Kurz manažera USV | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Kurz manažera USV

Součástí projektu “Budování kapacit podpory udržitelné výroby a spotřeby v Libereckém kraji“ je realizace dlouhodobého certifikovaného kurzu Manažer USV.

Tento kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Účast na tomto kurzu je zdarma. Kurz je složen ze tří seminářů a pěti pracovních bloků, kde jsou zpracovávány případové studie.

Zahájení kurzu a první seminář se konaly ve dnech 8. až 10. listopadu 2011.

Druhý seminář se konal ve dnech 15. a 16. března 2012, třetí pak 22. a 23. května 2012.

 

» Zde najdete prezentace ze zahájení a prvního semináře «
» Zde najdete prezentace z druhého a třetího semináře «

» Program kurzu Manažer USV «

Dlouhodobý kurz „Manažer udržitelné spotřeby a výroby“ nabízí svým účastníkům možnost získat kvalifikaci v oblasti vstupních hodnocení možností inovací USV. Vstupní hodnocení se nejprve soustřeďuje na identifikaci slabých míst podniku a vyčíslení potenciálu žádoucích efektů a teprve následně se zaměřuje na vyhledání vhodných nástrojů pro využití těchto inovačních příležitostí tam, kde to je pro podnik nejvýhodnější. Účastník kurzu získá teoretické znalosti a praktické dovednosti při identifikaci potenciálu pro využití specifických nástrojů USV a při navrhování a hodnocení konkrétních projektů USV.

 • Kurz umožňuje zvýšit odbornou kvalifikaci a získat certifikát „Manažer udržitelné spotřeby a výroby“
 • Zvyšuje povědomí o potřebnosti a možnostech podpory inovací v oblasti Udržitelné spotřeby a výroby
 • Součástí kurzu je i zpracování případové studie VH USV v konkrétním podniku a po dohodě tak lze získat mj. i empirická data pro diplomovou práci.
 • Vědeckým a výzkumným pracovištím umožňuje propojit jejich know-how s praxí

Profil absolventa:

 • Znalost principů a nástrojů udržitelné spotřeby a výroby (USV)
 • Praktické dovednosti při identifikaci potenciálu pro využití specifických nástrojů USV
 • Zkušenosti s realizací vstupního hodnocení možností USV v organizacích
 • Zkušenosti při navrhování a hodnocení projektů USV

Členění kurzu

Prezenční část:

 • teoretická část - přednášky, semináře, workshopy
 • teoreticko – praktická část - zaměření na realizaci vstupního hodnocení možností USV v organizacích. V rámci praktické části se pracuje v cca tříčlenných skupinách pod vedením experta ve vybraném podniku
 • výukový program doplňující teoretickou a praktickou část kurzu

Ukončení kurzu

Získané znalosti a dovednosti jsou ověřovány závěrečnou zkouškou složenou z písemného testu a z ústní zkoušky. Podmínkou složení závěrečné zkoušky je také obhajoba závěrečné zprávy vstupního hodnocení pro určený Podnik v rozsahu cca 20 stran, při které se vychází z teoretické i praktické části výuky.

Úspěšný absolvent kurzu získá certifikát „Manažer udržitelné spotřeby a výroby“.

Úvodní kurz věnovaný problematice USV je on-line k dispozici na: http://moodle.usv-partner.cz/course/view.php?id=7