Informační centrum USV | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Informační centrum udržitelné spotřeby a výroby (USV) Libereckého kraje

Vítejte na stránkách Informačního centra udržitelné spotřeby a výroby v Libereckém kraji. Provoz informačního centra zajišťuje společnost AECOM CZ s.r.o.

Informační centrum udržitelné spotřeby a výroby Libereckého kraje bylo zřízeno v rámci projektu “Budování kapacit podpory udržitelné výroby a spotřeby v Libereckém kraji“.

Koncept udržitelné spotřeby a výroby se zakládá na používání výrobků a služeb, které uspokojují základní potřeby společnosti a zlepšují kvalitu života, zároveň však minimalizují spotřebu přírodních zdrojů, používání toxických látek, produkci odpadů a škodlivin v průběhu celého životního cyklu výrobku nebo služby tak, aby nebylo ohroženo uspokojování potřeb budoucích generací.


O projektu

Liberecký kraj ve vizi svého základního střednědobého strategického dokumentu s názvem „Program rozvoje Libereckého kraje 2007-2013“ deklaruje svůj zájem na rozvoji kraje na bázi udržitelného rozvoje. Svoji vizi rozvíjí i v rámci Regionální inovační strategie Libereckého kraje, kde v opatření řešícím oblast propagace a prezentace inovací v regionu věnuje svoji pozornost i propagaci a osvětě nástrojů udržitelné spotřeby a výroby, tedy těch nástrojů, které vedou ke zvyšování hodnoty podniku s příznivými efekty pro společnost a životní prostředí.

V rámci projektu CZ.04.307/4.2.1 Partnerství pro udržitelnou výrobu a služby, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, byla realizátorem projektu, společností ENVIROS, s.r.o., vyvinuta metodika vstupních hodnocení možností inovací udržitelné spotřeby a výroby, včetně návrhu inovačního projektu. Na tento projekt navazoval projekt CZ.04.1.03/4.2.16.4/0018 Partnerství pro udržitelnou výrobu a služby, který byl podpořen v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a byl realizován CENIA, českou informační agenturou životního prostředí.

Liberecký kraj svým projektem „Budování kapacit podpory udržitelné výroby a spotřeby v Libereckém kraji“, který je zaměřen na propagaci a osvětu nástrojů udržitelné výroby a spotřeby, na výše uvedené projekty navazuje. Realizace projektu Libereckého kraje byla podpořena v rámci 4. výzvy Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.

 

Cíl projektu

Cílem projektu je podpořit šíření a využívání nástrojů v oblasti udržitelné spotřeby, služeb a výroby (USV) v Libereckém kraji, které v konečném důsledku vede ke snížení zátěže životního prostředí (méně odpadu a znečištění, šetrnější materiály, úspory energie a dalších zdrojů) a v mnoha případech i významnému snížení provozních nákladů. Jakým způsobem je třeba posuzovat možnosti a vhodnost využití nástrojů USV a jejich následné zavedení do praxe bude vysvětlováno a s použitím praktických příkladů procvičováno na kurzech Manažer USV. Kurzy manažerů USV bude zajišťovat společnost ENVIROS s.r.o, která má v tomto směru bohaté zkušenosti.