počet pracovníků VaV | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Počet pracovníků výzkumu a vývoje na obyvatele

Podobně jako finanční prostředky vynakládané na výzkum a vývoj, tak i počet pracovníků výzkumu a vývoje je mezi kraji rozložen velmi nerovnoměrně. Zcela se vymyká hlavní město Praha, kde bylo v roce 2015 téměř 13 900 výzkumných pracovníků. V Jihomoravském kraji to bylo necelých 8 200 pracovníků (mezi lety 2007 a 2015 růst o 3 900 pracovníků za 8 let, což je 92 % původního počtu!!), ve Středočeském kraji 3 500 pracovníků a v Moravskoslezském více než 2 400 pracovníků (zde došlo mezi lety 2012 a 2013 k prudkému poklesu téměř o 700 pracovníků a poté k opětovnému navýšení téměř na hodnoty z roku 2012). Na opačném konci se nacházejí Karlovarský kraj s 92 výzkumnými pracovníky a kraje Ústecký a Vysočina s 500 resp. 528 pracovníky. Všude jsou uváděny tzv. přepočtené osoby, jedná se tedy o počet plných pracovních úvazků ve výzkumu a vývoji. V přepočtu na obyvatele tak v Karlovarském a Ústeckém kraji pracovalo ve výzkumu a vývoji asi 35x resp. 18x méně osob než v Praze.

Liberecký kraj se počtem výzkumníků na obyvatele po propadu v roce 2009 a skokovém růstu mezi lety 2010 - 2011 (počet výzkumných pracovníků se zvýšil o 56 %!)  a dalším růstu mezi lety 2012 - 2015 nachází na 6.pozici. Ve srovnání s rokem 2005 neklesl počet výzkumných pracovníků v žádném kraji, pouze v kraji Jihočeském došlo jen k nepatrnému nárůstu. Nejvíce počet výzkumných pracovníků vzrostl v kraji Karlovarském (o 229 %, ale z velmi nízké hodnoty), následují kraje Jihomoravský (o 126 %), Plzeňský (o 117 %) a Olomoucký (o 102 %). V Libereckém kraji stoupl počet výzkumných pracovníků ve stejném období o 65 %.


Zdroj: ČSÚ