USV a jeho nástroje | inovace rozvoj financování Liberecký kraj

USV a jeho nástroje

Problematika USV včetně nástrojů USV jsou i s příklady uceleně vysvětleny a popsány v Manuálu udržitelné spotřeby a výroby pro malé a střední podniky a podnikatele, který vydala CENIA, česká informační agentura životního prostředí v roce 2008. Manuál je určen především zástupcům podniků, podnikatelům, ale také konzultantům, pracovníkům veřejné správy, pedagogům a studentům.

Navazujícím a doplňujícím materiálem je dokument Odpovědné nakupování, který vydala CENIA v roce 2008.

 

Pro vytvoření základního přehledu o problematice USV a jejich nástrojích jsme vybrali z Manuálu USV následující teze:


Udržitelná spotřeba a výroba

USV se zabýváme proto, že řeší základní konflikt, se kterým se všichni setkáváme: Chceme produkty, ale nechceme jejich negativní dopady na náš život. Základem praktického uplatňování USV je tedy maximalizace žádoucích a minimalizace nežádoucích dopadů ekonomických aktivit na zájmy lidí. Tyto rozšiřující se zájmy jsou i východiskem pro uplatňování inovací a umožňují podnikům získávat novou konkurenční výhodu.

Základní praktické strategie pro dosažení USV jsou dvě:

 • účinnější využívání zdrojů, které v podstatě znamená zbytečně neplýtvat zdroji,
 • náhrada, která znamená přicházet s inovacemi vedoucími k náhradě vstupů, procesů, produktů, ale i požadavků způsobujících rizika a negativní dopady.

Jednotlivé nástroje USV se na realizaci těchto dvou preventivních strategií buďto přímo zaměřují, anebo jim napomáhají. Nástroje jsou zařazeny podle svého primárního působení na jednotlivé úrovně řízení: cíle, strategie, zájmové skupiny, systémy, procesy, produkty. Výběr vhodných nástrojů USV pro konkrétní subjekt je stanoven pomocí Vstupního hodnocení možností inovací USV.


Nástroje USV

 • Společenská odpovědnost organizací (Corporate Social Responsibility-CSR)
 • Systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí
 • Integrovaný systém řízení
 • Čistší produkce
 • Environmentální manažerské účetnictví (EMA)
 • Systém energetického řízení - Monitoring a Targeting
 • Nejlepší dostupné techniky a benchmarking
 • Ekoznačení a vlastní environmentální tvrzení
 • Environmentální značení třetího typu a posuzování životního cyklu
 • Design pro udržitelný rozvoj