemích EU. Bulletin je ke stažení zde.

V čísle 11/2009 je mj. uveden článek charakterizující strukturální dopady recese na jednotlivé sektory a odvětví v ČR. Zajímavou inspirací a srovnáním pro Liberecký kraj může být článek o vědecko-technických parcích v Moravskoslezském kraji. Bulletin je ke stažení zde.

V čísle 10/2009 jsou mj. uvedeny závěry z konference Technické, ekonomické a sociální zdroje inovací konané v Praze 1.-2.října 2009. Bulletin je ke stažení zde.