licence | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Licence

Licence jsou jedním ze základních nástrojů pro využití vynálezů a finančních příjmů či jiné formy prospěchu z nich v praxi.  K realizaci této komercializace průmyslového práva a duševního vlastnictví slouží licenční smlouva.

Podle předmětu licence rozeznáváme:
- licence patentové, jejichž předmětem je poskytnutí práva využívat platný patent
- licence vzorové, jejichž předmětem je průmyslový nebo užitný vzor;
- licence na know-how, jejichž předmětem je poskytnutí nechráněných výrobně-technických poznatků, znalostí či zkušeností
- licence známkové, jejichž předmětem je využití ochranných známek.

Zde provádíme základní dělení na prodané (aktivní) a koupené (pasivní) licence.

V prodaných (aktivních) licencích se sledují všechny subjekty působící v České republice, které jsou poskytovatelem práva používat některou z ochran průmyslového vlastnictví (patenty, užitné vzory, průmyslové vzory a nové odrůdy rostlin a plemen zvířat) nebo know-how.

V koupených (pasivních) licencích se sledují všechny subjekty působící v České republice, které jsou nabyvatelem práva používat některou z ochran průmyslového vlastnictví (patenty, užitné vzory, průmyslové vzory a nové odrůdy rostlin a plemen zvířat) nebo know-how.

Zdroj: ČSÚ