koupené licence | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Licenční poplatky za koupené (pasivní) licence

Následující tabulka a graf uvádějí licenční poplatky zaplacené nabyvateli licencí v jednotlivých krajích ČR poskytovatelům licencí ve sledovaném roce (ne od začátku platnosti licenční smlouvy) za poskytnutí práva používat některou z ochran průmyslového vlastnictví nebo know-how. Pro zajištění srovnatelnosti je tato částka přepočtena na 1 obyvatele kraje.

Pozice mezi kraji je zde opět velmi nevyrovnaná. Praha je ve srovnání s ostatními kraji až na 6.místě.

Nejvyšší poplatky za nabytí licence v přepočtu na obyvatele zaplatili nabyvatelé licencí ve Středočeském kraji, který je s nevelkým odstupem následován krajem Libereckým. Výdaje na nákup licencí jsou v Libereckém kraji asi 3,5x vyšší než činí průměr České republiky. Poměrně vysoké výdaje vynaložili nabyvatelé licencí i v krajích Plzeňském a Královéhradeckém. Na opačném konci se pak nachází kraje Karlovarský a Olomoucký. Ve Středočeském kraji tak byly v přepočtu na 1 obyvatele asi 1 400 x vyšší než v kraji Karlovarském!Zdroj: ČSÚ