vývoz | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Hodnota vývozu z jednotlivých krajů na obyvatele

Tabulka a graf ukazují vývoj hodnoty vývozu z jednotlivých krajů v přepočtu na obyvatele těchto krajů. Finanční objem vývozu se mezi lety 2003-2010 zvýšil o 83 %. V letech 2008 a zejména 2009 však snížená poptávka v zahraničí způsobila snížení objemu vývozu ve všech krajích. Data za rok 2010 však již signalizují hospodářské oživení.

Nejdynamičtější růst vývozu zaznamenaly kraje Plzeňský, Středočeský a Pardubický, které lze považovat za nejvíce exportně orientované. Finanční hodnota vývozu na 1 obyvatele je zde vůči ostatním krajům asi dvojnásobná, vůči Praze dokonce čtyřnásobná. Liberecký kraj patří k exportně výrazně orientovaným, po výrazném poklesu z let 2008 - 2009 (zřejmě způsobeném problémy s odbytem výrobků ze sklářského, bižuterního, textilního i automobilového průmyslu) bylo i zde zaznamenáno oživení exportu. V současné době mu dle hodnoty vývozu patří mezi kraji 5.pozice.


 

Zdroj: ČSÚ