výdaje na VaV | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Výdaje na výzkum a vývoj v jednotlivých krajích

Celkové výdaje na výzkum a vývoj se mezi lety 2005 a 2015 zvýšily o 132 %. Rok 2008 byl charakteristický mírným poklesem výdajů, od roku 2009 výdaje opět kontinuálně rostou, skokový byl nárůst zejména mezi lety 2010 a 2012. Rozložení těchto výdajů v rámci krajů je vysoce nerovnoměrné. Finance jsou poskytovány jednotlivým výzkumným institucím, které jsou lokalizovány do největších měst či jejich bezprostředního okolí. Tím lze vysvětlit extrémní hodnoty pro Prahu a rovněž velké výdaje uskutečněné v kraji Jihomoravském. V Jihomoravském kraji rostou výdaje na výzkum a vývoj velmi dynamicky od roku 2010, což souvisí s posilováním role tohoto regionu ve vědě a výzkumu. Výrazně se v posledních letech zvýšily výdaje do výzkumu a vývoje v Libereckém kraji, ten je tak nyní v přepočtu na obyvatele na 5.místě. Lze dodat, že v Praze bylo v roce 2013 dle údajů ČSÚ lokalizováno 650 pracovišť výzkumu a vývoje, v Jihomoravském kraji 477, v Moravskoslezském kraji 268 a ve Středočeském kraji 266. Na druhém konci pak nacházíme kraj Karlovarský, kde bylo ve stejném roce lokalizováno 20 pracovišť. V Libereckém kraji bylo 120 pracovišť. Na obyvatele pak bylo v Karlovarském kraji na výzkum a vývoj vynaloženo ve srovnání s Prahou asi 38x méně finančních prostředků (!), v Ústeckém kraji asi 20x méně.


Zdroj: ČSÚ