hrubý domácí produkt | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Hrubý domácí produkt na obyvatele

Hrubý domácí produkt na obyvatele v Kč vzrostl od roku 2005 do roku 2015 v ČR o více než 35 %, ve Zlínském kraji o 50 %, v Jihomoravském kraji o 49 %. Liberecký kraj zaznamenal ve stejném období růst pouze o 26 %, což ho mírou růstu řadí na 12.místo. Nejméně vzrostla hodnota v kraji Karlovarském - jen o 20 %. Celkové sledování je výrazně ovlivněno vývojem mezi lety 2008 a 2009, kdy byl jako důsledek hospodářské krize zaznamenán pokles HDP ve většině krajů  s výjimkou Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského. V Karlovarském a Ústeckém kraji byl pokles zaznamenán v následujícím roce, v Plzeňském kraji v roce předchozím. V Praze a Středočeském kraji se podařilo dosáhnout úrovně z roku 2008 až v roce 2014. Přes pozitivní vývoj od roku 2009 zůstává Liberecký kraj úrovní HDP 3.nejhorším krajem po krajích Karlovarském a Ústeckém. Výše HDP v jednotlivých krajích si je dosti podobná, zcela se vymyká hlavní město Praha, což je způsobeno statistickým výkaznictvím.


Zdroj: ČSÚ Liberec