prodané licence | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Licenční poplatky za prodané (aktivní) licence

Následující tabulka a graf uvádějí přijaté licenční poplatky získané poskytovateli licencí v jednotlivých krajích ČR od nabyvatelů licencí na patenty a užitné vzory ve sledovaném roce (ne od začátku platnosti licenční smlouvy) za poskytnutí práva používat některou z ochran průmyslového vlastnictví nebo know-how. Pro zajištění srovnatelnosti je tato částka přepočtena na 1 obyvatele kraje.

Zřejmá je zcela dominantní pozice Prahy, kde poskytovatelé licencí získali za sledované období asi 88 % veškerých licenčních poplatků z ČR. Příjmy pražských poskytovatelů licencí výrazně ovlivňují i průměr za Českou republiku. 

I rozdíly mezi ostatními kraji navzájem jsou vysoké a dochází zde k výrazným změnám. Nejvyšší příjmy z prodaných licencí kromě Prahy zaznamenal v roce 2013 kraj Plzeňský z nových licencí. Významný byl i příjem Královéhradeckého kraje v letech 2011-2013. Neexistuje tak závislost s lokalizací výzkumných pracovišť, které jsou umisťovány do největších měst. Významné poplatky z licencí získaly i subjekty z krajů Libereckého, Pardubického a Středočeského. Subjekty z Libereckého kraje získaly největší příjmy v letech 2014 a 2015.

Za celé sledované období 2011-2015 se Liberecký kraj umístil na 4.místě, přičemž se v drtivé většině jedná o příjmy z licencí prodaných před rokem 2003, neboť za sledované období 2011-2015 i ze starších dat zde byl dle údajů Českého statistického úřadu příjem z nových licencí pouze nepatrný.

 


Zdroj: ČSÚ