stavebnictví | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Předpokládaná hodnota staveb s vydaným stavebním povolením či ohlášením

V následující tabulce a grafu jsou uvedeny údaje o předpokládané hodnotě veškerých staveb, na které bylo v daném kalendářním roce vydáno stavební povolení či ohlášení. Předpokládaná hodnota staveb zahrnuje celkové náklady včetně technologie (v běžných cenách) vynaložené na přípravu, realizaci a uvedení stavby do provozu. Údaje jsou přepočteny na jednoho obyvatele a jsou uvedeny pro jednotlivé kraje ČR a rovněž pro okresy Libereckého kraje.

Ve finančním vyjádření si nejvyšší finanční objem výstavby na obyvatele dlouhodobě udržovaly Praha a Středočeský kraj, v letech 2008 - 2010 se nejvíce stavělo v Plzeňském kraji, který byl v letech 2011 - 2012 na první pozici vystřídán Ústeckým krajem, v roce 2013 se nejvíce stavělo v Karlovarském kraji, v roce 2014 opět ve Středočeském kraji a v roce 2015 v Praze. Liberecký kraj patřil dlouhodobě ke krajům s nejnižší hodnotou vydaných stavebních povolení, v letech 2009 - 2011 hodnota nových staveb kontinuálně rostla, v letech 2012-2013 však následoval významný pokles, který s menší intenzitou pokračoval i v roce 2014, rok 2015 znamenal návrat k hodnotě z roku 2013. V roce 2015 se tak Liberecký kraj nacházel na 10. místě mezi kraji. Nejmenší hodnota stavebních povolení byla ve stejném roce v Ústeckém kraji, kde po rekordní stavební aktivitě v letech 2011 - 2012 následoval strmý pokles. Z okresů Libereckého kraje byla v roce 2015 nejvyšší hodnota vydaných stavebních povolení na obyvatele zaznamenána na Semilsku, které by se mezi kraji umístilo na 2.místě. Českolipsko a Jablonecko měly hodnoty téměř totožné s celým krajem, Liberecko se svou hodnotou blížilo Ústeckému kraji. Vysoké hodnoty v okrese Česká Lípa měly jen přechodný charakter (léta 2010 - 2011).

 


Zdroj: ČSÚ