high - tech sektor | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Investice do odvětví high-tech na obyvatele

Za znak vyspělosti společnosti se často uvádí význam a pozice high-tech odvětví v rámci ekonomiky. Definice high-tech sektoru byla vyvinuta při OECD a zahrnuje ekonomické činnosti používající ve velké míře vyspělé technologie. Do high-tech sektoru se podle odvětvové klasifikace ekonomických činností řadí:

1. High-tech zpracovatelský průmysl:

• Výroba léčiv, chemických látek, rostlinných přípravků a dalších prostředků pro zdravotnické účely
• Výroba kancelářských strojů a počítačů
• Výroba rádiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů
• Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů
• Výroba a opravy letadel a kosmických lodí

2. High-tech služby:

• Spoje
• Činnosti v oblasti výpočetní techniky
• Výzkum a vývoj 

Mezi lety 2003-2007 se investice do těchto odvětví zvýšily téměř o čtvrtinu. Podobně jako u dalších ukazatelů výzkumu a vývoje je rozložení investice do high-tech mezi kraji vysoce nerovnoměrné. Největší investice byly za celé sledované období zaznamenány v Praze, významné finance do high-tech byly vynaloženy i v krajích Plzeňském a Pardubickém, které jsou následovány kraji Zlínským, Středočeským, Jihomoravským a Královéhradeckým. Liberecký kraj se v tomto ukazateli nachází až na 12.pozici. Ve sledovaném období však zaznamenal nárůst investic do high-tech o více než 150 %, což je 3.nejvyšší hodnota mezi kraji - vyšší nárůst investic proběhl v krajích Vysočina (o 290 %) a Zlínském (o 250 %).

 

Zdroj: ČSÚ