ekonomická aktivita | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Míra ekonomické aktivity

Následující tabulka a graf ukazují vývoj ekonomické aktivity obyvatelstva. Za ekonomicky aktivní se považují osoby zaměstnané a osoby nezaměstnané, které práci aktivně hledají a jsou připraveny k nástupu do práce. V celostátním pohledu docházelo až do roku 2011 k poklesu míry ekonomické aktivity, do roku 2013 hodnoty opět rostly a v posledních 2 letech v podstatě stagnují na úrovni roku 2005. V Libereckém kraji dosáhla míra ekonomické aktivity nejnižší hodnoty v roce 2008, od té doby s určitými výkyvy roste, v posledním roce výrazněji. V roce 2015 byl kraj svou hodnotou na 9.pozici, v roce 2003 ještě na 4.pozici. Nejvyšší hodnoty si dlouhodobě udržuje Praha a Karlovarský kraj, v posledních letech se k nim přidaly kraje Středočeský a Plzeňský. Dlouhodobě nejhorší pozici zastávají kraje Olomoucký a Ústecký.


Zdroj: ČSÚ Liberec