Metodika vstupního hodnocení možností inovací USV | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Metodika vstupního hodnocení možností inovací USV

Metodika vstupního hodnocení možností inovací USV je podrobně popsána v Manuálu udržitelné spotřeby a výroby pro malé a střední podniky a podnikatele, který vydala CENIA, česká informační agentura životního prostředí v roce 2008.

Pro vytvoření základní představy o této metodice byly z uvedeného manuálu vybrány následující charakteristiky:

Účelem metodiky je identifikovat a podle možností i vyhodnotit projekty v oblasti udržitelné spotřeby a výroby, jejichž realizací dosáhne podnik (hodnocený subjekt) pozitivních efektů v oblasti ekonomické, environmentální a sociální. Hodnocení se provádí z pohledu hodnoceného subjektu, ve kterém jsou nejprve identifikovány oblasti s možným inovačním potenciálem (tzv. oblasti klíčových změn) a teprve následně jsou doporučeny vhodné nástroje pro realizaci žádoucích změn.

Vstupní hodnocení se provádí na základě pyramidy řízení ve čtyřech oblastech podniku/organizace: procesy, produkty, systémy a zájmové skupiny. Metodika vstupního hodnocení možností inovací USV (dále také vstupní hodnocení) se skládá ze šesti kroků:

  • Krok 0 – Screening
  • Krok 1 – Určení oblastí klíčových změn
  • Krok 2 – Výběr nástrojů USV k další analýze
  • Krok 3 – Projednání s vedením a analýza vhodnosti použití nástrojů
  • Krok 4 – Návrh inovačního projektu
  • Krok 5 – Hodnocení inovačního projektu
  • Krok 6 – Návrh způsobu financování projektu

Aplikaci metodiky předchází jednání v podniku a schválení účasti ve vstupním hodnocení (screening – krok 0). Kroky 1 až 3 (vstupní hodnocení) mohou být realizovány pracovníky podniku za podpory manažera USV (poradce vyškoleného v aplikaci metodiky), a nejsou k nim třeba specifické sektorové znalosti. Kroky 4 až 6 (návrh projektu) je vhodné realizovat s pomocí oborového experta. Metodika je fyzicky tvořena souborem dotazníků a matic s komentářem.

Ukázky výstupů již realizovaných vstupních hodnocení