Průzkum obecného povědomí | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

Průzkum obecného povědomí o nástrojích USV a zájmu o provedení vstupního hodnocení možností inovací USV

Pokud chceme podporovat zavádění principů USV co nejvíce do praxe, je nutné znát co už podnikatelské a ostatní subjekty o USV vědí, o co mají především zájem, jaké další informace vyžadují a jaký druh pomoci by potřebovaly.

Stejně tak je důležité, které organizace by byly schopny a ochotny zahrnout osvětu, propagaci, případně i odbornou asistenci při zavádění nástrojů USV do portfolia svých činností.

Z tohoto důvodu jsme vytvořili dva dotazníky. Jeden dotazník je určen pro organizace, které by výhledově měly o kurz Manažéra USV a zavádění vhodného či vhodných nástrojů USV zájem. Druhý dotazník je určen organizacím, které by se do šíření osvěty, propagace, případně i odborné asistence při zavádění USV chtěly zapojit.

Poznatky z vyplněných dotazníků budou mimo jiné sloužit i pro formování návrhu programu Libereckého kraje na podporu zavádění nástrojů USV do praxe.

Dotazník pro organizace, které by výhledově měly o kurz Manažera USV a o zavádění vhodného či vhodných nástrojů USV zájem je k dispozici ke stažení zde:
dotazník pro organizace

Druhý dotazník pro organizace, které by se do šíření osvěty, propagace, případně i odborné asistence při zavádění USV chtěly zapojit je k dispozici ke stažení zde:
dotazník - vzdělávání