hrubá přidaná hodnota | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Podíl sekundéru na hrubé přidané hodnotě území

Hrubá přidaná hodnota představuje nově vytvořenou hodnotu, kterou získávají institucionální jednotky z používání svých výrobních kapacit. Je stanovena jako rozdíl mezi celkovou produkcí, oceněnou v základních cenách a mezispotřebou, oceněnou v kupních cenách. Sama je tedy také v základních cenách.

Z následující tabulky i grafu je zřejmý vysoký podíl sekundéru na tvorbě hrubé přidané hodnoty v Libereckém kraji až do roku 2007. Do sekundéru se řadí těžba nerostných surovin, zpracovatelský průmysl, výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody a stavebnictví. Liberecký kraj je jedním z nejprůmyslovějších regionů v ČR, ale v důsledku ekonomické recese, která výrazně zasáhla především průmyslovou výrobu docházelo až do roku 2010 k poklesu přidané hodnoty v tomto odvětví a tím klesl i podíl sekundéru na celkové hrubé přidané hodnotě, od roku 2011 dochází opět k nárůstu. Nyní se Liberecký kraj podílem sekundéru na hrubé přidané hodnotě řadí na 4.místo mezi kraji. Nejvyšší hodnoty nyní dosahuje kraj Zlínský, kde podíl sekundéru od roku 2007 stále přesahuje 50 %. Na dalších místech jsou kraje Ústecký a Vysočina.


Zdroj: ČSÚ Liberec