uchazeči o pracovní místa | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Uchazeči na 1 volné pracovní místo

Následující tabulka a graf ukazují vývoj počtu uchazečů na 1 volné pracovní místo v jednotlivých krajích ČR a okresech Libereckého kraje vždy k 31.12. daného roku. Po vylepšení extrémně nepříznivé situace v krajích Moravskoslezském a Ústeckém po roce 2005 došlo ke značnému sblížení hodnot jednotlivých krajů. Rok 2009 pak byl v souvislosti s hlubokou hospodářskou krizí charakterizován extrémním nárůstem počtu uchazečů na 1 volné pracovní místo, v letech 2010 a 2011 došlo většinou k mírnému zlepšení, v letech 2012 a 2013 byl vývoj v jednotlivých krajích značně variabilní. Rok 2012 většinou znamenal opět nárůst počtu uchazečů na 1 pracovní místo, markantní je to hlavně v moravských krajích, především Olomouckém a na Vysočině, v roce 2013 některé kraje zaznamenaly nárůst, jiné pokles počtu uchazečů. Léta 2014 a 2015 pak byla charakteristická markantním poklesem počtu uchazečů na 1 volné pracovní místo ve všech krajích a nápadným sblížením hodnot jednotlivých krajů. Liberecký kraj byl v tomto ukazateli v roce 2015 spolu s Jihočeským krajem na 4.-5.místě. Dlouhá léta vedoucí Prahu předstihl kraj Plzeňský, 3. byl kraj Pradubický. Nejhorším krajem byl v roce 2015 kraj Ústecký, následovaný kraji Moravskoslezským a Jihomoravským. V Libereckém kraji byla v roce 2015 nejpříznivější situace na Českolipsku, naopak nejhorší na Jablonecku.


Zdroj: ČSÚ Liberec